Lars-Ivar Ericson

Bio

Lars-Ivar Ericson, född 23 juli 1948 i Kyrkhults församling, Blekinge län, är en svensk politiker (centerpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 2002–2009, invald för Skåne läns norra och östra valkrets.I riksdagen var Ericson ledamot i socialutskottet 2006–2009. Han var även suppleant i arbetsmarknadsutskottet, kulturutskottet och socialutskottet. Han har tidigare varit kyrkoherde i Finja pastorat. Ericson är ledamot i kyrkomötet och stiftsfullmäktigeledamot i Lunds stift.
Ericson är även invald i Hässleholms kommunfullmäktige.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lars-Ivar Ericson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2097 (52.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1125 (28.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
265 (6.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
518 (12.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lars-Ivar röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lars-Ivar röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantKulturutskottet2006-10-242009-01-31
LedamotSocialutskottet2006-10-102009-01-31
Riksdagsledamot2006-10-022009-01-31
SuppleantSocialutskottet2002-10-152006-10-02
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2002-10-152006-10-02
SuppleantKulturutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Alkoholfrågor protokoll 8, 10 2009-01-21
Elever med sällsynta diagnoser protokoll 50, 48 2008-11-27
(forts. från 21 §) Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (forts. SoU3) protokoll 120 2008-11-12
Utbildning och forskning protokoll 400, 456, 440, 463, 438, 398 2008-10-16
Svar på interpellation 2008/09:7 om den iranska regimens övergrepp på de mänskliga rättigheterna protokoll 3, 6 2008-10-14
Svar på interpellation 2007/08:752 om tolkservice inom arbetslivet protokoll 40, 44 2008-06-10
Svar på interpellationerna 2007/08:657, 666 och 694 om tillgången på drivmedelsstationer på landsbygden protokoll 11, 6 2008-06-10
Svar på interpellationerna 2007/08:677, 697 och 737 om brist på arbetskraft och företagsamheten protokoll 105, 100 2008-06-10
En förnyad folkhälsopolitik protokoll 214, 210, 206, 212, 208, 216, 204 2008-06-04
Patientsäkerheten för personer med psykiska problem protokoll 41, 43 2008-05-22
Svar på interpellation 2007/08:449 om sunt förnuft i rovdjurspolitiken protokoll 61, 53 2008-05-13
Svar på interpellation 2007/08:557 om biogas protokoll 72, 75 2008-05-13
(forts. från 15 §) Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården (forts. SoU15) protokoll 139 2008-05-07
Svar på interpellation 2007/08:552 om utveckling av turistnäringen protokoll 7, 3 2008-05-06
Svar på interpellation 2007/08:510 om fler aktörer inom arbetsförmedling för att bryta utanförskapet protokoll 125, 121 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:536 om ökat regelkrångel med regeringens företagarpolitik protokoll 54, 51 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:553 om förbättrad tolkservice för döva, hörselskadade och döva med synskada protokoll 71, 74 2008-04-22
Kulturarvsfrågor protokoll 86 2008-04-09
Svar på interpellation 2007/08:423 om situationen för funktionshindrade på arbetsmarknaden protokoll 78, 83 2008-04-01
Svar på interpellation 2007/08:461 om kultursponsring protokoll 140, 143 2008-04-01
Svar på interpellationerna 2007/08:435 och 446 om strategi för att få stora internationella idrottsevenemang till Sverige protokoll 134 2008-03-25
(forts.) Svar på interpellation 2007/08:413 om upprustning av järnvägssträckan Emmaboda-Karlskrona protokoll 61 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:369 om de fortsatta neddragningarna i skånsk sjukvård protokoll 75, 70 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:381 om psykvården protokoll 97, 100 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:396 om musik i hela landet protokoll 127 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:413 om upprustning av järnvägssträckan Emmaboda-Karlskrona protokoll 55 2008-03-04
Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade m.m. snabbprotokoll 53, 57, 55 2008-02-20
Svar på interpellation 2007/08:308 om förföljelse av kristna i Mellanöstern snabbprotokoll 31, 27 2008-02-19
Nikotinläkemedel i handeln protokoll 70, 64, 68, 62, 66 2007-12-19
(forts. från 9 §) Svar på interpellation 2007/08:233 om kvinnors våld mot män protokoll 137 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:233 om kvinnors våld mot män protokoll 63, 66 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:189 om kulturarbetarnas villkor protokoll 73, 78 2007-12-04
Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m. protokoll 52 2007-12-03
Infrastrukturinvesteringars betydelse för tillväxten protokoll 8, 6 2007-11-28
Livskunskap i skolan protokoll 42, 44, 46 2007-11-28
Svar på interpellation 2007/08:155 om kultur i hela Sverige protokoll 115, 111 2007-11-23
(forts. från 8 §) EG-kommissionens meddelande om att främja unga människors fulla deltagande i utbildning, arbetsliv och samhälle (forts. KrU3) protokoll 93, 95, 91 2007-11-15
Samarbete med Danmark om OS 2024 protokoll 76, 74 2007-11-15
Utlåtande om vitboken En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma protokoll 210 2007-11-14
Finans- och skattepolitik protokoll 356, 354 2007-10-17
Kulturpolitik protokoll 282, 349, 329, 351, 331, 280 2007-10-17
Miljö och klimat protokoll 264, 262 2007-10-17
Svar på interpellation 2006/07:642 om skillnader i strokevården protokoll 75, 78 2007-08-16
Svar på interpellation 2006/07:578 om missbruk av drogen GHB protokoll 48, 51 2007-06-15
Svar på interpellation 2006/07:606 om sekretessen i samverkansgrupper protokoll 38, 34, 36 2007-06-15
Vården protokoll 5, 7, 3, 9, 1 2007-05-23
Driftsformer för sjukhus protokoll 94 2007-05-09
Äldrefrågor protokoll 159, 157, 155 2007-05-09
Trossamfund protokoll 24, 22, 20, 26, 18 2007-04-26
Kulturpolitik i förändring protokoll 17, 19 2007-04-18
Skogen - en resurs protokoll 35 2007-04-18
Utlåtande om grönboken Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå protokoll 167 2007-04-12
Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter protokoll 104, 106 2007-04-11
Svar på interpellation 2006/07:269 om barnpornografi protokoll 13, 20 2007-03-20
Svar på interpellationerna 2006/07:320 och 328 om Östersjön protokoll 9, 6, 3 2007-03-16
Smärtbehandling inom sjukvården protokoll 44, 42 2007-03-01
Folkhälsofrågor protokoll 143, 145, 147 2007-02-28
Handikappfrågor protokoll 130 2007-02-15
(forts. från 8 §) Svar på interpellation 2006/07:193 om islandshästar protokoll 101 2007-02-01
Svar på interpellation 2006/07:193 om islandshästar protokoll 37 2007-02-01
Svar på interpellation 2006/07:206 om palliativ vård protokoll 67, 71 2007-01-30
Svar på interpellation 2006/07:118 om det fasta telefonnätet protokoll 94, 98 2007-01-23
Svar på interpellation 2006/07:163 om konsekvenser av nya bestämmelser för ålfisket protokoll 85, 81 2007-01-23
Svar på interpellation 2006/07:177 om ESS till Lund protokoll 35, 23, 29 2007-01-23
Svar på interpellation 2006/07:146 om föräldraförsäkringens utformning protokoll 64, 67 2007-01-16
Svar på interpellation 2006/07:143 om resurser till naturreservat protokoll 38, 35 2006-12-21
Svar på interpellation 2006/07:156 om rätt till behandling för spelberoende protokoll 26, 29 2006-12-21
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. protokoll 70, 69 2006-12-15
Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning protokoll 61 2006-12-07
(forts. från 8 §) Svar på interpellation 2006/07:64 om Öresundsintegration protokoll 114, 117 2006-11-23
Svar på interpellation 2006/07:64 om Öresundsintegration protokoll 34 2006-11-23
Kultur protokoll 338, 346, 354, 356, 89, 334, 91, 352, 342, 348, 344, 350, 336, 340 2006-11-09
Näringsliv, jord- och skogsbruk protokoll 27, 13, 11, 25 2006-11-08
Hantverksutbildning protokoll 50, 48 2006-10-19
Vissa fiskeripolitiska frågor protokoll 95 2006-06-16
Tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher protokoll 139, 137, 141 2006-06-15
Kultur åt alla protokoll 19, 16, 21, 14 2006-06-13
