Lena Hallengren

Bio

Lena Ingeborg Hallengren, född 25 december 1973 i Kalmar, är en svensk politiker (socialdemokrat). Hon var Sveriges socialminister mellan 2019 och 2022, sedan 2022 gruppledare för Socialdemokraterna i Sveriges riksdag.
Hon var förbundssekreterare för SSU åren 1999–2002, ledamot av SSU:s förbundsstyrelse 1995–2002 och ordförande för Kalmar läns SSU-distrikt 1996–1998. Efter riksdagsvalet 2002 utnämndes hon till biträdande utbildningsminister och ungdomsminister i Utbildningsdepartementet och hon fick även i uppdrag att leda socialdemokraternas särskilda ungdomsgrupp. Hon var under 2002 suppleant i EU:s så kallade framtidskonvent som hade till uppgift att diskutera och ta fram förslag till ny EU-konstitution.Mellan 2006 och 2018 var hon riksdagsledamot, med presidieuppdrag i trafikutskottet, socialutskottet och senast utbildningsutskottet. Den 8 mars 2018 utnämndes hon till barn-, äldre- och jämställdhetsminister efter Åsa Regnér. Efter valet 2018 och perioden av övergångsregering utnämndes hon i januari 2019 till Sveriges socialminister.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lena Hallengren, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2979 (48.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1649 (26.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
199 (3.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1327 (21.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lena röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lena röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Vice ordförandeValberedningen2022-10-242026-09-21
LedamotValberedningen2022-10-192022-10-24
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112026-10-11
LedamotRiksdagsstyrelsen2022-10-112026-09-21
GruppledareSocialdemokraterna2022-10-07
Riksdagsledamot2022-10-072026-09-21
RiksdagsledamotBjörn Petersson 2018-09-24 - 2022-09-26, Björn Petersson 2022-09-26 - 2022-10-06 Statsråd2022-09-262022-10-06
RiksdagsledamotBjörn Petersson 2018-09-24 - 2022-09-26, Björn Petersson 2022-09-26 - 2022-12-31 Statsråd2022-09-262026-09-21
SocialministerSocialdepartementet2021-11-302022-10-06
SocialministerSocialdepartementet2021-07-092021-11-30
SocialministerSocialdepartementet2019-09-102021-07-09
SocialministerSocialdepartementet2019-01-212019-09-10
RiksdagsledamotKarl Längberg 2018-03-08 - 2018-09-24, Björn Petersson 2018-09-24 - 2022-09-26 Statsråd2018-09-242022-09-26
StatsrådSocialdepartementet2018-03-082019-01-21
RiksdagsledamotKarl Längberg 2018-03-08 - 2018-09-24 Statsråd2018-03-082018-09-24
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-03-15
OrdförandeUtbildningsutskottet2014-10-072018-03-08
Riksdagsledamot2014-09-292018-03-07
LedamotKrigsdelegationen2010-10-192014-10-14
LedamotSocialutskottet2010-10-122010-10-12
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
OrdförandeTrafikutskottet2009-04-022010-10-04
LedamotTrafikutskottet2009-04-012009-04-02
Riksdagsledamot2009-03-022010-10-04
RiksdagsledamotDan Nilsson 2008-03-03 - 2009-03-012008-03-032009-03-01
SuppleantEuroparådets svenska delegation2006-11-012007-04-16
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102009-04-01
Riksdagsledamot2006-10-072008-03-02
StatsrådUtbildnings- och kulturdepartementet2006-10-022006-10-06
RiksdagsledamotDan Nilsson 2006-10-02 - 2006-10-062006-10-022006-10-06
