Lars Engqvist

Bio

Lars Fredrik Engqvist, född 13 augusti 1945 i Karlskrona amiralitetsförsamling, är en svensk politiker (socialdemokrat) och tidningsman. Han var statsråd under perioden 1998–2004, varav 3 juni–30 september 2004 som vice statsminister.1 oktober 2004 till 31 juli 2010 var Engqvist landshövding i Jönköpings län och från mars 2005 till 2011 var han ordförande i Sveriges Televisions styrelse. Han är gift med Gullbritt Engqvist och har barnen Anna-Maria, Fredrika och Joakim.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lars Engqvist, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
RiksdagsledamotHelene Petersson 2002-09-30 - 2004-09-302002-09-302004-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2003/04:532 om rättvist stödsystem för glutenintoleranta protokoll 59, 65, 62 2004-06-18
Svar på interpellation 2003/04:535 om farmakologisk kompetens inom sjukvården protokoll 67, 70, 73 2004-06-18
Svar på interpellation 2003/04:536 om vårdhem för anorexipatienter protokoll 75, 77 2004-06-18
Svar på interpellation 2003/04:493 om stärkande av patientens ställning i vården protokoll 85, 79, 82 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:503 om åtgärder mot "ålderism" protokoll 87, 95, 90, 93 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:504 om apoteksmonopolet protokoll 99, 96, 102 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:544 om utbyggnad av husläkarsystemet protokoll 107, 104, 110 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:550 om patienträttigheter vad gäller läkemedel protokoll 115, 112 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:469 om billiga läkemedel protokoll 40, 38, 42, 44 2004-05-19
Svar på interpellation 2003/04:480 om låssystem för äldreboenden protokoll 45, 48 2004-05-19
Svar på interpellation 2003/04:445 om den psykiatriska vården protokoll 8, 14, 12, 10 2004-05-07
Svar på interpellation 2003/04:446 om vårdens framtid i Sverige protokoll 3, 5, 7, 1 2004-05-07
Svar på interpellation 2003/04:399 om hemservice till äldre över 80 år protokoll 69, 71 2004-04-20
Svar på interpellation 2003/04:425 om hjärnskador protokoll 76, 79, 73 2004-04-20
Svar på interpellationerna 2003/04:380 och 389 om smärtvården protokoll 57, 68, 65, 61 2004-04-20
Aktuell debatt: Problem och utmaningar i sjukvården protokoll 2, 18, 16, 9 2004-04-14
Svar på interpellation 2003/04:385 om förskrivningen av dextropropoxifen protokoll 34, 32, 36 2004-04-14
Svar på interpellation 2003/04:387 om primärvårdens framtid protokoll 29, 31, 19, 24 2004-04-14
Svar på interpellation 2003/04:308 om driftansvaret för sjukhus protokoll 49, 47, 45, 51 2004-03-26
Svar på interpellation 2003/04:349 om överenskommelsen om vårdens ägarformer protokoll 54, 56, 52, 58 2004-03-26
Svar på interpellation 2003/04:350 om anhörigvården protokoll 61, 59, 63 2004-03-26
Anpassning av färdmedel för funktionshindrade protokoll 90 2004-03-25
Nationella hjälptelefonen protokoll 45, 47 2004-03-25
Samhällsstöd till människor i kris protokoll 68 2004-03-25
Svar på interpellation 2003/04:311 om medicinering med narkotikaklassade läkemedel protokoll 5, 3, 1 2004-03-12
Svar på interpellation 2003/04:315 om blekmedel i skönhetsprodukter protokoll 9, 7 2004-03-12
Den rättspsykiatriska vården protokoll 27, 29 2004-03-04
Gravida kvinnors alkoholbruk protokoll 46, 48 2004-03-04
Svensk sjukvård protokoll 7, 9 2004-03-04
Svar på interpellation 2003/04:300 om patientsäkerhet och tillsyn inom hälso- och sjukvården protokoll 34, 36, 32 2004-03-02
Dansk inflyttning till Skåne protokoll 83, 81 2004-02-19
Moms för ideella organisationer protokoll 65, 67 2004-02-19
