Lars-Erik Lövdén

Bio

Lars-Erik Lövdén, född 11 januari 1950 i Slottsstadens församling i Malmö, är en svensk politiker (socialdemokrat) och ämbetsman.
Lövdén blev juris kandidat vid Lunds universitet 1975 och var kommunsekreterare i Malmö kommun 1976–1979. Han var riksdagsledamot 1980–2004, ordförande i Malmö arbetarekommun 1983–2003, inrikesminister 1998 (innan departementet avvecklades, ministerposten återuppstod igen 2014 i regeringen Löfven I), biträdande finansminister (kommun- och bostadsminister) 1999–2004, landshövding i Hallands län 2005–2014.
Lövdén är son till Sten Lövdén och Inga, född Roslind.
År 1999 utsågs han till Malmö högskolas första hedersdoktor.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lars-Erik Lövdén, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKrigsdelegationen2002-10-152004-10-31
RiksdagsledamotHillevi Larsson 1998-11-23 - 2002-09-30, Luciano Astudillo 2002-09-30 - 2002-11-04, Cecilia Dahl 2002-11-05 - 2002-12-20, Luciano Astudillo 2002-12-21 - 2004-10-31 Statsråd2002-09-302004-10-31
RiksdagsledamotHillevi Larsson 1998-11-23 - 2002-09-301998-11-232002-09-30
SuppleantUtrikesnämnden1998-10-201998-11-19
LedamotKrigsdelegationen1998-10-202002-10-14
Vice ordförandeJustitieutskottet1998-10-131998-11-19
Riksdagsledamot1998-10-051998-11-22
SuppleantUtrikesnämnden1994-10-181998-10-05
LedamotKrigsdelegationen1994-10-181998-10-05
Vice ordförandeJustitieutskottet1994-10-121998-10-04
LedamotJustitieutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantFörsvarsutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantEG-delegationen1994-10-111994-12-31
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
Vice ordförandeJustitieutskottet1991-09-301994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
Vice ordförandeJustitieutskottet1988-10-031991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30
Vice ordförandeJustitieutskottet1986-10-071988-10-02
LedamotKrigsdelegationen1986-10-071994-10-03
LedamotJustitieutskottet1985-09-301986-10-07
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1985-09-301988-10-02
Riksdagsledamot1985-09-301988-10-03
LedamotJustitieutskottet1982-10-041985-09-29
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1982-10-041985-09-29
Riksdagsledamot1982-10-041985-09-30
SuppleantKonstitutionsutskottet1981-10-061982-10-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1980-10-071982-10-03
Riksdagsledamot1980-01-101982-10-04
Ersättare1979-11-281979-12-31
ErsättareGrethe Lundblad1979-10-231979-11-25

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ändringar i det kommunala utjämningssystemet protokoll 67, 63, 69, 71, 65 2004-10-27
Svar på interpellation 2004/05:51 om Stockholms läns landsting och omstruktureringsstödet protokoll 26, 23 2004-10-26
Svar på interpellation 2004/05:53 om parabolantenner protokoll 16, 12, 22, 20 2004-10-26
Bostadspolitik och kommuner protokoll 142, 220, 228, 242, 126, 230, 148, 146, 150, 240, 238, 216, 214, 130, 120, 226, 17, 232, 218, 128, 138, 124, 234, 140, 118, 222, 236, 56, 224, 116, 15, 114, 208, 212, 136, 144, 54, 132, 210, 122, 244, 134 2004-10-15
Svar på interpellation 2004/05:13 om landshövdingars förordnandetid protokoll 30, 28, 32 2004-10-01
Svar på interpellation 2004/05:2 om kostnadsansvaret för stöd och service till funktionshindrade protokoll 23, 21, 27, 25 2004-10-01
Bostadsfinansieringssystem protokoll 148, 146 2004-06-17
