Lars Hjertén

Bio

Lars Erik Hjertén, född 6 juli 1938 i Sävare församling, Skaraborgs län, är en svensk folkhögskolerektor och politiker (moderat), som var ordinarie riksdagsledamot 1982–1985 och 1995–2002 (även ersättare 1985, 1987, 1989 och 1995) för Västra Götalands läns östra valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lars Hjertén, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2002-04-182002-06-04
SuppleantUtbildningsutskottet2001-10-192002-09-29
SuppleantKonstitutionsutskottet2001-10-192002-09-29
SuppleantKulturutskottet1998-10-202002-09-30
LedamotNordiska rådets svenska delegation1998-10-202002-09-30
SuppleantUtbildningsutskottet1998-10-132001-10-19
LedamotUtbildningsutskottet1998-10-052002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1995-10-261995-12-06
Riksdagsledamot1995-10-101998-10-05
SuppleantKulturutskottet1995-01-191998-10-04
LedamotUtrikesutskottet1995-01-161998-10-04
ErsättareIvar Virgin1995-01-101995-10-09
SuppleantFörsvarsutskottet1989-04-031989-05-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1989-04-031989-05-04
ErsättareIvar Virgin1989-04-031989-05-04
ErsättareIvar Virgin1987-11-141987-12-14
ErsättareIvar Virgin1985-10-181985-11-18
SuppleantKulturutskottet1982-10-041985-09-29
SuppleantUtrikesutskottet1982-10-041985-09-29
Riksdagsledamot1982-10-041985-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2001/02:462 om invandrarflickors deltagande snabbprotokoll 106, 104, 102 2002-06-03
(forts. från 6 §) Granskningsbetänkande (forts. KU20) snabbprotokoll 106, 110, 108 2002-05-30
Åtgärder mot kommunalt domstols- trots snabbprotokoll 98 2002-05-29
Regeringens förvaltningspolitik, m.m. snabbprotokoll 115, 121, 123 2002-05-22
Svar på interpellationerna 2001/02:387 och 463 om folkbildningens framtid snabbprotokoll 30, 26 2002-05-21
Förlängd försöksverksamhet vid medbor- garkontor snabbprotokoll 2 2002-04-25
Ändrade regler om annonser i TV- sändningar snabbprotokoll 47 2002-03-21
(forts. från 6 §) Regional samverkan och statlig länsförvaltning (forts. KU7) snabbprotokoll 132 2002-01-17
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 246, 38, 244 2001-10-17
Svar på interpellation 2000/01:390 om bris- ten på behöriga lärare snabbprotokoll 18, 21 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:413 om folkbildningen snabbprotokoll 71, 68 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:453 om gymnasiestudier snabbprotokoll 107, 110 2001-05-29
Vuxnas lärande och utvecklingen av vux- enutbildningen snabbprotokoll 29, 38, 16, 14, 27, 1, 36 2001-05-18
Svar på interpellation 2000/01:386 om föreningsfriheten snabbprotokoll 51, 48, 45 2001-05-08
(forts. från 3 §) Kvalificerad yrkesutbildning (forts. UbU14) snabbprotokoll 105, 103 2001-05-03
Kvalificerad yrkesutbildning snabbprotokoll 10, 12, 1 2001-05-03
Svar på interpellation 2000/01:335 om stöd till högskolor snabbprotokoll 31, 34 2001-04-18
Svar på interpellation 2000/01:343 om vi- dareutbildning till lärare snabbprotokoll 25, 22 2001-04-18
Gymnasieskolan snabbprotokoll 213, 181, 179, 198, 1, 196, 215, 174 2001-03-22
Svar på interpellation 2000/01:296 om hög- skolornas tomma platser snabbprotokoll 18, 21 2001-03-20
Svar på interpellation 2000/01:297 om ATTAC-rörelsen snabbprotokoll 100, 98, 102 2001-03-20
Svar på interpellation 2000/01:304 om sänkta intagningskrav till lärarutbildningen snabbprotokoll 27 2001-03-20
Svar på interpellation 2000/01:278 om gles- bygdsskolornas framtidsmöjligheter snabbprotokoll 10, 13 2001-03-15
Svar på interpellation 2000/01:156 om kompetens inom läraryrket snabbprotokoll 60, 57 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:158 om utbildningsvägar för praktiska yrken snabbprotokoll 76, 80 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:246 om lärarnas arbetsmiljö snabbprotokoll 105, 101 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:265 om det kristna kulturarvet i sydöstra Turkiet snabbprotokoll 46, 52 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:236 om för- slag till nytt kärnämne i gymnasieskolan snabbprotokoll 12, 9, 15 2001-02-20
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 356, 344, 346 2001-01-18
En förnyad lärarutbildning snabbprotokoll 26, 45, 1, 6, 24, 47, 4, 54, 56 2000-10-25
Skolans utveckling snabbprotokoll 112, 103, 114 2000-04-06
