Lars Tysklind

Bio

Lars Erik Paul Tysklind, född 28 februari 1953 i Tjärnö församling i Göteborgs och Bohus län, är en svensk politiker (liberal). Han var ordinarie riksdagsledamot 2002–2018, invald för Västra Götalands läns västra valkrets.I riksdagen var han ledamot i bostadsutskottet 2002–2006, civilutskottet 2006–2010, trafikutskottet 2010–2015, miljö- och jordbruksutskottet 2015–2018, samt ledamot i Nordiska rådets svenska delegation 2014–2018. Han var även kvittningsman 2014–2018 och suppleant i civilutskottet, EU-nämnden, försvarsutskottet, lagutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, skatteutskottet, socialutskottet, trafikutskottet och riksdagens valberedning.Tysklind är till yrket distriktstandläkare.Han gifte sig 1981 med Elisabeth Nilsson (född 1955).
Artikeln innehåller material från wikipedia Lars Tysklind, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
6830 (67.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1833 (18.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
516 (5.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
951 (9.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lars röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lars röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-09-24
LedamotNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-09-28
SuppleantCivilutskottet2016-03-152018-09-24
KvittningspersonLiberalerna2015-11-242018-09-24
LedamotNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-09-29
SuppleantTrafikutskottet2015-03-062018-09-24
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2015-03-062018-09-24
SuppleantEU-nämnden2014-11-052018-09-24
SuppleantCivilutskottet2014-11-052016-03-15
SuppleantSocialutskottet2014-11-052015-04-22
SuppleantFörsvarsutskottet2014-11-052018-09-24
LedamotTrafikutskottet2014-10-072015-03-05
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-072015-03-05
LedamotNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
KvittningspersonFolkpartiet liberalerna2014-09-292015-11-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantNäringsutskottet2012-10-012014-09-29
SuppleantSkatteutskottet2012-05-032014-09-29
SuppleantSkatteutskottet2010-10-192012-05-02
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2010-10-192014-09-29
SuppleantCivilutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotTrafikutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantValberedningen2010-10-042014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantSkatteutskottet2007-10-042010-10-04
SuppleantEU-nämnden2006-10-242010-10-12
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotCivilutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantTrafikutskottet2006-10-102007-10-03
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2006-03-102006-10-02
SuppleantNäringsutskottet2004-12-162005-01-17
SuppleantLagutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotBostadsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Klimatpolitik 2017/18:136 103, 105, 107 2018-06-20
Ny djurskyddslag 2017/18:132 12, 14, 16 2018-06-14
Vattenmiljö och vattenkraft m.m. 2017/18:130 11, 13, 15 2018-06-12
Fler bygglovsbefriade åtgärder 2017/18:129 41, 49, 51 2018-06-11
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder 2017/18:126 15, 26, 28 2018-06-05
(forts. från § 17) Skogspolitik (forts. MJU17) 2017/18:95 147, 149, 151, 153, 155 2018-04-11
(forts. från § 8) Areella näringar, landsbygd och livsmedel (forts. MJU2) 2017/18:45 97, 109, 111, 135, 137 2017-12-07
Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC 2017/18:27 63 2017-11-08
Miljöbedömningar 2017/18:23 27, 29, 31 2017-10-25
Svar på interpellation 2016/17:622 om elfordonspremie 2017/18:6 12, 15 2017-09-19
En livsmedelsstrategi för Sverige 2016/17:128 82, 97, 99 2017-06-19
(forts. från § 11) Sjöfartsfrågor (forts. TU18) 2016/17:126 128, 130, 138 2017-06-15
(forts. från § 9) Sjöfartsfrågor (forts. TU18) 2016/17:126 117 2017-06-15
(forts. från § 8) Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (forts. MJU24) 2016/17:125 200, 202 2017-06-14
Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige 2016/17:125 173, 175, 177 2017-06-14
Övergripande miljöfrågor 2016/17:117 106, 108, 110, 168 2017-05-31
Aktuell debatt om klimatförändringar 2016/17:110 7, 15, 23 2017-05-12
Skogspolitik 2016/17:101 197, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163 2017-04-27
Väg- och fordonsfrågor 2016/17:101 160, 162, 164, 166, 168 2017-04-27
(forts. från § 13) Avfall och kretslopp (forts. MJU15) 2016/17:96 113, 115, 117, 128, 130 2017-04-19
Biologisk mångfald 2016/17:80 80, 48 2017-03-15
Naturvård och områdesskydd, Utvidgning av Tivedens nationalpark och Utvidgning av Björnlandets nationalpark 2016/17:80 109, 111, 113, 115, 117 2017-03-15
Giftfri vardag 2016/17:72 114, 116, 118 2017-02-22
Vattenvård 2016/17:72 129, 74, 77, 79 2017-02-22
Svar på interpellation 2016/17:232 om moratorium för omprövning av småskalig vattenkraft 2016/17:61 3, 6 2017-01-26
(forts. från § 6) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2016/17:46 163, 165, 173, 175 2016-12-14
Infrastruktur för framtiden 2016/17:44 122 2016-12-12
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2016/17:41 189, 191, 193, 195, 197, 32, 34, 290, 36, 292, 38, 294, 40, 296, 214, 298, 216, 300, 302, 230, 232, 63, 65 2016-12-07
Vildsvin och viltskador 2016/17:21 83 2016-10-26
Klimat- och energimålen - Kontrollstation 2015 m.m. 2015/16:123 132, 134, 136, 138, 140 2016-06-20
Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare m.m. 2015/16:121 4, 15, 17 2016-06-16
Norden 2015/16:120 164, 182, 184 2016-06-15
Jakt och viltvård 2015/16:103 91, 32, 19, 21, 23 2016-05-11
(forts. från § 6) Vattenvård (forts. MJU14) 2015/16:96 94 2016-04-21
(forts. från § 8) Vattenvård (forts. MJU14) 2015/16:96 105, 107 2016-04-21
Livsmedelspolitik 2015/16:96 117, 40, 42, 44 2016-04-21
Svar på interpellation 2015/16:516 om farliga bekämpningsmedel i frukt och grönt 2015/16:93 11, 13, 15 2016-04-15
Svar på interpellation 2015/16:524 om ökad konkurrenskraft genom livsmedelsstrategin 2015/16:93 19, 23 2016-04-15
Svar på interpellation 2015/16:506 om kommunala naturreservat 2015/16:90 28, 31 2016-04-12
Svar på interpellation 2015/16:507 om antalet riksintressen vid bostadsbyggande 2015/16:90 37, 40 2016-04-12
Svar på interpellation 2015/16:517 om oljepåslaget på Tjörn 2015/16:90 67, 70 2016-04-12
Hushållningen med mark- och vattenområden 2015/16:88 12 2016-04-07
Svar på interpellation 2015/16:425 om strandskyddet 2015/16:80 3, 6 2016-03-15
(forts. från § 10) Naturvård och områdesskydd och Biologisk mångfald (forts. MJU6 och MJU11) 2015/16:77 111, 113 2016-03-09
Naturvård och områdesskydd och Biologisk mångfald 2015/16:77 95, 97, 99, 106, 108, 110 2016-03-09
(forts. från § 12) Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. (forts. MJU7) 2015/16:73 149, 151, 153 2016-03-02
Landsbygdspolitik 2015/16:73 160, 162, 164, 78 2016-03-02
Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. 2015/16:70 175, 184, 186 2016-02-25
