Lars Gustafsson

Bio

Lars Esbjörn Gustafsson, född 25 september 1951 i Halmstad, Hallands län, är en svensk politiker (kristdemokrat). Han var ordinarie riksdagsledamot 1998–2014, invald för Hallands läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lars Gustafsson (kristdemokrat), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
4935 (65.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1259 (16.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
374 (5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
961 (12.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lars röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lars röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantTrafikutskottet2010-12-202014-09-29
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2010-10-132014-09-29
LedamotSkatteutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantFörsvarsutskottet2009-02-112010-10-04
SuppleantTrafikutskottet2007-03-162010-10-04
SuppleantSkatteutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotSocialförsäkringsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantTrafikutskottet2002-10-152006-10-02
SuppleantSkatteutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotTrafikutskottet2000-02-012002-09-29
LedamotSocialutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantTrafikutskottet1998-10-052002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2014 snabbprotokoll 92 2014-06-26
Järnvägspolitiska frågor och Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m. snabbprotokoll 48 2014-06-24
Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta snabbprotokoll 61, 53, 59 2014-05-28
Tillgången till specialiserad cancervård snabbprotokoll 65, 63 2014-04-10
Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm snabbprotokoll 85, 89, 87, 83, 91 2014-03-26
Inkomstskatt snabbprotokoll 24, 109, 111, 113 2014-03-20
Mervärdesskatt snabbprotokoll 139, 134 2014-03-05
Skatteförfarande och folkbokföring snabbprotokoll 165, 152 2014-03-05
(forts. från 11 §) Skatt, tull och exekution (forts. SkU1) snabbprotokoll 136 2013-12-04
(forts. från 9 §) Förstärkt nedsättning av egenavgifter (forts. SfU5) snabbprotokoll 113 2013-11-28
Investeraravdrag snabbprotokoll 50 2013-10-02
Metoder för bedömning av arbetsförmåga snabbprotokoll 53, 57, 55 2013-06-13
Fordons- och vägtrafikfrågor snabbprotokoll 166 2013-05-30
Folkbokföringen i framtiden snabbprotokoll 42 2013-05-29
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner (FTT) snabbprotokoll 16 2013-04-11
Beskattning av företag, kapital och fastighet snabbprotokoll 155 2013-03-20
Punktskatter snabbprotokoll 176, 107 2013-03-20
Rehabilitering tillbaka till arbete snabbprotokoll 80 2013-03-13
Personalliggare för tvätteribranschen snabbprotokoll 7 2013-01-23
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning snabbprotokoll 44 2012-12-12
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom snabbprotokoll 102, 166 2012-12-12
(forts. från 21 §) Skatt, tull och exekution (forts. SkU1) snabbprotokoll 145 2012-12-05
Riksrevisionens rapport om klimatrelaterade skatter snabbprotokoll 133 2012-12-05
Skattereduktion för läxhjälp snabbprotokoll 36 2012-12-05
Vissa internationella socialavgiftsfrågor snabbprotokoll 102 2012-12-05
Svar på interpellation 2012/13:1 om granskning av apoteken protokoll 14, 11 2012-09-27
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2012 protokoll 91 2012-06-20
Vitbok om pensioner protokoll 150 2012-05-30
(forts. från 13 §) Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete (forts. SfU14) protokoll 136 2012-05-03
(forts. från 8 §) Socialavgifter (forts. SfU9) protokoll 107 2012-04-11
Några fordons- och trafikfrågor protokoll 150 2012-04-11
Allmänna motioner om inkomstskatter protokoll 24 2012-03-28
Allmänna motioner om punktskatter protokoll 71, 88, 39, 74, 66, 24, 99, 35, 101, 76, 26, 37 2012-03-28
Statens arbete med att motverka bidragsbrott protokoll 145 2012-03-28
Genomförande av återvändandedirektivet protokoll 12 2012-03-21
Allmänna motioner om skatteförfarande och folkbokföring protokoll 153 2012-03-15