Studentinflytande och kvalitetsutveckling m.m. i högskolan snabbprotokoll 230, 212, 232, 210, 197, 199, 180 2000-04-06
(forts. från 10 §) Fristående skolor m.m. (forts. UbU8) snabbprotokoll 130, 132, 143, 145 2000-03-23
Fristående skolor m.m. snabbprotokoll 39, 41, 37 2000-03-23
Svar på interpellation 1999/2000:198 om värdegrunden och vuxenutbildningen snabbprotokoll 53, 57 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:206 om kunskap om folkmord snabbprotokoll 79 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:136 om gymnasieskolans kursprov snabbprotokoll 129, 125 2000-02-17
Svar på interpellation 1999/2000:87 om krav på fristående skolor snabbprotokoll 112, 116, 114 2000-02-10
Svar på interpellation 1999/2000:143 om friskolor med särskild religiös eller språklig in- snabbprotokoll 108, 104 2000-02-01
Frågestund snabbprotokoll 180, 56, 50, 61, 70, 46, 82, 39, 193, 48, 195, 41, 72, 60, 178, 106, 32, 59, 62, 70, 58, 28, 62, 88, 26, 68, 108, 90, 64, 30, 84 2000-01-20
Utgiftsområde 16 Utbildning och universi- tetsforskning snabbprotokoll 77, 79, 83, 81, 94, 121, 119, 96 1999-12-13
(forts. från 6 §) Svar på interpellation 1999/2000:39 om fristående skolor snabbprotokoll 54, 42 1999-11-23
Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning snabbprotokoll 224, 221, 219, 205, 226 1999-10-27
Svar på interpellation 1998/99:276 om gymnasieskolan snabbprotokoll 24, 26, 22 1999-05-25
Svar på interpellation 1998/99:318 om Folkbildningsrådet snabbprotokoll 32, 28, 30 1999-05-25
Studiesociala frågor snabbprotokoll 220 1999-04-28
Svar på interpellation 1998/99:224 om regi- onal försöksverksamhet inom kultursektorn snabbprotokoll 4, 6, 2 1999-04-15
(forts. 5 §) Gymnasieskolan (forts. UbU3) snabbprotokoll 130, 105, 128, 103 1999-03-18
Svar på interpellation 1998/99:151 om utvärdering av betyg snabbprotokoll 115, 119 1999-03-04
Svar på interpellation 1998/99:78 om ut- bildning och arbetsmarknad snabbprotokoll 145, 143, 141 1999-02-11
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Demokratifrågor (forts.) snabbprotokoll 374, 372, 380, 384, 376, 382, 378 1999-01-21
(forts. från 6 §) Utbildning och universitets- forskning samt studiestöd (forts. UbU1 och snabbprotokoll 214, 212, 199, 203, 201 1998-12-15
Exportkontroll av vissa strategiska produk- ter snabbprotokoll 14, 21, 19 1998-05-29
Sverige i Förenta nationerna snabbprotokoll 82, 80, 71 1998-05-25
Sveriges utvecklingssamarbete med Cen- tral- och Östeuropa snabbprotokoll 100, 124, 126 1998-05-25
Svar på interpellationerna 1997/98:236, 220, 221, 222, 224, 226 och 238 om MAI-avtalet snabbprotokoll 11, 21 1998-03-27
Immaterialrättsliga frågor snabbprotokoll 265 1998-03-25
Svar på interpellation 1997/98:169 om dödsstraff snabbprotokoll 11, 3 1998-03-10
Svar på interpellation 1997/98:113 om Is- rael snabbprotokoll 21, 17 1998-01-29
(forts. från 5 §) Allmänpolitisk debatt Sociala frågor (forts. från 5 §) snabbprotokoll 323 1998-01-22
Kultur, medier, trossamfund och fritid snabbprotokoll 96, 105, 103 1997-12-09
Sveriges totalförsvar 1998 s snabbprotokoll 83 1997-12-05
Svar på interpellationerna 1996/97:303, 318, 336, 347, 357 och 365 om fredsprocessen i snabbprotokoll 13, 4, 21 1997-05-27
Internationellt utvecklingssamarbete snabbprotokoll 82, 95, 88, 93, 91, 80 1997-05-21
(forts. från 7 §) Länsindelningen i Västsveri- ge m.m. (forts. BoU13) snabbprotokoll 142, 90, 94, 111, 140, 96, 109, 92, 107 1997-05-15
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 50, 84, 67 1997-02-12
Kulturpolitik, m.m. snabbprotokoll 240, 242, 226 1996-12-19
Utrikesförvaltning och internationell sam- verkan snabbprotokoll 191, 24, 193, 188, 22, 1, 207, 205 1996-12-16
Sveriges försvarspolitik mot sekelskiftet snabbprotokoll 148 1996-12-13
En ny myndighet för kontroll över krigsma- teriel och andra stratetigskt känsliga produkter snabbprotokoll 77, 79, 74, 100, 102 1995-12-13
Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan snabbprotokoll 49, 47 1995-12-08
Bibelfråga snabbprotokoll 155 1995-11-08
Byggnaders inomhusmiljö m.m. snabbprotokoll 180 1995-03-29
Folkbildning snabbprotokoll 184, 177, 186, 187, 221, 189, 212, 219 1995-03-08
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 58) snabbprotokoll 50 1995-02-10

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lars Hjertén

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.