Expropriationslagen protokoll 118, 116 2004-06-17
Regeringens handläggningstider vid överklagande av detaljplaner protokoll 133, 131 2004-06-17
Studentbostäder protokoll 101, 99 2004-06-17
Svar på interpellation 2003/04:538 om löneutvecklingen i vissa regioner och kommunal kostnadsutjämning protokoll 121, 123, 119 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:479 om statens styrning av kommunala bostadsbolag protokoll 91, 94, 97, 99 2004-06-01
Svar på interpellation 2003/04:484 om hinder för ökat bostadsbyggande i Stockholm protokoll 104, 102, 100 2004-06-01
Svar på interpellation 2003/04:411 om stopplagen protokoll 10, 8, 16, 12, 14 2004-05-11
Svar på interpellation 2003/04:437 om ungdomars bostadssituation protokoll 17, 25, 19, 22 2004-05-11
Svar på interpellationerna 2003/04:421 och 455 om överförandet av indelningsfrågor från regeringen till riksdagen protokoll 33, 39, 26 2004-05-11
Svar på interpellation 2003/04:354 om bostad till nya invånare protokoll 38, 42, 46 2004-04-14
Svar på interpellation 2003/04:330 om husbyggen i Knivsta protokoll 33, 36, 30 2004-03-30
Svar på interpellation 2003/04:331 om lagen om allmännyttiga bostadsföretag protokoll 42, 38, 46 2004-03-30
Svar på interpellation 2003/04:346 om kvinnor i byggbranschen protokoll 48, 51 2004-03-30
Bostadsbyggandet i Stockholm protokoll 43, 45 2004-03-11
Kommuners näringsverksamhet protokoll 73, 71 2004-03-11
Sekretess i värmländska landstingsförhandlingar protokoll 79, 81 2004-03-11
Svar på interpellation 2003/04:295 om Hyresförmedling till juridiska personer protokoll 38, 40, 42, 44 2004-03-02
Arbetskraftsinvandring inom byggbranschen protokoll 36, 34 2004-02-19
Bostadssektorns andel av koldioxidutsläppen protokoll 89, 91 2004-02-19
Samverkan mellan kommuner protokoll 61, 63 2004-02-19
Sjuka hus protokoll 46, 48 2004-02-19
Svar på interpellation 2003/04:229 om utredning av regionförsöken protokoll 26, 22, 28, 24 2004-02-10
Svar på interpellation 2003/04:225 om ökad tillväxt i Stockholmsregionen protokoll 9, 16, 13, 11 2004-01-29
Svar på interpellation 2003/04:205 om bristen på bostäder för studerande protokoll 50, 44, 52, 47 2004-01-27
Svar på interpellation 2003/04:138 om löneskillnader mellan könen protokoll 10, 12, 14 2003-12-12
Svar på interpellation 2003/04:146 om räntebidragen protokoll 21, 16, 18 2003-12-12
Svar på interpellation 2003/04:147 om underhåll av bostäder protokoll 23, 25 2003-12-12
Svar på interpellation 2003/04:148 om kooperativa hyresrätter protokoll 38, 34, 30, 28 2003-12-12
Svar på interpellation 2003/04:124 om Göteborgs stads förhållande till Shanghai protokoll 70, 68, 72 2003-12-05
Svar på interpellation 2003/04:72 om Stockholm-Mälardalsregionen protokoll 57, 53, 61 2003-11-25
Svar på interpellation 2003/04:90 om statliga bidrag till vissa kommuner för LSS-kostnader protokoll 63, 67, 69, 65 2003-11-25
Boendekostnaderna protokoll 95, 97 2003-11-20
Bostadsbyggandet protokoll 52, 50 2003-11-20
Forskning om boendet protokoll 73, 75 2003-11-20
Kooperativ hyresrätt protokoll 89, 87 2003-11-20
Skatteutjämningssystemet protokoll 30, 28 2003-11-20
Särskilt anordnad debatt om utvecklingen i Stockholmsregionen protokoll 15, 8, 1, 22 2003-11-12
Svar på interpellation 2003/04:32 om bostadsbristen i Stockholmsregionen protokoll 20, 11, 8, 16 2003-11-11
Svar på interpellation 2003/04:33 om subventioner till studentboende protokoll 21, 32, 30, 25 2003-11-11