Svar på interpellation 2015/16:395 om minskad köttkonsumtion 2015/16:68 93, 97 2016-02-23
Svar på interpellationerna 2015/16:297, 310 och 321 om försenade EU-ersättningar 2015/16:61 48, 52 2016-02-02
Frågestund 2015/16:56 79, 81, 81, 83, 122, 124, 104, 31, 33, 70, 72, 70, 72, 96, 45, 98, 47, 102, 60, 62, 48, 50, 41, 43 2016-01-21
Rovdjurspolitikens inriktning 2015/16:46 204, 206, 208 2015-12-15
Anläggningsbesked för biodrivmedel 2015/16:37 151 2015-12-02
En mer jämställd föräldrapenning 2015/16:25 73, 75, 77, 85, 87 2015-11-11
Svar på interpellation 2015/16:11 om hur hela Sverige ska leva 2015/16:11 3, 7 2015-10-02
Svar på interpellation 2014/15:752 om överenskommelse om minimimått på havskräfta 2015/16:3 15, 18, 21 2015-09-17
Svar på interpellation 2014/15:753 om levande kust och skärgård 2015/16:3 24, 27, 30 2015-09-17
Svar på interpellationerna 2014/15:694 och 695 om antalet flygplatser i Stockholm 2015/16:3 105, 108 2015-09-17
Klimatpolitik m.m. 2014/15:104 17, 19, 21, 23, 25, 45, 47 2015-05-27
Djurskydd 2014/15:94 49, 51, 53, 60, 62, 24, 27, 29 2015-04-29
Naturvård och biologisk mångfald 2014/15:94 99, 101, 103, 105, 107 2015-04-29
(forts. från § 6) Skogspolitik (forts. MJU11) 2014/15:79 103, 110, 112 2015-03-26
(forts. från § 8) Skogspolitik (forts. MJU11) 2014/15:79 115, 117 2015-03-26
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:289 om införande av tonnageskatt 2014/15:77 65 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:289 om införande av tonnageskatt 2014/15:77 59 2015-03-24
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:358 om bostäder på Bromma flygplats 2014/15:73 61, 63 2015-03-17
Svar på interpellation 2014/15:358 om bostäder på Bromma flygplats 2014/15:73 59 2015-03-17
(forts. från § 10) Avfall och kretslopp (forts. MJU8) 2014/15:70 132, 134, 136 2015-03-11
Svar på interpellation 2014/15:263 om vargpolitiken 2014/15:65 14, 23 2015-03-03
Svar på interpellationerna 2014/15:206 och 205 om att återkalla beslut om statlig samordnare för Bromma flygplats 2014/15:57 7, 15 2015-02-10
Svar på interpellation 2014/15:197 om Sveriges företag som väntar på svar när längre och tyngre lastbilar ska bli godkända i Sverige 2014/15:44 98, 103 2015-01-13
Svar på interpellationerna 2014/15:178 och 184 om effekterna av en frysning av Förbifart Stockholm 2014/15:44 82, 87, 92 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:119 om hot mot småskalig vattenkraft 2014/15:28 14 2014-11-27
Sanktionsavgift för överträdelse av cabotagebestämmelserna 2014/15:27 68 2014-11-26
Tydlig prisuppgift vid taxiresor 2014/15:27 89 2014-11-26
Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd 2014/15:27 80 2014-11-26
(forts.) Svar på interpellationerna 2014/15:11 och 12 om flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige 2014/15:11 58 2014-10-21
Svar på interpellationerna 2014/15:11 och 12 om flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige 2014/15:11 46 2014-10-21
Järnvägspolitiska frågor och Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m. snabbprotokoll 18, 31, 12, 33, 14, 16, 20 2014-06-24
Taxifrågor snabbprotokoll 91, 89, 87 2014-06-24
Ändringar i fiskelagen snabbprotokoll 13, 11, 9 2014-06-23
Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag snabbprotokoll 134 2014-06-18
Hushållning med havsområden snabbprotokoll 134, 136, 132 2014-06-09
Vissa vägtrafikfrågor snabbprotokoll 91, 83 2014-06-04
Yrkestrafik snabbprotokoll 41, 50, 48 2014-04-16
