Lars Leijonborg

Bio

Lars Erik Ansgar Leijonborg, född 21 november 1949 i Täby i Stockholms län, är en svensk socionom och politiker (folkpartist).
Han var partiledare för Folkpartiet liberalerna under åren 1997–2007 samt statsråd och chef för Utbildningsdepartementet (utbildningsminister) 2006–2007. Efter sin avgång som partiledare var han högskole- och forskningsminister i samma departement till 2009. År 2010 började han arbeta på kommunikationsbyrån Diplomat Communications.Leijonborg är socionom och var riksdagsledamot 1985–2009.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lars Leijonborg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
515 (18.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
520 (18.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
124 (4.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1682 (59.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lars röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lars röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
StatsrådUtbildningsdepartementet2007-09-112009-06-17
UtbildningsministerUtbildningsdepartementet2007-01-012007-09-10
UtbildningsministerUtbildnings- och kulturdepartementet2006-10-062006-12-31
RiksdagsledamotMauricio Rojas 2006-10-06 - 2008-11-10, Helena Bargholtz 2008-11-11 - 2009-06-172006-10-062009-06-17
Riksdagsledamot2006-10-022006-10-05
SuppleantFinansutskottet2002-10-152006-10-02
SuppleantUtrikesutskottet2002-10-152004-02-19
LedamotKrigsdelegationen2002-10-152006-10-16
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2002-10-152006-10-02
LedamotUtrikesnämnden2002-10-082006-10-10
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantUtrikesnämnden1998-10-202002-10-08
LedamotKrigsdelegationen1998-10-202002-10-14
SuppleantNordiska rådets svenska delegation1998-10-202002-09-30
SuppleantFinansutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantFinansutskottet1995-01-191997-12-31
LedamotEU-nämnden1995-01-011995-01-11
LedamotUtrikesnämnden1994-10-181998-10-05
LedamotKrigsdelegationen1994-10-181998-10-05
SuppleantFinansutskottet1994-10-111995-01-15
SuppleantKonstitutionsutskottet1994-10-111997-09-17
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
LedamotUtrikesnämnden1994-06-201994-10-03
SuppleantUtrikesnämnden1991-10-151994-06-19
LedamotKrigsdelegationen1991-10-151994-10-03
LedamotFinansutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
SuppleantRiksbanksfullmäktige1990-06-141991-09-30
SuppleantFinansutskottet1988-10-111990-06-13
LedamotUtbildningsutskottet1988-10-031991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30
LedamotUtbildningsutskottet1985-09-301988-10-02
Riksdagsledamot1985-09-301988-10-03
Riksdagsledamot1982-05-101982-10-04
Riksdagsledamot1979-10-011979-10-12

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2008/09:528 om entreprenörskap i skolan protokoll 50, 56, 54, 52 2009-06-08
Svar på interpellation 2008/09:511 om IB-elevernas möjligheter att söka till vidare studier protokoll 64, 60, 62, 58 2009-06-01
Svar på interpellationerna 2008/09:438, 444, 445 och 465 om studentinflytande protokoll 1, 5, 15, 10 2009-05-05