Svar på interpellation 2003/04:37 om skatteutjämningens effekter på Stockholmsregionen protokoll 59, 33, 44, 56 2003-11-11
Svar på interpellation 2003/04:58 om Skandiaaffären och affärer med hyresrätter protokoll 60, 63, 66 2003-11-11
Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder snabbprotokoll 187, 195, 183, 189, 191, 193, 185 2003-06-03
Svar på interpellation 2002/03:352 om bo- stadsbyggandet snabbprotokoll 19, 16, 14, 22 2003-06-02
Svar på interpellation 2002/03:364 om landstingens situations snabbprotokoll 33, 31, 23, 27 2003-06-02
Svar på interpellation 2002/03:373 om skat- teutjämningen i Stockholm snabbprotokoll 46, 34, 40 2003-06-02
Svar på interpellation 2002/03:388 om folk- styrets utveckling snabbprotokoll 48, 50 2003-06-02
Svar på interpellation 2002/03:321 om nytt bosparsystem och ökat byggande snabbprotokoll 42, 36, 39, 44 2003-05-19
Svar på interpellation 2002/03:232 om bygg- och bostadsmarknaden snabbprotokoll 80, 90, 84, 88 2003-04-29
Svar på interpellation 2002/03:269 om Statens bostadsnämnd snabbprotokoll 99, 91, 97, 94 2003-04-29
Ärende för hänvisning till utskott Föredrogs snabbprotokoll 15, 8, 31, 3, 5, 10, 33, 1, 13 2003-03-21
Svar på interpellation 2002/03:202 om konkurrensen på byggmarknaden snabbprotokoll 58, 50, 56, 53 2003-03-14
Svar på interpellation 2002/03:204 om åtgärder för ökad produktion av hyresrätter snabbprotokoll 71, 59, 65 2003-03-14
Svar på interpellation 2002/03:181 om EU och bostadsstödet snabbprotokoll 11, 9, 7 2003-03-04
Svar på interpellation 2002/03:189 om markpriser och statens agerande snabbprotokoll 17, 15, 13, 19 2003-03-04
Svar på interpellation 2002/03:159 om eko- nomin i kommuner och landsting snabbprotokoll 74, 72, 70, 76 2003-02-20
Svar på interpellation 2002/03:160 om översyn av det kommunala folkomröstningsinsti- snabbprotokoll 83, 77, 79, 81 2003-02-20
Svar på interpellation 2002/03:149 om stu- dentbostäder snabbprotokoll 1, 7, 5, 3 2003-02-14
Svar på interpellation 2002/03:69 om kommunernas försörjning och självbestämman- snabbprotokoll 65, 68, 71 2003-01-21
Svar på interpellation 2002/03:74 om ut- jämning av LSS-kostnader snabbprotokoll 77, 75, 79, 73 2003-01-21
Svar på interpellation 2002/03:93 om kommunsammanslagning snabbprotokoll 80, 86, 84, 82 2003-01-21
Svar på interpellation 2002/03:40 om den kommunala självstyrelsen snabbprotokoll 37, 35, 33, 39 2002-12-03
Svar på interpellation 2002/03:30 om stärk- ning av det kommunala självstyret snabbprotokoll 18, 14, 12, 16 2002-11-22
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 287, 315, 301, 311, 307, 297, 309, 295, 305, 293, 291, 299, 289, 303, 313 2002-11-07
Svar på interpellation 2001/02:466 om bostadspolitiken snabbprotokoll 70, 66, 68, 72 2002-05-21
Svar på interpellation 2001/02:371 om hyreslägenheter utan inredning snabbprotokoll 64, 62, 66, 68 2002-04-23
Svar på interpellation 2001/02:345 om barnfamiljers boende snabbprotokoll 100, 104, 106, 102 2002-04-16
Svar på interpellation 2001/02:285 om stöd till kommunala bostadsbolag snabbprotokoll 101, 99, 103, 105 2002-04-02
Allmännyttiga bostadsföretag, m.m. snabbprotokoll 68, 60, 48, 56, 58, 52, 50, 64, 70, 66, 62, 72, 54 2002-03-06
Svar på interpellation 2001/02:259 om kartellbildningar inom byggbranschen snabbprotokoll 106, 104, 109, 112 2002-03-05
Svar på interpellation 2001/02:280 om hyressättningssystemet och EG-rätten snabbprotokoll 117, 113, 115, 119 2002-03-05
