Lena Adelsohn Liljeroth

Bio

Lena Elisabeth Adelsohn Liljeroth, född Liljeroth den 24 november 1955 i Spånga församling, Stockholm, är en svensk journalist och före detta politiker (moderat). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2002–2014, invald för Stockholms kommuns valkrets, samt Sveriges kultur- och idrottsminister från 2006 till 2014.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lena Adelsohn Liljeroth, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1159 (40.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1127 (39.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
259 (9.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
296 (10.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lena röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lena röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Kultur- och idrottsministerKulturdepartementet2010-10-062014-10-03
RiksdagsledamotMahmood Fahmi 2008-05-07 - 2010-10-04, Margareta Cederfelt 2010-10-04 - 2010-10-18, Cecilia Brinck 2010-10-19 - 2010-10-25, Anton Abele 2010-10-26 - 2014-09-29 Statsråd2010-10-042014-09-29
RiksdagsledamotMarianne Watz 2007-09-18 - 2008-05-07, Mahmood Fahmi 2008-05-07 - 2010-10-042008-05-072010-10-04
KulturministerKulturdepartementet2007-01-012010-10-05
RiksdagsledamotMargareta Cederfelt 2006-10-26 - 2007-09-17, Marianne Watz 2007-09-18 - 2008-05-072006-10-262008-05-07
StatsrådUtbildnings- och kulturdepartementet2006-10-242006-12-31
LedamotKulturutskottet2006-10-102006-10-23
SuppleantRiksdagsstyrelsen2006-10-102006-10-23
Riksdagsledamot2006-10-022006-10-25
SuppleantSammansatta justitie- och socialutskottet2006-02-092006-04-26
SuppleantSammansatta utrikes- och socialutskottet2005-02-152005-03-16
SuppleantSocialutskottet2003-01-012006-10-02
LedamotKulturutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantNäringsutskottet2002-10-082003-01-01
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från 12 §) Lättare att läsa (forts. KrU11) snabbprotokoll 112, 118, 120, 116, 114 2014-06-17
Kyrkoantikvarisk ersättning och övriga kulturarvsfrågor snabbprotokoll 103 2014-06-17
Svar på interpellation 2013/14:511 om stödet till svensk idrott snabbprotokoll 35, 31, 29, 33 2014-06-13
Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd snabbprotokoll 59, 61 2014-06-05
Marinens Musikkår i Karlskrona snabbprotokoll 75, 31, 49, 77, 29, 51 2014-06-05
Svar på interpellationerna 2013/14:441 och 450 om ansvaret för lokal och regional nyhetsbevakning snabbprotokoll 11, 5, 1, 8 2014-05-12
Svar på interpellation 2013/14:370 om Grafikens Hus i Mariefred snabbprotokoll 44, 41 2014-04-15
Svar på interpellation 2013/14:392 om Institutet för språk och folkminnen snabbprotokoll 53, 46, 49, 51 2014-04-15
Svar på interpellationerna 2013/14:352 och 377 om scenkonstpensioner och övergångsregler snabbprotokoll 37, 31, 40, 34 2014-04-15
Finska tv-sändningar i Sverige snabbprotokoll 74, 76 2014-03-13
Musik- och kulturskolorna snabbprotokoll 60, 58 2014-03-13
Svar på interpellation 2013/14:261 om SVT:s regionala nyhetsbevakning snabbprotokoll 44, 47, 39, 36 2014-02-18
Svar på interpellation 2013/14:275 om nationella minoriteter och Filminstitutet snabbprotokoll 48, 52, 50 2014-02-18
Satsning på friluftsrörelsen snabbprotokoll 39, 41 2014-01-16
Upprättande av en evenemangslista snabbprotokoll 61, 59 2014-01-16
Utvärdering av Skapande skola snabbprotokoll 67, 69 2014-01-16
Svar på interpellation 2013/14:196 om möjligheten att ta del av tv-sändningarna från vinter-OS snabbprotokoll 103, 95, 100, 97 2013-12-18
Svar på interpellation 2013/14:205 om museer som verktyg för integration snabbprotokoll 107, 104, 110, 112 2013-12-18
(forts. från 8 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) snabbprotokoll 147, 151, 141, 149, 153, 145, 143 2013-12-11