(forts. från 5 §) Kollektivtrafik (forts. TU11) snabbprotokoll 106, 110, 108 2014-03-13
Cykelfrågor snabbprotokoll 128, 16, 18, 20, 130, 132, 153 2014-03-05
Fiskeripolitik snabbprotokoll 35, 37, 43, 34, 28, 90, 29, 22, 92, 31, 41, 66, 26, 212, 62, 218, 220, 88, 30, 84, 32, 86, 39, 64, 18, 105, 107, 109, 111, 113, 124, 126 2014-03-05
Hyresrätt m.m. snabbprotokoll 70, 66, 61, 68, 68, 67, 69, 60, 65, 58, 70, 64, 59, 63, 62, 57, 74, 72, 66 2014-02-05
(forts. från 15 §) Sjöfartsfrågor (forts. TU6) snabbprotokoll 107, 103, 109, 111, 105 2014-01-29
Associationsrätt m.m. snabbprotokoll 61 2014-01-29
Infrastrukturavgifter på väg snabbprotokoll 128 2014-01-29
Svar på interpellation 2013/14:190 om stärkt skydd av bland annat våra nationalälvar snabbprotokoll 117, 113 2014-01-14
Svar på interpellationerna 2013/14:27 och 117 om osäkerheten för tågtrafiken mellan Stockholms central och Södra station snabbprotokoll 88, 83 2013-11-26
Svar på interpellationerna 2013/14:43 och 44 om Västerdalsbanan och andra lågtrafikerade banor snabbprotokoll 100, 106 2013-11-26
Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur snabbprotokoll 49, 51, 30, 34, 32 2013-10-23
Svar på interpellation 2013/14:25 om en reformerad planprocess för ett ökat bostadsbyggande och sänkta kostnader snabbprotokoll 43, 39 2013-10-22
Infrastruktur snabbprotokoll 399, 397 2013-10-16
Jämställdhetsfrågor snabbprotokoll 326, 322, 330, 318, 328, 320, 324 2013-10-15
Fordons- och vägtrafikfrågor snabbprotokoll 144, 156, 146, 150, 152, 154, 148 2013-05-30
Svar på interpellation 2012/13:414 om säljbara kvoter och utkastförbud snabbprotokoll 10, 4 2013-05-24
Yrkestrafik- och taxifrågor snabbprotokoll 108 2013-05-16
Sjöfartsfrågor snabbprotokoll 9, 11, 13, 15, 17, 241, 82, 93, 95, 102, 104 2013-05-02
Bevakning ombord på svenska fartyg snabbprotokoll 143 2013-04-25
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor snabbprotokoll 165, 161, 16, 18, 14, 159, 163, 20, 157, 12 2013-04-25
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag i fjärde järnvägspaketet snabbprotokoll 22, 2, 20 2013-03-27
Trafiksäkerhet snabbprotokoll 35, 157, 80, 205, 161, 37, 54, 174, 56, 39, 42, 41, 159, 163, 43, 203, 78, 172, 165, 164, 201 2013-03-27
Planering och byggande snabbprotokoll 190 2013-03-20
EU:s fiskepolitik snabbprotokoll 47, 49 2013-03-07
Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar snabbprotokoll 169, 174, 171, 167, 181, 176, 179 2013-03-06
Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag snabbprotokoll 52, 50, 54 2012-12-19
Svar på interpellationerna 2012/13:123 och 164 om EU:s svaveldirektiv snabbprotokoll 20, 25 2012-12-19
(forts. från 8 §) Transportsystemets inriktning (forts. TU2) snabbprotokoll 207, 192, 194, 209 2012-12-13
Transportsystemets inriktning snabbprotokoll 79, 75, 77 2012-12-13
Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag protokoll 96 2012-06-18
Vägen till nära-nollenergibyggnader protokoll 83, 79, 85, 81, 87 2012-06-18
Planeringssystem för transportinfrastruktur protokoll 179, 177, 181 2012-06-07
(forts. från 5 §) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU5) protokoll 92, 90 2012-05-31
Luftfart protokoll 128 2012-05-31
Cykeltrafik protokoll 183 2012-05-30
Energideklarationer protokoll 42 2012-05-30
Sjöfarten protokoll 50, 48 2012-05-10
Yrkestrafik och taxi protokoll 8, 12, 10, 83, 86, 88, 99, 101 2012-04-25
Några fordons- och trafikfrågor protokoll 143 2012-04-11
(forts. från 11 §) Planering och byggande (forts. CU14) protokoll 115, 117, 113, 111, 109 2012-03-28
