Leif Pagrotsky

Bio

Leif Pagrotsky, född 20 oktober 1951 i Kristine församling i Göteborg, är en svensk politiker (socialdemokrat) och ekonom, som innehade flera ministerposter i regeringen Persson 1996–2006.
Artikeln innehåller material från wikipedia Leif Pagrotsky, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
715 (21.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1225 (37.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
97 (3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1235 (37.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Leif röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Leif röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksbanksfullmäktige2010-10-192011-05-30
Riksdagsledamot2010-10-042012-10-03
LedamotKulturutskottet2009-03-272010-10-04
SuppleantEU-nämnden2006-10-242010-10-12
Vice ordförandeRiksbanksfullmäktige2006-10-172010-10-19
UtbildningsministerUtbildnings- och kulturdepartementet2006-10-022006-10-06
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
StatsrådUtbildnings- och kulturdepartementet2002-09-302006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Regeringens utövande av ägandet i Carnegie Investment Bank AB och försäljningen av aktierna i banken (avsnitt 3.2) snabbprotokoll 57 2010-06-14
Sänkt inkomstskatt som kulturpolitisk reform snabbprotokoll 33, 35 2010-05-06
Könsbalans i stödet till svensk film protokoll 2, 4 2010-01-21
Kultur, medier, trossamfund och fritid protokoll 33, 43, 37, 41, 14, 35, 16, 39, 2, 47, 49, 35, 45, 32 2009-12-14
Tid för kultur protokoll 63, 61, 77, 52, 79, 85, 83 2009-12-14
Radio och tv i allmänhetens tjänst 2010-2013 protokoll 2, 17, 15, 35, 22, 10, 12, 20, 33 2009-11-19
Svar på interpellation 2008/09:551 om ombyggnad av Nationalmuseum i Stockholm protokoll 54, 56, 52 2009-06-01
Språk för alla - förslag till språklag protokoll 154 2009-05-20
Svar på interpellation 2008/09:398 om sponsring av kultur protokoll 164, 166, 162 2009-03-24
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 11 och 12 december protokoll 132, 134 2008-12-16
Utvidgning av insättningsgarantin och Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet protokoll 44, 36, 42, 40, 38 2008-10-29
Information från regeringen om konflikten mellan Georgien och Ryssland protokoll 50, 48 2008-09-02
Svar på interpellation 2007/08:815 om framtiden för svensk fordonsindustri protokoll 32, 28 2008-08-14
Liechtensteins banksekretess protokoll 54 2008-02-21
Svar på interpellation 2007/08:335 om besked om kärnkraftsutbyggnad protokoll 19, 15 2008-02-12
Svar på interpellation 2006/07:647 om svenskt agerande vid tillsättning av ny chef för Valutafonden protokoll 61, 63, 59 2007-08-30
Sveriges representation vid Världsbankens och Valutafondens årsmöten protokoll 49 2007-04-26
Svar på interpellation 2006/07:401 om framtiden för Accessprojektet protokoll 123, 120 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:31 om regeringens strypning av mångfalden i medierna protokoll 45, 42 2006-11-21
Svar på interpellation 2006/07:39 om förutsättningarna för public service protokoll 57, 59 2006-11-21
Svar på interpellation 2005/06:457 om reklamfinansierad television i Sverige protokoll 49, 51, 53, 55 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:476 om våld och stereotypa könsroller protokoll 60, 56, 58 2006-06-12
Administrativa kostnader vid stöd till forskning protokoll 48, 46 2006-06-08
Främlingsfientligheten i Sverige protokoll 67, 65 2006-06-08