(forts. från 11 §) Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel (forts. SkU5) protokoll 130, 128, 132, 136, 134 2012-02-22
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp protokoll 125, 123, 127 2011-12-12
Skatt, tull och exekution protokoll 135 2011-12-07
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna protokoll 107, 114, 74, 97 2011-11-23
Skatteförfarandet och Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen protokoll 23 2011-11-17
Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) snabbprotokoll 5 2011-05-11
Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar snabbprotokoll 54 2011-04-06
(forts. från 12 §) Allmänna motioner om inkomstskatter (forts. SkU23) snabbprotokoll 153 2011-03-17
(forts. från 9 §) Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU22) snabbprotokoll 105 2011-03-17
Väg-, fordons- och trafikfrågor snabbprotokoll 188 2011-03-16
Vindkraften och det kommunala självbestämmandet snabbprotokoll 48, 46 2011-03-03
Näringsliv snabbprotokoll 220, 222, 224 2010-11-04
Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet protokoll 62, 58, 66, 60, 64 2010-05-21
(forts. från 10 §) Drivmedels- och fordonsfrågor m.m. (forts. TU15) protokoll 163 2010-04-14
Aktuell debatt: Sjukförsäkringen protokoll 13, 20, 6 2010-04-13
Försörjningskrav vid anhöriginvandring protokoll 31, 33, 29 2010-03-10
(forts. från 10 §) Socialförsäkringsbalk (forts. SfU11) protokoll 100 2010-02-18
Snöröjningen och trafiksäkerheten protokoll 30, 32 2010-01-28
Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet protokoll 79, 77, 81 2009-12-11
Migration protokoll 54, 31, 99, 56, 97, 101, 58 2009-12-11
Ändringar i sjukförsäkringen protokoll 146, 148, 150 2009-12-11
(forts. från 10 §) Socialförsäkringsområdet (forts. SfU1) protokoll 110 2009-12-09
Kompletterande förändringar i sjukförsäkring, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete protokoll 63 2009-12-09
(forts. från 10 §) Ändringar i premiepensionssystemet (forts. SfU9) protokoll 147 2009-12-02
Aktuell debatt: Försäkringskassans långa handläggningstider protokoll 6, 20, 13 2009-11-10
Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner protokoll 16 2009-10-22
Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet protokoll 175 2009-10-14
Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder protokoll 54, 56, 58 2009-05-13
Aktuell debatt: Pensionssystemet protokoll 21, 14, 7 2009-05-08
Redogörelse om sänkta socialavgifter protokoll 134 2009-03-19
Ökade möjligheter till skatteanstånd protokoll 9 2009-02-25
Särskild debatt om Försäkringskassan protokoll 12, 5, 19 2009-02-11
Svar på interpellation 2008/09:250 om försäkringskassa utan förseningar protokoll 6, 17 2009-01-27
F-skatt åt fler protokoll 73 2008-12-10
Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag protokoll 82 2008-12-10
Sänkt skatt på förvärvsinkomster och Sänkt skatt för pensionärer protokoll 47 2008-12-10
(forts. från 11 §) Migration (forts. SfU2) protokoll 121, 127, 129, 123, 125 2008-11-27
Nya regler för arbetskraftsinvandring protokoll 92, 96, 94 2008-11-12
Från sjukersättning till arbete protokoll 19 2008-10-30
Transport och infrastrukur protokoll 203, 201, 205 2008-10-17
Svar på interpellationerna 2007/08:657, 666 och 694 om tillgången på drivmedelsstationer på landsbygden protokoll 8, 3, 13 2008-06-10
Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen protokoll 159 2008-06-09
En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete protokoll 111, 105, 113, 107, 103, 109, 115 2008-06-04
Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. protokoll 45, 49, 39, 41, 47, 43, 51 2008-05-20
Aktuell debatt: Migrations- och integrationspolitiken protokoll 6, 13 2008-04-02
Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m. protokoll 138 2008-03-27
Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare protokoll 102 2008-03-26
Migration och asylpolitik protokoll 46, 31, 33, 71, 50, 48, 39, 29, 67, 31, 33, 69, 35, 75, 37, 44, 77, 52, 73, 79 2008-03-26
Socialavgifter protokoll 122 2008-03-26
Naturkatastroffond m.m. protokoll 21 2008-03-13
Svar på interpellation 2007/08:408 om remissinstansernas kritik mot vårdnadsbidrag protokoll 76, 81 2008-03-11
