Leif Jakobsson

Bio

Leif Anders Jakobsson, född 24 augusti 1955 i Husie församling i Malmö, är en svensk politiker (socialdemokrat).
Jakobsson var riksdagsledamot 1998–2018, invald för Malmö kommuns valkrets. Han var 2016–2020 statssekreterare i Finansdepartementet, med ansvar för skatte- och tullfrågor.
Artikeln innehåller material från wikipedia Leif Jakobsson (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
4931 (57.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2165 (25.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
259 (3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1177 (13.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Leif röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Leif röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
RiksdagsledamotJamal El Haj 2016-06-15 - 2018-09-24 Offentligt uppdrag2016-06-152018-09-24
RiksdagsledamotJamal El-Haj 2016-06-15 - 2018-09-24 Offentligt uppdrag2016-06-152018-09-24
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142016-11-09
Vice ordförandeSkatteutskottet2014-10-072016-06-14
LedamotRiksdagsstyrelsen2014-10-072016-06-14
Riksdagsledamot2014-09-292016-06-14
Vice ordförandeSkatteutskottet2012-02-282014-09-29
LedamotSkatteutskottet2012-02-242012-02-27
LedamotKrigsdelegationen2012-02-242014-10-14
Förste vice gruppledareSocialdemokraterna2010-10-192012-02-28
SuppleantTrafikutskottet2010-10-122012-02-23
SuppleantUtrikesnämnden2010-10-122012-03-22
LedamotRiksdagsstyrelsen2010-10-122014-10-07
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
Förste vice gruppledareSocialdemokraterna2008-06-052010-10-04
SuppleantJustitieutskottet2006-10-102006-11-10
SuppleantUtrikesnämnden2006-10-102010-10-12
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotUtrikesnämnden2004-11-252006-10-10
LedamotBostadsutskottet2004-10-262006-10-02
LedamotKrigsdelegationen2002-10-152006-10-16
SuppleantBostadsutskottet2002-10-082004-10-25
SuppleantUtrikesnämnden2002-10-082004-11-24
LedamotRiksdagsstyrelsen2002-10-082010-10-12
Riksdagsledamot2002-10-012006-10-02
LedamotKrigsdelegationen2002-02-152002-10-14
SuppleantRiksdagsstyrelsen2001-11-222002-10-08
SuppleantTrafikutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantBostadsutskottet1998-10-132002-09-30
ErsättareGöran Persson1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Statsministerns frågestund 2015/16:96 59 2016-04-21
Beskattning av säkerhetsreserv 2015/16:38 142, 144, 146 2015-12-03
Vissa frågor på området för indirekta skatter 2015/16:38 148 2015-12-03
Statens budget 2016 - Rambeslutet 2015/16:33 95 2015-11-25
Redovisning av skatteutgifter 2015 2014/15:117 88, 90, 92 2015-06-16
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2015 2014/15:117 71, 73, 75 2015-06-16
Svar på interpellation 2014/15:384 om strategier för större skatteintäkter 2014/15:93 81, 85 2015-04-28
Svar på interpellationerna 2014/15:280 och 288 om högre produktivitet och fler i arbete 2014/15:76 79, 83 2015-03-20
Skatt, tull och exekution 2014/15:38 77, 79, 81, 85, 87, 90, 92, 96, 98, 100 2014-12-15
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2014 snabbprotokoll 72, 66, 74, 70, 76, 78, 68 2014-06-26
Svar på interpellation 2013/14:518 om pensionärsskatten snabbprotokoll 63, 72 2014-06-25
Svar på interpellation 2013/14:523 om omförhandling av skatteavtalet med Danmark snabbprotokoll 77, 80, 83 2014-06-25
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser snabbprotokoll 42, 31, 40 2014-06-12
Svar på interpellation 2013/14:378 om skattekontoren i Åmål och Mora snabbprotokoll 17, 15, 19 2014-06-03
Svar på interpellation 2013/14:474 om utflaggning av flyget snabbprotokoll 97, 92, 94 2014-06-03
Svar på interpellation 2013/14:473 om beredning av skatteintäktsförslag snabbprotokoll 44, 46, 42 2014-06-02