Personligt engagemang mot mobbning protokoll 79, 77 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:412 om universitetsforskningens oberoende protokoll 3, 6, 1, 9 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:428 om svenska som nationellt språk i Sverige protokoll 14, 10, 12 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:439 om universiteten och arbetsmarknadsbehovet protokoll 21, 19, 15, 17 2006-06-08
Textning av tv-program protokoll 63, 61 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:386 om kompletterande utbildning för utländska akademiker protokoll 5, 3, 7, 1 2006-05-15
Svar på interpellation 2005/06:319 om resurstilldelning till högskolor protokoll 3, 1, 7, 5 2006-05-08
Svar på interpellation 2005/06:345 om kvaliteten i lärarutbildningen protokoll 12, 10, 8, 14 2006-05-08
Svar på interpellation 2005/06:355 om Jönköpings tekniska högskola protokoll 21, 15, 17, 19 2006-05-08
Studiemedel protokoll 87 2006-05-04
SVT:s demokratiska uppdrag protokoll 38, 40 2006-05-04
Svar på interpellation 2005/06:332 om tillgången till speciallärare protokoll 45, 43, 41, 39 2006-04-25
Svar på interpellation 2005/06:324 om förändrat antagningsförfarande till högskoleutbildning protokoll 3, 5, 1, 7 2006-04-19
Svar på interpellation 2005/06:325 om hotet mot Nationalmuseum protokoll 13, 11, 15, 8 2006-04-19
Svar på interpellation 2005/06:326 om utveckling av landsbygden protokoll 22, 16, 20, 18 2006-04-19
Frankrikes lagförslag om arbetsvillkor för ungdomar protokoll 45, 43 2006-04-06
Kostnadsansvaret vid arkeologiska utgrävningar protokoll 59, 61 2006-04-06
Kulturens hälsoeffekter protokoll 71, 73 2006-04-06
Lärartätheten på universiteten protokoll 27, 29 2006-04-06
Partnerskap med Nato protokoll 75, 77 2006-04-06
Tillgängligheten till skolbiblioteken protokoll 55, 57 2006-04-06
Svar på interpellation 2005/06:303 om framtiden för Filmarkivet i Grängesberg protokoll 3, 1, 5, 7 2006-03-28
Svar på interpellation 2005/06:304 om planeringssituationen för studenter på universitet och högskolor protokoll 14, 12, 10, 8 2006-03-28
Svar på interpellation 2005/06:253 om nordisk grannlands-tv protokoll 11, 17, 15, 13 2006-03-06
Svar på interpellation 2005/06:234 om finskspråkiga radiosändningar protokoll 5, 10, 8, 2 2006-02-24
Svar på interpellation 2005/06:235 om kvaliteten inom läkarutbildningen protokoll 15, 13, 11, 17 2006-02-24
Regeringens budget protokoll 104, 102 2006-02-23
Skolklassers möjlighet att gå på teater protokoll 92, 90 2006-02-23
Sponsring av program i SVT protokoll 79, 77 2006-02-23
Svenskt vinter-OS protokoll 82, 84 2006-02-23
(forts. från 15 §) Ny värld - ny högskola (forts. UbU3) protokoll 142, 144, 146, 136, 140, 138, 130, 134, 132 2006-02-22
Svar på interpellation 2005/06:194 om global kunskapskonkurrens protokoll 19, 17, 21, 15 2006-01-26
Svar på interpellation 2005/06:158 om förkunskapskrav till högskolan protokoll 3, 7, 5, 1 2006-01-20
(forts. från 7 §) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) protokoll 180, 178, 192, 194, 188, 186, 184, 182, 190 2005-12-08
Svar på interpellation 2005/06:105 om kvalitet i högskolan protokoll 11, 13, 17, 15 2005-12-02
Svar på interpellationerna 2005/06:117 och 135 om besked om ansökningar om universitetsstatus protokoll 1, 4, 7, 10 2005-12-02
Svar på interpellation 2005/06:78 om textade tv-program för hörselskadade protokoll 35, 29, 37, 32 2005-11-21
Svar på interpellation 2005/06:90 om situationen för svensk forskning protokoll 42, 44, 40, 38 2005-11-21
Föreningsfriheten för barn och ungdomar protokoll 86, 88 2005-11-17
Försvarsmaktens nya logo protokoll 43, 41 2005-11-17
Stödköp av den svenska kronan protokoll 102, 100 2005-11-17
Uppvaktningar hos regeringen protokoll 60, 57 2005-11-17