Svar på interpellationerna 2007/08:332 och 334 om vårdnadsbidragets konsekvenser snabbprotokoll 68, 63 2008-02-19
Utgiftsområde 11 protokoll 70, 74, 200, 230, 72, 213, 202, 104, 125, 204 2007-12-10
Grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet protokoll 54, 56, 50, 48, 52 2007-09-26
Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år protokoll 95, 93, 101, 97, 99 2007-05-23
Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. protokoll 132, 130, 128 2007-05-23
Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel protokoll 23 2007-05-09
Vissa pensionsfrågor protokoll 121, 125, 123 2007-03-14
Avveckling av försäkringsdelegationerna m.m. protokoll 243, 247, 245 2006-12-20
Utgiftsområde 10 protokoll 263, 53, 261, 175, 37, 49, 41, 259, 35, 39, 177, 43, 51, 179 2006-12-19
Ett regionalt förhöjt grundavdrag protokoll 3 2006-05-19
Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser protokoll 14, 16, 12 2006-05-19
Justering i lagen om trängselskatt protokoll 59 2006-05-10
Motioner om alkoholskatt m.m. protokoll 175, 183, 181 2006-05-10
Allmänna motioner om energibeskattning m.m. protokoll 117 2006-04-06
Allmänna motioner om taxering och skattebetalning m.m. protokoll 188, 197, 195 2006-03-15
Ny vägtrafikskattelag, m.m. samt allmänna motioner om vägtrafikbeskattning protokoll 80, 83, 85 2006-03-08
Svar på interpellation 2005/06:238 om lönebidrag protokoll 38, 36, 34 2006-03-07
Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m. protokoll 74, 77, 79 2005-12-14
Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun protokoll 144, 146 2005-12-14
Statligt stöd för kvinnors organisering protokoll 200, 203, 205 2005-12-07
Överkonsumtion av medicin protokoll 79, 77 2005-11-17
Avveckling av militärdistriktsorganisationen protokoll 118 2005-11-16
Sjukvård och sociala frågor protokoll 228 2005-10-13
Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus protokoll 119 2005-06-15
Allmänna motioner om F-skatt, m.m. protokoll 142 2005-06-13
Ändringar i lagen om trängselskatt protokoll 101 2005-06-13
Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m. protokoll 70 2005-06-03
Undantag från arvsskatt och gåvoskatt protokoll 151 2005-04-13
Åtgärder inom kommunikationsområdet med anledning av stormen i januari 2005 över södra Sverige protokoll 119, 121, 116 2005-04-13
Motioner om alkohol- och tobaksbeskattning m.m. protokoll 164, 173, 171 2005-03-23
Motioner om energibeskattning m.m. protokoll 148, 158, 150, 145, 160 2005-03-23
Svar på interpellation 2004/05:441 om placeringen av Lv 6 och FMTS i Halmstad protokoll 60, 64, 62 2005-03-22
Fordonsfrågor protokoll 96 2005-03-17
Svar på interpellation 2004/05:427 om uppskov med fastighetsskatten protokoll 2, 4, 6 2005-03-11
Ekonomiska och sociala frågor m.m. protokoll 44 2005-02-02
Räntebeläggning av periodiseringsfonderna protokoll 4, 8, 6 2004-12-16
Skatteregler för elcertifikat och utsläppsrätter protokoll 41 2004-12-16
(forts. från 6 §) Fortsatt arbete för en säker vägtrafik (forts. TU2) protokoll 108, 110, 106 2004-11-25
Hemlöshet protokoll 93, 95 2004-11-25
Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt protokoll 119, 134, 136 2004-10-20
Ekonomi och skatter protokoll 255, 294, 251, 253, 296 2004-10-14
Trängselskatt protokoll 15, 34, 4, 32, 17 2004-06-16
Undantag från skattskyldighet för vissa ersättningar i form av royalty och avgift protokoll 223, 225, 221 2004-06-16
Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag, m.m. protokoll 55, 51, 57 2004-05-28
Svar på interpellation 2003/04:446 om vårdens framtid i Sverige protokoll 4, 6, 2 2004-05-07
Alkoholinförselutredningen protokoll 82, 84 2004-04-29
Allmänna motioner om mervärdesskatt protokoll 22, 112, 169, 102, 20, 132, 27, 141, 110, 133, 4 2004-04-22
Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring protokoll 135, 121, 50, 48, 46, 133 2004-04-22
Svar på interpellation 2003/04:404 om förmögenhetsskatten protokoll 50 2004-04-20
Svar på interpellation 2003/04:387 om primärvårdens framtid protokoll 27, 22 2004-04-14
Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter protokoll 84, 86, 82 2003-12-17
