Lars Püss

Bio

Lars Peeter Püss, född 15 februari 1966 i Fosie församling, Malmöhus län, är en svensk politiker (moderat), som är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018, invald för Hallands läns valkrets. Püss är utbildad civilekonom. Sedan 2021 är Püss länsförbundsordförande för Moderaterna i Halland. Püss var tidigare verksam inom finansbranschen på Handelsbanken, Swedbank och Nordea som institutionsmäklare och kapitalförvaltare i Stockholm och Luxemburg, men också teknisk säljare inom IT-branschen i Stockholm och London. Han har varit kommunpolitiker i Halmstad och regionpolitiker i Halland sedan 2006 och har bland annat varit ordförande i miljönämnden, teknik- & fritidsnämnden, Halmstads Rådhus AB och vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.Under mandatperioden 2014–2018 tjänstgjorde Püss som ersättare i riksdagen vid två tillfällen och var då suppleant i arbetsmarknadsutskottet, försvarsutskottet och socialutskottet. Från och med valet 2018 tjänstgjorde han som suppleant i försvarsutskottet. Sedan 2019 är han också ledamot av Krigsdelegationen och Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd. I december 2019 bytte Püss från försvarsutskottet till utbildningsutskottet. I maj 2020 tog Püss plats i Skolinspektionens insynsråd. I januari 2022 bytte Püss från utbildningsutskottet till civilutskottet. Sedan valet 2022 är Püss ledamot i försvarsutskottet.
Han bor i Vilshärad och är gift.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lars Püss, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1245 (38.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
621 (19.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
250 (7.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1097 (34.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lars röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lars röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotNordiska rådets svenska delegation2022-10-262023-10-31
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2022-10-202022-12-21
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2022-10-112022-10-26
LedamotFörsvarsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotCivilutskottet2022-01-282022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-10-11
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-01-28
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotUtbildningsutskottet2019-12-162022-01-28
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
LedamotKrigsdelegationen2019-06-182022-10-09
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
SuppleantFörsvarsutskottet2018-10-022019-12-16
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022019-06-17
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
Extra suppleantSocialutskottet2018-01-292018-05-06
SuppleantFörsvarsutskottet2018-01-292018-05-06
ErsättareJenny Petersson2018-01-292018-05-06
Extra suppleantArbetsmarknadsutskottet2014-11-042015-03-29
ErsättareJenny Petersson2014-11-032015-03-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ett moderniserat konsumentskydd 2021/22:116 71, 73, 75, 71, 73, 75 2022-05-18
En ny konsumentköplag 2021/22:90 25, 25 2022-03-30
Konsumenträtt 2021/22:90 47, 47 2022-03-30
Vuxenutbildning 2020/21:143 100, 100 2021-06-17
Gymnasieskolan 2020/21:142 87, 57, 87, 57 2021-06-16
Svar på interpellation 2020/21:322 om svenska lärosätens samarbeten med Iran 2020/21:72 141, 143, 146, 141, 143, 146 2021-01-28
Frågestund 2020/21:14 102, 52, 54, 23, 25, 61, 21, 23, 61, 21, 23, 102, 52, 54, 23, 25 2020-09-24
Komvux för stärkt kompetensförsörjning 2019/20:131 14, 14 2020-06-03
Vitbok om artificiell intelligens 2019/20:131 9, 9 2020-06-03
Skyddsobjekt och obemannade farkoster 2019/20:24 10, 10 2019-10-23
Svar på interpellationerna 2018/19:244, 246, 247, 248, 249 och 251 om påtryckningar mot Försäkringskassan 2018/19:102 68, 74, 68, 74 2019-06-11
Inrättande av försvarsgrensstaber 2018/19:31 175 2018-12-17
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 135, 137, 139 2018-10-17
Militära frågor 2017/18:107 58, 46 2018-05-02
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2014/15:67 119, 121, 123 2015-03-05
Svar på interpellation 2014/15:224 om bemanningsföretag 2014/15:57 91, 93, 100 2015-02-10

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lars Püss

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.