Svar på interpellation 2001/02:223 om tredi- mensionell fastighetsbildning snabbprotokoll 109, 105, 111, 107 2002-02-14
Svar på interpellation 2001/02:139 om omfördelning av resurser mellan länen snabbprotokoll 29, 31, 35, 33 2002-01-22
(forts. från 6 §) Regional samverkan och statlig länsförvaltning (forts. KU7) snabbprotokoll 129, 127, 113, 121, 118, 125, 111, 116, 123, 131, 109 2002-01-17
Svar på interpellation 2001/02:117 om incitamenten till kommunerna att hushålla väl snabbprotokoll 110, 113, 116, 118 2002-01-15
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande snabbprotokoll 60, 46, 44, 42, 58, 48, 56, 40, 70, 52, 50, 54 2001-11-29
Svar på interpellation 2001/02:30 om svart- handel med bostäder snabbprotokoll 9, 11, 13, 15 2001-10-30
Utvecklingen inom den kommunala sek- torn snabbprotokoll 155, 137, 143, 129, 131, 145, 147, 149, 135, 139, 133, 141 2001-06-13
Svar på interpellation 2000/01:434 om Bostadsdelegationens verksamhet snabbprotokoll 44, 38, 42, 40 2001-05-15
Svar på interpellation 2000/01:362 om samråd före vräkning snabbprotokoll 67, 65, 71, 69 2001-04-24
Svar på interpellation 2000/01:375 om bostadsbyggandet snabbprotokoll 80, 78, 72, 75 2001-04-24
Svar på interpellation 2000/01:379 om hyresrätten snabbprotokoll 81, 83, 85, 87 2001-04-24
Svar på interpellation 2000/01:317 om byg- gande av bostäder i Stockholmsregionen snabbprotokoll 78, 70, 73, 76, 67 2001-03-27
Svar på interpellation 2000/01:318 om bo- stadsbristen i Öresundsregionen snabbprotokoll 85, 83, 79, 81 2001-03-27
Svar på interpellation 2000/01:232 om lä- genhetsöverskottet snabbprotokoll 9, 1, 7, 4 2001-02-23
Svar på interpellation 2000/01:178 om beskattningen av kommunerna snabbprotokoll 65, 71, 73, 68 2001-01-23
Svar på interpellation 2000/01:184 om byggandet i storstäderna snabbprotokoll 80, 74, 76, 78 2001-01-23
(forts. från 10 §) Samhällsplanering, bo- stadsförsörjning och byggande (forts. BoU1 och snabbprotokoll 230, 222, 226, 224, 218, 214, 216, 220, 228 2000-12-07
Vissa kommunalekonomiska frågor snabbprotokoll 47, 51, 49, 59, 63, 53, 61, 57, 55 2000-11-15
Hänvisning av ärende till utskott snabbprotokoll 49, 34, 32, 51, 36 2000-10-24
Svar på interpellationerna 2000/01:16 och 27 om bostadsbyggnationen i Sverige snabbprotokoll 17, 11, 27, 31 2000-10-24
Svar på interpellation 1999/2000:383 om det inomkommunala utjämningssystemet snabbprotokoll 157, 155, 144, 150 2000-05-23
Svar på interpellation 1999/2000:399 om missbruk av blockuthyrning snabbprotokoll 158, 164, 161 2000-05-23
Svar på interpellation 1999/2000:356 om bostadssituationen i tillväxtområden snabbprotokoll 35, 38, 42, 45 2000-05-15
Svar på interpellation 1999/2000:371 om kommunal derivathandel snabbprotokoll 46, 48 2000-05-15
Svar på interpellation 1999/2000:331 om åtgärder mot falska bostadsrättsföreningar snabbprotokoll 10, 16, 12, 14 2000-04-25
Svar på interpellation 1999/2000:340 om en stad med mänskliga värden snabbprotokoll 9, 4, 7, 1 2000-04-25
Svar på interpellation 1999/2000:310 om bostadsbristen snabbprotokoll 44, 41, 46, 38 2000-04-11
Svar på interpellation 1999/2000:312 om Stockholmsregionens straffbeskattning snabbprotokoll 32, 35, 29, 37 2000-04-11
Obeställd reklam m.m. snabbprotokoll 26, 24, 30, 28, 35, 22, 33 2000-03-23
Svar på interpellation 1999/2000:248 om utjämning av kostnader för LSS-verksamheten snabbprotokoll 61, 67, 69, 65 2000-03-14
Svar på interpellation 1999/2000:273 om bostäders utformning snabbprotokoll 70, 72, 74 2000-03-14