Utnämningar till kommitté- och utredningsväsendet protokoll 49, 51 2005-11-17
Svar på interpellation 2005/06:34 om E 6 och världsarvet i Tanum protokoll 1, 3, 5, 7 2005-10-28
Svar på interpellation 2005/06:35 om sekretesskydd inom forskningen protokoll 10, 12, 8 2005-10-28
Svar på interpellation 2005/06:3 om nationell strategi för läsning protokoll 5, 3, 7, 1 2005-09-27
Svar på interpellation 2004/05:622 om VFU-lärares villkor protokoll 3, 7, 1, 5 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:623 om sekretesslagstiftning och forskning protokoll 8, 12, 10, 14 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:658 om europeiskt forskningsuniversitet protokoll 15, 17 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:663 om starka forskningsmiljöer protokoll 21, 23, 19, 25 2005-06-08
Konsekvenserna av Riksantikvarieämbetets flytt till Gotland protokoll 89, 87 2005-06-02
Neddragningar inom högskolan protokoll 79, 81 2005-06-02
Propositionen om digitalradio protokoll 75, 77, 73 2005-06-02
Svar på interpellation 2004/05:573 om inskränkningar av yttrandefriheten protokoll 1, 3, 5, 7 2005-05-24
Svar på interpellation 2004/05:518 om fakultetsanslag till Linköpings universitet protokoll 16, 12, 9 2005-05-09
Svar på interpellation 2004/05:535 om konstnärliga högskoleutbildningar protokoll 20, 18, 24, 22 2005-05-09
Svar på interpellation 2004/05:543 om länsmusiken protokoll 33, 31, 28, 25 2005-05-09
Svar på interpellation 2004/05:476 om det sverigefinska biblioteket protokoll 3, 1, 7, 5 2005-04-22
Högskoleavgifter för utomeuropeiska studenter protokoll 73, 71 2005-04-21
Utlokaliseringen av Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar protokoll 51, 53 2005-04-21
Utlokaliseringen av statliga myndigheter protokoll 95, 97 2005-04-21
Svar på interpellation 2004/05:428 om läsning i olika samhällsgrupper protokoll 13, 17, 19, 15 2005-04-15
Svar på interpellation 2004/05:454 om den nya lärarutbildningen protokoll 28, 23, 26, 20 2005-04-15
Svar på interpellation 2004/05:481 om värdefulla museisamlingar protokoll 32, 29, 35, 37 2005-04-15
Svar på interpellation 2004/05:374 om Hizbullahs tv-kanal Al-Manar och antisemitism i statskontrollerad arabisk dagspress protokoll 30, 34, 32, 28 2005-04-12
Svar på interpellation 2004/05:387 om kvotering av studenter protokoll 37, 39, 35 2005-04-12
Svar på interpellation 2004/05:477 om MEP-utbildningen på Dramatiska institutet protokoll 26, 22, 24 2005-04-12
Svar på interpellationerna 2004/05:367, 368 och 369 om sex, samlevnad och barnkultur protokoll 1, 21, 14, 7 2005-04-12
Svar på interpellation 2004/05:411 om nationellt forskningsprogram om säkerhet protokoll 9, 11, 13, 7 2005-03-11
Svar på interpellation 2004/05:420 om att värna våra svenska bokstäver å, ä och ö protokoll 18, 16, 14 2005-03-11
Svar på interpellation 2004/05:424 om anställningsvillkor för forskare protokoll 20, 24, 22, 26 2005-03-11
Svar på interpellation 2004/05:337 om tillsättning av ledamöter i lärosätenas styrelser protokoll 9, 1, 11, 5 2005-02-17
Svar på interpellation 2004/05:342 om regeringens planer på att flytta Riksantikvarieämbetet till Gotland protokoll 12, 18, 24 2005-02-17
Svar på interpellation 2004/05:291 om doktoranders ekonomiska situation protokoll 20, 18, 24, 22 2005-02-03
Svar på interpellation 2004/05:292 om skapande av nya forskningsföretag protokoll 26, 30, 32, 28 2005-02-03
Effektivitetsbegreppet i utbildningen protokoll 52, 54 2005-01-27
Konsekvenser av torskfiskestoppet protokoll 32, 34 2005-01-27
Lärarutbildning i posttraumatisk stress protokoll 74, 72 2005-01-27