Läsa för livet snabbprotokoll 200, 196, 194, 192, 198 2013-12-11
Svar på interpellation 2013/14:182 om scenkonstens internationalisering snabbprotokoll 62, 66, 64, 68 2013-12-09
Synen på ideella föreningar som företag snabbprotokoll 87, 85 2013-11-21
Villkoren för gästarbetare vid arenabyggen i Qatar snabbprotokoll 63, 61 2013-11-21
Bildning och tillgänglighet - radio och tv i allmänhetens tjänst 2014-2019 snabbprotokoll 138, 142, 136, 140, 144, 134, 146 2013-11-20
Svar på interpellation 2013/14:78 om bevarandet av Dialekt- och ortnamnsarkivet snabbprotokoll 5, 3, 1 2013-11-15
Ny bibliotekslag snabbprotokoll 26, 30, 22, 32, 28, 20, 24 2013-10-24
Läsfrämjande åtgärder för barn och unga snabbprotokoll 51, 53 2013-10-17
Satsningar på elitidrott snabbprotokoll 65, 63 2013-10-17
Byggandet av fotbollsarenor i Qatar snabbprotokoll 21, 19 2013-10-03
Femte jobbskatteavdraget och barns idrottsaktiviteter snabbprotokoll 41, 39 2013-10-03
Läsförståelsen hos unga snabbprotokoll 13, 11 2013-10-03
Resurser till läsfrämjande verksamhet snabbprotokoll 53, 51 2013-10-03
Centralisering av Institutet för språk och folkminnen protokoll 75, 73 2013-09-19
Mångfalden i den svenska landsbygdskulturen protokoll 45, 47 2013-09-19
Vinter-OS i Sverige protokoll 63, 61 2013-09-19
Kulturmiljöns mångfald snabbprotokoll 172, 170, 168, 166, 174 2013-06-12
Bemanningen på skolbibliotek snabbprotokoll 43, 41 2013-04-25
Den nya bibliotekslagen och personalens betydelse snabbprotokoll 95, 97 2013-04-25
Litteraturutredningen snabbprotokoll 75, 77 2013-04-25
Scenkonsten snabbprotokoll 83, 85 2013-04-25
Svar på interpellation 2012/13:342 om kunskapen om skogens betydelse snabbprotokoll 24, 27, 20, 29 2013-04-09
Barns och ungdomars tillgång till kultur snabbprotokoll 84, 86 2013-03-21
Svar på interpellationerna 2012/13:301 och 313 om bibliotekslån och författarersättning snabbprotokoll 47, 43, 51, 54 2013-03-12
Svar på interpellation 2012/13:281 om Kulturarvslyftet snabbprotokoll 28, 34, 31, 36 2013-03-05
Svar på interpellation 2012/13:282 om framtidens digitalisering av biografer snabbprotokoll 37, 41, 43, 39 2013-03-05
Läsfrämjande åtgärder snabbprotokoll 89, 87 2013-01-31
Svar på interpellation 2012/13:212 Är idrottsrörelsen ett företag? snabbprotokoll 1, 7, 3, 5 2013-01-31
Läsandet snabbprotokoll 141, 143 2012-12-13
Sportsändningar på tv snabbprotokoll 149 2012-12-13
Kultur, medier, trossamfund och fritid snabbprotokoll 84, 94, 105, 48, 86, 115, 113, 111, 32, 46, 101, 66, 95, 101, 65, 38, 103, 44, 80, 97, 26, 40, 42, 64, 78, 3, 67, 103, 45, 92, 36, 36, 42, 34, 105, 55, 38, 107, 76, 109, 107, 46, 96, 82, 73, 48, 24, 47, 98, 90, 88, 40, 113, 71, 49, 44, 99 2012-12-11
Svar på interpellation 2012/13:155 om kultursamverkansmodellen snabbprotokoll 80, 78, 84, 82 2012-12-07
Svar på interpellation 2012/13:144 om uppföljning av Skapande skola snabbprotokoll 9, 5, 11, 1 2012-12-04
Svar på interpellation 2012/13:82 om varsel och neddragningar inom dagspressen snabbprotokoll 19, 17, 15, 21 2012-11-16
Svar på interpellation 2011/12:405 om Kulturarvslyftet protokoll 41, 39, 37, 35 2012-06-12
Avdragsrätt för inköp av konst protokoll 66, 68 2012-06-07
Fotbollsvåldet protokoll 43, 41 2012-06-07
Propositioner från Kulturdepartementet protokoll 88, 86 2012-06-07
Folkbibliotekens roll protokoll 82, 84 2012-04-12
Skapande skola protokoll 75, 77, 74, 76 2012-03-22
(forts.) Svar på interpellation 2011/12:256 om den nationella betydelsen av det rullande kulturarvet protokoll 58, 54, 56 2012-03-13
Svar på interpellation 2011/12:256 om den nationella betydelsen av det rullande kulturarvet protokoll 52 2012-03-13
Svar på interpellation 2011/12:217 om en ny bibliotekslag protokoll 5, 1, 7, 3 2012-02-23
Arbetsuppgifter inom Kulturarvslyftet protokoll 72, 70 2012-02-16
