Lawen Redar

Bio

Lawen Redar[uttal saknas], född 29 september 1989 i Sundbybergs församling i Stockholms län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2015 (dessförinnan tjänstgörande statsrådsersättare 2014–2015), invald för Stockholms kommuns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lawen Redar, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1933 (60.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
215 (6.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
8 (0.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1057 (32.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lawen röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lawen röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKulturutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
Tredje vice ordförandeKulturutskottet2019-02-282022-09-26
LedamotKulturutskottet2018-10-022019-02-28
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-10-09
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-09-28
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-09-29
Riksdagsledamot2015-10-012018-09-24
SuppleantKonstitutionsutskottet2015-05-052018-09-24
LedamotEU-nämnden2014-10-072018-10-02
SuppleantSkatteutskottet2014-10-072016-08-25
LedamotJustitieutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantKonstitutionsutskottet2014-10-072015-05-05
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
StatsrådsersättareStefan Löfven2014-10-032015-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Frågor om public service och film 2022/23:98 71, 74, 76, 71, 74, 76 2023-04-26
Svar på interpellation 2022/23:291 om Musikaliska kvarterets framtid 2022/23:91 83, 88, 83, 88 2023-04-18
Återupptaget sammanträde 2022/23:91 83, 88 2023-04-18
Svar på interpellation 2022/23:239 om kulturarvsinstitutioners oberoende och principen om armlängds avstånd 2022/23:82 96, 99, 102, 96, 99, 102 2023-03-28
Svar på interpellation 2022/23:242 om halveringen av kulturskolebidraget 2022/23:82 105, 108, 111, 105, 108, 111 2023-03-28
Svar på interpellation 2022/23:161 om åtgärder mot Iran 2022/23:66 7, 15, 7, 15 2023-02-21
Svar på interpellation 2022/23:118 om hat och hot på bibliotek 2022/23:46 31, 37, 25, 31, 37, 25 2023-01-17
Svar på interpellation 2022/23:119 om Tidöavtalet och anmälningsplikt på folkbibliotek 2022/23:46 40, 42, 44, 40, 42, 44 2023-01-17
Svar på interpellation 2022/23:129 om fri entré och Nationalmuseum 2022/23:46 57, 60, 57, 60 2023-01-17
(forts. från § 12) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) 2022/23:38 146, 148, 146, 148 2022-12-14
Svar på interpellation 2022/23:55 om åtgärder mot Iran 2022/23:37 100, 100, 109, 109 2022-12-13
Svar på interpellation 2022/23:54 om folkbildningens framtid 2022/23:35 3, 8, 3, 8, 3, 8 2022-12-09
Riksrevisionens rapport om statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin 2022/23:25 45, 47, 49, 56, 58, 45, 47, 49, 56, 58 2022-11-23
Svar på interpellationerna 2022/23:8 och 16 om situationen i Iran 2022/23:16 83, 93, 83, 93, 83, 93 2022-11-08
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) 2022/23:12 117, 119, 121, 124, 126, 117, 119, 121, 124, 126 2022-10-20
(forts. från § 7) Idrott och friluftsliv (forts. KrU8) 2021/22:112 102, 104, 106, 102, 104, 106, 102, 104, 106 2022-05-12
Barns och ungas läsning 2020/21:143 83, 83 2021-06-17
Politik för konstnärers villkor 2020/21:124 154, 156, 158, 154, 156, 158 2021-05-20
Kulturarvsfrågor 2020/21:116 159, 161, 163, 50, 50, 159, 161, 163 2021-04-30
Kultur för alla 2020/21:100 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13, 15 2021-03-25
Radio och tv i allmänhetens tjänst 2020/21:84 151, 153, 155, 97, 99, 97, 101, 99, 103, 101, 105, 103, 105, 151, 153, 155 2021-02-25
Frågor om film och public service 2019/20:114 74, 74 2020-04-29
Kriminalvårdsfrågor 2019/20:105 16, 16 2020-04-15
Reglering av vapenmagasin 2019/20:105 15, 15 2020-04-15
Särskild debatt om mediernas och kulturens oberoende 2019/20:95 3, 19, 21, 23, 3, 19, 21, 23 2020-03-27
Kultur, medier, trossamfund och fritid 2019/20:45 6, 8, 10, 12, 14, 21, 6, 23, 8, 10, 12, 14, 21, 23, 86, 88, 86, 88, 105, 107, 113, 115, 117, 105, 6, 107, 8, 2, 10, 4, 12, 113, 6, 14, 115, 8, 16, 117, 10, 18, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 46, 13, 48, 15, 59, 61 2019-12-05
Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025 2019/20:24 71, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 64, 66, 69, 71, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 64, 66, 69 2019-10-23
Public service-frågor 2018/19:77 155, 157, 159 2019-04-11
Frågor om konstarterna och film 2018/19:68 97, 99, 101, 103, 105 2019-03-27
Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service 2018/19:16 16 2018-11-14
Kultur i hela landet 2018/19:13 51 2018-11-07
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 384, 396, 398 2018-10-17
En ny strafftidslag 2017/18:129 78 2018-06-11
Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott 2016/17:111 16 2017-05-16
Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott 2016/17:100 59 2017-04-26
Svar på interpellation 2016/17:168 om fred och demokratisk ordning i Irak efter Isis 2016/17:49 17, 20 2016-12-19
Svar på interpellationerna 2016/17:138 och 165 om situationen i Turkiet 2016/17:49 5, 10 2016-12-19
Frågestund 2016/17:7 53, 55, 110, 65, 112, 67, 94, 43, 75, 45, 77, 82, 108, 79, 81, 94, 69, 90, 92, 89, 78, 139, 80, 141, 69, 110, 59, 61 2016-09-22
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2016/17:7 115 2016-09-22
Straffrättsliga frågor 2015/16:92 1, 10, 12, 70, 72, 74, 155, 157, 159, 16, 18, 20 2016-04-14
Svar på interpellationerna 2015/16:391, 394 och 399 om pressfrihet i Turkiet 2015/16:68 76 2016-02-23
Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte 2015/16:65 24, 26, 28, 41, 43, 50, 52 2016-02-10
Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen 2014/15:117 106 2015-06-16
Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen 2014/15:62 20 2015-02-18
Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet 2014/15:62 25 2015-02-18
Statsministerns frågestund 2014/15:21 71, 54, 82, 77, 25, 82 2014-11-13
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 190, 192, 76, 78, 80 2014-11-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lawen Redar

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.