Minnesdag för offren för atombomberna i Japan protokoll 44, 46 2005-01-27
Regeringens utnämningspolitik protokoll 42, 40 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:280 om EU:s forskningspolitik och den fria forskningen protokoll 100, 104, 98, 102 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:289 om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning protokoll 117, 115, 112, 109 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:290 om invandrings- och migrationsforskningen protokoll 107, 105 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:279 om jämställdhet i den akademiska världen protokoll 23, 15, 20, 17 2005-01-21
Svar på interpellation 2004/05:281 om finansieringen av teknisk forskning protokoll 24, 26, 30, 28 2005-01-21
Svar på interpellationerna 2004/05:277 om hotet mot den fria forskningen och 278 om strategi för stark svensk forskning protokoll 12, 10, 8, 14 2005-01-21
Svar på interpellation 2004/05:234 om kulturminnesvård protokoll 22, 28, 26, 24 2004-12-17
Svar på interpellation 2004/05:239 om journalister anställda i public service-företag protokoll 36, 34, 32, 29 2004-12-17
Svar på interpellation 2004/05:241 om behovet av en lågstadielärarutbildning protokoll 41, 39, 43, 37 2004-12-17
Svar på interpellation 2004/05:212 om särskilda kurser för akademiker från andra länder protokoll 50, 48, 52, 46 2004-12-14
Svar på interpellation 2004/05:235 om utbildning av lärare i hem- och konsumentkunskap protokoll 55, 59, 53, 57 2004-12-14
Svar på interpellation 2004/05:128 om den ekonomiska situationen inom kultursektorn protokoll 10, 13, 8, 16 2004-11-29
Svar på interpellation 2004/05:160 om kulturverksamhet för äldre protokoll 1, 3, 5, 7 2004-11-29
Svar på interpellation 2004/05:113 om fri rörlighet för kultur och kulturarbetare inom EU protokoll 1, 3 2004-11-22
Svar på interpellation 2004/05:124 om resurser till svensk forskning protokoll 7, 11, 9, 5 2004-11-22
Svar på interpellation 2004/05:111 om kulturens offentliga rum protokoll 76, 70, 66, 74 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:96 om situationen för de fria grupperna protokoll 49, 53, 45 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:97 om orimliga hyror för statliga museer protokoll 55, 63, 65, 59 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:63 om Malmö högskola protokoll 5, 1, 9 2004-11-11
Svar på interpellation 2004/05:84 om Sveriges Radio och opartiskheten protokoll 14, 12, 10, 16 2004-11-11
Näringsliv och energi protokoll 193, 201, 191, 199, 189, 205, 197, 195, 203 2004-10-14
Svar på interpellation 2004/05:17 om etik i näringslivet protokoll 9, 11, 7, 5 2004-10-01
Energipolitiken protokoll 64, 66 2004-09-30
Företagsklimatet protokoll 74, 72 2004-09-30
Förmånsrättslagen protokoll 54, 52 2004-09-30
Konkurslagstiftningen protokoll 32, 34 2004-09-30
Svar på interpellation 2003/04:505 om Patent- och registreringsverkets nuvarande bolagsavdelning protokoll 33, 29, 27, 31 2004-06-01
Svar på interpellation 2003/04:528 om kraftvärmens förutsättningar protokoll 36, 38, 40, 34 2004-06-01
Svar på interpellationerna 2003/04:539 och 540 om EU och handeln med Medelhavsländerna protokoll 43, 45, 47, 41 2004-06-01
Särskilt anordnad debatt om kärnkraften och koldioxidutsläppen protokoll 15, 8, 22, 1 2004-05-28
Svar på interpellation 2003/04:454 om regler vid nedläggning av företag eller företagsenhet protokoll 17, 15, 19, 21 2004-05-19
Svar på interpellation 2003/04:466 om EU:s tjänstedirektiv protokoll 30, 22, 28, 25 2004-05-19
Svar på interpellation 2003/04:470 om alternativ energianvändning protokoll 35, 31, 37, 33 2004-05-19
