Lars Mejern Larsson

Bio

Lars Mejern Larsson, tidigare Lars Bengt Larsson, född 31 december 1965 i Ekshärads församling, Värmlands län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2006 (dessförinnan även tjänstgörande ersättare 2005), invald för Värmlands läns valkrets.I riksdagen är Larsson ledamot i kulturutskottet sedan 2018 och ledamot i Nordiska rådets svenska delegation sedan 2018. Han var ledamot i trafikutskottet 2010–2018. Han har varit suppleant i bland annat arbetsmarknadsutskottet, EU-nämnden, kulturutskottet, näringsutskottet, socialutskottet, trafikutskottet, Nordiska rådets svenska delegation och riksdagens valberedning.Larsson är snickare och ombudsman. Han är gift och har barn samt boende i Karlstad.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lars Mejern Larsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1652 (51.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
208 (6.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
9 (0.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1344 (41.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lars Mejern röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lars Mejern röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotNordiska rådets svenska delegation2022-10-112023-10-31
LedamotKulturutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-10-11
LedamotNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
LedamotNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
LedamotKulturutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-10-09
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-09-28
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-09-29
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2015-06-222015-10-01
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2014-12-032018-09-24
LedamotTrafikutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantValberedningen2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantEU-nämnden2011-06-132014-10-07
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2010-10-192014-09-29
LedamotTrafikutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantValberedningen2010-10-042014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantKulturutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantTrafikutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantSocialutskottet2005-03-012005-05-26
SuppleantNäringsutskottet2005-03-012005-05-26
Riksdagsledamot2005-03-012005-05-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Kultur för alla 2022/23:107 141, 143, 145, 141, 143, 145 2023-05-11
Frågor om public service och film 2022/23:98 80, 80 2023-04-26
Kultur och fritid för barn och unga 2021/22:104 134, 134 2022-04-28
Konstarterna och kulturskaparnas villkor 2021/22:77 71, 71 2022-03-02
Styrning av kulturområdets institutioner 2019/20:77 122, 122 2020-02-19
Kulturskaparnas villkor 2018/19:92 10, 12, 14 2019-05-14
Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur 2016/17:76 97, 99, 101, 103, 105 2017-03-01
(forts. från § 14) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU16) 2015/16:112 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129 2016-05-26
Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar 2015/16:65 21 2016-02-10
Frågestund 2014/15:75 43, 45 2015-03-19
Svar på interpellationerna 2013/14:131, 132, 140 och 160 om Arbetsmiljöverket snabbprotokoll 62, 56, 50 2013-12-13
Svar på interpellation 2013/14:86 om etablering av nyanlända snabbprotokoll 42, 46, 50 2013-11-19
Svar på interpellation 2013/14:37 om arbetsmiljön snabbprotokoll 139, 142, 136 2013-11-12
Svar på interpellation 2012/13:409 om personer som faller mellan stolarna i trygghetssystemen snabbprotokoll 13, 11, 9 2013-05-17
Svar på interpellation 2012/13:343 om järnvägens punktlighet snabbprotokoll 37, 35, 39 2013-04-19
Trygghetssystemen snabbprotokoll 90, 92 2013-04-18
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag i fjärde järnvägspaketet snabbprotokoll 8, 4, 6 2013-03-27
Svar på interpellationerna 2012/13:239 och 246 om Arbetsförmedlingens regelverk snabbprotokoll 94, 103, 97 2013-02-19
Svar på interpellationerna 2012/13:138, 141 och 158 om oroväckande många varsel snabbprotokoll 64, 59, 69 2012-12-14
(forts. från 5 §) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU5) protokoll 95, 97 2012-05-31
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor protokoll 3, 17, 76, 78, 80, 82, 84, 5, 1, 19, 145, 147, 149, 151, 153, 155 2012-05-31
Svar på interpellation 2011/12:195 om timvikariers utsatta situation i sjukförsäkringen protokoll 50, 56, 53 2012-01-24
Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde protokoll 111, 104, 99, 101, 96, 106, 109 2011-06-13
Trafiksäkerhet snabbprotokoll 207, 209, 195, 193, 184 2011-04-13
Kostnadskontroll i stora väginvesteringar snabbprotokoll 195, 197, 191 2011-03-16
Alkolås efter rattfylleri snabbprotokoll 146, 144, 137, 135, 131 2010-12-08
Svar på interpellation 2010/11:54 om arbetskraftens villkor på den svenska arbetsmarknaden snabbprotokoll 39, 35, 31 2010-11-26
Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m. snabbprotokoll 80, 82, 77 2010-05-26
Svar på interpellationerna 2009/10:233, 235 och 237 om trafikstörningar protokoll 76, 84, 68 2010-03-02
Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket samt vissa luftfartsfrågor protokoll 158, 151, 156, 153, 149 2009-12-02
Svar på interpellation 2009/10:80 om gränsproblematiken protokoll 50, 52, 54 2009-11-20
Hållbara framtida transporter - Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem protokoll 186, 178, 195, 188, 197 2009-10-14
(forts. från 13 §) Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt (forts. TU2) protokoll 130, 128, 126 2008-12-18
Svar på interpellationerna 2008/09:159, 157, 156 och 160 om investeringsstöd och renoveringssatsningar protokoll 33, 25, 41 2008-12-09
Svar på interpellation 2008/09:13 om industriella utvecklingscentrum protokoll 29, 33, 31 2008-10-14
Svar på interpellationerna 2007/08:624, 560, 561, 562, 563 och 582 om frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen protokoll 5, 33, 19 2008-05-13
Svar på interpellation 2007/08:518 om kollektivtrafik till Arlanda protokoll 88, 80, 84 2008-04-11
Svar på interpellation 2007/08:528 om krav på vinterdäck på utlandsregistrerade personbilar protokoll 91, 93, 95 2008-04-11
Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m. protokoll 145, 143, 139 2008-03-27
Svar på interpellation 2007/08:249 om jämställdhetslagens skydd för inhyrd eller inlånad personal protokoll 265, 263, 261 2007-12-18
Svar på interpellation 2006/07:487 om bostadspolitik protokoll 2, 8, 14 2007-05-08
(forts. från 6 §) Vissa transportpolitiska frågor m.m. (forts. TU8) protokoll 98, 96 2007-04-12
Vissa transportpolitiska frågor m.m. protokoll 23, 8, 21, 4, 10 2007-04-12
Folkhälsopolitik protokoll 48 2005-04-27
Alkoholpolitik protokoll 97 2005-04-06

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lars Mejern Larsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.