Utbildning för yrkeslivet protokoll 30, 28 2006-06-13
Svar på interpellation 2005/06:361 om lag om åldersgränser vid uthyrning och försäljning av dator- och tv-spel protokoll 101, 103 2006-06-07
(forts. från 9 §) Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken (forts. SoU24) protokoll 141, 143, 131 2006-06-01
Socialtjänst (förnyad behandling) protokoll 185 2006-05-31
(forts. från 6 §) Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga (forts. AU8) protokoll 97, 99 2006-05-18
Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga protokoll 20, 4, 22 2006-05-18
Några smittskyddsfrågor protokoll 72 2006-05-10
Rikssjukvård protokoll 21 2006-05-04
(forts. från 13 §) Socialtjänst (forts. SoU19) protokoll 128 2006-04-26
Genetisk integritet m.m. protokoll 117 2006-04-26
Svensk narkotikapolitik protokoll 111 2006-04-26
Svar på interpellation 2005/06:315 om avgifter till registrerade trossamfund protokoll 26, 23 2006-04-04
Djurskydd m.m. protokoll 135 2006-03-23
Minkuppfödningen protokoll 37, 35 2006-03-23
Konfessionella förskolor protokoll 41 2006-03-22
Arbetsrätt protokoll 45 2006-03-15
(forts. från 9 §) Idrottsfrågor (forts. KrU8) protokoll 154, 150, 152 2006-03-09
Svar på interpellation 2005/06:228 om tillväxt och jobb i nordöstra Skåne protokoll 21, 25 2006-02-24
Svar på interpellation 2005/06:252 om turism för funktionshindrade protokoll 54, 52, 50 2006-02-24
Svar på interpellation 2005/06:244 om åtgärder mot spelmissbruk protokoll 13, 10 2006-02-21
Legitimation och skyddad yrkestitel protokoll 5 2006-02-08
Svar på interpellation 2005/06:218 om regeringens rovdjurspolitik protokoll 22, 18 2006-02-07
Pälsdjursnäringen protokoll 43 2006-02-01
Svar på interpellation 2005/06:180 om rovdjurspolitiken protokoll 3, 6 2006-01-27
Svar på interpellation 2005/06:187 om ligghallars negativa effekter protokoll 13, 19 2006-01-27
Svar på interpellation 2005/06:164 om nationella handikapplanens mål protokoll 85, 81 2006-01-24
Svar på interpellation 2005/06:153 om Regeringskansliet och Handikappombudsmannen protokoll 3 2005-12-13
Svar på interpellation 2005/06:157 om spelmissbruk protokoll 15, 11 2005-12-13
Arbetsmarknad och Arbetsliv protokoll 129 2005-12-12
Svar på interpellation 2005/06:102 om framtiden i Östra Göinge protokoll 18, 21, 24 2005-12-09
Svar på interpellation 2005/06:103 om åtgärder för utländska filmbolags inspelningar i Sverige protokoll 31, 27, 29 2005-12-09
(forts.) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) protokoll 167 2005-12-06
Fokus på film - en ny svensk filmpolitik protokoll 215 2005-12-06
Svar på interpellation 2005/06:73 om arbete för funktionshindrade protokoll 70, 67 2005-11-22
Svar på interpellation 2005/06:40 om behovet av en cancerplan protokoll 28, 23 2005-11-15
Svar på interpellation 2005/06:59 om aktiv livshjälp i stället för aktiv dödshjälp protokoll 38, 35 2005-11-15
Demensvården protokoll 25, 27 2005-10-26
Svar på interpellation 2005/06:36 om avgifter i skolan protokoll 75, 71 2005-10-25
(forts. från 8 §) Kulturmiljövård (forts. KrU2) protokoll 67 2005-10-19
Spel- och lotterifrågor m.m. protokoll 82, 96, 98 2005-10-19
Farliga husdjur protokoll 316 2005-10-13
Sjukvård och sociala frågor protokoll 214, 216, 196 2005-10-13
Svar på interpellationerna 2004/05:615 och 633 om kvinnligt företagande protokoll 38, 42 2005-06-08
Svar på interpellationerna 2004/05:592, 593, 600 och 612 om jaktlagstiftningen protokoll 97, 89 2005-06-07
(forts. från 12 §) Statlig organisation för handikappolitisk samordning (forts. SoU24) protokoll 149 2005-06-02
Hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer protokoll 131, 133, 129 2005-06-02
Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m. protokoll 267 2005-06-01
(forts.) Svar på interpellationerna 2004/05:608 och 682 om spelmarknaden protokoll 61 2005-05-31
Svar på interpellationerna 2004/05:608 och 682 om spelmarknaden protokoll 57 2005-05-31
Den ekonomiska vårpropositionen snabbprotokoll 42, 40 2005-05-18
(forts. från 6 §) Arkivfrågor (forts. KrU9) protokoll 101, 105, 103 2005-05-12
Museer och utställningar protokoll 15, 17, 19, 273 2005-05-12