Kulturarvslyftet protokoll 62, 129, 131, 48, 64, 58, 61, 46, 60, 59 2012-02-16
Svar på interpellation 2011/12:160 om beredningen av proposition om annonstid i radio och tv protokoll 54, 52, 48, 50 2011-12-13
(forts. från 5 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) protokoll 103, 107, 99, 105, 109, 111, 101, 95, 97 2011-12-08
Svar på interpellation 2011/12:133 om filmavtalet protokoll 22, 16, 24, 19 2011-12-06
Svar på interpellation 2011/12:134 om digital radio protokoll 28, 25, 31 2011-12-06
Svar på interpellation 2011/12:135 om Kulturarvslyftet protokoll 32, 35, 40, 38 2011-12-06
Filmavtalet protokoll 97, 76, 78, 95 2011-12-01
Riksdagens tillkännagivanden om scenkonsten protokoll 87 2011-12-01
Scenkonstnärernas pensioner protokoll 71 2011-12-01
Kultur för barn protokoll 66, 68 2011-11-17
Kulturminnesvården protokoll 46, 48 2011-11-17
Svar på interpellation 2011/12:22 om Umeå som Europas kulturhuvudstad 2014 snabbprotokoll 10, 8, 12, 14 2011-10-14
Svar på interpellation 2010/11:422 om folkbibliotekets roll i samhället protokoll 9, 1, 4, 7 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:405 om idrott för alla snabbprotokoll 30, 22, 28, 25 2011-06-07
Svar på interpellation 2010/11:414 om Skapande skolas eventuella mervärde för alla elever snabbprotokoll 37, 35, 33, 31 2011-06-07
Svar på interpellation 2010/11:361 om bevarandet av den unika konstsamlingen på Biby snabbprotokoll 48, 46, 50, 44 2011-05-17
Kulturellt samarbete mellan Grekland och Sverige snabbprotokoll 64, 66 2011-04-14
Moms för ideella föreningar snabbprotokoll 47 2011-04-14
Public service-avgift snabbprotokoll 62, 60 2011-04-14
Ungdomars idrottande snabbprotokoll 80 2011-04-14
Extremisthot mot kulturarbetare snabbprotokoll 47, 45 2011-04-07
Kulturen och den nationella digitala agendan snabbprotokoll 75, 73 2011-04-07
Moms för ideella organisationer snabbprotokoll 97 2011-04-07
Parlamentarisk utredning om public service snabbprotokoll 39, 37 2011-04-07
Vinter-OS 2022 snabbprotokoll 95, 93 2011-04-07
Svar på interpellation 2010/11:272 om uppdragsarkeologiska undersökningar snabbprotokoll 115, 113, 109, 111 2011-03-29
Svar på interpellation 2010/11:287 om nationell samordning snabbprotokoll 116, 122, 118, 120 2011-03-29
Svar på interpellation 2010/11:258 om barnfattigdom och kultur snabbprotokoll 31, 27, 33, 29 2011-03-11
Svar på interpellation 2010/11:207 om Dalhalla snabbprotokoll 8, 4, 1, 6 2011-03-04
Svar på interpellation 2010/11:208 om stärkande av den mediala mångfalden snabbprotokoll 13, 15, 11, 9 2011-03-04
Bokutredningen snabbprotokoll 77, 79 2011-03-03
Public service snabbprotokoll 39, 67, 41, 65 2011-03-03
Svar på interpellation 2010/11:175 om Strindbergsjubileet 2012 snabbprotokoll 5, 7, 3, 1 2011-02-11
Svar på interpellation 2010/11:176 om kultursponsring snabbprotokoll 16, 8, 14, 11 2011-02-11
Svar på interpellation 2010/11:177 om portföljmodellen snabbprotokoll 17, 23, 21, 19 2011-02-11
Svar på interpellation 2010/11:153 om kulturskatten Österbybruk snabbprotokoll 14, 12, 10, 8 2011-02-04
Svar på interpellation 2010/11:102 om tillgång till digitalbio i hela landet snabbprotokoll 18, 21, 23, 15 2010-12-10
Svar på interpellation 2010/11:70 om ett nytt operahus i Stockholm snabbprotokoll 6, 1, 3, 8 2010-11-25
Distributionsstödet till pressen protokoll 59, 57 2010-10-21
Satsning på elitidrott protokoll 81, 83 2010-10-21
Svar på interpellation 2009/10:411 om statens stöd till jazzmusiken snabbprotokoll 145, 147, 149, 151 2010-06-08
Svar på interpellation 2009/10:458 om Nationalmuseum snabbprotokoll 156, 152, 158, 154 2010-06-08
Svar på interpellation 2009/10:487 om Konst åt alla snabbprotokoll 159, 163, 161, 165 2010-06-08
Svar på interpellation 2009/10:489 om inkomstgarantier för konstnärer snabbprotokoll 170, 172, 166, 168 2010-06-08