StatsrådUtbildnings- och kulturdepartementet2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Särskild debatt om otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner 2022/23:74 2, 10, 12, 26, 2, 10, 12, 26 2023-03-14
Svar på interpellationerna 2022/23:204 och 208 om Äldreomsorgslyftet 2022/23:70 72, 75, 78, 72, 75, 78, 72, 75, 78, 72, 75, 78 2023-03-07
Statsministerns frågestund 2022/23:26 5, 8, 5, 8, 71, 62 2022-11-24
Prövning av förslag till statsminister 2022/23:9 3, 3 2022-10-17
Svar på interpellation 2021/22:539 om tillgängligheten till särläkemedel 2021/22:138 61, 63, 65, 67 2022-06-28
Svar på interpellation 2021/22:546 om skyddsnätet för sexualbrottsutsatta 2021/22:138 68, 70, 72, 74 2022-06-28
Svar på interpellationerna 2021/22:530 och 531 om konkurrensneutralitet samt små och professionsdrivna enheter i primärvården 2021/22:138 54, 56, 58, 60 2022-06-28
Svar på interpellation 2021/22:489 om Vision e-hälsa 2025 2021/22:118 1, 3, 5, 7 2022-05-20
Svar på interpellation 2021/22:418 om socialtjänstens kompetens och kunskaper om hedersförtryck och hedersutsatthet 2021/22:102 1, 3, 5, 7 2022-04-26
Svar på interpellation 2021/22:454 om stärkt rätt till assistans 2021/22:102 8, 10, 12, 14 2022-04-26
Svar på interpellation 2021/22:381 om jämlikhetsperspektivet i pandemihanteringen 2021/22:83 92, 94, 96, 98 2022-03-17
Svar på interpellation 2021/22:392 om hjälpmedel till personer med funktionsvariation 2021/22:83 99, 101, 103, 105 2022-03-17
Svar på interpellation 2021/22:352 om en nationell hälsofrämjande strategi 2021/22:79 74, 76, 78, 80 2022-03-04
Svar på interpellation 2021/22:354 om begränsningar för näringslivet 2021/22:79 81, 83, 85, 87 2022-03-04
Svar på interpellation 2021/22:376 om längre lördagsöppet på Systembolaget 2021/22:79 88, 90, 92, 94 2022-03-04
Svar på interpellationerna 2021/22:343 och 344 om assistansersättningen 2021/22:79 67, 69, 71, 73 2022-03-04
Svar på interpellation 2021/22:321 om inrättandet av en kriskommission om LSS 2021/22:70 22, 24, 26, 28 2022-02-22
Svar på interpellation 2021/22:305 om en ny könstillhörighetslag 2021/22:66 42, 44, 46, 48 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:308 om socialtjänstens utredningar av barn och ungdomar 2021/22:66 49, 51, 53, 55 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:290 om åtgärder för en bättre diabetesvård 2021/22:62 1, 3, 5, 7 2022-02-01
Svar på interpellation 2021/22:207 om adekvat sjukvård för barn och vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp 2021/22:52 1, 3, 5, 7 2022-01-13
Svar på interpellation 2021/22:212 om ökad rätt till ledsagning 2021/22:52 8, 11, 14, 16 2022-01-13
Svar på interpellation 2021/22:228 om mobila rullstolsgarage 2021/22:52 17, 21, 25, 27 2022-01-13
Svar på interpellationerna 2021/22:127 och 158 om estetiska injektionsbehandlingar 2021/22:47 105, 108, 111, 114 2021-12-16
Svar på interpellation 2021/22:17 om kunskapsbaserad vård till sexualbrottsutsatta 2021/22:16 1, 4, 7, 9 2021-10-14
Svar på interpellation 2021/22:9 om arbetsmiljön inom ambulanssjukvården 2021/22:13 1, 3, 5, 7 2021-09-30
Svar på interpellation 2020/21:890 om vård och stöd för personer som har utsatts för sexualbrott 2021/22:9 1, 3, 5, 7 2021-09-23
Svar på interpellation 2020/21:892 om barnfetma 2021/22:9 8, 10, 12, 14 2021-09-23
Svar på interpellation 2020/21:729 om lagstiftningen om könsdysfori 2020/21:131 50, 52, 54, 56 2021-06-01