Svar på interpellation 2003/04:431 om framtiden för Härjedalens Miljöbränsle AB protokoll 24, 10, 16, 22 2004-05-04
Svar på interpellation 2003/04:435 om det globala handelssystemet och hot mot liberalisering av EU:s jordbrukspolitik protokoll 25, 31, 27, 29 2004-05-04
Svar på interpellation 2003/04:436 om hyresgästerna och energipolitiken protokoll 32, 34 2004-05-04
Svar på interpellation 2003/04:442 om regeringens styrning av konkurrensutsatta företag protokoll 40, 42, 36, 38 2004-05-04
Företagsklimatet i Sverige protokoll 109, 107 2004-04-15
Sveriges export till länder utanför EU protokoll 95, 97 2004-04-15
Tillväxt protokoll 78, 76 2004-04-15
Vattenfalls satsning på förnybar energi protokoll 90, 88 2004-04-15
Svar på interpellation 2003/04:351 om Electroluxkoncernens planer på att flytta produktion utomlands protokoll 44, 41, 32, 36 2004-03-26
Svar på interpellation 2003/04:345 om avtal med IUC-bolagen protokoll 47, 50, 41, 44 2004-03-23
Svar på interpellationerna 2003/04:338 och 339 om småföretagen och jobben protokoll 27, 40, 32, 37 2004-03-23
Svar på interpellation 2003/04:302 om järnvägstrafik för uthållig tillväxt protokoll 25, 31, 28 2004-03-09
En oberoende riksbank protokoll 13, 11 2004-03-04
EU:s östutvidgning protokoll 44, 42 2004-03-04
Staten som medlem i Svenskt Näringsliv protokoll 3, 5 2004-03-04
Villkoren för företagare protokoll 58, 60 2004-03-04
Svar på interpellation 2003/04:264 om Vattenfall AB protokoll 3, 7, 5, 1 2004-02-20
Svar på interpellation 2003/04:268 om mångfald som tillväxtmotor protokoll 8, 12, 10 2004-02-20
Svar på interpellation 2003/04:240 om energipolitiken protokoll 40, 42, 44, 38 2004-02-06
Svar på interpellation 2003/04:253 om utredare av näringspolitik protokoll 33, 27, 35, 30 2004-02-06
Svar på interpellation 2003/04:255 om SJ och offentlig upphandling protokoll 49, 51, 47, 45 2004-02-06
Svar på interpellation 2003/04:216 om Vin & Sprits marknadsföring protokoll 7, 4, 9, 1 2004-02-03
Svar på interpellation 2003/04:226 om fortsatt verksamhet för IUC protokoll 16, 13, 10, 18 2004-02-03
Svar på interpellation 2003/04:167 om ett sammanhållet Posten protokoll 29, 27, 19, 23 2004-01-27
Svar på interpellationerna 2003/04:199 och 220 om elavbrott och deras konsekvenser protokoll 35, 30, 43, 40 2004-01-27
Svar på interpellation 2003/04:150 om export av billiga läkemedel till u-länder protokoll 198, 194, 196 2003-12-16
Svar på interpellation 2003/04:161 om etikkommission för statliga företag protokoll 202, 200 2003-12-16
Svar på interpellation 2003/04:15 om regelbördan för företag protokoll 94, 84, 91, 86, 88 2003-10-21
Näringsliv protokoll 49, 31, 63, 57, 45, 43, 59, 41, 61, 55, 39, 37, 29, 53, 35, 33, 51, 47, 27 2003-10-16
Hälsoprodukter protokoll 69 2003-10-02
Kompensation för tredje sjuklöneveckan protokoll 56, 58 2003-10-02
Omregleringar och avregleringar protokoll 93 2003-10-02
Regelförenklingar för småföretag protokoll 60, 62 2003-10-02
Information från regeringen protokoll 1, 10, 32, 30, 14, 28, 22, 12, 20, 6, 16, 8, 24, 18, 26, 3 2003-09-18
Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB (prop. 2002/03:86) snabbprotokoll 99, 101, 109, 111, 103, 113, 107, 105, 115 2003-06-12
Svar på interpellation 2002/03:316 om im- port av sockerhaltiga drycker snabbprotokoll 5, 3, 1 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:358 om Svenska Akademiens ordbok snabbprotokoll 14, 12 2003-05-27
