Lars Hjälmered

Bio

Lars Olof Hjälmered, född 22 februari 1977 i Askims församling i Göteborg, är en svensk politiker (moderat). Han var riksdagsledamot från 2006 till 2022, invald för Göteborgs kommuns valkrets. Sedan oktober 2022 är han statssekreterare i Finansdepartementet, med ansvar för bolag i statligt ägande, hos finansminister Elisabeth Svantesson.Hjälmered är utbildad civilingenjör i maskinteknik vid Chalmers i Göteborg och har arbetat på Volvo Aero i Trollhättan innan han blev invald i riksdagen. Han har också varit ledamot av Göteborgs kommunfullmäktige.

Artikeln innehåller material från wikipedia Lars Hjälmered, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
920 (33.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
447 (16.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
169 (6.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1239 (44.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lars röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lars röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Andre vice ordförandeUtbildningsutskottet2022-02-012022-09-26
LedamotUtbildningsutskottet2022-01-282022-02-01
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-01-28
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
OrdförandeNäringsutskottet2019-05-112022-01-28
Riksdagsledamot2019-05-112022-09-26
LedamotNäringsutskottet2019-02-262019-05-10
RiksdagsledamotÅsa Hartzell 2019-02-25 - 2019-05-10 Föräldraledighet2019-02-252019-05-10
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-09-26
LedamotNäringsutskottet2018-10-022018-10-02
ErsättareRiksdagsstyrelsen2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242019-02-24
Vice ordförandeNäringsutskottet2014-12-192018-09-24
LedamotNäringsutskottet2014-12-182014-12-18
Vice ordförandeTrafikutskottet2014-10-072014-12-18
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotNäringsutskottet2013-09-262014-09-29
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2013-09-172014-09-29
Riksdagsledamot2013-01-012014-09-29
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2012-10-042013-09-16
RiksdagsledamotPontus Haag 2012-09-01 - 2012-12-31 Föräldraledighet2012-09-012012-12-31
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2011-10-122012-09-18
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2010-11-012014-10-31
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2010-10-192011-09-15
LedamotEU-nämnden2010-10-122013-09-25
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2010-10-122013-09-25
Riksdagsledamot2010-10-042012-08-31
SuppleantUtbildningsutskottet2009-10-162010-10-04
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2009-10-162010-10-04
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2008-10-142010-10-31
LedamotUtbildningsutskottet2006-11-152009-10-16
SuppleantTrafikutskottet2006-10-102006-12-01
SuppleantUtbildningsutskottet2006-10-102006-11-15
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning 2021/22:134 49, 58, 60, 49, 58, 60 2022-06-20
Ett mer likvärdigt skolval 2021/22:131 82, 84, 86, 98, 100, 82, 84, 86, 98, 100 2022-06-15
(forts.) Ökad likvärdighet för skolhuvudmän (forts. UbU32) 2021/22:125 48, 50, 48, 50 2022-06-07
Ökad likvärdighet för skolhuvudmän 2021/22:125 24, 26, 28, 24, 26, 28 2022-06-07
Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd 2021/22:122 31, 33, 35, 31, 33, 35 2022-06-01
Lärare och elever 2021/22:91 137, 137 2022-03-31
Övergripande skolfrågor 2021/22:87 10, 10, 10, 10 2022-03-24
Ämnesbetyg - betygen ska bättre spegla elevers kunskaper 2021/22:68 102, 104, 106, 102, 104, 106 2022-02-17
Riksrevisionens rapport om urvalet av elever till Pisaundersökningen 2021/22:63 16, 18, 21, 26, 28, 16, 18, 21, 26, 28 2022-02-02
Svar på interpellation 2020/21:869 om slutförvarets framtid 2021/22:10 16, 18, 20, 16, 18, 20 2021-09-24
Regelförenkling för företag 2020/21:141 58, 68, 70, 58, 68, 70 2021-06-15
Svar på interpellation 2020/21:686 om regelförenklingarna 2020/21:135 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-06-07
Svar på interpellation 2020/21:720 om besöksnäringens förutsättningar 2020/21:135 10, 13, 10, 13 2021-06-07