Nationell vårdgaranti protokoll 42, 44 2004-02-19
Sjukvården protokoll 32, 59, 57, 30 2004-02-19
Svar på interpellation 2003/04:277 om åldersgränser och ersättningsetableringar för läkare och sjukgymnaster protokoll 5, 3, 1 2004-02-17
Svar på interpellation 2003/04:239 om införande av vårdgarantin protokoll 41, 37, 45 2004-02-05
Svar på interpellation 2003/04:194 om behandling av elöverkänsliga protokoll 23, 21, 25, 19 2004-02-03
Svar på interpellation 2003/04:206 om situationen för unga och medelålders dementa protokoll 28, 26, 30 2004-02-03
Svar på interpellation 2003/04:212 om brott mot äldre protokoll 36, 42, 32, 40 2004-02-03
Svar på interpellation 2003/04:153 om nya hemtjänstformer protokoll 58, 60, 56 2003-12-05
Svar på interpellation 2003/04:157 om lex Linda protokoll 61, 65, 63, 67 2003-12-05
Svar på interpellation 2003/04:62 om transsexuellas situation protokoll 3, 1, 7, 5 2003-11-17
Svar på interpellation 2003/04:68 om prioriteringar i sjukvården protokoll 12, 10, 8, 14 2003-11-17
Svar på interpellation 2003/04:77 om äldres fallolyckor protokoll 21, 15, 17, 19 2003-11-17
Svar på interpellationerna 2003/04:40 och 41 om vårdkostnaderna för gömda flyktingar protokoll 19, 22, 25, 27 2003-11-10
Prioriteringar inom sjukvården protokoll 79, 77, 75, 73 2003-10-30
Svar på interpellation 2003/04:9 om den psykiatriska vården protokoll 17, 22, 27, 29 2003-10-14
Aktuell debatt: Den psykiatriska vården protokoll 27, 36, 20, 34 2003-10-06
Besökskontroll inom rättspsykiatrin protokoll 32, 34 2003-10-02
Förebyggande åtgärder inom psykiatrin protokoll 77, 79 2003-10-02
Hälsoprodukter protokoll 71 2003-10-02
Psykiskt sjuka med dubbla diagnoser protokoll 85, 87 2003-10-02
Psykvården protokoll 52, 54, 40, 42 2003-10-02
Svar på interpellation 2003/04:1 om psykiatrivårdens sammanbrott protokoll 1, 8, 15, 17 2003-10-02
Frågestund Gränshinder snabbprotokoll 101, 103, 139, 85, 137, 87, 97, 99 2003-06-05
Svar på interpellation 2002/03:387 om diskriminering av äldre snabbprotokoll 84, 86, 90, 88 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:399 om anhörigvården snabbprotokoll 110, 112 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:402 om riktlinjer för likvärdig äldreomsorg snabbprotokoll 105, 109, 107, 103 2003-05-26
Svar på interpellationerna 2002/03:398 och 401 om den nationella vårdgarantin snabbprotokoll 95, 99, 91, 102 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:320 om ve- tenskaplig information till Sveriges läkare snabbprotokoll 19, 17, 15 2003-05-16
Svar på interpellation 2002/03:334 om lä- kemedelslistor snabbprotokoll 21, 25, 27, 23 2003-05-16
Svar på interpellation 2002/03:360 om oste- oporos snabbprotokoll 30, 34, 28, 32 2003-05-16
Svar på interpellation 2002/03:317 om re- habilitering i särskilt boende snabbprotokoll 19, 17, 21, 23 2003-05-13
Svar på interpellation 2002/03:264 om universitetssjukhusens specialistkompetens snabbprotokoll 39, 37, 35, 41 2003-05-05
Svar på interpellation 2002/03:267 om osteoporos snabbprotokoll 48, 42, 45 2003-05-05
Svar på interpellation 2002/03:291 om vård i livets slutskede snabbprotokoll 50, 54, 52 2003-05-05
Svar på interpellation 2002/03:221 om reu- matologi som specialitet snabbprotokoll 59, 62 2003-03-21
Svar på interpellation 2002/03:223 om Me- tallbiologiskt centrum snabbprotokoll 71, 78, 66, 76 2003-03-21
Svar på interpellation 2002/03:190 om ut- ländska läkarlegitimationer snabbprotokoll 27, 23, 29, 25 2003-03-07
Aktuell debatt: Vården och omsorgen av äldre snabbprotokoll 9, 2, 18, 16 2003-02-20
Svar på interpellationerna 2002/03:168 och 169 om elöverkänslighet snabbprotokoll 24, 20 2003-02-20