Svar på interpellation 2008/09:439 om arbetslivsforskning på reträtt protokoll 40, 48, 42, 45 2009-04-27
Finansieringen av kärnkraftverk i Bulgarien protokoll 75, 73 2009-04-23
Folkhögskolestudier för personer med funktionsnedsättning protokoll 60, 58 2009-04-23
Svar på interpellation 2008/09:369 om vidareutbildning av obehöriga lärare protokoll 123, 125, 129, 127 2009-04-03
Svar på interpellation 2008/09:337 om statligt stöd till utbildning i företag protokoll 18, 16, 20, 22 2009-02-20
Södertörns högskolas universitetsansökan protokoll 40, 42 2009-02-19
Svar på interpellation 2008/09:287 om regeringens syfte med arbetsmarknadspolitiken protokoll 18, 21, 23, 15 2009-02-17
Ett lyft för forskning och innovation protokoll 64, 66, 58, 62, 70, 68, 60 2009-01-28
Svar på interpellation 2008/09:221 om sex- och samlevnadsundervisning protokoll 34, 31, 28, 36 2009-01-23
Ericssons personalminskningar protokoll 31, 33 2009-01-22
Ministerstyre på forskningsområdet protokoll 23, 25 2009-01-22
Utbildning och universitetsforskning protokoll 49, 51, 46, 40, 41, 38, 36, 39, 42, 48, 47, 44, 43, 45 2008-12-17
Svar på interpellation 2008/09:124 om förtroendet för granskning av kvaliteten i högskoleutbildningar protokoll 67, 61, 65, 63 2008-11-28
Anslag till högre utbildning protokoll 95, 93 2008-11-27
Funktionshindrades möjligheter att studera protokoll 67, 65 2008-11-27
Svar på interpellation 2008/09:84 om forskningspengar till Södertörns högskola protokoll 41, 43, 39, 45 2008-11-21
Svar på interpellation 2008/09:92 om forskning på förskolan protokoll 52, 46, 49, 54 2008-11-21
Utbildning och forskning protokoll 381, 393, 399, 391, 387, 383, 395, 389, 385, 401, 397 2008-10-16
Problemen inom svensk fordonsindustri protokoll 53, 51 2008-10-02
Regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition protokoll 47, 49 2008-10-02
Svar på interpellation 2007/08:834 om den utlovade höjningen av studiemedlen protokoll 67, 69, 71, 65 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:835 om myndighetskoncentration av forskningsfinansiering protokoll 72, 75, 80, 78 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:728 om Tekniska högskolan i Jönköping protokoll 5, 7, 1, 3 2008-06-19
Svar på interpellation 2007/08:759 om skevheter i den nya antagningen till högskolan protokoll 13, 16, 8, 10 2008-06-19
Svar på interpellation 2007/08:762 om högskolans dimensionering och det ökande söktrycket protokoll 23, 19, 17, 21 2008-06-19
Svar på interpellation 2007/08:779 om höjning av studiemedel protokoll 24, 30, 26, 28 2008-06-19
Den irländska folkomröstningen om Lissabonfördraget protokoll 112, 110 2008-06-12
Hushållsnära tjänster och prostitution protokoll 116, 114 2008-06-12
Privat högskoleverksamhet protokoll 138 2008-06-12
Regeringens klimatpolitik protokoll 124, 122 2008-06-12
Skolbiblioteken protokoll 90, 92 2008-06-12
Statens forskningsfinansiering protokoll 120, 118 2008-06-12
Ökning av beroendet av försörjningsstöd protokoll 134, 136 2008-06-12