Svar på interpellation 2009/10:496 om kulturpolitiken 2006-2010: 1 252 242 färre museibesökare snabbprotokoll 179, 177, 173, 175 2010-06-08
Idrottens betydelse för integration och jämställdhet snabbprotokoll 64, 66 2010-05-27
Nya villkor för stödet till dagspressen snabbprotokoll 130, 126, 128 2010-05-27
Arbetet mot idrottshuliganer snabbprotokoll 74, 76 2010-05-06
Konstnärernas ekonomiska villkor snabbprotokoll 52, 50 2010-05-06
Sänkt inkomstskatt som kulturpolitisk reform snabbprotokoll 34, 36 2010-05-06
(forts.) Svar på interpellation 2009/10:302 om oberoende public service-företag protokoll 59, 57 2010-04-06
Svar på interpellation 2009/10:298 om den svenska mediekoncentrationen protokoll 43, 49, 46, 52 2010-04-06
Svar på interpellation 2009/10:302 om oberoende public service-företag protokoll 55, 53 2010-04-06
Satsningen på Skapande skola protokoll 84, 86 2010-03-18
Svar på interpellation 2009/10:209 om jämställdheten inom kulturen protokoll 88, 82, 84, 86 2010-02-09
Besökstalen på de statliga museerna protokoll 17, 15 2010-01-21
Budgetmedel för kulturjubileer protokoll 57, 55 2010-01-21
Könsbalans i stödet till svensk film protokoll 5, 3 2010-01-21
Opartiskheten hos public service protokoll 25, 23 2010-01-21
Svar på interpellation 2009/10:163 om ackrediterat dopningslaboratorium protokoll 5, 7, 1, 3 2010-01-19
Tid för kultur protokoll 74, 69, 67, 78, 76, 71, 80 2009-12-14
Svar på interpellation 2009/10:121 om jazzmusikens ställning i kulturpolitiken protokoll 5, 3, 1, 7 2009-11-30
Svar på interpellation 2009/10:49 om kultur i arbetslivet protokoll 2, 6, 11, 13 2009-11-24
Svar på interpellation 2009/10:50 om förändring av det statliga stödet till kulturtidskrifter protokoll 24, 21, 14, 17 2009-11-24
Svar på interpellation 2009/10:56 om ett levande EWK-museum protokoll 31, 25, 27, 29 2009-11-24
Svar på interpellation 2009/10:61 om tjänstledighet för uppdrag inom kyrkan protokoll 38, 32, 34, 42 2009-11-24
Svar på interpellation 2009/10:89 om kulturarbetarnas arbetstillfällen och arbetsvillkor protokoll 45, 47, 49, 43 2009-11-24
Kyrkoantikvariska frågor protokoll 53, 55, 51, 49, 57 2009-11-19
Radio och tv i allmänhetens tjänst 2010-2013 protokoll 32, 38, 40, 30, 34, 28, 36 2009-11-19
Avtalen mellan staten och Svenska kyrkan protokoll 82, 80 2009-11-12
Kulturpolitiken protokoll 38, 36 2009-11-12
Svar på interpellation 2009/10:25 om översyn av mediekoncentrationen i Sverige protokoll 29, 32, 37, 35 2009-10-20
Svar på interpellation 2008/09:524 om bildkonstnärernas ersättning för utfört arbete protokoll 48, 50, 44, 46 2009-06-01
Svar på interpellation 2008/09:551 om ombyggnad av Nationalmuseum i Stockholm protokoll 51, 55, 53, 57 2009-06-01
Svar på interpellation 2008/09:508 om dopningslaboratoriets framtid protokoll 45, 43, 47, 41 2009-05-26
Språk för alla - förslag till språklag protokoll 147, 135, 139, 143, 141, 145, 137 2009-05-20
Svar på interpellation 2008/09:483 om kulturarbetarnas arbetsvillkor protokoll 36, 34, 38, 40 2009-05-11
(forts. från 10 §) Statens stöd till idrotten (forts. KrU8) protokoll 115, 117, 125, 121, 127, 119, 123 2009-05-07
Utbildningen i estetiska ämnen protokoll 66 2009-04-23
Yttrandefriheten på Internet protokoll 79, 77 2009-04-23
Kulturutredningen protokoll 68, 70 2009-04-02
Prioriteringar inom kulturområdet protokoll 32, 34 2009-04-02
Satsningen Skapande skola protokoll 56, 58 2009-04-02
Svar på interpellation 2008/09:398 om sponsring av kultur protokoll 165, 163, 167, 161 2009-03-24
Arbetsmarknaden på kulturområdet protokoll 83, 85 2009-02-26
Kopplingen mellan idrott och politik protokoll 35, 37 2009-02-26
Kultur och jämställdhet protokoll 51, 53 2009-02-26
Svar på interpellation 2008/09:304 om Sveriges glasskatter protokoll 66, 74, 72, 69 2009-02-17