Folkhälsopolitik protokoll 74 2005-04-27
Svar på interpellation 2004/05:493 om EU:s sockerreform protokoll 43, 40 2005-04-22
Svar på interpellation 2004/05:502 om den nordiska språkförståelsen protokoll 60, 56 2005-04-22
Svar på interpellation 2004/05:455 om åtgärder för arbetshandikappade protokoll 85, 83, 81 2005-04-15
Svar på interpellation 2004/05:506 om blyammunitionsförbudet protokoll 57, 62 2005-04-15
Svar på interpellation 2004/05:447 om etik och moral i Sveriges agerande på lantbruksområdet protokoll 109, 105 2005-04-12
(forts. från 7 §) Idrottsfrågor (forts. KrU5) protokoll 99 2005-04-07
Radio- och tv-frågor protokoll 127 2005-04-07
Svar på interpellationerna 2004/05:406 och 419 om bidragsfusket protokoll 110, 105 2005-03-15
Svar på interpellation 2004/05:352 om rätten att inneha politiskt uppdrag protokoll 29, 32 2005-03-11
Filmfrågor protokoll 19, 5, 21 2005-03-10
Vård i livets slutskede protokoll 19, 145, 21 2005-03-09
(forts. från 7 §) Jakt och viltvård (forts. MJU7) protokoll 165 2005-03-03
Bidragsfusket protokoll 58, 60 2005-02-17
Svar på interpellation 2004/05:350 om landsbygdens utveckling protokoll 31, 25 2005-02-15
Svar på interpellation 2004/05:325 om kommunernas bredbandssatsningar protokoll 80, 75 2005-02-08
Svar på interpellation 2004/05:284 om turistnäringen i Sverige protokoll 119, 121, 123 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:222 om dataspelsvanor hos barn och ungdomar protokoll 86, 78, 82 2005-01-25
Svar på interpellation 2004/05:274 om anslag till Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva protokoll 53, 49 2005-01-25
Svar på interpellation 2004/05:209 om öppna landskap genom Kravodling protokoll 138, 141, 136 2005-01-20
Svar på interpellation 2004/05:172 om diskriminering av de äldre i vårt samhälle protokoll 56, 53 2004-12-17
Svar på interpellation 2004/05:175 om demensvården protokoll 65, 62 2004-12-17
Svar på interpellation 2004/05:176 om undernäring bland äldre protokoll 85, 88 2004-12-17
Svar på interpellation 2004/05:139 om stöd till handikapporganisationerna protokoll 126, 131 2004-12-14
Svar på interpellation 2004/05:186 om delad vårdnad protokoll 97, 94 2004-12-14
Svar på interpellation 2004/05:238 om småföretagarpolitik protokoll 69, 72 2004-12-14
(forts. från prot. 46) Arbetsmarknad och Arbetsliv (forts. AU1) protokoll 240, 238, 236 2004-12-09
(forts. från 13 §) Makt att bestämma - rätt till välfärd. Ungdomspolitiska frågor (forts. KrU2) protokoll 148 2004-12-01
Svar på interpellation 2004/05:131 om äldres boende protokoll 57, 61 2004-11-23
Svar på interpellation 2004/05:123 om utbyggnaden av E 22 protokoll 126, 117 2004-11-18
Svar på interpellation 2004/05:63 om Malmö högskola protokoll 7, 3 2004-11-11
Kultur och tillväxt protokoll 147, 145, 138 2004-10-13
Svar på interpellationerna 2004/05:23 och 32 om framtidsutsikterna för svensk livsmedelsproduktion protokoll 54, 49 2004-10-12
Svar på interpellation 2004/05:24 om statligt stöd till lärlingsutbildningar i Malmö och Lund protokoll 14, 17 2004-10-01
Svar på interpellation 2004/05:1 om unga som spelar på kredit protokoll 13, 10 2004-09-28
Svar på interpellation 2003/04:535 om farmakologisk kompetens inom sjukvården protokoll 69, 72 2004-06-18
Svar på interpellation 2003/04:462 om ökning av antalet våldtäkter protokoll 160, 156 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:464 om Alingsås tingsrätt protokoll 167 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:501 om yrkesutbildning för vuxna protokoll 39, 42 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:503 om åtgärder mot "ålderism" protokoll 92, 89 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:509 om utbildning för hantverksyrken protokoll 58, 54, 56 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:460 om idrott och alkohol protokoll 12, 9 2004-05-19
Svar på interpellation 2003/04:452 om förhållandena för häktade personer i Sverige protokoll 11, 14 2004-05-18
Svar på interpellation 2003/04:476 om tingsrätten i Ljungby protokoll 19, 24 2004-05-18