Svar på interpellationerna 2002/03:325 och 337 om kvinnors företagande snabbprotokoll 6, 9 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:404 om konkurrensen och elmarknadens utformning snabbprotokoll 79, 83, 77, 81 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:416 om multinationella företag och rapportering snabbprotokoll 75, 71, 73 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:278 om öp- penheten i de statliga företagen snabbprotokoll 30, 26, 28, 24 2003-05-13
Svar på interpellation 2002/03:311 om före- tagsklimatet snabbprotokoll 39, 31, 35 2003-05-13
Svar på interpellation 2002/03:263 om ut- släppsrätterna och basindustrin snabbprotokoll 7, 1, 5, 3 2003-05-06
Bordläggning snabbprotokoll 35, 43, 46, 12, 41, 39, 37, 48 2003-04-08
Svar på interpellation 2002/03:246 om risk- kapitalförsörjningen för små företag snabbprotokoll 49, 53, 51 2003-04-08
Svar på interpellation 2002/03:252 om pri- vatisering av vattenförsörjning och vattenresur- snabbprotokoll 61, 55, 59, 57 2003-04-08
Svar på interpellation 2002/03:254 om stimulans av nyföretagande snabbprotokoll 68, 70, 62, 65 2003-04-08
Svar på interpellation 2002/03:225 om GATS snabbprotokoll 52, 58, 54, 56 2003-03-21
Svar på interpellation 2002/03:187 om kon- kurrensen inom bilindustrin snabbprotokoll 12, 10 2003-03-07
Svar på interpellation 2002/03:127 om IUC- satsningen snabbprotokoll 3, 5, 1, 7 2003-02-04
Svar på interpellation 2002/03:85 om säd som värmekälla i bostäder snabbprotokoll 33, 30 2003-01-21
Energi snabbprotokoll 59, 49, 51, 66, 45, 47, 53, 55, 57 2002-12-18
Svar på interpellation 2002/03:31 om Sve- askogs agerande på virkesmarknaden och statens snabbprotokoll 95, 87, 97, 91 2002-12-03
Svar på interpellation 2002/03:41 om stål- produktionen i Degerfors snabbprotokoll 103, 101, 98, 105 2002-12-03
Svar på interpellation 2002/03:44 om regi- onalpolitisk hänsyn hos statliga bolag snabbprotokoll 106, 108 2002-12-03
Svar på interpellation 2002/03:49 om Akallatunneln snabbprotokoll 112, 110, 114 2002-12-03
Svar på interpellation 2002/03:20 om kol- lektiv bestraffning av självförsörjande studenter snabbprotokoll 5, 1, 3 2002-11-19
Svar på interpellation 2002/03:25 om Pos- tens verksamhet snabbprotokoll 15, 13, 10, 7 2002-11-19
Svar på interpellation 2001/02:423 om europeiska tullar snabbprotokoll 66, 62, 64, 55, 57, 61, 59 2002-06-03
Svar på interpellation 2001/02:378 om kvinnors delaktighet i Östersjösamarbetet snabbprotokoll 55, 59, 57, 61 2002-05-14
Svar på interpellation 2001/02:250 om gränshinder i Norden snabbprotokoll 17, 19, 21, 23 2002-04-09
Svar på interpellation 2001/02:327 om tra- fiken över Öresund snabbprotokoll 24, 26, 30, 28 2002-04-09
Information från regeringen om WTO- mötet i Qatar snabbprotokoll 35, 23, 25, 33, 27, 19, 29, 37, 31, 21 2001-11-27
(forts. från 10 §) Nordiskt samarbete (forts. UU13) snabbprotokoll 139, 137, 141, 143, 145, 133, 135, 129, 131 2001-05-09
Svar på interpellation 2000/01:322 om aidsmediciner till utvecklingsländerna snabbprotokoll 65, 68, 62 2001-05-08
Svar på interpellationerna 2000/01:292 och 342 om Sveriges Sydafrikapolitik snabbprotokoll 55, 61, 52, 58 2001-05-08
Svar på interpellation 2000/01:283 om ar- betsmarknaden kring norsk-svenska gränsen snabbprotokoll 7, 9, 5 2001-03-23
Svar på interpellation 2000/01:177 om ut- värdering av Östersjömiljarden snabbprotokoll 16, 10, 12, 8 2001-02-16
Justering av protokoll snabbprotokoll 7, 5, 3, 1 2000-05-23
Information från regeringen om WTO- mötet i Seattle snabbprotokoll 164, 174, 156, 176, 170, 172, 178, 158, 154, 182, 162, 180, 166, 160, 168 1999-12-09
Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen snabbprotokoll 103, 101, 110, 97, 105, 93, 99, 95, 107 1999-12-06