Svar på interpellation 2020/21:715 om besked gällande slutförvaret 2020/21:130 16, 18, 20, 16, 18, 20 2021-05-31
Åtgärder avseende stöd vid korttidsarbete 2020/21:127 91, 93, 95, 91, 93, 95 2021-05-26
Svar på interpellation 2020/21:616 om sommarens revision av kärnkraften 2020/21:106 9, 11, 13, 9, 11, 13 2021-04-13
Särskild debatt om Sveriges elförsörjning 2020/21:89 3, 11, 13, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 3, 11, 13, 98, 100, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 98, 100 2021-03-05
Svar på interpellation 2020/21:349 om regeringens näringspolitik 2020/21:74 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-02-02
Svar på interpellationerna 2020/21:298 och 320 om stöd till restaurangnäringen 2020/21:70 5, 12, 5, 12 2021-01-26
Svar på interpellation 2020/21:209 om elnätsavgiftens storlek 2020/21:64 169, 172, 169, 172 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:211 om elförsörjningen i vinter 2020/21:64 178, 182, 178, 182 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:212 om elförsörjningen och satsningen på elbilar 2020/21:64 189, 194, 189, 194 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:214 om utvecklingen av svensk exportindustri 2020/21:64 201, 205, 201, 205 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:218 om klimatomställningen och elanvändningen 2020/21:64 211, 214, 217, 211, 214, 217 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:216 om tillståndsprövningen gällande Kallak och Laver 2020/21:57 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-12-18
Svar på interpellation 2020/21:159 om tillståndsprocesser 2020/21:52 27, 30, 27, 30 2020-12-11
Svar på interpellation 2020/21:199 om elproduktion i norra Sverige 2020/21:52 49, 51, 53, 49, 51, 53 2020-12-11
Regional utveckling 2020/21:51 107, 112, 114, 121, 123, 126, 128, 135, 137, 107, 112, 114, 121, 123, 126, 128, 135, 137 2020-12-10
Svar på interpellation 2020/21:170 om kapacitetsbrist i Skåne och övriga Sverige 2020/21:49 29, 31, 33, 29, 31, 33, 29, 31, 33 2020-12-08
Svar på interpellationerna 2020/21:182 och 204 om taxonomi 2020/21:49 2, 5, 8, 2, 5, 8, 2, 5, 8 2020-12-08
Svar på interpellation 2019/20:471 om tredje elförbindelse till Gotland 2020/21:7 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-09-15
Regional tillväxtpolitik 2019/20:93 33, 33, 40, 42, 40, 42 2020-03-25
Svar på interpellation 2019/20:360 om regeringens hantering av Postnord 2019/20:84 18, 21, 24, 18, 21, 24 2020-03-10
(forts. från § 10) Statliga företag (forts. NU4) 2019/20:58 196, 198, 206, 208, 196, 198, 206, 208 2020-01-15
Statliga företag 2019/20:58 189, 164, 167, 169, 172, 174, 187, 189, 164, 167, 169, 172, 174, 187 2020-01-15
Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen 2019/20:24 108, 108 2019-10-23
Aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet 2018/19:105 96, 98, 100, 107, 109, 54, 56, 123, 125, 64, 66, 132, 134, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 107, 109, 123, 125, 132, 134, 54, 56, 64, 66, 84, 86, 88, 90, 92, 94 2019-06-14
Frågestund 2018/19:45 34, 36, 86, 29, 86, 31, 26, 9, 28, 11, 97, 78, 80, 11, 13, 31, 33, 16, 18, 78, 44, 11, 80, 46, 83, 13, 85, 111, 113, 16, 44, 18, 46, 31, 33, 16, 18, 52, 63, 31, 30, 54, 33, 32, 29, 31, 101, 106, 108, 16, 18, 97, 9, 11, 104, 63, 30, 32, 39, 41, 20, 20, 109, 22, 22, 111 2019-01-31
(forts. från § 8) Näringsliv (forts. NU1) 2018/19:32 152 2018-12-18
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 152, 154, 160, 162, 164, 231, 233 2018-10-17
En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri 2017/18:121 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 2018-05-29
Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel 2017/18:121 20 2018-05-29
Näringspolitik 2017/18:100 101, 103, 66, 68, 70, 74, 76, 85, 87, 102, 104, 43, 1, 3, 5, 50, 9, 52, 11, 55, 57, 66, 24, 68, 26, 41, 43, 43, 51, 53, 50, 52, 55, 57, 66, 68, 43, 50, 52, 55, 57, 66, 68, 12, 12, 24, 26, 24, 26, 2, 4, 6, 9, 11, 80, 82, 84, 86, 88, 91, 93 2018-04-18
Extra ändringsbudget för 2017 - kapitaltillskott till Postnord AB 2017/18:48 51, 53, 55 2017-12-12
