Leif Nysmed

Bio

Leif Georg Nysmed, tidigare Nyberg, född 21 november 1970 i Hägerstens församling, Stockholms län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Stockholms läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Leif Nysmed, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1915 (59.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
245 (7.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
8 (0.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1045 (32.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Leif röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Leif röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2022-10-042026-09-21
LedamotCivilutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2018-10-022022-10-04
LedamotCivilutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotCivilutskottet2018-04-112018-09-24
SuppleantSammansatta civil- och kulturutskottet2018-03-132018-05-24
Riksdagsledamot2017-07-012018-09-24
RiksdagsledamotFaradj Koliev 2017-01-09 - 2017-06-30 Föräldraledighet2017-01-092017-06-30
LedamotCivilutskottet2014-10-072018-04-11
SuppleantSkatteutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292017-01-08

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2022/23:329 om reformer för bostadsbyggande 2022/23:109 43, 48 2023-05-22
Svar på interpellation 2022/23:331 om anmälningsplikten för utstationerad arbetskraft 2022/23:109 31, 34, 37 2023-05-22
Svar på interpellation 2022/23:240 om arbetslivskriminalitet inom byggbranschen 2022/23:77 19, 22, 19, 22 2023-03-17
Svar på interpellationerna 2022/23:209 och 217 om regelverket för arbetskraftsinvandring 2022/23:70 83, 89, 83, 89, 83, 89, 83, 89 2023-03-07
Svar på interpellationerna 2022/23:99 och 100 om åtgärder för ett ökat bostadsbyggande 2022/23:50 61, 64, 67, 61, 64, 67, 61, 64, 67 2023-01-24
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 306, 306, 306, 306 2022-10-19
Aktivitetskravet i plan- och bygglagen 2021/22:135 49, 49 2022-06-21
Certifierade byggprojekteringsföretag - en mer förutsägbar byggprocess 2021/22:135 72, 72 2022-06-21
Regional fysisk planering i Hallands län 2021/22:127 93, 93 2022-06-09
Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina 2021/22:103 68, 68 2022-04-27
Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar 2021/22:103 121, 121 2022-04-27
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ett omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda 2021/22:87 120, 122, 124, 120, 122, 124, 120, 122, 124, 120, 122, 124 2022-03-24
Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer 2021/22:68 146, 146 2022-02-17
Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen 2020/21:145 36, 36 2021-06-21
Privat initiativrätt - planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning 2020/21:145 24, 24 2021-06-21
Statsministerns frågestund 2020/21:143 54, 54, 57 2021-06-17
Planering och byggande 2020/21:115 113, 50, 52, 54, 50, 52, 54, 113, 2, 4, 6, 40, 8, 40, 42, 10, 42, 44, 44, 25, 27 2021-04-28
Större komplementbyggnader 2019/20:140 73, 73 2020-06-16
Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor 2019/20:121 9, 9, 9 2020-05-14
Personligt betalningsansvar i aktiebolag 2019/20:121 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5 2020-05-14
Ersättningsrätt och insolvensrätt 2019/20:110 18, 20, 22, 18, 20, 22 2020-04-23
Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom 2019/20:109 2, 2 2020-04-22
En utvecklad översiktsplanering 2019/20:77 49, 49 2020-02-19
Större komplementbostadshus 2019/20:58 135, 137, 139, 141, 143, 135, 137, 139, 141, 143 2020-01-15
Frågestund 2019/20:14 101, 83, 48, 85, 50, 101, 48, 50, 69, 71, 81, 83, 81, 83 2019-10-03
Större frihet att bygga altaner 2018/19:99 34, 36, 39 2019-06-04
(forts. från § 10) Planering och byggande (forts. CU12) 2018/19:84 124, 126, 128, 130, 132 2019-05-02
(forts. från § 12) Planering och byggande (forts. CU12) 2018/19:84 134, 136 2019-05-02
En ny regional planering 2018/19:16 45 2018-11-14
Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan 2017/18:127 19 2018-06-07
Ny lag om bostadsanpassningsbidrag 2017/18:95 36, 38, 40, 42, 44 2018-04-11
Planering och byggande m.m. 2017/18:95 11, 13, 15, 17, 19 2018-04-11
Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen 2017/18:27 72 2017-11-08
Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande 2017/18:23 11 2017-10-25
Hushållningen med mark- och vattenområden 2015/16:88 2, 4, 6, 16, 16 2016-04-07
En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser 2015/16:74 167, 169, 161, 163, 165 2016-03-03
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2015/16:40 99 2015-12-07
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller 2015/16:21 37, 39, 41 2015-11-04
Förenklingar i anläggningslagen 2014/15:108 39, 41, 43 2015-06-03
Ledningsrätt i tomträtt 2014/15:108 54 2015-06-03
Bostadspolitik 2014/15:70 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 2015-03-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Leif Nysmed

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.