(forts. från 15 §) Havsmiljö m.m. (forts. MJU9) protokoll 122, 118, 120 2012-01-25
Svar på interpellation 2011/12:74 om skydd av marina Natura 2000-områden protokoll 80, 84 2011-12-13
Svar på interpellation 2011/12:85 om översvämningsrisk i Vänern och Arvika protokoll 90 2011-12-13
Svar på interpellation 2011/12:25 om regeringens ståndpunkt i fråga om svaveldirektivet protokoll 18, 14 2011-10-27
Aktuell debatt: Bristen på studentbostäder snabbprotokoll 14, 22, 6 2011-09-08
Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde protokoll 103, 105, 107 2011-06-13
Behörighet för lokförare snabbprotokoll 5 2011-06-01
Havs- och vattenmyndigheten snabbprotokoll 72, 74, 76 2011-05-18
Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra IT-politiska frågor snabbprotokoll 55, 47, 49, 53, 51 2011-05-18
Svar på interpellation 2010/11:351 om regeringens tågsatsning snabbprotokoll 19, 22 2011-05-13
Luftfartsfrågor snabbprotokoll 88, 170, 182, 185, 168, 94, 180, 92, 178, 148, 187, 150, 90, 86, 152 2011-05-11
Infrastrukturens planering snabbprotokoll 41 2011-04-13
Plan- och byggfrågor snabbprotokoll 21 2011-04-06
Strandskyddsfrågor snabbprotokoll 41, 37, 39 2011-03-30
Hyresrätt m.m snabbprotokoll 164 2011-03-16
Kostnadskontroll i stora väginvesteringar snabbprotokoll 207 2011-03-16
Fiskeripolitik m.m. snabbprotokoll 122, 99, 120, 124 2011-03-02
EU:s fiskeripolitik snabbprotokoll 16, 14 2011-01-27
(forts. från 15 §) Underhåll av järnvägar (forts. TU8) snabbprotokoll 109 2011-01-26
Kommunikationer snabbprotokoll 33, 30, 30, 42, 22, 22, 70, 24, 28, 35, 72, 54, 56, 58, 26, 69, 71, 40, 32, 34, 31, 65, 46, 44, 48, 20, 26, 28, 18, 24, 67 2010-12-21
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik snabbprotokoll 18, 27, 22, 39, 41, 21, 37, 33, 31, 24, 26, 19, 170, 43, 25, 35, 23, 31, 20, 29 2010-12-20
Aktuell debatt: Situationen för tågtrafiken snabbprotokoll 21, 13, 5 2010-12-13
Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet snabbprotokoll 119 2010-12-08
Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet snabbprotokoll 32, 30, 34, 24, 36, 28, 26 2010-12-02
Åtgärder för levande hav snabbprotokoll 122, 126, 124 2010-12-01
(forts. från prot. 139) Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler (forts. CU24) protokoll 118, 120, 122 2010-06-21
En enklare plan- och bygglag och Riksrevisionens styrelses redogörelse angående buller i plan- och byggprocessen protokoll 27, 23, 25 2010-06-21
Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar snabbprotokoll 217, 213, 215 2010-06-17
Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland snabbprotokoll 87 2010-06-16
Införande av trängselskatt i Göteborg snabbprotokoll 8 2010-05-26
Luftfartens lagar snabbprotokoll 26 2010-05-26
Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän snabbprotokoll 30 2010-04-29
En nedre promillegräns för sjöfylleri snabbprotokoll 14, 12, 10 2010-04-28
Sveriges hantering av utsläppsrätter protokoll 61, 63, 59 2010-04-14
Vatten- och luftvård protokoll 58, 56, 54 2010-04-07
Upphävande av förköpslagen protokoll 46 2010-03-24
Sjöfart protokoll 73, 77, 71, 79, 81, 122, 120, 75, 118, 196, 119, 83, 194, 192 2010-03-03
(forts. från 9 §) Hyresrätt m.m. (forts. CU4) protokoll 138 2010-01-20
Ägande och förvaltning av hyreshus protokoll 123, 121, 119 2010-01-20
(forts. från prot. 49) Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (forts. CU1) protokoll 142 2009-12-16
Svar på interpellation 2009/10:160 om insatser för ökat bostadsbyggande protokoll 54, 58 2009-12-15
Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor protokoll 69, 65, 67 2009-12-02
(forts. från 10 §) Grönbok Reform av den gemensamma fiskeripolitiken (forts. MJU4) protokoll 89, 87, 84, 92 2009-11-26
En sammanhållen svensk havspolitik m.m. protokoll 18, 22, 20 2009-06-15
Överlåtbara fiskerättigheter m.m. protokoll 42, 38, 40 2009-06-11
Prövning av vindkraft protokoll 49, 45, 47 2009-05-18
(forts. från 7 §) Bostadsförsörjningsfrågor (forts. CU32) protokoll 68, 66, 72, 70, 64 2009-05-14
Hyresrätt och bostadsrätt m.m. protokoll 92 2009-05-14
Fastighetsrätt protokoll 116, 118, 120 2009-04-29
Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden m.m. protokoll 58, 60, 62 2009-04-29
(forts. från 13 §) Plan- och byggfrågor (forts. CU30) protokoll 104 2009-04-02
Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark protokoll 9 2009-04-02
(forts. från 10 §) Naturresursfrågor och vattenrätt (forts. CU21) protokoll 105 2009-04-01
Kosterhavets nationalpark m.m. protokoll 2 2009-03-19
Taxering och beskattning av ägarlägenheter protokoll 116, 114, 118 2009-02-18
Ägarlägenheter protokoll 90, 92, 88, 73 2009-02-18
Barn och föräldrar protokoll 93 2009-02-11
Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall protokoll 109, 111, 107 2009-02-11
Associationsrättsliga frågor protokoll 63, 65, 67 2009-01-21
Namnlagen protokoll 24 2009-01-21
Sjöfylleri protokoll 42, 34, 44 2009-01-21
Allmän miljö- och naturvård protokoll 56, 54, 197, 199, 201, 58, 212, 214, 63, 70, 72, 243, 245, 60, 211, 52, 144, 146, 148 2008-12-08
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar m.m. protokoll 91, 93, 99, 95, 97 2008-12-08
Vissa frågor om andrahandsupplåtelse protokoll 91 2008-11-26
Lag om företagshypotek protokoll 73, 71, 69 2008-11-12
Bostadspolitik protokoll 257, 187, 210, 212, 259, 185 2008-10-15
Näringspolitik och energifrågor protokoll 306, 272, 270, 310, 308 2008-10-15
(forts. från 11 §) Bostadsförsörjningsfrågor och Hyresrätt och bostadsrätt m.m. (forts. CU18 och CU19) protokoll 115, 113, 107, 109, 111 2008-06-05
Det nya statliga lantmäteriet protokoll 61, 59, 63 2008-06-04
Svar på interpellation 2007/08:753 om försäljning av hyresfastigheter via dotterdotterbolag protokoll 45, 48 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:648 om musselodling som en viktig del av vattenbruket i Västsverige protokoll 19, 22 2008-05-23
(forts. från 7 §) Plan- och byggfrågor (forts. CU11) protokoll 144, 148, 146 2008-03-26
(forts.) Svar på interpellation 2007/08:389 om marknadshyror protokoll 44 2008-03-25
Svar på interpellation 2007/08:389 om marknadshyror protokoll 39 2008-03-25
Avfalls- och kretsloppsfrågor protokoll 132, 136, 134 2008-03-05
Svar på interpellation 2007/08:330 om ansvarsfrågor kring mögelskadade bostäder protokoll 30 2008-02-22
Svar på interpellation 2007/08:392 om lågtrafikerad järnväg i Västra Götaland protokoll 20, 23 2008-02-22
Svar på interpellation 2007/08:314 om Tjärnö som självständig organisation protokoll 3, 6 2008-02-15
Aktuell debatt: Fiskeripolitiken protokoll 13, 6 2008-02-14
Svar på interpellation 2007/08:342 om regeringens bostadspolitiska rivningspolitik protokoll 57, 52 2008-02-12
Svar på interpellation 2007/08:300 om hinder för vindkraftsutbyggnad protokoll 57, 53 2008-01-29
Svar på interpellation 2007/08:307 om minskande antal lediga hyresrätter protokoll 6, 12 2008-01-29
Allmän miljö- och naturvård, m.m. protokoll 87, 85, 83 2007-12-17
Ändringar i plan- och bygglagen protokoll 74, 70, 68, 72, 76 2007-12-05