Svar på interpellationerna 2020/21:716 och 717 om förvaring av hjälpmedel och Boverkets hantering av lagen om bostadsanpassningsbidrag 2020/21:131 43, 45, 47, 49 2021-06-01
Svar på interpellation 2020/21:509 om regeringens narkotikapolitik 2020/21:129 75, 78, 81, 83 2021-05-28
Svar på interpellation 2020/21:606 om barndomsgaranti 2020/21:129 84, 86, 88, 90 2021-05-28
Svar på interpellation 2020/21:652 om prostatacancer 2020/21:129 91, 93, 95, 97 2021-05-28
Svar på interpellation 2020/21:678 om akut brist på specialistsjuksköterskor inom intensivvården 2020/21:129 98, 100, 102, 104 2021-05-28
Svar på interpellation 2020/21:691 om brister i smittspårningen 2020/21:129 105, 107, 109, 111 2021-05-28
Svar på interpellation 2020/21:701 om skyddat boende för barn 2020/21:129 112, 114, 116, 118 2021-05-28
Svar på interpellation 2020/21:714 om pandemilagen och begränsningar vid stora evenemang 2020/21:129 119, 121, 123, 125 2021-05-28
(forts.) Svar på interpellation 2020/21:470 om ökad kunskap för att motverka könsstympning 2020/21:122 57, 59, 61 2021-05-18
Svar på interpellation 2020/21:443 om långtidssjuka i covid-19 2020/21:122 12, 14, 16, 18 2021-05-18
Svar på interpellation 2020/21:451 om en likvärdig arbetsmiljö i alla ambulanser 2020/21:122 39, 41, 43, 45 2021-05-18
Svar på interpellation 2020/21:464 om stängning av restauranger 2020/21:122 46, 49, 52, 54 2021-05-18
Svar på interpellation 2020/21:470 om ökad kunskap för att motverka könsstympning 2020/21:122 55 2021-05-18
Svar på interpellation 2020/21:485 om vaccinationsmotstånd bland vårdpersonal 2020/21:122 69, 71, 73, 75 2021-05-18
Svar på interpellation 2020/21:640 om stoppade antikroppstester och covidpass 2020/21:122 76, 78, 80, 82 2021-05-18
Svar på interpellation 2020/21:676 om vaccinering av Försvarsmaktens personal 2020/21:122 83, 85, 87, 89 2021-05-18
Svar på interpellationerna 2020/21:444 och 474 om en nationell kampanj för vaccination 2020/21:122 19, 22, 25, 28 2021-05-18
Svar på interpellationerna 2020/21:472 och 473 om antigentester för covid-19 och sekvensering av provsvar 2020/21:122 62, 64, 66, 68 2021-05-18
Svar på interpellationerna 2020/21:477 och 491 om munskydd mot smittspridning 2020/21:122 1, 5, 8, 11 2021-05-18
Svar på interpellation 2020/21:400 om adoptioner från Chile 2020/21:86 1, 3, 5, 7 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:418 om prioritetsordningen vid vaccination mot covid-19 2020/21:86 8, 11, 14, 16 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:350 om säkerhetsbrister vid Sis ungdomshem 2020/21:78 18, 20, 22, 24 2021-02-09
Svar på interpellation 2020/21:383 om fastspänning som tvångsåtgärd inom psykiatrin 2020/21:78 25, 27, 29, 31 2021-02-09
Svar på interpellation 2020/21:324 om jämlik vård 2020/21:74 8, 10, 12, 14 2021-02-02
Svar på interpellation 2020/21:327 om vaccinationsintyg 2020/21:74 15, 18, 21, 23 2021-02-02
Svar på interpellation 2020/21:333 om säkerheten vid Sis ungdomshem 2020/21:74 24, 27, 30, 32 2021-02-02
Svar på interpellation 2020/21:345 om växande vårdköer 2020/21:74 33, 35, 37, 39 2021-02-02
Svar på interpellation 2020/21:278 om Äldreutredningen 2020/21:68 8, 10, 12, 14 2021-01-21
Svar på interpellation 2020/21:284 om den svenska coronastrategin 2020/21:68 15, 17, 19, 21 2021-01-21
Svar på interpellation 2020/21:293 om rullstolsgarage 2020/21:68 22, 24, 26, 28 2021-01-21