Svar på interpellation 2008/09:260 om Strömsholms kanal protokoll 107, 113, 109, 111 2009-02-10
Svar på interpellation 2008/09:231 om situationen för de kulturellt yrkesverksamma protokoll 51, 48, 53, 46 2009-01-20
Svar på interpellation 2008/09:184 om förhållanden inom Kulturutredningen protokoll 232, 236, 230, 234 2008-12-16
Svar på interpellation 2008/09:185 om jävssituation i Statens kulturråd protokoll 241, 243, 237, 239 2008-12-16
Svar på interpellation 2008/09:141 om Sveriges Television som hela Sveriges television protokoll 127, 125, 123, 129 2008-12-02
Svar på interpellation 2008/09:117 om regeringens hantering av presstödet protokoll 101, 103, 99, 105 2008-11-25
Svar på interpellation 2008/09:12 om betalningsfrekvens för tv-avgifter protokoll 62, 59, 65 2008-10-21
Svar på interpellation 2008/09:29 om minskade anslag till Forum för levande historia 2008 protokoll 72, 69, 66, 74 2008-10-21
Anslaget till Forum för levande historia protokoll 11, 13 2008-10-02
Svar på interpellation 2007/08:840 om barns läsande protokoll 7, 1, 3, 5 2008-09-11
Miljömålet om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse protokoll 130, 132 2008-06-12
Tillgängligheten till kulturupplevelser protokoll 106, 108 2008-06-12
Svar på interpellation 2007/08:687 om Världskulturmuseets framtid protokoll 123, 117, 121, 119 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:689 om kultur i skolan protokoll 124, 130, 127, 132 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:700 om genus på museer protokoll 137, 139, 133, 135 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:701 om kyrkoantikvarisk ersättning protokoll 140, 146, 143 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:702 om kostnadsansvar för antikvariska utgrävningar protokoll 147, 151, 149 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:703 om ett Ingmar Bergman-centrum på Fårö protokoll 152, 155, 160, 158 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:744 om Riksantikvarieämbetets flytt till Gotland protokoll 163, 161, 168, 166 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:750 om kultur tillgänglig för teckenspråkiga protokoll 173, 175, 169, 171 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:794 om Föremålsvård i Grängesberg protokoll 176, 179, 184, 182 2008-06-02
Kulturarvsverksamhet i landsorten protokoll 41, 43 2008-05-08
Utredning om svensk film protokoll 65 2008-05-08
Svar på interpellation 2007/08:603 om kulturpolitikens förankring i den representativa demokratin protokoll 21, 15, 19, 17 2008-05-05
Svar på interpellation 2007/08:608 om åldersgräns på bio och föräldrars ansvar protokoll 26, 28, 24, 22 2008-05-05
Svar på interpellation 2007/08:583 om avvecklingen av presstödet protokoll 18, 16, 8, 12 2008-04-21
Svar på interpellation 2007/08:590 om kultur till barn och ungdom protokoll 23, 25, 19, 21 2008-04-21
Svar på interpellation 2007/08:558 om villkoren för dem som arbetar inom den fria scenkonsten protokoll 22, 18, 24, 20 2008-04-14
Svar på interpellation 2007/08:526 om Raoul Wallenbergs Center i Gamla riksarkivet på Riddarholmen protokoll 120, 116, 118 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:473 om mottagning av finska tv-sändningar i Norrbotten protokoll 124, 126, 130, 128 2008-03-28
Försvarsmuseet i Boden protokoll 77, 79 2008-03-27
Kulturen och hälsan protokoll 65, 67 2008-03-27
Public service-utredningen protokoll 45, 47 2008-03-27
Svar på interpellation 2007/08:437 om presstödet protokoll 153, 162, 150, 158 2008-03-25
Svar på interpellationerna 2007/08:435 och 446 om strategi för att få stora internationella idrottsevenemang till Sverige protokoll 149, 138, 145, 131 2008-03-25
Barnomsorg på obekväm arbetstid protokoll 58, 60 2008-03-06
Vinter-OS till Sverige protokoll 80, 78 2008-03-06