Svar på interpellation 2007/08:569 om regeringens satsning Vidareutbildning av lärare protokoll 90, 86, 84, 88 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:587 om speciallärarutbildning till kritiserade lärosäten protokoll 43, 41, 45, 39 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:580 om regeringens utbildningspaket för obehöriga lärare protokoll 25, 21, 19, 23 2008-05-16
Svar på interpellation 2007/08:550 om falska examensbevis och bluffuniversitet protokoll 10, 14, 8, 12 2008-04-25
Fordonsforskningen protokoll 54, 56 2008-04-17
Lärarutbildningen protokoll 82, 84 2008-04-17
Utbildning i entreprenörskap för forskare protokoll 72, 70 2008-04-17
Svar på interpellation 2007/08:496 om Resursutredningen och nya kreativa forskningsmiljöer protokoll 3, 7, 5, 1 2008-04-04
Svar på interpellation 2007/08:460 om forskning i högskolorna protokoll 61, 59, 65, 63 2008-03-14
Svar på interpellation 2007/08:323 om möjlighet för alla att studera på högskola protokoll 87, 84, 90, 92 2008-02-21
Svar på interpellation 2007/08:314 om Tjärnö som självständig organisation protokoll 9, 1, 7, 4 2008-02-15
Kårobligatoriet protokoll 62, 64 2008-02-14
Studiestöd till vuxna utvecklingsstörda protokoll 85, 87 2008-02-14
Svar på interpellation 2007/08:203 om åtgärder mot diskriminering i högskolan protokoll 37, 35, 33, 39 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:275 om Konfuciusinstitutens verksamhet i Sverige protokoll 56, 58, 60 2007-12-18
Svar på interpellationerna 2007/08:228 och 237 om svensk arbetslivsforskning efter nedläggningen av Arbetslivsinstitutet protokoll 46, 40, 52, 55 2007-12-18
(forts. från 8 §) Studiestöd (forts. UbU2) protokoll 125, 135, 133, 127, 129, 131, 137 2007-12-12
Forskningsstarka miljöer och enskilda forskare protokoll 40, 42 2007-11-29
Funktionshindrades ekonomiska möjligheter att studera protokoll 52, 25, 23, 54 2007-11-29
Utbildning i hållbar utveckling protokoll 19, 21 2007-11-29
Svar på interpellation 2007/08:131 om antalet utbildningsplatser på universitet och högskolor protokoll 17, 19, 23, 21 2007-11-27
Svar på interpellation 2007/08:133 om näringslivets behov av utbildad arbetskraft protokoll 24, 26, 30, 28 2007-11-27
Svar på interpellation 2007/08:109 om den så kallade kvalitetsförstärkningen på Högskolan Dalarna protokoll 47, 43, 45, 41 2007-11-16
Svar på interpellation 2007/08:114 om regeringens utlovade kvalitetssatsningar på högskolan protokoll 52, 50, 48, 54 2007-11-16
Svar på interpellation 2007/08:119 om funktionshindrade elevers ekonomiska möjligheter att studera protokoll 59, 57, 61, 55 2007-11-16
Svar på interpellation 2007/08:76 om arbetslivsforskningen protokoll 37, 33, 30, 40 2007-11-16
Svar på interpellation 2007/08:43 om nycirkusverksamheten i Botkyrka protokoll 46, 42, 48, 44 2007-10-26
Svar på interpellation 2007/08:49 om blivande socionomers förberedelse för yrkeslivet protokoll 51, 49, 53, 55 2007-10-26
Svar på interpellation 2006/07:661 om antalet universitet i Sverige protokoll 22, 20, 15, 10 2007-08-30
(forts. från 12 §) Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet (forts. UbU17) protokoll 110, 112, 120, 118, 116, 114, 108 2007-06-07
Bidragen till de politiska partierna protokoll 52, 50 2007-05-31
Forskning om vård i livets slutskede protokoll 48, 46 2007-05-31