Svar på interpellation 2020/21:224 om covid-19-pandemins effekter på befolkningens psykiska hälsa 2020/21:64 22, 24, 26, 28 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:245 om agerande under coronapandemin 2020/21:64 29, 31, 33, 35 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:251 om expertmyndigheternas roll gentemot regeringen 2020/21:64 109, 111, 113, 115 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:259 om regeringens hantering av covid-19 2020/21:64 116, 118, 120, 122 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:264 om Ersättningsnämnden 2020/21:64 123, 125, 127, 129 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:269 om massvaccination mot covid-19 2020/21:64 130, 132, 134, 136 2021-01-14
En tillfällig covid-19-lag 2020/21:61 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 2021-01-08
Svar på interpellation 2020/21:215 om en strategi för de äldre 2020/21:56 52, 54, 56, 58 2020-12-17
Svar på interpellation 2020/21:165 om den tillfälliga lagen om utökat mandat för regeringen under pandemin 2020/21:49 35, 37, 39, 41 2020-12-08
Svar på interpellation 2020/21:180 om överförskrivning och missbruk av narkotikaklassade läkemedel 2020/21:49 42, 44, 46, 48 2020-12-08
Svar på interpellation 2020/21:181 om bättre tillgång till läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende 2020/21:49 49, 51, 53, 55 2020-12-08
Svar på interpellation 2020/21:152 om kompensation för utebliven regionsjukvård 2020/21:44 15, 17, 19, 21 2020-12-01
Svar på interpellation 2020/21:101 om vård vid förlossningspsykoser 2020/21:36 15, 17, 19, 21 2020-11-17
Svar på interpellation 2020/21:102 om merkostnadsersättning till assistansanordnare 2020/21:36 22, 24, 26 2020-11-17
Svar på interpellation 2020/21:103 om projektbidrag från Allmänna arvsfonden 2020/21:36 35, 27, 29, 33 2020-11-17
Svar på interpellation 2020/21:96 om tillgången till skyddsutrustning 2020/21:36 8, 10, 12, 14 2020-11-17
Svar på interpellation 2020/21:69 om oskuldsintyg och så kallade oskuldsoperationer 2020/21:30 1, 3, 5, 7 2020-11-05
Svar på interpellation 2020/21:29 om vård i livets slutskede 2020/21:22 8, 10, 12, 14 2020-10-15
Svar på interpellation 2019/20:454 om kompetensutveckling inom sjukvården och äldreomsorgen 2020/21:5 16, 18, 20, 22 2020-09-10
Svar på interpellation 2019/20:457 om säkerhetsbrister vid ungdomshem 2020/21:5 23, 25, 27, 29 2020-09-10
Svar på interpellation 2019/20:463 om ersättning för att hindra smittspridning i riskgrupper 2020/21:5 30, 32, 34, 36 2020-09-10
Svar på interpellation 2019/20:415 om Sverige under covid-19 2019/20:143 27, 29, 31, 33 2020-06-23
Svar på interpellation 2019/20:401 om den striktare bedömningen av grundläggande behov 2019/20:130 32, 34, 36, 38 2020-06-02
Särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen 2019/20:128 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 59 2020-05-29
Svar på interpellation 2019/20:394 om äldreomsorgens beredskap för spridningen av covid-19 2019/20:116 1, 3, 5, 7 2020-05-05
Svar på interpellation 2019/20:283 om ojämlikhet i cancervården 2019/20:80 34, 36, 38, 40 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:292 om Allmänna arvsfonden 2019/20:80 41, 44, 47, 49 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:334 om bristande konkurrensneutralitet 2019/20:80 60, 62, 64, 66 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:341 om skadereduktionsperspektiv på tobaksområdet 2019/20:80 67, 69, 71, 73 2020-03-03