Svar på interpellation 1999/2000:179 om bostadssociala frågor snabbprotokoll 7, 9, 4, 1 2000-02-04
Svar på interpellation 1999/2000:101 om konkurrensneutralitet mellan offentlig och privat snabbprotokoll 127, 125, 129 2000-01-18
Svar på interpellation 1999/2000:112 om det kommunala utjämningssystemet snabbprotokoll 133, 130, 138, 136 2000-01-18
Allmänna bidrag till kommuner snabbprotokoll 66, 68, 78, 76, 74, 70, 72 1999-12-15
Frågestund snabbprotokoll 127, 94, 72, 95, 33, 67, 73, 75, 26, 74, 41, 39, 64, 65, 105, 92, 78, 40, 51, 80, 67, 53, 68, 63, 115, 101, 69, 54, 51, 11, 107, 84, 40, 119, 154, 80, 74, 90, 67, 46, 29, 59, 99, 65, 77, 76, 129, 54, 77, 105, 96, 75, 48, 46, 37, 86, 78, 77, 125, 79, 91, 49, 22, 113, 68, 97, 73, 47, 113, 127, 66, 58, 97, 60, 121, 65, 50, 62, 31, 60, 99, 57, 27, 20, 84, 97, 41, 65, 48, 129, 42, 39, 72, 119, 38, 44, 77, 49, 115, 53, 75, 67, 56, 86, 125, 51, 123, 131, 49, 97, 51, 139, 41, 54, 121, 52, 54, 127, 141, 141, 52, 82, 99, 75, 38, 79, 93, 66, 88, 88, 51, 39, 78, 143, 54, 52, 93, 57, 24, 73, 121, 152, 13, 52, 71 1999-12-09
(forts. från 6 §) Utgiftsområde 18 Sam- hällsplanering, bostadsförsörjning och byggande snabbprotokoll 173, 175, 192, 190, 186, 194, 177, 179, 181, 188, 183 1999-12-02
Svar på interpellation 1999/2000:69 om landstingens och kommunernas ekonomi snabbprotokoll 115, 121, 117, 119 1999-11-30
Svar på interpellation 1999/2000:24 om hyressänkningar snabbprotokoll 123, 127, 129, 119 1999-11-04
Svar på interpellation 1999/2000:32 om bostadslösa studenter snabbprotokoll 135, 142, 130, 140 1999-11-04
Svar på interpellation 1999/2000:40 om boendesituationen och hyreslagstiftningen snabbprotokoll 112, 118, 116, 114 1999-11-04
Svar på interpellation 1999/2000:2 om den nya kommunakuten snabbprotokoll 24, 30, 26, 28 1999-09-28
Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting m.m. snabbprotokoll 205, 193, 191, 199, 201, 203, 189, 197, 195 1999-06-14
Kommunala bostadsföretag snabbprotokoll 23, 25, 19, 27, 17, 21, 29 1999-06-14
Svar på interpellation 1998/99:287 om bilens roll ur ett konsumentperspektiv snabbprotokoll 100, 98, 96 1999-05-31
Svar på interpellation 1998/99:302 om kommunala bolags redovisning snabbprotokoll 86, 84, 82 1999-05-31
Svar på interpellation 1998/99:331 om hyresmarknaden snabbprotokoll 91, 94, 88 1999-05-31
Svar på interpellation 1998/99:200 om bostadsbyggande och bostadsförmedling snabbprotokoll 143, 139, 141, 145 1999-04-15
Svar på interpellation 1998/99:204 om skatteutjämningssystemet snabbprotokoll 152, 146, 154, 149 1999-04-15
Svar på interpellation 1998/99:117 om kommunal skatteutjämning snabbprotokoll 74, 71, 68 1999-02-16
Svar på interpellation 1998/99:146 om det kommunala skatteutjämningssystemet snabbprotokoll 84, 76, 82, 79 1999-02-16
Svar på interpellation 1998/99:47 om pro- duktsäkerhet beträffande offentliga tjänster snabbprotokoll 167, 165, 163 1999-01-28
Svar på interpellation 1998/99:85 om om- bildning av hyresfastigheter till bostadsrätter snabbprotokoll 172, 177, 169, 175 1999-01-28
Polisens register snabbprotokoll 157, 161, 165, 159, 182, 180, 163 1998-06-02
Påföljdssystemet snabbprotokoll 140, 146, 144, 132, 142, 134, 128, 137, 130 1998-06-02
Organiserad brottslighet snabbprotokoll 125, 123, 119, 121 1998-03-04
Lägesrapport om den ekonomiska brotts- ligheten snabbprotokoll 71, 75, 64, 66, 60, 58, 62, 73 1998-02-18