Svar på interpellationerna 2017/18:196, 197, 198, 204 och 220 om följderna av hamnkonflikten i Göteborg och rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden 2017/18:43 16, 24, 32 2017-12-05
Svar på interpellation 2017/18:114 om EU-regler för förnybar energi 2017/18:34 31, 34 2017-11-21
Svar på interpellation 2017/18:129 om partiell nedsläckning av elnät den kommande vintern 2017/18:34 38, 41 2017-11-21
Svar på interpellation 2016/17:580 om rekrytering av internationell kompetens 2017/18:12 6, 9 2017-09-28
Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 och Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad 2016/17:126 152, 154, 156 2017-06-15
Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring 2016/17:126 161 2017-06-15
Svar på interpellation 2016/17:312 om snabbspår för nyanlända 2016/17:75 11, 14 2017-02-28
Svar på interpellation 2016/17:184 om arbetskraftsinvandring 2016/17:70 31, 34 2017-02-17
Svar på interpellation 2016/17:193 om den svenska rymdnäringen 2016/17:53 128, 131 2017-01-12
Kollektiv förvaltning av upphovsrätt 2016/17:21 2 2016-10-26
Svar på interpellation 2016/17:31 om växa-stödet 2016/17:19 17, 20 2016-10-21
Aktuell debatt om Vattenfalls brunkolsverksamhet och klimatet 2015/16:110 3, 11, 20 2016-05-24
Effektreserv 2020-2025 2015/16:104 13 2016-05-12
Svar på interpellation 2015/16:471 om Backaundantaget 2015/16:84 98, 100, 102 2016-03-22
Svar på interpellation 2015/16:448 om energipolitiken 2015/16:80 11, 13, 15 2016-03-15
Svar på interpellation 2015/16:449 om moderna bussar i kollektivtrafiken i Göteborg 2015/16:80 72, 74, 76 2016-03-15
Svar på interpellation 2015/16:362 om avtalsbrott och budgettrixande med det västsvenska paketet 2015/16:72 114, 117, 120 2016-03-01
Svar på interpellationerna 2015/16:298, 300 och 306 om kärnkraften, effektskatten och jobben 2015/16:61 30, 36 2016-02-02
(forts. från § 11) Näringsliv (forts. NU1) 2015/16:42 144, 146 2015-12-09
Svar på interpellation 2015/16:32 om förankring av Vattenfalls försäljningsprocess av tyskt brunkol 2015/16:18 41, 44 2015-10-22
Svar på interpellation 2015/16:4 om jobben i energisektorn 2015/16:18 20, 23 2015-10-22
Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 2015/16:17 1, 9, 11, 16, 18 2015-10-21
Svar på interpellation 2014/15:589 om regeringens straffbeskattning av unga anställda 2014/15:119 90, 93, 97 2015-06-22
Svar på interpellation 2014/15:394 om regeringens exportstrategi avseende Mellanöstern 2014/15:88 80, 85 2015-04-17
Svar på interpellation 2014/15:400 om regeringens handels- och företagarpolitik 2014/15:88 94, 96, 101 2015-04-17
Aktuell debatt om företagsklimatet för forskningsintensiva företag 2014/15:80 3, 11, 19 2015-03-27
Svar på interpellation 2014/15:298 om längre och tyngre lastbilar för att underlätta för handel och företag 2014/15:76 135, 137, 139 2015-03-20
Svar på interpellation 2014/15:294 om migrationsregler som underlättar för företagande och investeringar i Sverige 2014/15:68 18, 20, 22 2015-03-06
Statsministerns frågestund 2014/15:36 75, 77, 144, 77 2014-12-11
Svar på interpellation 2014/15:37 om Bromma som regionernas flygplats 2014/15:28 129, 132 2014-11-27
Svar på interpellationerna 2014/15:93, 99, 103 och 141 om Förbifart Stockholm 2014/15:28 139, 145, 151 2014-11-27
Tydlig prisuppgift vid taxiresor 2014/15:27 87 2014-11-26
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 382, 390, 392, 399, 401, 416, 418 2014-11-12
Svar på interpellation 2014/15:25 om återreglerat järnvägssystem 2014/15:15 80, 86 2014-11-04
(forts.) Svar på interpellationerna 2014/15:11 och 12 om flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige 2014/15:11 67 2014-10-21
Svar på interpellationerna 2014/15:11 och 12 om flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige 2014/15:11 43, 55 2014-10-21
(forts. från 8 §) Näringspolitiska frågor (forts. NU12) snabbprotokoll 112, 116, 120, 114, 118, 110, 122 2014-04-03
Granskning av meddelande om en klimat- och energipolitisk ram 2020-2030 snabbprotokoll 139, 135, 133, 141, 131, 137, 129 2014-03-13
Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin snabbprotokoll 107, 113, 115, 109, 111 2014-03-06