Svar på interpellation 2002/03:136 om an- mälningsskyldighet för läkare snabbprotokoll 18, 16 2003-02-04
Svar på interpellation 2002/03:116 om bromsmediciner vid demens snabbprotokoll 23, 19, 25, 21 2003-01-24
Svar på interpellation 2002/03:26 om för- handsprövning av tandvårdsförmån snabbprotokoll 29, 23, 25, 27 2002-11-19
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 106, 86, 110, 112, 108, 102, 84, 88, 90, 94, 100, 92, 98, 114, 104, 96 2002-11-06
Svar på interpellation 2001/02:406 om stöd och utveckling av Rett Center snabbprotokoll 76, 79, 73 2002-05-28
Svar på interpellation 2001/02:421 om folk- sjukdomen benskörhet snabbprotokoll 31, 29, 33 2002-05-28
Svar på interpellation 2001/02:427 om barn i fattiga familjer snabbprotokoll 44, 48, 42, 46 2002-05-28
Svar på interpellation 2001/02:438 om ge- nerisk substitution snabbprotokoll 49, 51, 53, 55 2002-05-28
Svar på interpellation 2001/02:450 om folkhälsan snabbprotokoll 60, 58, 56 2002-05-28
Svar på interpellation 2001/02:485 om folkhälsan snabbprotokoll 69, 65, 72, 62 2002-05-28
Svar på interpellation 2001/02:486 om ut- redning om cancerplan snabbprotokoll 35, 41, 37, 39 2002-05-28
Svar på interpellation 2001/02:359 om förskrivningsrätter för legitimerade sjuksköters- snabbprotokoll 35, 37, 33, 39 2002-05-27
Svar på interpellation 2001/02:365 om patienträttigheter snabbprotokoll 40, 44, 42 2002-05-27
Svar på interpellation 2001/02:372 om utbildningsnivån och tillsynen inom äldrevår- snabbprotokoll 53, 57, 59, 55 2002-05-27
Svar på interpellation 2001/02:376 om ersättning enligt patientskadelagen snabbprotokoll 68, 70, 66 2002-05-27
Svar på interpellation 2001/02:393 om sjuk- sköterskor snabbprotokoll 30, 32, 28, 26 2002-05-27
Svar på interpellation 2001/02:422 om statlig finansiering av äldreomsorgen snabbprotokoll 48, 50, 52, 46 2002-05-27
Svar på interpellation 2001/02:428 om de funktionshindrades vård snabbprotokoll 62, 64, 60 2002-05-27
Aktuell debatt: Situationen inom vården snabbprotokoll 43, 50, 59, 57 2002-04-15
Svar på interpellation 2001/02:324 om tillverkning av fruktviner snabbprotokoll 55, 51, 49, 53 2002-04-12
Svar på interpellation 2001/02:336 om behovet av geriatriker snabbprotokoll 60, 58, 62, 56 2002-04-12
Svar på interpellation 2001/02:339 om fri rörlighet av varor inom EU snabbprotokoll 63, 65, 69, 67 2002-04-12
Nationell narkotikahandlingsplan snabbprotokoll 242, 240, 236, 246, 248, 238, 250, 252, 244 2002-04-04
Svar på interpellation 2001/02:288 om re- klamförbud och tryckfriheten snabbprotokoll 36, 34, 29, 32 2002-04-02
Svar på interpellation 2001/02:289 om livs- kvalitet i äldreomsorgen snabbprotokoll 39, 37 2002-04-02
Svar på interpellation 2001/02:307 om funktionshindrade kvinnors behov av kvinnojou- snabbprotokoll 56, 52, 54 2002-04-02
Svar på interpellationerna 2001/02:303, 304, 305 och 306 om våld mot funktionshindrade snabbprotokoll 41, 49, 45 2002-04-02
Svar på interpellation 2001/02:257 om nyk- terhetsorganisationer snabbprotokoll 12, 14, 10 2002-03-08
Svar på interpellation 2001/02:262 om afa- si snabbprotokoll 20, 22, 16, 18 2002-03-08
Svar på interpellation 2001/02:279 om missbruk och prostitution snabbprotokoll 23, 27, 25 2002-03-08
Aktuell debatt: Situationen inom den svenska äldreomsorgen snabbprotokoll 9, 16, 18, 2 2002-02-22
Svar på interpellation 2001/02:230 om äldreomsorgen snabbprotokoll 36, 38, 34, 32 2002-02-19
Svar på interpellation 2001/02:204 om äld- reomsorgen snabbprotokoll 24, 20, 22, 18 2002-02-12
Svar på interpellation 2001/02:205 om rök- ning och serveringsmiljöer snabbprotokoll 25, 31, 33, 28 2002-02-12
Svar på interpellation 2001/02:206 om lä- kares möjligheter att remittera till behandling snabbprotokoll 38, 36, 34 2002-02-12
