Lars U Granberg

Bio

Lars Urban Lennart Granberg, född 17 november 1965 i Piteå, är en svensk politiker (socialdemokrat), som var riksdagsledamot 1994–2010 för Norrbottens läns valkrets.Han är född 1965 i Kopparnäs men bor numera i Norrfjärden i Piteå kommun. Han har arbetat inom pappersindustrin, men är numera förste ombudsman på Norrbottens socialdemokratiska partidistrikt.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lars U. Granberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2197 (47.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1033 (22.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
45 (1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1328 (28.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lars U röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lars U röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSkatteutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotSocialutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
Riksdagsledamot2002-10-222006-10-02
SuppleantRiksbanksfullmäktige2002-10-152006-10-16
SuppleantEU-nämnden2002-10-082006-10-10
SuppleantFinansutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotSocialutskottet2002-10-082006-10-02
ErsättareBjörn Rosengren2002-09-302002-10-14
LedamotSocialutskottet2000-09-202002-09-29
SuppleantRiksbanksfullmäktige1998-12-022002-10-14
SuppleantOSSE-delegationen1998-10-202002-09-30
SuppleantSkatteutskottet1998-10-132000-09-19
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantSkatteutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantNäringsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellationerna 2009/10:375, 389 och 432 om regeringens ekonomiska familjepolitik protokoll 74, 79 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:383 och 408 om förmaksflimmer och jämlik vård protokoll 86, 89, 83 2010-06-29
Tillgängligheten för handikappade snabbprotokoll 91, 93 2010-06-17
Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken snabbprotokoll 61, 63, 58 2010-06-15
Svar på interpellationerna 2009/10:380, 407 och 417 om brist på tillgänglighet som diskrimineringsgrund snabbprotokoll 52, 48, 56 2010-06-04
(forts. från 17 §) Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet (forts. SoU21) snabbprotokoll 101, 95, 97, 99 2010-05-26
Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet snabbprotokoll 93 2010-05-26
Diskrimineringslagen snabbprotokoll 42, 44 2010-04-29
Svar på interpellation 2009/10:147 om tillgången till äggfritt vaccin protokoll 66 2009-12-15
Svar på interpellationerna 2009/10:63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 81, 83 och 103 om skillnad i beskattning mellan pensionärer och förvärvsarbetande protokoll 77, 93, 109 2009-12-04
Svar på interpellation 2008/09:507 om god levnadsnivå protokoll 60, 58, 62 2009-06-08
Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer protokoll 53, 57, 55 2009-03-25
Handikappfrågor protokoll 62, 68, 75, 77, 82, 66, 80 2009-03-18
Svar på interpellationerna 2008/09:288 och 318 om näringslivskris i Norrlands inland protokoll 23, 27, 30 2009-02-27
Svar på interpellation 2008/09:295 om totalöversyn av systemet med tolk till döva, hörselskadade och dövblinda protokoll 54, 49 2009-02-13
Svar på interpellation 2008/09:296 om Postens tillhandahållande av betaltjänster för äldre och funktionshindrade protokoll 87, 84 2009-02-13
Svar på interpellation 2008/09:289 om sammanhållen skoterpolitik protokoll 91, 85, 88 2009-02-10
(forts. från 21 §) Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (forts. SoU3) protokoll 133, 131, 116, 118 2008-11-12
Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning protokoll 106 2008-11-12
Svar på interpellation 2007/08:652 om förhöjt grundavdrag i stödområde A protokoll 29 2008-06-23
Svar på interpellationerna 2007/08:650, 654, 655 och 660 om fastighetsskattens effekter protokoll 24, 8, 16 2008-06-23
(forts. från 12 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 119 2008-05-22
Meddelande om inställd votering protokoll 164 2008-04-24
Svar på interpellationerna 2007/08:345, 358, 360, 363, 366 och 371 om Tullverkets omorganisation protokoll 104, 125, 140 2008-03-11
Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade m.m. snabbprotokoll 64 2008-02-20
Svar på interpellation 2007/08:283 om nedläggning av sågverket på Seskarö protokoll 20 2008-01-24
Svar på interpellation 2007/08:180 om skoterpolitik protokoll 62, 66 2007-12-11
Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre protokoll 74, 66, 70, 72, 68 2006-05-29
Vårdplanering protokoll 59 2005-12-16
Tobakskontroll - genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m. protokoll 106, 112, 114, 118, 108, 102, 110, 104, 116 2005-05-26
Kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen protokoll 210 2005-05-25
Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. protokoll 65 2005-03-02
Äldrepolitik protokoll 59, 79, 62, 75, 65, 71, 63, 69, 66, 56, 70, 77, 68, 67, 54, 60, 58, 73, 64, 61 2004-03-10
Äldrepolitiken - Uppföljning av den na- tionella handlingsplanen och förslag angående snabbprotokoll 229, 231, 221, 223, 225, 233, 217, 219, 227 2003-04-02
Behandling av ofrivillig barnlöshet snabbprotokoll 34, 32, 30 2002-04-25
Bildande av ett familjemedicinskt institut m.m. snabbprotokoll 69, 71, 67, 60, 62, 73, 75, 58, 64 2002-01-30
Avgifter inom äldre- och handikappom- sorg snabbprotokoll 26, 36, 28, 38, 30, 40, 32, 34 2001-11-14
Allmänna motioner om företags- och kapi- talbeskattning snabbprotokoll 156, 164, 170, 150, 152, 142, 168, 144, 176, 146, 172, 154, 174, 166, 162, 158, 160, 148 2000-03-08
Avdrag för vissa pensionskostnader, m.m. snabbprotokoll 29, 31, 25, 27 1998-12-09
Beskattning av fordringar och skulder i utländsk valuta snabbprotokoll 72, 74, 70 1998-12-09
Omstruktureringar och beskattning snabbprotokoll 37, 33, 35 1998-12-09
Förenklad avdragsrätt för pensionskost- nader snabbprotokoll 89, 97, 95, 93, 91 1998-05-29
Koncernregeln snabbprotokoll 184, 186 1998-03-26
Utfärdande av F-skattsedel, m.m. snabbprotokoll 106, 104, 94, 102, 98, 100, 96, 114 1997-12-03
Vissa punktskattefrågor snabbprotokoll 194, 202, 197, 192, 204, 200 1997-03-05
Punktskattefrågor snabbprotokoll 129, 131, 127 1996-12-04
Vissa företagsskattefrågor snabbprotokoll 134 1996-12-04
Svar på interpellation 1995/96:199 om för- slag om höjning av produktionsskatt på elektrisk snabbprotokoll 69 1996-05-24
Skattelättnad för riskkapital, m.m. snabbprotokoll 206, 198, 214, 208, 204, 200, 210, 202, 212 1995-12-19
Vissa punktskatte- och tullfrågor snabbprotokoll 86, 84 1995-12-18
Avveckling av hundskatten snabbprotokoll 3, 7, 5 1995-11-22
Alkoholskatt och tobaksskatt snabbprotokoll 186, 184, 176, 181, 178, 174 1995-03-30
Nya lagar om skatt på alkohol och tobak, m.m. snabbprotokoll 176, 178 1994-12-14
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 112 1994-10-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lars U Granberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.