Svar på interpellation 2013/14:249 om statsinkomster av räntesnurrebegränsningar snabbprotokoll 4, 6, 2 2014-03-28
Svar på interpellation 2013/14:323 om nordisk patentdomstol snabbprotokoll 31, 35, 33 2014-03-11
Svar på interpellation 2013/14:188 om ROT-fusket snabbprotokoll 39, 36, 32 2014-02-04
Svar på interpellationerna 2013/14:179 och 180 om reformering av F-skatten snabbprotokoll 20, 18, 22 2013-12-20
Beslutet om brytpunkten för statlig inkomstskatt snabbprotokoll 105 2013-12-12
Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt snabbprotokoll 221, 217, 219 2013-12-04
Svar på interpellation 2013/14:22 om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta snabbprotokoll 60, 67, 63 2013-11-12
Svar på interpellation 2013/14:36 om fler jobbskatteavdrag snabbprotokoll 98, 105 2013-11-12
Svar på interpellation 2013/14:17 om EU:s patentdomstol snabbprotokoll 5, 2, 8 2013-10-22
Ekonomi och skatter snabbprotokoll 392, 385, 373, 381, 383, 379, 377, 375, 394 2013-10-16
Försäljningen av Nordeaaktier protokoll 47, 49 2013-09-26
Svar på interpellation 2012/13:457 om åtgärder mot missbruk av F-skattsedeln snabbprotokoll 44, 46, 50 2013-06-27
Svar på interpellation 2012/13:458 om skatteavtalet med Danmark snabbprotokoll 55, 59, 63 2013-06-27
Svar på interpellation 2012/13:455 om gemensam järnvägsplanering inför Fehmarn Bält-förbindelsen snabbprotokoll 19, 22, 17 2013-06-26
Svar på interpellation 2012/13:456 om kostnadsansvaret för förseningar i tågtrafiken snabbprotokoll 32, 29, 26 2013-06-26
Svar på interpellation 2012/13:392 om effekten av bolagsskattesänkningen snabbprotokoll 18, 29, 24 2013-06-04
Svar på interpellation 2012/13:393 om ekonomiska frizoner och avgiftsnedsättning snabbprotokoll 36, 40, 32 2013-06-04
Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag (skr. 2012/13:48) snabbprotokoll 1, 4, 6 2013-04-17
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner (FTT) snabbprotokoll 3 2013-04-11
Svar på interpellation 2012/13:319 om 3:12-reglerna snabbprotokoll 57, 51, 54 2013-03-22
Beskattning av företag, kapital och fastighet snabbprotokoll 150, 128, 62, 152, 55, 135, 60, 133 2013-03-20
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna snabbprotokoll 107, 83, 113, 105, 87, 90, 88, 89, 82 2012-11-21
Svar på interpellationerna 2012/13:85, 90, 98 och 99 om skatteutjämningssystemet snabbprotokoll 44, 56, 50 2012-11-16
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:40 om skattepolitik och sysselsättning snabbprotokoll 54, 49 2012-11-06
Svar på interpellation 2012/13:40 om skattepolitik och sysselsättning snabbprotokoll 44 2012-11-06
Svar på interpellationerna 2011/12:433 och 441 om F-skatt snabbprotokoll 5, 8, 2 2012-09-13
Svar på interpellationerna 2011/12:434 och 445 om tonnageskatt och utflaggning snabbprotokoll 12, 21, 16 2012-09-13
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2012 protokoll 86, 88, 75, 70, 73 2012-06-20
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011 protokoll 49 2012-06-19
Svar på interpellation 2011/12:411 om Fehmarnförbindelsen, länken som knyter Sverige till kontinenten protokoll 47, 43, 45 2012-06-08
Svar på interpellation 2011/12:293 om ny skattereform protokoll 44, 38, 41 2012-04-27
Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet protokoll 136, 125, 138, 123, 113 2012-04-12
Allmänna motioner om inkomstskatter protokoll 27, 29, 25 2012-03-28
Svar på interpellation 2011/12:259 om nytt kommunalt utjämningssystem protokoll 208, 211 2012-03-01
Villkoren för bostadsbyggandet protokoll 86, 84 2012-01-26
Svar på interpellationerna 2011/12:121 och 143 om elprisområden protokoll 130, 115, 121 2011-11-29
Svar på interpellation 2010/11:339 om Öresundstrafiken snabbprotokoll 13, 11, 15 2011-05-13