Utveckling av den nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter samt andra barnfrågor protokoll 148 2004-05-13
Teater, dans och musik protokoll 219, 213, 221 2004-04-28
Svar på interpellation 2003/04:426 om våld mot kvinnor som drabbar barnen protokoll 36, 30 2004-04-27
Svar på interpellation 2003/04:425 om hjärnskador protokoll 74, 77, 80 2004-04-20
Svar på interpellationerna 2003/04:380 och 389 om smärtvården protokoll 64, 60 2004-04-20
Vuxenutbildning protokoll 37 2004-04-02
Hantverkare protokoll 91, 89 2004-04-01
Svar på interpellation 2003/04:379 om ägarstrategi för tågtrafiken protokoll 21, 25 2004-03-30
Jordbrukspolitik m.m. protokoll 250, 252, 248 2004-03-24
Svar på interpellation 2003/04:292 om självmord protokoll 103, 100 2004-03-23
Svar på interpellation 2003/04:332 om tingsrätternas framtida organisation protokoll 70, 80 2004-03-23
Folkbildning protokoll 127 2004-03-03
Frågor om trossamfund protokoll 39 2004-02-18
Svar på interpellation 2003/04:280 om ett ökat tågresande protokoll 12, 17 2004-02-10
Svar på interpellation 2003/04:206 om situationen för unga och medelålders dementa protokoll 27, 31, 29 2004-02-03
Svar på interpellation 2003/04:215 om utveckling och tillväxt i nordöstra Skåne protokoll 2, 5, 8 2004-01-29
Svar på interpellationerna 2003/04:209 och 218 om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet protokoll 116, 120 2004-01-29
Svar på interpellation 2003/04:185 om villkoren för svensk kycklingnäring protokoll 122, 119 2004-01-20
Kultur, medier, trossamfund och fritid protokoll 69, 62, 91, 93, 106 2003-12-08
Hälsovård, sjukvård och social omsorg protokoll 80 2003-12-04
Riksdagens arbetsformer protokoll 177 2003-12-03
(forts. från 11 §) Jämställdhetspolitik (forts. AU2) protokoll 177 2003-11-26
Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikapppolitiken protokoll 90 2003-11-26
Svar på interpellation 2003/04:80 om kultur för dövblinda protokoll 10, 13 2003-11-25
Svar på interpellation 2003/04:50 om socknen som administrativ enhet protokoll 56, 60 2003-11-24
Svar på interpellation 2003/04:93 om de dövas situation protokoll 37, 39, 35 2003-11-18
(forts. från 12 §) Arkitektur, form och design (forts. KrU3) protokoll 152 2003-11-12
Svar på interpellation 2003/04:33 om subventioner till studentboende protokoll 27, 23 2003-11-11
Svar på interpellation 2003/04:20 om nedläggningar av CSN-kontor protokoll 22, 19 2003-10-28
(forts. från 10 §) Vissa frågor inom spelom- rådet m.m. (forts. KrU8) snabbprotokoll 102, 112, 114 2003-06-03
Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder snabbprotokoll 197 2003-06-03
Svar på interpellation 2002/03:361 om integrationen i Öresundsregionen snabbprotokoll 102, 106 2003-05-20
Vissa frågor om regional utvecklingspoli- tik snabbprotokoll 29 2003-05-08
Svar på interpellation 2002/03:285 om hörselskadades situation snabbprotokoll 49, 47, 45 2003-05-06
Svar på interpellation 2002/03:294 om biologisk mångfald i skogen snabbprotokoll 74, 77 2003-04-29
Svar på interpellation 2002/03:254 om stimulans av nyföretagande snabbprotokoll 64, 67 2003-04-08
(forts. från 11 §) Radio- och TV-frågor (forts. KrU6) snabbprotokoll 140 2003-04-03
Äldrepolitiken - Uppföljning av den na- tionella handlingsplanen och förslag angående snabbprotokoll 235 2003-04-02
Svar på interpellation 2002/03:203 om spel- beroende snabbprotokoll 8, 3 2003-04-01
Svar på interpellation 2002/03:216 om skuldsanering snabbprotokoll 82, 80 2003-03-21
Svar på interpellation 2002/03:221 om reu- matologi som specialitet snabbprotokoll 61, 64 2003-03-21
Frågestund snabbprotokoll 23, 48, 25, 46 2003-03-13
FN-konventionen mot kvinnodiskrimine- ring, jämställdhetsfrågor och andra diskrimine- snabbprotokoll 208 2003-02-19
Svar på interpellation 2002/03:133 om ungdomars kulturella skapande snabbprotokoll 46, 44, 42 2003-02-04
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 55, 57 2002-11-08
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 310 2002-11-07

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lars-Ivar Ericson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.