Leif Björnlod

Bio

Leif Göran Oskar Björnlod, född 10 augusti 1939 i Stockholm (Oscar), död 5 mars 2018 i Brunskogs distrikt, Värmlands län, var en svensk politiker (miljöpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 2002–2006, invald för Värmlands läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Leif Björnlod, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1774 (62.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
661 (23.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
232 (8.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
174 (6.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Leif röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Leif röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSammansatta justitie- och socialutskottet2006-02-092006-04-26
SuppleantEU-nämnden2002-11-282006-10-02
SuppleantSocialutskottet2002-10-152006-10-02
SuppleantKulturutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotJustitieutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Hemlig rumsavlyssning protokoll 12, 10, 39, 14, 37 2006-05-31
Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott protokoll 55 2006-05-31
Kvalificerad skyddsidentitet protokoll 58, 39, 51, 60, 49 2006-05-29
Personsäkerhet protokoll 36 2006-05-29
En modernare kriminalvårdslag protokoll 31, 29, 27 2006-05-19
Ett stärkt nämndemannainstitut protokoll 19 2006-05-17
Aktuell debatt: Våldsangrepp mot politiska partier och myndigheter protokoll 46, 39 2006-05-12
Allmänna helgdagar, m.m. protokoll 20, 18, 16 2006-05-11
Ökat samiskt inflytande protokoll 55, 57 2006-05-11
Stöd till polisen vid terrorismbekämpning protokoll 108, 106, 115, 100, 113, 111 2006-05-05
Staten och Svenska kyrkan protokoll 41, 43 2006-05-04
Straffrättsliga frågor protokoll 125, 118, 116, 104, 30, 106, 127, 102 2006-04-05
Tillämpningen i Sverige av den europeiska arresteringsordern protokoll 116, 120, 118 2006-03-29
Våldsbrott och våldsoffer protokoll 127, 131, 129 2006-03-29
(forts. från 9 §) Polisfrågor (forts. JuU14) protokoll 157, 159, 161, 165, 163, 155 2006-03-22
Svar på interpellation 2005/06:266 om integritet protokoll 22, 29 2006-03-14
Företagsbot protokoll 154, 152, 156 2006-03-08
Processrättsliga frågor protokoll 118, 114, 116, 133, 120, 135, 112 2006-03-08
Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamhet för personskydd protokoll 7 2006-02-22
Omvandling av fängelse på livstid protokoll 63, 68, 65 2006-02-01
Särskild debatt om värdetransportrånen protokoll 111, 104, 118 2005-12-13
Maskeringsförbud protokoll 17, 13, 15, 29, 27 2005-12-01
Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen, m.m. protokoll 41, 37, 39 2005-11-29
Utjämning av begravningsavgifterna protokoll 33, 31 2005-11-24
Justitiefrågor protokoll 109, 88, 90, 107 2005-10-13
Ändringar i passlagen protokoll 41 2005-06-13
Överskottsinformation protokoll 10, 14, 6, 12, 8 2005-06-02
Polisens vapenanvändning protokoll 82, 84 2005-04-28
Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn protokoll 111, 107, 105, 109 2005-04-13
Hemlig teleavlyssning, m.m. protokoll 276, 147, 98 2005-04-13
Stalking protokoll 252, 256, 254 2005-04-13
Trossamfund m.m. protokoll 21, 27, 25, 19, 23 2005-04-08
(forts. från 10 §) Kriminalvårdsfrågor (forts. JuU17) protokoll 113 2005-03-10
(forts. från 13 §) Våldsbrott och brottsoffer (forts. JuU18) protokoll 140, 136, 138 2005-03-10
Sexualbrotten protokoll 46, 44, 42, 48, 40 2005-03-02
Godkännande av nya funktioner i Schengens informationssystem protokoll 108, 112, 114 2005-02-02
Handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten protokoll 105, 103, 101 2005-02-02
Några frågor om ordningslagen protokoll 77 2005-02-02
Ökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll, m.m. protokoll 67, 69, 65 2005-02-02