Näringsliv snabbprotokoll 44, 11, 171, 173, 175, 123, 98, 125, 100, 128, 102, 130, 192, 194, 142, 116, 144, 118, 148, 150, 210, 126, 13, 212, 128, 154, 215, 156, 217, 158, 160, 162, 165, 225, 167, 227, 27, 154, 29, 175, 156, 31, 177, 158, 160, 162, 184, 165, 42, 186, 167, 189, 191, 48, 194, 175, 50, 196, 177, 57, 184, 59, 186, 62, 189, 64, 191, 194, 196, 126, 128, 171, 130, 173, 132, 175, 134, 144, 9, 7, 5, 146, 192, 194, 157, 159, 166, 168, 210, 212, 215, 217, 225, 227 2013-12-10
Jobb och tillväxt snabbprotokoll 176, 217, 148, 154, 303, 158, 140, 318, 320, 120, 152, 305, 174, 136, 168, 338, 142, 336, 170, 156, 166, 164, 132, 160, 150, 144, 162, 172, 134, 146, 118, 138, 219 2013-10-16
Den svenska banktillsynen protokoll 62 2013-09-26
Övergripande miljöfrågor snabbprotokoll 56, 60, 48, 50, 54, 58, 52 2013-04-17
Naturvård och biologisk mångfald m.m. snabbprotokoll 124, 128, 126 2013-04-10
Klimatpolitik m.m. snabbprotokoll 43, 39, 41, 35, 33, 45, 37 2013-03-20
Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid protokoll 15, 27, 19, 29, 25, 17, 13, 23, 21 2012-06-07
(forts. från 15 §) Havsmiljö m.m. (forts. MJU9) protokoll 115, 117 2012-01-25
Havsmiljö m.m. protokoll 113, 109, 111 2012-01-25
Allmän miljö- och naturvård m.m. protokoll 77, 75, 73, 67, 79, 71, 69 2011-12-19
Havs- och vattenmyndigheten snabbprotokoll 67, 69, 71 2011-05-18
Klimatpolitiken snabbprotokoll 105, 107 2011-04-14
Övergripande miljöfrågor m.m. snabbprotokoll 5, 9, 7 2011-03-10
(forts. från 10 §) Klimatpolitik m.m. (forts. MJU12) snabbprotokoll 106, 104, 102, 110, 108 2011-03-03
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård snabbprotokoll 172, 170, 168 2010-12-15
Åtgärder för levande hav snabbprotokoll 117, 115, 119, 113, 121 2010-12-01
Reglerna för arbetskraftsinvandring protokoll 72, 74 2010-03-25
(forts. från 8 §) Biologisk mångfald (forts. MJU18) protokoll 112 2010-03-18
Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande protokoll 228, 230, 218, 222, 220, 224, 226 2009-05-20
Arbete mot protektionism protokoll 32, 34 2009-03-19
Ett lyft för forskning och innovation protokoll 28, 34, 30, 26, 22, 24, 32 2009-01-28
Utbildning och universitetsforskning protokoll 10, 4, 8, 8, 10, 6, 12, 6, 12, 4 2008-12-17
Svar på interpellation 2008/09:31 om konsekvenser av en avveckling av Sveriges deltagande i Arianeprogrammet protokoll 36, 32 2008-10-28
Svar på interpellation 2008/09:1 om varslen på Volvo och arbetsmarknadspolitiska program protokoll 17, 11 2008-10-03
Regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition protokoll 46, 48 2008-10-02
Frihetsgraden för universitet och högskolor protokoll 44 2008-09-25
Svar på interpellation 2007/08:825 om statsministerns kontakter med Västsveriges näringsliv protokoll 7, 3 2008-09-04
Svar på interpellation 2007/08:835 om myndighetskoncentration av forskningsfinansiering protokoll 77, 74 2008-08-28
Stöd till barn med intellektuella funktionshinder protokoll 62, 60 2008-05-08
(forts. från 11 §) Forskning och forskarutbildning (forts. UbU5) protokoll 112, 116, 114 2008-02-14
Svar på interpellation 2007/08:318 om regeringen, fordonsindustrin och framtiden protokoll 7, 3 2008-02-12
EU-lagstiftningen protokoll 322, 324 2007-10-19
Generell välfärdspolitik protokoll 316, 318 2007-10-19
Regler och förutsättningar för att driva mindre fartyg så som skol- och utbildningsfartyg protokoll 320 2007-10-19
Arbets- och uppehållstillstånd för utländska studenter och forskare protokoll 10, 12 2007-09-27
Svar på interpellation 2006/07:661 om antalet universitet i Sverige protokoll 18, 13 2007-08-30
Friheten för universitet och högskolor protokoll 63, 61 2007-05-31
Forskning protokoll 56, 54, 52 2007-03-28
De statliga skolinspektionerna protokoll 85, 83 2007-03-15
Utbildning protokoll 44, 42, 40 2007-01-24
Samverkan mellan FM Log och näringslivet protokoll 45, 43 2006-11-30
Svar på interpellation 2006/07:69 om nedläggningen av Volvo Aero i Bromma protokoll 25, 29 2006-11-28
Skola, utbildning och forskning protokoll 195, 297, 299, 197, 301 2006-11-09

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lars Hjälmered

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.