Svar på interpellation 2001/02:142 om värn för äldre snabbprotokoll 13, 9, 11, 7 2002-01-25
Svar på interpellation 2001/02:143 om elö- verkänslighet snabbprotokoll 16, 20, 18, 14 2002-01-25
Svar på interpellation 2001/02:154 om per- sonal i äldreomsorgen snabbprotokoll 21, 23, 25, 27 2002-01-25
Svar på interpellation 2001/02:155 om pal- liativ vård snabbprotokoll 30, 32, 28 2002-01-25
Svar på interpellation 2001/02:156 om an- hörigvårdarnas situation snabbprotokoll 36, 34, 38 2002-01-25
Svar på interpellation 2001/02:116 om redovisning av amalgamanvändning snabbprotokoll 45, 43, 41 2002-01-15
Svar på interpellation 2001/02:67 om äld- reboende snabbprotokoll 41, 37, 35, 39 2001-11-26
Svar på interpellation 2001/02:68 om de hemlösa snabbprotokoll 48, 45, 42 2001-11-26
Svar på interpellation 2001/02:53 om plats- brist i kommunala äldreboenden snabbprotokoll 13, 15, 17, 11 2001-11-19
Svar på interpellation 2001/02:38 om spel- beroende snabbprotokoll 35, 30, 33 2001-11-12
Svar på interpellation 2001/02:5 om sam- verkan, samsyn och samarbete för de äldres snabbprotokoll 37, 41, 39 2001-11-12
Svar på interpellation 2001/02:52 om sjuk- och olycksfallsförsäkringar för barn snabbprotokoll 25, 29, 27 2001-11-12
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 184, 178, 168, 176, 152, 156, 148, 150, 172, 154, 170, 160, 166, 180, 164, 182, 162, 174, 158 2001-10-17
Svar på interpellation 2001/02:3 om Sys- tembolagets sortimentsstyrning snabbprotokoll 5, 3, 1 2001-10-16
Svar på interpellation 2001/02:4 om sub- ventionerad hemservice för pensionärer snabbprotokoll 9, 11, 7 2001-10-16
Svar på interpellation 2000/01:406 om kvinnobrist i vårdbolags styrelser snabbprotokoll 5, 3, 1 2001-05-28
Svar på interpellation 2000/01:423 om nar- kotikafrågan snabbprotokoll 11, 7, 9 2001-05-28
Svar på interpellation 2000/01:424 om tin- nitus snabbprotokoll 13, 15 2001-05-28
Svar på interpellation 2000/01:442 om de äldre kroniskt sjukas situation snabbprotokoll 19, 17, 21 2001-05-28
Svar på interpellation 2000/01:443 om äld- reomsorgen snabbprotokoll 22, 28, 25 2001-05-28
Svar på interpellation 2000/01:456 om akut personalkris i vården snabbprotokoll 34, 32, 30, 36 2001-05-28
Frågestund snabbprotokoll 58, 108, 60, 81, 29, 44, 82, 31, 36, 79, 89, 61, 79, 155, 94, 208, 112, 106, 206, 92, 222, 47, 12, 161, 100, 69, 101, 65, 61, 217, 81, 88, 99, 103, 85, 207, 104, 50, 95, 91, 110, 90, 52, 3, 81, 82, 129, 103, 103, 124, 53, 149, 87, 93, 71, 215, 41, 112, 96, 71, 49, 97, 32, 35, 32, 220, 43, 99, 89, 105, 84, 49, 67, 54, 30, 86, 38, 143, 91, 56, 98, 91, 89, 53, 47, 102, 50, 30, 55, 69, 98, 50, 131, 86, 46, 54, 58, 63, 99, 80, 69, 159, 37, 71, 53, 10, 177, 79, 104, 110, 71, 77, 93, 83, 70, 205, 60, 91, 113, 26, 45, 108, 82, 62, 58, 61, 85, 61, 87, 60, 114, 80, 89, 48, 59, 28, 98, 69, 54, 82, 101, 79, 55, 157, 67, 69, 60, 44, 81, 56, 46, 50, 59, 52, 52, 122, 87, 72, 141, 89, 93, 86, 72, 179, 84, 99, 70, 96, 106, 65, 57, 95, 115, 91, 48, 101, 105, 137, 81, 46, 112, 55, 63, 108, 106, 50, 66, 39, 51, 65, 56, 110, 92, 67, 92, 41, 87, 48, 114, 204, 87, 81, 37, 97, 84, 106, 100, 85, 56, 33, 79, 80, 64, 67, 51, 100, 68, 43 2001-05-10
Svar på interpellation 2000/01:364 om utvärdering av konkurrensutsättningen inom snabbprotokoll 71, 73, 69 2001-05-08
Svar på interpellation 2000/01:368 om bemötandet inom sjukvården snabbprotokoll 78, 76, 74 2001-05-08
Svar på interpellation 2000/01:383 om Xenical och Viagra i läkemedelssubventionerings- snabbprotokoll 86, 80, 82, 84 2001-05-08
Svar på interpellation 2000/01:353 om läkemedelskommitté snabbprotokoll 61, 65, 63 2001-05-02
Svar på interpellation 2000/01:354 om vårdkostnader snabbprotokoll 71, 67, 69, 73 2001-05-02