Minnesdag för offren för atombomberna i Japan protokoll 45, 43 2005-01-27
Remissdebatt (forts.) protokoll 97 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:82 om åtgärder mot förföljelsesyndrom och psykiskt sjuka brottslingar protokoll 119 2004-11-11
Reformeringen av tingsrättsorganisationen protokoll 115, 117, 121, 123, 119 2004-11-10
Godkännande av rambeslut om förverkande på grund av brott protokoll 159, 157, 161 2004-10-27
Godkännande av rambeslut om angrepp mot informationssystem protokoll 231, 233, 229 2004-10-20
Immunitet och privilegier för Athena protokoll 249, 247, 245 2004-10-20
Aktuell debatt: Säkerhetsläget inom kriminalvården protokoll 15, 8 2004-10-14
(forts. fr. 12 §) Rambeslut om olaglig narkotikahandel (forts. JuU29) protokoll 214 2004-06-17
Rambeslut om verkställighet av bötesstraff protokoll 192, 190, 178, 184, 188, 186, 182 2004-06-17
Ett effektivare brottmålsförfarande protokoll 83 2004-05-24
Människohandel protokoll 67 2004-05-24
Djurskydd m.m. protokoll 211, 205, 213, 207, 209 2004-05-05
Begravningsavgiften protokoll 70, 72 2004-04-29
Kriminalvårdsfrågor protokoll 177, 173, 126, 179, 171, 175 2004-04-22
Skyddsjakt på rovdjur m.m. protokoll 33 2004-04-21
(forts. från 10 §) Straffrättsliga frågor (forts. JuU16) protokoll 140, 142, 136, 134, 138 2004-03-25
Våldsbrott och brottsoffer protokoll 173, 169, 171 2004-03-25
Jordbrukspolitik m.m. protokoll 249, 245, 251, 243, 247 2004-03-24
Information från regeringen från det extra ministerrådsmötet den 19 mars om ett åtgärdspaket mot terrorism protokoll 12 2004-03-23
Polisfrågor protokoll 36, 30, 56, 49, 62, 67, 51, 60, 53, 58, 65, 34, 153, 32, 28, 89 2004-03-03
Frågor om trossamfund protokoll 40 2004-02-18
Aktuell debatt med anledning av fritagningen från Kumlaanstalten protokoll 32, 25 2004-01-28
Kommunikationer snabbprotokoll 116, 114, 112 2003-12-16
En europeisk arresteringsorder protokoll 79, 81, 85, 87, 83 2003-12-15
Rättsväsendet protokoll 41, 67, 33, 35, 18, 64, 59, 37, 39, 65, 43, 156, 154, 33, 62, 35, 55, 61, 57, 72, 14, 70, 31, 63, 16 2003-12-15
Svar på interpellation 2003/04:42 om sponsring till damfotboll protokoll 52, 47, 50 2003-11-24
(forts. från 3 §) Europeiska konventet om EU:s framtid (forts. KUU1) protokoll 222, 216, 218, 220 2003-11-20
Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering protokoll 78 2003-10-29
Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse protokoll 91 2003-10-29
(forts. från 13 §) Naturvård (forts. MJU3) protokoll 162, 158, 160 2003-10-22
EU:s rättsliga frågor i ett framtida konsti- tutionellt fördrag snabbprotokoll 69, 79, 81 2003-06-10
Ändringar i Schengenkonventionen m.m. snabbprotokoll 48, 52, 50 2003-06-05
Straffansvaret för terroristbrott snabbprotokoll 11, 3, 13 2003-04-16
(forts. från 11 §) Våldsbrott och brottsoffer (forts. JuU11) snabbprotokoll 127, 129, 131 2003-04-09
Unga lagöverträdare snabbprotokoll 18, 24, 26, 20, 22 2003-03-26
Människohandel och prostitution snabbprotokoll 57, 67, 59, 69 2003-03-12
Frågestund snabbprotokoll 82, 80 2003-03-06
Jakt och viltvård snabbprotokoll 167, 165, 163 2003-03-06
Frågor beträffande trossamfund snabbprotokoll 77, 79, 73, 75, 81 2003-02-19
Aktuell debatt om polisens situation med anledning av Göteborgskommitténs rapport snabbprotokoll 8, 15 2003-02-05
Svar på interpellation 2002/03:82 om proffsboxning snabbprotokoll 17, 27 2003-01-21
Kultur, medier, trossamfund och fritid snabbprotokoll 128 2002-12-11
Aktuell debatt: Svensk påföljdspraxis snabbprotokoll 17, 10 2002-12-05
Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m. (vilande förslag och följdlagstiftning) snabbprotokoll 113 2002-11-20

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Leif Björnlod

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.