Lars Thomsson

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1234 (38.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
378 (11.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
224 (7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1377 (42.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lars röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lars röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksdagens råd för Riksrevisionen2021-11-262022-09-27
SuppleantCivilutskottet2021-09-172022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182021-09-17
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-01-292022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2019-01-162020-01-30
LedamotOSSE-delegationen2018-10-092022-09-26
SuppleantFinansutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Idéburen välfärd 2021/22:123 6, 6 2022-06-02
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2021 2021/22:121 32, 32 2022-05-31
Svar på interpellation 2021/22:476 om kris för flyget 2021/22:115 3, 7, 3, 7 2022-05-17
Extra ändringsbudget för 2022 - Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser 2021/22:103 21, 21 2022-04-27
Försvarsmaktens personal 2021/22:90 126, 126 2022-03-30
Militära frågor 2021/22:90 149, 149, 19, 19 2022-03-30
Svar på interpellation 2021/22:291 om kostnadsutvecklingen inom lantbruket 2021/22:62 70, 75, 70, 75, 70, 75 2022-02-01
Allmänna bidrag till kommuner 2021/22:47 5, 9, 14, 17, 23, 254, 254, 19, 5, 9, 14, 17, 254, 23 2021-12-16
Försvar och samhällets krisberedskap 2021/22:41 257, 257 2021-12-08
(forts. från § 16) Det nationella basutbudet av flygplatser (forts. TU4) 2021/22:38 143, 143 2021-12-01
Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning 2021/22:38 57, 59, 61, 57, 59, 61 2021-12-01
(forts. från § 12) Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (forts. UU12) 2020/21:137 199, 199 2021-06-09
(forts.) Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt (forts. FöU6) 2020/21:136 56, 56 2021-06-08
Hanteringen av använt kärnbränsle 2020/21:111 163, 187, 189, 192, 194, 163, 187, 189, 192, 194 2021-04-21
Svar på interpellationerna 2020/21:560 och 574 om Bromma flygplats framtid 2020/21:110 85, 88, 85, 88 2021-04-20
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda och förstärkta stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd för företag med anledning av coronaviruset 2020/21:99 8, 10, 12, 8, 10, 12 2021-03-24
Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt 2020/21:99 36, 36 2021-03-24
(forts. från § 9) Kommunala frågor (forts. FiU26) 2020/21:96 73, 73 2021-03-18
Offentlig upphandling 2020/21:96 78, 78 2021-03-18
Statsministerns frågestund 2020/21:96 60, 60 2021-03-18
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:84 5, 7, 9, 5, 7, 9 2021-02-25
Utrikespolitisk debatt 2020/21:83 176, 176, 207, 209, 211, 213, 215, 207, 209, 211, 213, 215 2021-02-24
Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal 2020/21:80 96, 103, 105, 96, 103, 105 2021-02-11
Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar 2020/21:79 24, 24 2021-02-10
Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet 2020/21:79 31, 31 2021-02-10
Mer träffsäkra krisstöd för företag för att möta coronapandemins konsekvenser 2020/21:71 2, 5, 7, 2, 5, 7 2021-01-27
Totalförsvaret 2021-2025 2020/21:53 124, 138, 140, 124, 138, 140 2020-12-14
Svar på interpellation 2020/21:14 om framtiden för inrikesflyget och Bromma flygplats 2020/21:14 119, 122, 125, 119, 122, 125 2020-09-24
Svar på interpellation 2019/20:431 om artskyddsförordningen och klimatomställningen 2020/21:6 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-09-11
Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter 2019/20:132 103, 105, 107, 103, 105, 107 2020-06-04
Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor 2019/20:132 98, 98 2020-06-04
Svar på interpellationerna 2019/20:398 och 399 om stöd till regionala flygplatser 2019/20:129 9, 3, 6, 9, 3, 6 2020-06-01
Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet 2019/20:110 1, 1 2020-04-23
Elmarknadsfrågor 2019/20:85 63, 63 2020-03-11
Kommunala frågor 2019/20:85 4, 6, 9, 20, 4, 6, 9, 20 2020-03-11
Svar på interpellation 2019/20:331 om stöd till regionala flygplatser 2019/20:80 110, 113, 110, 113 2020-03-03
Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 2019/20:35 25, 25 2019-11-20
Frågestund 2019/20:32 49, 76, 76, 74, 76, 64, 49, 24, 67, 26, 24, 26, 48, 50, 24, 26, 74, 76, 78, 67, 70, 72, 36, 38, 78, 74, 24, 26, 48, 50, 64 2019-11-14
Skyddsobjekt och obemannade farkoster 2019/20:24 12, 12 2019-10-23
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) 2018/19:77 149 2019-04-11
Vissa frågor om Försvarsmaktens personal 2018/19:76 15 2019-04-10
Försvarspolitik 2018/19:56 81 2019-02-27
Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning - samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner 2018/19:22 33 2018-11-28
Extra ändringsbudget för 2018 - Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018 2018/19:13 8, 10, 12 2018-11-07
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 210 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lars Thomsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.