Svar på interpellation 1999/2000:81 om krigsmaterielexport till Indien snabbprotokoll 34, 32, 36, 38 1999-11-26
Vissa utrikeshandelspolitiska frågor snabbprotokoll 108, 21, 112, 15, 118, 23, 13, 106, 127, 19, 17, 104, 11, 115, 129, 120, 110 1999-06-01
Svar på interpellation 1998/99:214 om dammbygge i Colombia snabbprotokoll 21, 23, 27, 25 1999-04-27
Svar på interpellation 1998/99:164 om Ba- rentsregionen snabbprotokoll 21, 15, 23, 18 1999-03-16
Svar på interpellation 1998/99:55 om stöd till företag som drabbas av strafftullar snabbprotokoll 53, 51 1999-01-19
Svar på interpellation 1998/99:21 om vape- nexport till Sydkorea snabbprotokoll 7, 1, 5, 3 1998-12-01
Svar på interpellation 1998/99:28 om svenska företag i Tyskland snabbprotokoll 10, 8, 12, 14 1998-12-01
Information från regeringen om WTO:s andra ministermöte i Genève den 18-20 maj snabbprotokoll 48, 60, 38, 58, 64, 44, 52, 36, 56, 42, 62, 40, 34, 32, 50, 46, 54 1998-05-29
Svar på interpellation 1997/98:262 om export till Tyskland snabbprotokoll 124, 122 1998-05-26
Nordiskt samarbete 1997 snabbprotokoll 171, 175, 173 1998-05-25
Svar på interpellationerna 1997/98:236, 220, 221, 222, 224, 226 och 238 om MAI-avtalet snabbprotokoll 28, 22, 12, 1 1998-03-27
Svar på interpellation 1997/98:161 om svenska företag i Tyskland snabbprotokoll 24, 16, 22, 19 1998-03-10
Svar på interpellation 1997/98:144 om MAI-avtalet snabbprotokoll 9, 7, 1, 4 1998-02-20
Information från regeringen om Sveriges ordförandeskap i det nordiska regeringssamarbe- snabbprotokoll 119, 109, 105, 93, 123, 95, 125, 121, 97, 99, 115, 101, 113, 117, 111, 103, 107 1998-02-19
Svar på interpellation 1997/98:103 om gränshinder för EU-medborgare snabbprotokoll 57, 59, 61 1998-01-27
Svar på interpellation 1996/97:335 om export av försvarsmateriel snabbprotokoll 177, 175, 173, 179 1997-06-09
Svar på interpellation 1996/97:339 om det nationella rättssystemet och EU-reglerna snabbprotokoll 182, 184, 186, 180 1997-06-09
Frågestund snabbprotokoll 59, 118, 59, 11, 64, 102, 36, 57, 53, 62, 89, 49, 91, 38, 48, 76, 190, 51, 192, 168, 48, 80, 93, 34, 62, 135, 41, 194, 64, 61, 18, 92, 89, 71, 48, 83, 116, 50, 57, 46, 56, 166, 53, 82, 62, 40, 67, 65, 72, 49, 58, 62, 58, 115, 45, 60, 42, 43, 20, 64, 111, 63, 64, 89, 78, 55, 109, 13, 66, 172, 65, 51, 59, 87, 91, 51, 88, 98, 39, 33, 81, 102, 25, 113, 77, 75, 47, 71, 47, 171, 53, 45, 55, 11, 9, 109, 40, 49, 17, 50, 28, 104, 133, 53, 82, 174, 52, 59, 181, 63, 60, 51, 139, 87, 30, 32, 50, 83, 173, 70, 169, 17, 59, 82, 53, 47, 99, 137, 50, 73, 24, 61, 91, 47, 91, 32, 55, 111, 44, 81, 179, 74, 45, 61, 111, 73, 74, 46, 62, 38, 31, 43, 22, 89, 90, 57, 102, 188 1997-05-29
Sverige och den inre marknaden snabbprotokoll 108, 106 1997-05-29
Sverige, EU och handelspolitiken inför 2000-talet snabbprotokoll 23, 25, 19, 17, 21, 15 1997-05-29
Svar på interpellation 1996/97:275 om världsutställningen år 2005 i Japan snabbprotokoll 112, 118, 114, 116 1997-04-24
Svar på interpellation 1996/97:172 om strafftullar på vissa varor från Kina snabbprotokoll 156, 154 1997-03-06
Svar på interpellation 1996/97:71 och 73 om principerna för krigsmaterielexporten snabbprotokoll 41, 35, 44, 29 1996-11-29
Svar på interpellation 1996/97:25 om vape- nexporten till Indonesien snabbprotokoll 6, 12, 2, 10 1996-10-29
Svar på interpellation 1995/96:194 om Kock- ums vapenaffär med Thailand snabbprotokoll 4, 9, 1, 7 1996-05-31
Svar på interpellation 1995/96:258 om Bofors affärer med Dubai och Bahrain snabbprotokoll 16, 13, 18, 10 1996-05-31

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Leif Pagrotsky

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.