Friheten för universitet och högskolor protokoll 62, 64 2007-05-31
Förändringar i pensionssystemet protokoll 72, 70 2007-05-31
Högskolornas betydelse för regional utveckling protokoll 80, 78 2007-05-31
Ålderspensionen för förtidspensionärer protokoll 30, 32 2007-05-31
Svar på interpellation 2006/07:504 om den studiesociala utredningen protokoll 5, 1, 3, 7 2007-05-22
Svar på interpellation 2006/07:507 om integrationspolitiska skäl för flytt av statlig verksamhet protokoll 11, 16, 8, 14 2007-05-22
Svar på interpellation 2006/07:375 om svensk imamutbildning protokoll 1, 3, 7, 5 2007-04-24
Svar på interpellation 2006/07:460 om etablering av kiropraktorutbildning i Sverige protokoll 12, 10, 14, 8 2007-04-24
Avpolitisering av universitets- och högskolestyrelserna protokoll 82, 84 2007-04-19
Satsning på forskning protokoll 46, 48 2007-04-19
Skatteavdraget för hushållsnära tjänster protokoll 60, 58 2007-04-19
Utbildningspolitiken protokoll 52, 50 2007-04-19
Svar på interpellation 2006/07:379 om genusforskningens framtid protokoll 3, 7, 5, 1 2007-03-30
Frihet att välja - ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses protokoll 28, 34, 36, 32, 40, 38, 30 2007-03-28
Svar på interpellation 2006/07:244 om Högskolan i Skövdes fortsatta utveckling och forskning protokoll 17, 19, 13, 15 2007-02-13
Den studiesociala utredningen protokoll 93, 95 2007-02-01
Skolans opartiskhet protokoll 47, 45 2007-02-01
Skolors finansiering av studieresor protokoll 65, 67 2007-02-01
Säkerheten vid svenska kärnkraftverk protokoll 53, 55 2007-02-01
Vårdnadsbidraget protokoll 81, 83 2007-02-01
Svar på interpellation 2006/07:223 om studiemedel vid sjuk- eller aktivitetsersättning protokoll 46, 48, 50, 44 2007-01-30
(forts.) Svar på interpellation 2006/07:192 om arbetslivsforskningens framtid protokoll 55, 48, 53 2007-01-23
Svar på interpellation 2006/07:165 om en sammanhållen lärarutbildning protokoll 17, 15, 21, 19 2007-01-23
Svar på interpellation 2006/07:177 om ESS till Lund protokoll 34, 22, 28 2007-01-23
Svar på interpellation 2006/07:179 om kvalitet i högre utbildning protokoll 42, 38, 36, 40 2007-01-23
Svar på interpellation 2006/07:192 om arbetslivsforskningens framtid protokoll 43 2007-01-23
Svar på interpellation 2006/07:107 om social snedrekrytering till högskola, universitet protokoll 32, 30, 24, 27 2006-12-12
Svar på interpellation 2006/07:98 om avdelningen för arbetsmiljökemi i Hässleholm protokoll 21, 19, 23, 17 2006-12-12
Fri entré på museer protokoll 43, 41 2006-10-19
Förstärkning av läs- och skrivundervisningen protokoll 55, 53 2006-10-19
Hanteringen av förändringar i a-kassan protokoll 5, 3 2006-10-19
Hantverksutbildning protokoll 51, 49 2006-10-19
Kommunismens brott mot mänskligheten protokoll 45, 47 2006-10-19
Resurser till forskning protokoll 31, 29 2006-10-19
Sjukersättningsnivån protokoll 59, 57 2006-10-19
Partiledardebatt med anledning av regeringsförklaringen protokoll 26, 60, 10, 12, 36, 24 2006-10-11
Skolpolitiken protokoll 91, 95, 93 2006-06-01
Regeringsalternativ protokoll 32, 30 2006-04-27
Det socialdemokratiska ledarskapet protokoll 51, 49 2006-03-30
Klassklyftor i skolan protokoll 10, 12 2006-02-02