Svar på interpellation 2006/07:609 om strandskydd protokoll 15, 11 2007-06-18
Havsmiljöpolitik protokoll 18, 22, 20 2007-05-16
Bostadsfrågor protokoll 8, 10 2007-04-18
Byggfrågor protokoll 98, 104, 20, 204, 3, 58, 7, 102, 22, 5, 100, 181, 177, 96, 179 2007-04-18
Vissa transportpolitiska frågor m.m. protokoll 3 2007-04-12
Naturresursfrågor m.m. protokoll 62, 64, 60, 68, 66 2007-04-11
Bilskrotningsfonden, m.m. protokoll 14, 21, 23, 16, 18 2007-03-29
Bostadsförsörjningsfrågor protokoll 20, 26, 30, 18, 28, 22, 24 2007-03-21
Kollektivtrafik och trafikupphandling protokoll 99 2007-02-28
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar protokoll 138, 38, 136, 34, 36, 140 2006-12-18
Svar på interpellation 2006/07:77 om ojämlika villkor mellan olika boendeformer protokoll 9 2006-12-05
Svar på interpellation 2006/07:86 om Danellgropar som blir Odellplattor protokoll 18, 15 2006-12-05
Bostad protokoll 19, 21, 12, 10 2006-11-29
Havdagar i Kattegatt protokoll 89, 87 2006-11-23
Svar på interpellation 2006/07:44 om bostadspolitiken protokoll 23, 27 2006-11-14
Bostadsfrågor och infrastruktur protokoll 340, 342 2006-11-08
Vissa fiskeripolitiska frågor protokoll 86, 88, 76 2006-06-16
Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande protokoll 136, 134, 125 2006-06-13
Hemtjänst i vistelsekommunerna protokoll 44 2006-04-26
Allmänna vattentjänster protokoll 124, 132, 130 2006-04-20
Strandskyddet protokoll 12, 10 2006-03-22
Fastighetsrättsliga frågor protokoll 3, 11, 19, 21, 9, 25, 27 2006-03-10
Svar på interpellation 2005/06:240 om den framtida fastighetsskatten protokoll 90, 84, 87 2006-02-24
(forts. från 13 §) Plan- och byggfrågor (forts. BoU7) protokoll 156, 186, 151, 173, 175, 188, 154 2006-02-23
Svar på interpellation 2005/06:230 om bostadsmarknaden och hemlösheten protokoll 2, 14, 8 2006-02-17
Svar på interpellation 2005/06:241 om konsumtion av lagligt fångad fisk och miljömärkt fisk protokoll 8, 4 2006-02-14
Fastighetsskatten protokoll 27, 33, 29, 31 2006-02-01
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande protokoll 63, 65, 64, 68, 152, 66, 156, 154, 68 2005-12-08
Lantmäteriverksamheten protokoll 189, 168, 172, 187, 170 2005-11-24
(forts.) Svar på interpellation 2005/06:16 om fastighetsskatten protokoll 56 2005-10-18
Svar på interpellation 2005/06:16 om fastighetsskatten protokoll 48 2005-10-18
Skatter protokoll 343, 339, 341 2005-10-12
En effektivare miljöprövning protokoll 64 2005-06-17
Svar på interpellation 2004/05:614 om Europaväg 6 protokoll 61, 58 2005-06-07
Ändrade regler för bostadsbidrag protokoll 174, 159, 176, 165, 167 2005-06-02
Ändringar i jordförvärvslagen protokoll 41, 39, 31, 44 2005-05-27
Svar på interpellation 2004/05:555 om fastighetsbeskattningen protokoll 45, 49, 53 2005-05-24
Svar på interpellation 2004/05:565 om strandskyddsbestämmelserna i Halland protokoll 20, 17 2005-05-24
Fastighetsskatt snabbprotokoll 26, 30, 34, 32, 28 2005-05-18
Svar på interpellationerna 2004/05:560 och 566 om långsiktig strategi för E 6 i Bohuslän snabbprotokoll 15, 19, 11 2005-05-17
(forts. från 6 §) Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen (forts. BoU8) protokoll 119, 117 2005-04-21
Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen protokoll 43 2005-04-21
Svar på interpellationerna 2004/05:511 och 514 om ersättningsregler vid expropriation protokoll 21, 25, 17 2005-04-19
Svar på interpellation 2004/05:469 om lokalisering av vindkraftverk i Öresund protokoll 113, 110 2005-04-14