Svar på interpellation 1997/98:86 om ett godsspår runt Malmö snabbprotokoll 121, 125 1998-01-29
Ändringar i polislagen snabbprotokoll 55, 51, 49, 53 1998-01-28
Rättsväsendet snabbprotokoll 25, 13, 23, 21, 15, 11, 17, 19 1997-12-08
Immunitet och privilegier för Europol snabbprotokoll 236, 232, 230, 234, 228 1997-11-27
Öresundsförbindelsen och Citytunneln snabbprotokoll 64, 68, 66 1997-11-05
Ekonomiska konsekvensanalyser snabbprotokoll 94, 100 1997-04-23
Polisfrågor snabbprotokoll 78, 83, 85, 80 1997-03-20
Särskild utlänningskontroll snabbprotokoll 91, 93 1997-03-20
Svar på interpellation 1996/97:153 om sys- selsättningen på Kockums i Malmö snabbprotokoll 13, 17, 21 1997-03-04
Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten snabbprotokoll 105, 91, 114, 102, 107, 89, 100, 97, 93, 95, 87 1997-02-12
Anslag till rättsväsendet, budgetåret 1997 snabbprotokoll 82, 80, 84 1996-12-10
(forts. FiU1) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (forts. från prot. 31) snabbprotokoll 122, 136, 129 1996-11-22
Säkerhetsskydd snabbprotokoll 142 1996-05-08
Öresundsförbindelsen snabbprotokoll 125, 127, 123 1996-05-08
Länsindelningen i Skåne och Västsverige snabbprotokoll 57 1996-04-17
Vissa straffrättsliga frågor snabbprotokoll 137, 90, 86, 141, 83, 134, 150, 80, 146, 139, 88, 143 1996-03-06
Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning snabbprotokoll 55, 57 1995-11-22
Åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten snabbprotokoll 12, 18, 14, 16 1995-06-08
Socialpolitik - inriktning och anslag, m.m. snabbprotokoll 79, 77 1995-04-26
Anslag till Brottsoffermyndigheten, m.m. snabbprotokoll 64, 54, 60, 56, 58, 62 1995-04-19
Insatser mot den ekonomiska brottslighe- ten snabbprotokoll 216, 196, 194, 218, 192 1994-12-19
Handläggning av ungdomsmål snabbprotokoll 16, 18, 20 1994-11-30
Information från regeringen om Öresundsbron snabbprotokoll 80, 78 1994-06-11
Ytterligare åtgärder mot barnpornografi m.m. snabbprotokoll 103, 107, 105 1994-06-09
Slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. snabbprotokoll 163, 161, 158 1994-06-07
En brottsofferfond, m.m. snabbprotokoll 157, 141, 145, 147, 160 1994-05-18
Svar på fråga 1993/94:144 om kriminalpolitiken snabbprotokoll 69, 72 1994-05-16
Svar på interpellation 1993/94:137 om den ekonomiska brottsligheten snabbprotokoll 57, 64, 61 1994-05-16
Anslag till polisväsendet snabbprotokoll 108, 128, 115, 131, 113 1994-04-13
Information från regeringen om åtgärder mot ungdomsbrott snabbprotokoll 69, 73, 71 1994-03-17
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 34 1994-03-17
Anslag till skatteförvaltningen, m.m. snabbprotokoll 126, 128, 124 1994-03-16
Information från regeringen om Öresundsbrofrågan snabbprotokoll 31 1994-01-20
Grovt rattfylleri m.m. snabbprotokoll 13, 10, 2, 8 1993-12-14
Riksdagens revisorers förslag angående polisen snabbprotokoll 70, 74, 76, 72, 87 1993-12-08
Information från regeringen om polisfrågor snabbprotokoll 88, 90 1993-11-11
Svar på interpellation 1993/94:20 om en effektivare skatteindrivning m.m. snabbprotokoll 35, 32 1993-11-11
Svar på interpellation 1993/94:12 om åtgärder mot brott snabbprotokoll 107, 101, 113 1993-10-28
Straffrättsliga frågor snabbprotokoll 164, 171, 167, 169 1993-10-27
Svar på fråga 1993/94:78 om Polisens organisation m.m. snabbprotokoll 48, 53, 56, 50, 46 1993-10-26

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lars-Erik Lövdén

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.