Svar på interpellation 2007/08:396 om musik i hela landet protokoll 125, 128, 132, 130 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:349 om Länsmusiken snabbprotokoll 131, 129, 135, 133 2008-02-19
Svar på interpellation 2007/08:355 om kamp mot dopning snabbprotokoll 138, 142, 136, 140 2008-02-19
Svar på interpellation 2007/08:317 om stödet till tidskriften Mana protokoll 77, 80, 85, 83 2008-01-29
Bevarandet av Österbybruks kulturvärden protokoll 83, 85 2008-01-17
Det sydsamiska kulturcentrumet Gaaltije protokoll 59 2008-01-17
Fri entré för vuxna på statliga museer protokoll 51, 53 2008-01-17
Kulturens roll inom folkhälsoarbetet protokoll 39, 41 2008-01-17
(forts. från 7 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) protokoll 126, 124, 114, 118, 120, 122, 116 2007-12-05
Svar på interpellation 2007/08:189 om kulturarbetarnas villkor protokoll 74, 69, 81, 79 2007-12-04
Tillstånd för digital marksänd tv protokoll 182, 180, 184, 178, 186 2007-11-28
Svar på interpellation 2007/08:155 om kultur i hela Sverige protokoll 118, 108, 116, 112 2007-11-23
Svar på interpellation 2007/08:113 om EWK:s världsunika politiska konst protokoll 82, 88, 86, 84 2007-11-20
Samarbete med Danmark om OS 2024 protokoll 77, 75 2007-11-15
Stödet till En bok för alla protokoll 43, 45 2007-11-15
(forts.) Svar på interpellation 2007/08:54 om presstödet protokoll 45, 50, 48 2007-11-13
Svar på interpellation 2007/08:54 om presstödet protokoll 42 2007-11-13
Svar på interpellation 2007/08:92 om problem med mediekoncentration protokoll 54, 59, 57, 51 2007-11-13
Kulturpolitik protokoll 294, 296, 292, 290, 284, 288, 286 2007-10-17
Svar på interpellation 2007/08:19 om regler för utgrävningskostnader protokoll 30, 27, 24 2007-10-02
Finansiering av kulturella inslag i skolan protokoll 49, 47 2007-09-27
Textning av svensk film på bio protokoll 23, 25 2007-09-27
Svar på interpellation 2006/07:649 om En bok för alla protokoll 95, 89, 92, 97 2007-08-16
Svar på interpellation 2006/07:613 om public services framtid protokoll 51, 47, 45, 49 2007-06-18
Svar på interpellation 2006/07:614 om kulturmålen och demokratin protokoll 52, 54, 58, 56 2007-06-18
Svar på interpellation 2006/07:627 om mål och verksamhet för nya Riksutställningar på Gotland protokoll 59, 63, 65, 61 2007-06-18
Svar på interpellation 2006/07:629 om den uppdragsarkeologiska verksamheten protokoll 68, 66, 70, 72 2007-06-18
Svar på interpellation 2006/07:635 om arbetarrörelsens kulturarv protokoll 73, 75, 77, 79 2007-06-18
Svar på interpellation 2006/07:637 om Kulturaktion 07 protokoll 82, 80, 84, 86 2007-06-18
Svar på interpellation 2006/07:638 om film på bio i hela landet protokoll 89, 91, 94, 87 2007-06-18
Säkerheten vid större idrottsevenemang protokoll 59, 61 2007-06-07
Svar på interpellation 2006/07:537 om ett mångkulturellt samhälle i balans protokoll 80, 84, 78, 82 2007-05-29
Svar på interpellation 2006/07:471 om kulturmiljöpolitiken som en integrerad del av klimat- och miljöpolitiken protokoll 37, 35, 39 2007-04-24
Svar på interpellation 2006/07:442 om avgifter på bibliotekslån protokoll 43, 50, 39, 48 2007-04-13
Svar på interpellation 2006/07:451 om danskonsten protokoll 55, 53, 51 2007-04-13
Svar på interpellation 2006/07:459 om pris- och löneomräkning för kultursektorn protokoll 56, 58, 60 2007-04-13
Svar på interpellation 2006/07:325 om konstnärers ersättning vid utställningsuppdrag protokoll 80, 76, 78, 74 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:329 om gränsen för kultur- och yttrandefriheten protokoll 95, 97, 93, 91 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:374 om ett rikt kulturutbud i hela landet protokoll 108, 98, 100, 104 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:390 om besparingar på En bok för alla protokoll 111, 115, 109, 113 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:401 om framtiden för Accessprojektet protokoll 116, 121, 124, 118 2007-03-26