Katastrofkommissionens rapport protokoll 44, 42 2005-12-01
Förstärkning av polisen protokoll 48, 46 2005-11-10
Särskild debatt om situationen i vissa utsatta bostadsområden protokoll 3, 10, 17 2005-10-14
Den svenska skolan protokoll 6, 8 2005-09-29
Partiledardebatt protokoll 22, 50, 13, 32, 77, 42, 72, 5, 26, 56, 34, 31, 60, 48, 47, 50, 17, 58, 45, 53, 25, 79, 23, 43, 19, 4, 17, 8, 20, 79, 21, 23, 29, 105, 28, 30, 79, 48, 69, 60, 39, 57, 19, 44, 59, 48, 47, 14, 117, 39, 25, 15, 18, 54, 15, 20, 43, 38, 6, 39, 107, 32, 54, 56, 68, 36, 27, 3, 8, 32, 62, 74, 24, 3, 50, 45, 28, 33, 23, 25, 16, 39, 37, 21, 36, 6, 53, 28, 37, 32, 58, 24, 43, 26, 64, 72, 18, 48, 21, 21, 25, 27, 6, 17, 43, 39, 25, 33, 20, 25, 31, 15, 50, 23, 34, 3, 33, 18, 23, 31, 39, 16, 58, 47, 17, 32, 20, 47, 50, 36, 30, 52, 55, 41, 6, 46, 23, 18, 41, 52, 63, 43, 25, 39, 34, 43, 101, 8, 52, 41, 35, 16, 81, 23, 54, 46, 25, 27, 103, 19, 8, 21, 30, 62, 33, 45, 19, 35, 22, 125, 40, 44, 57, 19, 15, 31, 51, 6, 29, 24, 27, 51, 28, 26, 22, 74, 6, 59, 56, 32, 22, 119, 17, 52, 99, 45, 19, 38, 21, 17, 23, 64, 19, 41, 8, 34, 26, 77, 36, 22, 30, 27, 41, 17, 24, 4, 45, 18, 25, 34, 38, 20, 10, 43, 18, 24, 15, 78, 24 2005-06-15
De verkliga arbetslöshetssiffrorna protokoll 44, 46 2005-05-26
Aktuell debatt: Skolan protokoll 12, 2, 5, 19 2005-05-19
Arbetslösheten protokoll 38, 40 2005-03-17
Skattehöjning protokoll 51, 53 2005-02-03
Svensk energipolitik protokoll 38, 36 2004-12-02
Aktuell debatt: Skolfrågan protokoll 11, 4 2004-11-19
Reformering av grundskolan protokoll 34, 32 2004-10-28
Friår protokoll 29, 27 2004-09-30
Sjukfrånvaron protokoll 10, 12 2004-09-23
Särskilt anordnad debatt om kärnkraften och koldioxidutsläppen protokoll 10, 3, 17 2004-05-28
Regler för flytt mellan EU-länder protokoll 58, 56 2004-03-18
Aktuell debatt: Migrationspolitiken protokoll 1, 3, 17, 10 2004-02-18
Svar på interpellation 2003/04:232 om Europeiska rådets planer på att slopa vapenembargot mot Kina protokoll 4, 2 2004-02-13
EU:s tiotimmarsregel protokoll 41, 39 2004-02-12
Svar på interpellation 2003/04:261 om möjligheter att ingripa mot kränkningar i skolan protokoll 2, 5, 8 2004-02-12
Svar på interpellation 2003/04:172 om EU:s fria rörlighet och de svenska bidragssystemen protokoll 2, 8, 5 2004-01-27
Statliga företag protokoll 102, 106, 104 2003-12-04
Särskilt anordnad debatt om utvecklingen i Stockholmsregionen protokoll 17, 10, 3 2003-11-12
Svar på interpellation 2003/04:14 om gymnasiepolitiken efter Västeråsmodellens avbrytande protokoll 8, 2, 5 2003-10-28
Aktuell debatt: Den psykiatriska vården protokoll 23, 30 2003-10-06
Samverkan för ökad tillväxt protokoll 24, 26, 22 2003-09-25
Vikten av korrekt information inför ett val protokoll 44, 46 2003-09-25
Särskilt anordnad debatt om EMU snabbprotokoll 17, 10, 3 2003-05-28
Svar på interpellation 2002/03:270 om poli- tikens anseende snabbprotokoll 16, 20, 18 2003-05-05
Särskilt anordnad debatt om Irakfrågan snabbprotokoll 31, 38 2003-03-20
Särskilt anordnad debatt om sysselsätt- ningen snabbprotokoll 17, 3, 10 2003-03-19