Svar på interpellation 2000/01:358 om tillgången till vård och personal inom hälso- och snabbprotokoll 76, 74, 78, 80 2001-05-02
Svar på interpellation 2000/01:359 om osteoporos snabbprotokoll 85, 81, 83 2001-05-02
Svar på interpellation 2000/01:363 om familjehemmen snabbprotokoll 89, 87, 91 2001-05-02
Svar på interpellation 2000/01:365 om barn- och ungdomspsykiatrin snabbprotokoll 97, 93, 99, 95 2001-05-02
Svar på interpellation 2000/01:366 om låsta arvspengar och socialbidrag snabbprotokoll 102, 106, 100, 104 2001-05-02
Svar på interpellation 2000/01:382 om förändringar i läkemedelssubventionen snabbprotokoll 107, 109, 111, 113 2001-05-02
Svar på interpellation 2000/01:328 om värn för äldre snabbprotokoll 26, 22, 24, 20 2001-03-30
Svar på interpellation 2000/01:303 om bris- ten på personliga assistenter snabbprotokoll 36, 34, 38 2001-03-20
Svar på interpellation 2000/01:309 om hemlösas rätt till sjukvård snabbprotokoll 46, 40, 42, 44 2001-03-20
Svar på interpellation 2000/01:267 om landstingen snabbprotokoll 25, 21, 23, 19 2001-03-09
Svar på interpellation 2000/01:273 om nar- kotikapolitiken snabbprotokoll 28, 30, 26 2001-03-09
Svar på interpellation 2000/01:250 om tillsynen av äldrevården snabbprotokoll 96, 98, 92, 94 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:226 om Apo- teket AB snabbprotokoll 25, 17, 23, 20 2001-02-13
Svar på interpellation 2000/01:164 om högskoleprovet och etnisk bakgrund snabbprotokoll 170, 172, 168 2001-02-01
Svar på interpellation 2000/01:185 om skönhetsoperationer för minderåriga snabbprotokoll 181, 183 2001-02-01
Svar på interpellation 2000/01:214 om assistentersättningen snabbprotokoll 180, 176, 178, 174 2001-02-01
Svar på interpellation 2000/01:145 om nikotinersättningspreparat snabbprotokoll 105, 111, 109, 107 2001-01-25
Svar på interpellation 2000/01:146 om ozonhålet och förebyggande hälsovård snabbprotokoll 118, 116, 112, 114 2001-01-25
Svar på interpellation 2000/01:152 om folkhälsa i Europaperspektiv snabbprotokoll 125, 123, 119, 121 2001-01-25
Svar på interpellation 2000/01:168 om finansieringen av äldreomsorgen snabbprotokoll 126, 128, 132, 130 2001-01-25
Svar på interpellation 2000/01:175 om östrogenbehandling snabbprotokoll 133, 141, 143, 137 2001-01-25
Svar på interpellation 2000/01:109 om läkemedlet Rohypnol snabbprotokoll 66, 64 2001-01-16
Svar på interpellation 2000/01:92 om dro- ganvändandet i Sverige snabbprotokoll 57, 59, 63, 61 2001-01-16
Sjukhus med vinstsyfte snabbprotokoll 58, 102, 78, 64, 68, 80, 100, 62, 70, 72, 60, 66, 56 2000-12-13
Aktuell debatt: Den nya fattigdomen och vägarna till en ökad social rörlighet snabbprotokoll 16, 18, 9, 2 2000-11-29
Svar på interpellation 2000/01:70 om kvali- teten i förlossningsvården snabbprotokoll 36, 30, 32, 34 2000-11-28
Svar på interpellation 2000/01:77 om tele- fonjour för människor i kris snabbprotokoll 43, 40, 37 2000-11-28
Svar på interpellation 2000/01:82 om äldre och neuropsykiatri snabbprotokoll 47, 49, 45 2000-11-28
Svar på interpellation 2000/01:85 om tin- nitus snabbprotokoll 50, 54 2000-11-28
Svar på interpellation 2000/01:86 om svenska socialarbetare i Köpenhamn snabbprotokoll 60, 65, 57, 63 2000-11-28
Svar på interpellation 2000/01:87 om hu- manism och medborgarperspektiv snabbprotokoll 70, 72, 66, 74 2000-11-28
Svar på interpellation 2000/01:91 om stöd till barn och föräldrar snabbprotokoll 75, 79, 77 2000-11-28
(forts. från 5 §) Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården (forts. snabbprotokoll 49, 45, 47, 53, 43, 51, 55 2000-11-24
Hänvisning av ärende till utskott snabbprotokoll 27, 24, 5, 1, 15, 3, 13, 29, 22 2000-11-07