Svar på interpellationerna 2006/07:327 och 380 om en nationell strategi för läsning protokoll 84, 81, 87, 90 2007-03-26
Ett nationellt skogsmuseum protokoll 85 2007-03-22
Medel till restaurering av museer protokoll 71, 69 2007-03-22
Riksutställningars och Riksantikvarieämbetets flytt till Gotland protokoll 51, 49 2007-03-22
Riksutställningars underskott för 2007 protokoll 39, 37 2007-03-22
Svar på interpellation 2006/07:247 om public service-bolagens uppdrag protokoll 71, 67, 75, 77 2007-02-20
Svar på interpellation 2006/07:248 om anslagen till kulturinstitutioner som påverkas av nya momsregler protokoll 81, 78, 84, 86 2007-02-20
Svar på interpellation 2006/07:254 om kulturministerns och regeringens syn på presstödet protokoll 99, 97, 87, 92 2007-02-20
Svar på interpellation 2006/07:259 om stödet till ny-, om- eller tillbyggnad av icke-statliga kulturlokaler protokoll 104, 106, 102, 100 2007-02-20
Svar på interpellation 2006/07:170 om kulturlivet och amatörkulturen protokoll 9, 4, 1, 7 2007-02-02
Svar på interpellation 2006/07:198 om kvaliteten på de statliga museerna protokoll 10, 14, 12, 16 2007-02-02
Svar på interpellation 2006/07:212 om effekterna för kulturarbetarna av den försämrade arbetslöshetsförsäkringen protokoll 19, 23, 21, 17 2007-02-02
Förbud mot andra språk än svenska på lektionstid protokoll 79, 77 2007-01-18
Kulturmomsen protokoll 36, 53, 34, 55 2007-01-18
Vinter-OS i Sverige 2018 protokoll 89, 91 2007-01-18
Svar på interpellationerna 2006/07:133 om Medelhavsmuseet och 134 om Kungl. myntkabinettet protokoll 102, 107, 104, 100 2007-01-16
(forts.) Svar på interpellationerna 2006/07:97 och 102 om främjande av idrottsevenemang i Sverige protokoll 51 2006-12-05
Svar på interpellationerna 2006/07:97 och 102 om främjande av idrottsevenemang i Sverige protokoll 47, 38, 29 2006-12-05
Svar på interpellation 2006/07:68 om kulturarbetarnas försämrade villkor protokoll 8, 4, 11, 1 2006-11-24
Svar på interpellation 2006/07:70 om arvet från forntiden protokoll 12, 18, 15 2006-11-24
Svar på interpellation 2006/07:31 om regeringens strypning av mångfalden i medierna protokoll 43, 46, 31, 38 2006-11-21
Svar på interpellation 2006/07:39 om förutsättningarna för public service protokoll 60, 47, 58, 51, 55 2006-11-21
Svar på interpellation 2006/07:11 om public service protokoll 26, 28, 24, 30 2006-11-07
Svar på interpellationerna 2006/07:28 och 33 om fri entré på statliga museer protokoll 37, 31, 40, 34 2006-11-07
Folkrörelsefrågor och allmänna samlingslokaler protokoll 154 2006-06-15
(forts. från 14 §) Radio och tv i allmänhetens tjänst 2007-2012 (forts. KrU28) protokoll 136, 138, 134 2006-05-31
Folkbildningsfrågor protokoll 104, 102, 99, 97, 80 2006-05-31
Svensk narkotikapolitik protokoll 96, 100, 98 2006-04-26
Statsbidrag till ungdomsorganisationer protokoll 20, 22, 6 2006-04-20
Svar på interpellation 2005/06:325 om hotet mot Nationalmuseum protokoll 12, 14, 9 2006-04-19
Svar på interpellation 2005/06:297 om vapenamnesti protokoll 13, 10 2006-03-20
Svar på interpellation 2005/06:298 om polisens inställning till att bekämpa klotter protokoll 18, 20, 22 2006-03-20
Ungdomsarbetslösheten protokoll 38, 36 2006-01-19
(forts. från prot. 45) Fokus på film - en ny svensk filmpolitik (forts. KrU5) protokoll 187, 189 2005-12-07
Statligt stöd för kvinnors organisering protokoll 199 2005-12-07
(forts.) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) protokoll 143, 145, 147 2005-12-06
Fokus på film - en ny svensk filmpolitik protokoll 212 2005-12-06
Svar på interpellation 2005/06:78 om textade tv-program för hörselskadade protokoll 31, 34 2005-11-21