Frågestund snabbprotokoll 33, 59, 4, 57, 34, 33, 45, 4, 38, 50, 27, 32, 25, 28, 24, 2, 14, 63, 36, 43, 74, 61, 61, 30, 72, 39, 26, 43, 23, 35, 41, 52, 38, 42, 41, 28, 55, 6, 35, 41, 40, 43, 16, 29, 42, 40, 44, 70, 74, 42, 31, 76, 72, 53, 2 2003-02-06
Statsministerns frågestund snabbprotokoll 43, 70, 55, 51, 41, 68, 53 2003-01-30
Särskilt anordnad debatt om integrations- politiken snabbprotokoll 17, 3, 10 2002-11-28
Krisplan mot ohälsa snabbprotokoll 199, 203, 207, 205, 201 2002-06-12
Aktuell debatt: Situationen inom vården snabbprotokoll 42, 58, 51, 44 2002-04-15
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 6, 5, 12, 20, 13, 19 2002-02-13
Särskilt anordnad debatt om våld och mobbning i skolan, ungdomsvåld samt integration snabbprotokoll 14, 16, 43, 36, 7, 3, 41, 5, 38, 1 2002-01-23
Justering av protokoll snabbprotokoll 3, 6 2001-11-27
Aktuell debatt om den humanitära situa- tionen i Afghanistan snabbprotokoll 8, 15 2001-11-20
Svar på interpellation 2000/01:427 om lä- rarutbildningen på universitetet snabbprotokoll 14, 12, 10 2001-05-29
En säkerhetsordning för 2000-talet snabbprotokoll 15, 30, 13, 17, 23, 19, 28, 21, 25 2001-04-25
Särskilt anordnad debatt om BSE (galna ko-sjukan) och om hanteringen av djur snabbprotokoll 16, 23, 9 2001-01-31
Aktuell debatt: Alliansfriheten och dess innehåll snabbprotokoll 121, 114 2000-12-13
Aktuell debatt: Mobbning snabbprotokoll 7, 14 2000-12-05
Svar på interpellationerna 2000/01:23 och 3 om myndigheters ingripande mot småföretagare snabbprotokoll 2, 8, 5 2000-10-19
Aktuell debatt: Den svenska skolan snabbprotokoll 14, 7 2000-10-18
EU-debatt snabbprotokoll 23, 19, 21, 28, 37, 26, 35, 40, 30, 21 2000-05-10
Aktuell debatt: Kvaliteten i den svenska skolan snabbprotokoll 8, 15 2000-02-17
Särskilt anordnad debatt om Telia-Tele- nor-affären snabbprotokoll 10, 24, 4, 17 1999-12-20
Statsbudget för budgetåret 2000 snabbprotokoll 34, 4, 17, 15 1999-12-16
Särskilt anordnad debatt om Sveriges an- slutning till EMU snabbprotokoll 1, 21, 7, 14 1999-11-30
Aktuell debatt: Våld med rasistisk och na- zistisk bakgrund snabbprotokoll 14, 7 1999-10-27
Svar på interpellation 1999/2000:20 om svensk politik gentemot Kambodja snabbprotokoll 17, 21, 19 1999-10-12
Svar på interpellation 1999/2000:4 om det svenska biståndet snabbprotokoll 8, 11, 14 1999-10-12
Aktuell debatt: Inslagen av privata alterna- tiv i sjukvården snabbprotokoll 19, 10, 1, 3 1999-09-23
Partiledardebatt inför EU- parlamentsvalet snabbprotokoll 6, 43, 36, 19 1999-06-02
Svar på interpellation 1998/99:362 om flyk- tingkatastrofen på Balkan och minskningen av det snabbprotokoll 6, 4, 2 1999-05-18
Särskilt anordnad debatt om det politiska läget snabbprotokoll 10, 17, 4, 24 1999-04-21
Information från regeringen om situationen i Kosovo snabbprotokoll 21, 23 1999-04-13
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna, m.m. snabbprotokoll 19, 40, 21, 38, 58, 56, 23 1998-12-02
Debatt med anledning av budgetpropositionen snabbprotokoll 23, 25, 35, 8 1998-10-13
Omröstning om misstroendeförklaring snabbprotokoll 6, 6 1998-10-08
Aktuell debatt: Sjukvården snabbprotokoll 17, 10, 1, 3 1998-05-27
Särskilt anordnad debatt om kärnkraften snabbprotokoll 14, 3, 16, 29 1998-05-26