Svar på interpellation 2000/01:50 om rym- ningar från ungdomshem och LVM-hem snabbprotokoll 70, 74, 76, 72 2000-11-07
Svar på interpellation 2000/01:54 om för- sämrad tandhälsa hos unga snabbprotokoll 79, 77 2000-11-07
Svar på interpellation 2000/01:59 om niko- tinläkemedels tillgänglighet snabbprotokoll 81, 83, 85 2000-11-07
Svar på interpellation 2000/01:62 om reha- bilitering av synskadade snabbprotokoll 87 2000-11-07
Svar på interpellation 2000/01:34 om traf- ficking snabbprotokoll 14, 18, 22, 24 2000-10-27
Svar på interpellation 2000/01:38 om ab- orter i Sverige snabbprotokoll 29, 25, 27 2000-10-27
Svar på interpellation 2000/01:19 om kampen mot hiv i storstäderna snabbprotokoll 19, 21, 23 2000-10-19
Svar på interpellation 2000/01:2 om hör- selvård snabbprotokoll 17, 14, 11 2000-10-19
Svar på interpellation 2000/01:21 om för- slaget om abortpersonregistret snabbprotokoll 27, 29, 25 2000-10-19
Svar på interpellationerna 2000/01:23 och 3 om myndigheters ingripande mot småföretagare snabbprotokoll 7, 1, 4, 10 2000-10-19
Nationell handlingsplan för handikappoli- tiken snabbprotokoll 41, 54, 43, 47, 39, 49, 45, 52 2000-05-31
Svar på interpellation 1999/2000:363 om vården av överviktiga människor snabbprotokoll 43, 45, 41 2000-05-23
Svar på interpellation 1999/2000:406 om vin i gårdsbutik snabbprotokoll 47, 51, 49 2000-05-23
Svar på interpellation 1999/2000:407 om osteoporos snabbprotokoll 56, 52, 54 2000-05-23
Svar på interpellation 1999/2000:414 om könsselektiva aborter snabbprotokoll 58, 61, 64 2000-05-23
Svar på interpellation 1999/2000:416 om åtgärder mot folkölsförsäljningen till ungdomar snabbprotokoll 66, 69, 72 2000-05-23
Svar på interpellation 1999/2000:362 om alkoholpolitik och folkhälsa snabbprotokoll 129, 133, 136, 139 2000-05-12
Svar på interpellation 1999/2000:368 om svenska läkare med invandrarbakgrund inom snabbprotokoll 140, 142 2000-05-12
Svar på interpellation 1999/2000:326 om läkemedelshanteringen i hälso- och sjukvården snabbprotokoll 27, 25, 23 2000-05-09
Svar på interpellation 1999/2000:328 om PSA-screening snabbprotokoll 30, 32, 28 2000-05-09
Svar på interpellation 1999/2000:330 om antidepressiva medel till ungdomar snabbprotokoll 33, 35, 37 2000-05-09
Svar på interpellation 1999/2000:332 om överklagning av hjälpmedelsbeslut snabbprotokoll 41, 45, 43, 39 2000-05-09
Svar på interpellation 1999/2000:346 om ansvar för barn i familjevåldssituationer snabbprotokoll 20, 18, 22, 16 2000-05-09
Svar på interpellation 1999/2000:347 om narkotika snabbprotokoll 46, 48, 50 2000-05-09
Svar på interpellation 1999/2000:355 om dextropropoxifen snabbprotokoll 52, 54, 56 2000-05-09
Svar på interpellation 1999/2000:359 om delegering av nationella uppgifter till regionen snabbprotokoll 62, 58, 64, 60 2000-05-09
Svar på interpellation 1999/2000:287 om folkhälsoarbetet snabbprotokoll 112, 116, 108 2000-03-28
Svar på interpellation 1999/2000:291 om avgifterna i äldreomsorgen snabbprotokoll 118, 123, 121 2000-03-28
Svar på interpellation 1999/2000:277 om tillsynen av äldreboende snabbprotokoll 52, 48, 50 2000-03-21
Svar på interpellation 1999/2000:221 om spädbarnsdöd och stöd till drabbade familjer snabbprotokoll 59, 61, 57, 63 2000-03-10
Svar på interpellation 1999/2000:254 om läkemedel till barn snabbprotokoll 64, 66, 68 2000-03-10
Svar på interpellation 1999/2000:147 om vård av unga snabbprotokoll 168, 172, 170 2000-02-17
Svar på interpellation 1999/2000:175 om extra stöd till äldre snabbprotokoll 184, 186, 182 2000-02-17
Svar på interpellation 1999/2000:177 om den psykiska hälsan bland barn och ungdomar snabbprotokoll 174, 177, 180 2000-02-17