Svar på interpellation 2004/05:484 om ägarlägenheter och ökad mångfald inom boendet protokoll 6, 3 2005-04-11
Svar på interpellation 2004/05:485 om prövning av vindkraftverk protokoll 10, 14, 12 2005-04-11
Svar på interpellation 2004/05:494 om översyn av djursjukdatasystemet protokoll 18, 20, 16 2005-04-11
Allmänna motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning protokoll 128 2005-03-23
Svar på interpellation 2004/05:425 om energibesparande åtgärder protokoll 45, 48 2005-03-22
Svar på interpellation 2004/05:453 om åretruntboende i skärgården protokoll 57, 52 2005-03-22
Svar på interpellation 2004/05:141 om handläggningstider för plan- och byggärenden protokoll 2, 7 2004-12-10
Svar på interpellation 2004/05:211 om regeringens industripolitik protokoll 26 2004-12-10
Svar på interpellation 2004/05:130 om låginkomsttagares bostadsägande protokoll 54, 51 2004-11-23
Svar på interpellation 2004/05:80 om ombildning av kommunalt ägda hyresrätter till bostadsrätter protokoll 18, 14 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:99 om fler studentbostäder protokoll 24, 28 2004-11-15
Svar på interpellationerna 2004/05:25 om beskattning av energibesparande åtgärder och 26 om beskattning av fastigheter protokoll 3, 6 2004-10-19
Bostadspolitik och kommuner protokoll 139, 260, 204, 141, 89, 233, 258, 246, 248, 235, 91, 206, 87 2004-10-15
Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät protokoll 202, 183, 185, 200, 187 2004-06-16
Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m. protokoll 103, 131, 105, 96, 129 2004-05-24
Mobiltelefonmaster och buller i planeringen m.m. protokoll 222, 208, 210, 205, 227, 224, 203, 196, 229 2004-04-15
Svar på interpellation 2003/04:267 om strandskyddet protokoll 52, 58 2004-03-16
Fastighetsrättsliga frågor m.m. protokoll 212, 218, 228, 226, 209, 220, 214 2004-03-04
Naturresursfrågor och vattenrätt protokoll 208, 47, 49, 61, 182, 185, 103, 210, 170, 187, 144, 138, 162, 51, 160, 151, 153, 13, 59 2004-03-03
Svar på interpellation 2003/04:244 om centraliseringen av Högskolan Trollhättan/Uddevalla protokoll 10 2004-02-05
Svar på interpellation 2003/04:192 om ägarlägenheter protokoll 21 2004-01-29
Svar på interpellation 2003/04:33 om subventioner till studentboende protokoll 29 2003-11-11
Svar på interpellation 2003/04:37 om skatteutjämningens effekter på Stockholmsregionen protokoll 41, 52 2003-11-11
Tredimensionell fastighetsindelning protokoll 41, 32, 17, 15, 4, 34, 43 2003-10-22
Svar på interpellation 2003/04:6 om det kustnära fisket i Bohuslän protokoll 33, 31, 35 2003-10-14
Vissa åtgärder för omstrukturering av kommunala bostadsföretag snabbprotokoll 204, 199, 202, 217, 215 2003-06-03
Svar på interpellationerna 2002/03:349, 350 och 351 om fastighetsskatten snabbprotokoll 130, 115, 122 2003-05-26
Svar på interpellationerna 2002/03:236, 237 och 241 om vägen som tillväxtfaktor i Västra Gö- snabbprotokoll 13, 22 2003-04-29
Fastighetsrättliga frågor snabbprotokoll 134, 117, 136 2003-04-10
Planfrågor m.m. snabbprotokoll 163, 165, 168, 153, 146, 155 2003-03-12
Bostadsrättsfrågor snabbprotokoll 96, 64, 98 2003-01-29
(forts. från 15 §) Naturresursfrågor och vattenrätt (forts. BoU3) snabbprotokoll 207, 209 2002-12-05
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 208 2002-11-08
Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen snabbprotokoll 85, 87 2002-11-07

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lars Tysklind

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.