(forts. från 6 §) Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder (forts. SkU26) snabbprotokoll 77, 75, 79 2011-04-28
Svar på interpellation 2010/11:252 om Öresundstågens framtid snabbprotokoll 108, 106, 104 2011-03-15
(forts. från 6 §) Kommunikationer (forts. TU1) snabbprotokoll 115, 117 2010-12-21
Kommunikationer snabbprotokoll 64, 68, 66 2010-12-21
Svar på interpellation 2010/11:87 om omförhandling av skatteavtalet med Danmark snabbprotokoll 40, 32, 36 2010-12-03
Svar på interpellation 2010/11:27 om illegala vapen protokoll 7, 5, 2 2010-11-16
Svar på interpellation 2009/10:398 om nytt skatteavtal med Danmark protokoll 46, 44, 48 2010-06-28
Svar på interpellation 2009/10:104 om kommuners ansvar för den nationella flyktingpolitiken protokoll 12, 17, 7 2009-12-01
Svar på interpellation 2008/09:193 om budgetresurser för polisen i Skåne protokoll 27, 25, 29 2008-12-16
Regionalpolitik protokoll 338, 327, 325, 346, 237, 334, 342, 344, 340, 336 2008-10-15
Svar på interpellation 2007/08:342 om regeringens bostadspolitiska rivningspolitik protokoll 50, 55 2008-02-12
Svar på interpellation 2007/08:231 om 85 procent minskat bostadsbyggande i Skåne protokoll 49, 57, 52 2007-12-04
Miljöpolitiken protokoll 77 2007-11-22
Miljö och klimat protokoll 245, 249, 247, 251 2007-10-17
Finansieringen av jobbavdraget protokoll 70 2007-03-29
Svar på interpellationerna 2006/07:283, 284 och 292 om flyktingmottagandet och kommunerna protokoll 107, 97, 102 2007-03-13
Svar på interpellation 2006/07:295 om öppenheten i EU-arbetet protokoll 27, 24, 29 2007-02-16
Svar på interpellation 2006/07:110 om hyresrätter i Skåne protokoll 2, 8, 5 2007-01-19
(forts. från 12 §) Reformerad hyressättning (forts. BoU10) protokoll 121, 117, 115, 119 2006-05-10
Reformerad hyressättning protokoll 111, 109, 113, 105, 107 2006-05-10
(forts. från 11 §) Bostadsförsörjningsfrågor (forts. BoU12) protokoll 100, 96, 98 2006-04-27
Svar på interpellationerna 2005/06:294 och 308 om flyktingmottagandet protokoll 58, 65, 61 2006-04-04
Bostadsfrågor protokoll 310, 306, 296, 298, 277, 294, 279, 300, 302, 308, 304 2005-10-13
Hyresrätt och bostadsrätt, m.m. protokoll 127, 121, 123, 139, 135, 131, 129, 125, 133, 141, 137 2005-01-19
(forts. från 14 §) Bostadsförsörjningsfrågor (forts. BoU8) protokoll 170, 186, 180, 184, 182, 176, 166, 172, 174, 188, 178, 168 2004-04-15
Bostadsförsörjningsfrågor protokoll 164 2004-04-15
Handläggningstider i asylärenden protokoll 52, 54 2004-02-05
Hyresrätt och bostadsrätt m.m. protokoll 233, 219, 225, 227, 223, 229, 231, 217, 221 2003-12-04
Hyresrätt m.m. snabbprotokoll 93, 103, 89, 91, 97, 95, 87, 99, 101 2003-04-16
Allmänna motioner om inkomstbeskatt- ning snabbprotokoll 65 2003-03-19
Information från regeringen om regering- ens syn på EU:s framtid snabbprotokoll 5 2003-02-19
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 53 2003-02-12
Allmännyttiga bostadsföretag, m.m. snabbprotokoll 20, 22, 30, 14, 16, 28, 26, 24, 18 2002-03-06
Plan- och byggprocessens längd snabbprotokoll 5, 3, 7 2002-02-21
(forts. från 6 §) Regional samverkan och statlig länsförvaltning (forts. KU7) snabbprotokoll 142 2002-01-17
Plan- och byggfrågor snabbprotokoll 103, 107, 99, 97, 105, 109, 101 2001-04-25
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 187, 183, 189, 181, 185 2001-01-17
(forts. från 10 §) Samhällsplanering, bo- stadsförsörjning och byggande (forts. BoU1 och snabbprotokoll 268, 260, 262, 254, 266, 258, 270, 256, 264 2000-12-07
Vissa fastighetsrättsliga frågor snabbprotokoll 146, 140, 150, 142, 144, 148, 138 1999-03-24
Vissa socialavgiftsfrågor snabbprotokoll 153 1999-03-18
Frågestund snabbprotokoll 18, 104, 165, 74, 80, 76, 106, 82, 16 1999-03-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Leif Jakobsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.