Svar på interpellation 1999/2000:181 om trygghet för alla snabbprotokoll 149, 152, 146, 154 2000-02-17
Svar på interpellation 1999/2000:189 om tinnitus och andra hörselskador snabbprotokoll 191, 188 2000-02-17
Svar på interpellation 1999/2000:207 om den icke-materiella välfärden snabbprotokoll 193, 195 2000-02-17
Svar på interpellationerna 1999/2000:100, 144 och 155 om drogen GHB snabbprotokoll 163, 159, 167, 155 2000-02-17
Svar på interpellation 1999/2000:146 om åtgärder för bättre folkhälsa snabbprotokoll 137, 133, 135 2000-02-03
Svar på interpellation 1999/2000:157 om socialbidragen snabbprotokoll 139, 141, 143 2000-02-03
Svar på interpellation 1999/2000:165 om medicinkostnader snabbprotokoll 151, 147, 149, 145 2000-02-03
Svar på interpellation 1999/2000:168 om familjehemmens ställning på arbetsmarknaden snabbprotokoll 158, 154, 152, 156 2000-02-03
Svar på interpellation 1999/2000:134 om socialtjänstens handläggning av ärenden rörande snabbprotokoll 51, 47, 54 2000-01-25
Svar på interpellation 1999/2000:57 om lagstiftning om tidigare stängning av krogar snabbprotokoll 26, 30, 28, 32 2000-01-25
Svar på interpellation 1999/2000:62 om forskning om kvinnors alkoholdrickande snabbprotokoll 33, 37, 35 2000-01-25
Svar på interpellationerna 1999/2000:116 och 156 om Smittskyddsinstitutet snabbprotokoll 46, 38, 42 2000-01-25
Svar på interpellation 1999/2000:45 om bilstöd till funktionshindrade snabbprotokoll 105, 102, 108 1999-11-30
Svar på interpellation 1999/2000:56 om långtidssjukskrivna och vårdköer snabbprotokoll 111, 109, 113 1999-11-30
Svar på interpellation 1999/2000:85 om funktionshindrades rätt att byta bostad snabbprotokoll 101, 97, 95, 99 1999-11-30
Vissa alkoholfrågor snabbprotokoll 68, 46, 38, 66, 50, 56, 54, 61, 59, 44, 40, 52, 42, 48 1999-11-19
Svar på interpellation 1999/2000:35 om privata inslag i vården snabbprotokoll 26, 34, 31, 28 1999-11-04
Svar på interpellation 1999/2000:36 om ungdomshem för kriminella snabbprotokoll 104, 106, 102 1999-11-04
Svar på interpellation 1999/2000:19 om barns och ungdomars psykiska hälsa snabbprotokoll 7, 10, 13 1999-10-14
Svar på interpellation 1999/2000:3 om te- lemedicin snabbprotokoll 13, 15 1999-09-28
Aktuell debatt: Inslagen av privata alterna- tiv i sjukvården snabbprotokoll 18, 16, 20, 9, 2 1999-09-23
Svar på interpellation 1998/99:305 om osteoporos snabbprotokoll 182, 180, 184 1999-05-31
Svar på interpellation 1998/99:326 om tvångssteriliserade personer snabbprotokoll 190, 186, 188 1999-05-31
Svar på interpellation 1998/99:341 om överflyttning av ärende mellan kommuner snabbprotokoll 172, 170 1999-05-31
Svar på interpellation 1998/99:349 om folkhälsoinstitut till Sverige snabbprotokoll 179, 173, 176 1999-05-31
Svar på interpellation 1998/99:357 om alkoholpolitiken snabbprotokoll 169, 162, 159, 166 1999-05-31
Svar på interpellation 1998/99:218 om kompetenscentrum för forskning om biverkning- snabbprotokoll 112, 118, 116, 114 1999-05-21
Svar på interpellation 1998/99:230 om hörselskadades situation snabbprotokoll 125, 119, 122 1999-05-21
Svar på interpellation 1998/99:253 om vård i livets slutskede snabbprotokoll 141, 143 1999-05-21
Svar på interpellation 1998/99:254 om kvinnomisshandel snabbprotokoll 145, 151, 148 1999-05-21
Svar på interpellation 1998/99:261 om ädelreformen snabbprotokoll 155, 158, 152 1999-05-21
Svar på interpellation 1998/99:293 om stamning som funktionshinder snabbprotokoll 162, 160 1999-05-21
Svar på interpellation 1998/99:300 om Christiania snabbprotokoll 164, 166 1999-05-21
Svar på interpellation 1998/99:304 om äldrevården snabbprotokoll 170, 168 1999-05-21
Svar på interpellationerna 1998/99:232 och 240 om aborter snabbprotokoll 140, 132, 137, 127 1999-05-21
Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. snabbprotokoll 52, 40, 54, 50, 48, 44, 46, 38, 42 1999-05-19
Svar på interpellation 1998/99:245 om patientens ställning snabbprotokoll 53, 55 1999-05-04
Svar på interpellation 1998/99:250 om användning av biobanker snabbprotokoll 47, 49, 51 1999-05-04
Svar på interpellation 1998/99:259 om reformerat högkostnadsskydd snabbprotokoll 57, 60 1999-05-04
Svar på interpellation 1998/99:265 om preimplantatorisk genetisk diagnostik snabbprotokoll 68, 62, 65 1999-05-04
Svar på interpellation 1998/99:215 om pri- märvårdsförsöken snabbprotokoll 26, 30, 28 1999-04-16
Svar på interpellation 1998/99:216 om sjukvården snabbprotokoll 35, 31, 41, 39 1999-04-16
Svar på interpellation 1998/99:203 om ras- biologi och rashygien snabbprotokoll 17, 19, 15, 21 1999-04-15
Svar på interpellation 1998/99:205 om de funktionshindrades situation snabbprotokoll 26, 24, 22 1999-04-15
Svar på interpellation 1998/99:156 om kostnader för in vitro-fertilisering snabbprotokoll 5, 3, 1 1999-03-05
Svar på interpellation 1998/99:171 om åt- gärder mot nikotinbruk snabbprotokoll 9, 11, 13, 7 1999-03-05
Svar på interpellation 1998/99:172 om hjälp till hemlösa snabbprotokoll 14, 24, 26, 19 1999-03-05
Svar på interpellation 1998/99:133 om bostadslösheten snabbprotokoll 56, 54, 52 1999-02-19
Svar på interpellation 1998/99:144 om de prostituerades livssituation snabbprotokoll 59, 57, 63, 61 1999-02-19
Svar på interpellation 1998/99:148 om tandvård snabbprotokoll 66, 64 1999-02-19
Svar på interpellation 1998/99:124 om barntandvården snabbprotokoll 55, 53 1999-02-16
Svar på interpellation 1998/99:131 om hälso- och sjukvården i hela landet snabbprotokoll 59, 57 1999-02-16
Svar på interpellation 1998/99:89 om sekre- tess gällande abort på minderåriga snabbprotokoll 3, 5, 1 1999-02-05
Svar på interpellation 1998/99:70 om funktionshindrade barn snabbprotokoll 146, 150, 148 1999-01-28
Svar på interpellation 1998/99:71 om märkning av tobaksprodukter snabbprotokoll 156, 154, 152 1999-01-28
Svar på interpellation 1998/99:73 om elö- verkänslighet snabbprotokoll 157, 159, 161 1999-01-28
Svar på interpellation 1998/99:52 om för- säljning av landstingsägda sjukhus och alternativa snabbprotokoll 67, 61, 63, 65 1999-01-26
Svar på interpellation 1998/99:54 om ille- gal sprithantering snabbprotokoll 72, 70, 68 1999-01-26
Svar på interpellation 1998/99:65 om bris- ten på allmänläkare snabbprotokoll 74, 76, 78 1999-01-26
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 70, 129, 82, 85, 94, 131, 88, 92, 68, 78, 76, 72, 74, 90, 80 1999-01-20
Svar på interpellation 1998/99:36 om hem- lösa i Sverige snabbprotokoll 38, 36, 32, 34 1998-12-07
Svar på interpellation 1998/99:48 om äld- reomsorgen snabbprotokoll 41, 43, 39, 45 1998-12-07
Svar på interpellation 1998/99:49 om en nationell vårdgaranti snabbprotokoll 50, 46, 52, 48 1998-12-07
Svar på interpellation 1998/99:39 om rege- ringens politik för de funktionshindrade snabbprotokoll 51, 49, 43, 46 1998-12-01
Svar på interpellation 1998/99:42 om det hivpreventiva arbetet snabbprotokoll 41, 37, 39 1998-12-01
Svar på interpellationerna 1998/99:38, 40 och 44 om alkoholpolitiken snabbprotokoll 36, 32, 15, 24 1998-12-01
Svar på interpellation 1998/99:29 om max- taxa på dagis snabbprotokoll 54, 52, 50, 56 1998-11-27
Svar på interpellation 1997/98:287 om dubbelt medborgarskap snabbprotokoll 61, 59, 57 1998-05-11
Svar på interpellation 1997/98:261 om integrationspolitiken snabbprotokoll 107, 101, 105, 103 1998-05-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lars Engqvist

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.