Aktuell debatt: Problemen i den svenska skolan snabbprotokoll 3, 10, 17, 1 1998-01-28
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 25, 12, 20, 19, 21, 49, 23, 14, 57, 22, 57, 34, 44, 40, 24, 48, 28, 34, 32, 29, 32, 32, 27, 31, 42, 18, 42, 53, 26, 30, 46, 51 1998-01-21
Information från regeringen om insatser för att sprida kunskap om Förintelsen snabbprotokoll 98 1997-11-27
Information från regeringen om toppmö- tet om sysselsättningen snabbprotokoll 125, 127 1997-11-27
Särskild debatt om åldringsvården snabbprotokoll 20, 24, 13, 6, 1 1997-11-05
Aktuell debatt: Tunnelbygget genom Hal- landsåsen snabbprotokoll 5, 12 1997-10-23
Aktuell debatt: Villkoren i Sverige för före- tag med internationell verksamhet snabbprotokoll 17, 10, 3, 1 1997-05-14
Överlämnande av vårpropositionen snabbprotokoll 40, 5, 14, 16 1997-04-15
Debatt med anledning av statsminister Gö- ran Perssons resa till Kina snabbprotokoll 11, 4 1996-11-20
Yrkande om misstroendeförklaring snabbprotokoll 94 1996-11-20
Särskilt anordnad debatt om åtgärder mot arbetslösheten snabbprotokoll 3, 10, 17 1996-10-30
En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. snabbprotokoll 107, 85, 83, 74 1996-07-12
Partiledardebatt med anledning av rege- ringsförklaringen snabbprotokoll 3, 36, 34, 17, 19 1996-03-27
Prövning av förslaget om statsminister snabbprotokoll 4, 4 1996-03-21
Aktuell debatt: Småföretagens villkor snabbprotokoll 28, 35, 21, 19 1996-03-13
Aktuell debatt: Arbetslösheten snabbprotokoll 12, 5 1996-02-01
Svar på interpellation 1995/96:24 om EU- kommissionens förslag om TV-kvoter snabbprotokoll 2 1995-12-12
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 100, 96, 98 1995-11-16
Aktuell debatt om Sveriges ekonomi snabbprotokoll 12, 5 1995-04-05
Anslag till Tullverket, m.m. snabbprotokoll 47, 45 1995-03-30
Aktuell debatt: Avvisning av bosnier med kroatiska pass snabbprotokoll 13, 6 1995-03-29
Kommunallagsanpassning av kyrkolagen m.m. snabbprotokoll 160, 162, 164 1995-03-08
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 33, 37, 29, 12, 33, 39, 35, 35, 31, 16, 14, 4, 41 1995-02-08
Svar på fråga 1994/95:243 om utökning av den svenska FN-styrkan i Bosnien snabbprotokoll 12, 14, 16, 10 1995-01-17
Svar på interpellation 1994/95:41 om satellit-TV-området snabbprotokoll 54, 52, 50 1995-01-12
Lokalradiofrågor snabbprotokoll 26, 49, 45, 39, 31, 33, 23, 36, 42, 47, 28 1994-11-23
Val av tredje vice talman snabbprotokoll 5 1994-10-03
Ålderspresidentens hälsningsanförande snabbprotokoll 5 1994-10-03
Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95 snabbprotokoll 39, 35, 37 1994-06-10
Fastighetsförvaltning och statlig lokalförsörjning snabbprotokoll 62, 66, 60, 58, 64 1994-04-27
Den ekonomiska politiken och budgetregleringen m.m. snabbprotokoll 103, 93, 99, 97, 95, 101 1994-03-02
Svar på frågorna 1993/94:156 och 190 om fältsjukhuset i Somalia snabbprotokoll 189, 192, 196, 186 1993-11-30
Svar på fråga 1993/94:86 om diplomatisk representation i Sarajevo snabbprotokoll 2 1993-11-23

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lars Leijonborg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.