Svar på interpellationerna 2005/06:62 och 68 om Radio Islam protokoll 11, 14, 8 2005-11-10
Sjukvård och sociala frågor protokoll 218 2005-10-13
Museer och utställningar protokoll 23, 4, 11, 21, 13 2005-05-12
Svar på interpellation 2004/05:535 om konstnärliga högskoleutbildningar protokoll 19, 21, 23 2005-05-09
Utlokaliseringen av statliga myndigheter protokoll 94, 96 2005-04-21
Svar på interpellation 2004/05:450 om nytt hot mot sjöräddningen protokoll 57, 55, 53 2005-04-12
(forts. från 7 §) Idrottsfrågor (forts. KrU5) protokoll 95, 97 2005-04-07
Filmfrågor protokoll 24, 15, 2, 26, 17 2005-03-10
Kvinnors löner protokoll 43, 41 2005-03-10
Svar på interpellation 2004/05:342 om regeringens planer på att flytta Riksantikvarieämbetet till Gotland protokoll 25, 19, 13 2005-02-17
Svar på interpellation 2004/05:248 om risken för hiv/aids-epidemi i länderna runt Östersjön protokoll 91, 89, 93 2005-01-25
Svar på interpellation 2004/05:237 om stöd till kvinnors organisering protokoll 131, 134 2004-12-17
(forts. från 13 §) Makt att bestämma - rätt till välfärd. Ungdomspolitiska frågor (forts. KrU2) protokoll 141, 139 2004-12-01
Makt att bestämma - rätt till välfärd. Ungdomspolitiska frågor protokoll 114, 112, 103 2004-12-01
Svar på interpellation 2004/05:112 om skatteregler för scenarbetare protokoll 90, 95, 100 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:97 om orimliga hyror för statliga museer protokoll 62, 58 2004-11-15
Avdrag för s.k. sponsring protokoll 121 2004-10-27
Kultur och tillväxt protokoll 139, 157, 159 2004-10-13
Det fria inträdet på statliga museer protokoll 35, 37 2004-09-30
Svar på interpellation 2003/04:516 om underhåll av museisamlingars byggnader protokoll 73, 76 2004-06-15
Svar på interpellation 2003/04:451 om framtidstro för landets fångar protokoll 8, 5, 2 2004-05-18
Samarbetet mellan socialtjänsten och kriminalvården protokoll 34, 36 2004-05-13
Övergripande frågor på kulturområdet protokoll 263 2004-04-28
Egenföretagande bland ungdomar protokoll 36, 38 2004-03-25
Svar på interpellationerna 2003/04:338 och 339 om småföretagen och jobben protokoll 29, 34, 39 2004-03-23
Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter protokoll 99, 75, 97 2004-03-03
Svar på interpellation 2003/04:265 om organisationer som motverkar rasism och nazism protokoll 14, 12, 16 2004-02-13
Svenska Sjöräddningssällskapet protokoll 95, 97 2004-02-05
Ansvaret för offer för människosmuggling protokoll 13, 15 2003-11-27
Svar på interpellation 2003/04:88 om fria sprutbyten för narkomaner protokoll 54, 46 2003-11-18
(forts. från 12 §) Arkitektur, form och design (forts. KrU3) protokoll 148, 156, 154 2003-11-12
Svar på interpellation 2003/04:59 om kostnader för museum protokoll 4, 6, 2 2003-11-11
Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse protokoll 89 2003-10-29
(forts. från 10 §) Vissa frågor inom spelom- rådet m.m. (forts. KrU8) snabbprotokoll 108, 110 2003-06-03
Vissa frågor inom spelområdet m.m. snabbprotokoll 99 2003-06-03
Svar på interpellation 2002/03:391 om hantverkare inom kulturmiljöområdet snabbprotokoll 9, 11, 13 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:250 om pi- ratkopierade programkort för betal-TV snabbprotokoll 6, 3 2003-05-13
Frågestund snabbprotokoll 34, 65, 17, 32, 70, 15, 63, 68 2003-04-03
Ungdomsfrågor snabbprotokoll 129, 115, 120, 112, 117, 122 2003-03-06
Svar på interpellation 2002/03:172 om ung- domars idrottande och kulturella skapande snabbprotokoll 44, 48, 41 2003-02-18
Svar på interpellationerna 2002/03:151 och 2002/03:158 om föreningen KRIS snabbprotokoll 15, 9, 12 2003-02-14
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 123 2002-12-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lena Adelsohn Liljeroth

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.