Förmån av tandvård och övertagande av pensionsutfästelser, m.m. protokoll 126, 129, 131 2003-12-17
Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag, m.m. protokoll 49, 56, 58 2003-12-17
Slopad beskattning av arv till make och sambo protokoll 40 2003-12-17
Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter protokoll 95, 92, 97 2003-12-17
Anslagen till Skatteverket, kronofogdemyndigheterna och Tullverket, m.m. protokoll 28, 102, 30, 25 2003-11-26
Det nya Skatteverket protokoll 9, 18, 16, 4, 7 2003-10-30
Företrädaransvar m.m. protokoll 41 2003-10-30
Ändringar i lagen om flyttning av fordon i vissa fall, m.m. protokoll 133, 131, 124 2003-10-22
Direktavdrag för lantmäteriförrättningsut- gifter vid omarrondering snabbprotokoll 182 2003-06-04
Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. snabbprotokoll 49, 47, 40 2003-05-14
Mervärdesskatteregler för elektronisk han- del samt för radio- och TV-sändningar snabbprotokoll 2 2003-05-14
Samverkan mellan kommuner och lands- ting inom vård- och omsorgsområdet snabbprotokoll 76 2003-05-07
Frågestund snabbprotokoll 79, 68, 70, 65, 81, 96 2003-02-13
Svar på interpellation 2002/03:139 om fas- tighetsskatten snabbprotokoll 39, 43 2003-02-13
Svar på interpellation 2002/03:69 om kommunernas försörjning och självbestämman- snabbprotokoll 72, 66, 69 2003-01-21
Anslagen till skatteförvaltningen, Tullver- ket och kronofogdemyndigheterna, m.m. snabbprotokoll 23, 21, 25 2002-12-05
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna, m.m. snabbprotokoll 105, 103, 86, 71, 88 2002-12-04
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 128, 126 2002-11-06
Folkhälsofrågor snabbprotokoll 138 2002-06-05
Märkningsdirektivet om tobaksvaror snabbprotokoll 184 2002-05-29
Svar på interpellation 2001/02:484 om bilägares kostnader snabbprotokoll 123, 121 2002-05-28
Vissa tobaksfrågor snabbprotokoll 161, 131, 133, 135, 163 2002-05-15
Nationell narkotikahandlingsplan snabbprotokoll 241, 231, 233, 218, 243 2002-04-04
Alkoholpolitik snabbprotokoll 174 2002-02-20
Kommunikationer och infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem snabbprotokoll 97 2001-12-13
(forts.) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) snabbprotokoll 215 2001-12-06
Avgasrening, m.m. snabbprotokoll 83 2001-12-04
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 177, 179 2001-10-17
Vissa ändringar i alkohollagen snabbprotokoll 108, 110, 79 2001-06-01
Bilprovningen, fordonskontrollen och trafiksäkerheten snabbprotokoll 149 2001-05-31
Folkhälsofrågor samt Statens folkhälsoin- stitut - roll och uppgifter snabbprotokoll 75, 62, 77 2001-05-18
Ändringar i bilskrotningslagen snabbprotokoll 110, 124, 122 2001-03-14
Svar på interpellation 2000/01:245 om akti- vitetsgarantin snabbprotokoll 36, 41 2001-03-09
Svar på interpellation 2000/01:273 om nar- kotikapolitiken snabbprotokoll 27, 31, 29 2001-03-09
Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador snabbprotokoll 78, 97, 99 2001-02-21
Svar på interpellation 1999/2000:287 om folkhälsoarbetet snabbprotokoll 117, 109, 113 2000-03-28
(forts. från prot. 80) Folkhälsofrågor m.m. (forts. SfU7) snabbprotokoll 180, 178 2000-03-22
Vissa narkotikafrågor m.m. snabbprotokoll 133 2000-03-15
Svar på interpellation 1999/2000:134 om socialtjänstens handläggning av ärenden rörande snabbprotokoll 56, 50 2000-01-25
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 88, 74, 90 1999-12-10
Vissa alkoholfrågor snabbprotokoll 47, 30, 49, 10, 7, 28, 12 1999-11-19
Svar på interpellation 1999/2000:19 om barns och ungdomars psykiska hälsa snabbprotokoll 12, 9 1999-10-14
Folkhälsofrågor m.m. snabbprotokoll 92, 70, 90, 77, 170, 75 1999-03-26
Socialtjänstfrågor snabbprotokoll 97, 145 1999-03-26
Narkotikapolitik samt kontroll av syntetis- ka droger och åtgärder mot dopning snabbprotokoll 3 1999-02-18
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 178 1999-01-20
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 180, 131, 160, 182, 203, 201, 131, 162 1998-12-16
Stärkt patientinflytande m.m. snabbprotokoll 7 1998-12-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lars Gustafsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.