Svar på interpellationerna 2019/20:323 och 325 om skönhetsoperationer 2019/20:80 50, 53, 56, 59 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:263 om barnskydd vid brottsmisstanke 2019/20:66 25, 27, 29, 31 2020-01-30
Svar på interpellation 2019/20:276 om apotekens roll för en nära och hälsofrämjande vård 2019/20:66 32, 34, 36, 38 2020-01-30
Svar på interpellation 2019/20:192 om olagliga adoptioner från Chile 2019/20:61 1, 3, 5, 7 2020-01-21
Svar på interpellation 2019/20:243 om nedläggning av den nationella hjälplinjen 2019/20:61 8, 10, 12, 14 2020-01-21
Svar på interpellation 2019/20:184 om ökat samarbete i den nordiska sjukvården 2019/20:57 1, 3, 5, 7 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:185 om åtgärder mot uppfostringsresor 2019/20:57 8, 10, 12, 14 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:215 om felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd 2019/20:57 15, 17, 19, 21 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:124 om särskilda köer till svensk sjukvård 2019/20:48 1, 3, 5, 7 2019-12-10
Svar på interpellation 2019/20:128 om nedskärningar i sjukvården 2019/20:48 8, 10, 12, 14 2019-12-10
Svar på interpellation 2019/20:135 om sjukvårdens ekonomi 2019/20:48 15, 17, 19, 21 2019-12-10
Svar på interpellation 2019/20:125 om habiliteringsersättning i alla kommuner 2019/20:43 8, 10, 12, 14 2019-12-03
Svar på interpellation 2019/20:159 om mikrobryggeriers och folkölsbutikers förutsättningar 2019/20:43 15, 19, 23, 25 2019-12-03
Svar på interpellation 2019/20:88 om en huvudman för personer med samsjuklighet, beroendesjukdom och psykisk ohälsa 2019/20:43 1, 3, 5, 7 2019-12-03
Svar på interpellation 2019/20:33 om vård till personer utan tillstånd 2019/20:28 1, 5, 9, 11 2019-11-07
Svar på interpellation 2019/20:44 om rätten till personlig assistans 2019/20:28 12, 14, 17, 19 2019-11-07
Svar på interpellation 2019/20:67 om nationens ansvar för läkemedelsförsörjningen 2019/20:28 20, 22, 24, 26 2019-11-07
Svar på interpellation 2019/20:15 om ambulanser över gränsen 2019/20:18 8, 10, 12, 14 2019-10-11
Svar på interpellation 2019/20:7 om Försäkringskassans arbete med assistansersättningen 2019/20:18 1, 3, 5, 7 2019-10-11
Svar på interpellation 2018/19:308 om lagstiftningen kring könsdysfori 2019/20:8 8, 10, 12, 14 2019-09-20
Svar på interpellation 2018/19:273 om grundläggande behov och assistansberättigande 2018/19:110 86, 88, 90, 92, 86, 88, 90, 92 2019-06-25
Svar på interpellation 2018/19:276 om sjukvård för vuxna som olovligen vistas i Sverige 2018/19:110 93, 95, 97, 99, 93, 95, 97, 99 2019-06-25
Svar på interpellation 2018/19:278 om NKS och det nationella uppdraget 2018/19:110 105, 107, 100, 102, 105, 107, 100, 102 2019-06-25
Svar på interpellation 2018/19:221 om föräldrastödsprogram 2018/19:102 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:225 om vaccinationer och bioterrorberedskap 2018/19:102 8, 11, 14, 16, 8, 11, 14, 16 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:232 om finansiering av behandling vid sällsynta sjukdomar 2018/19:102 19, 21, 23, 17, 19, 21, 23, 17 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:214 om kommunala åtgärder för återvändande IS-terrorister 2018/19:98 43, 45, 47, 49 2019-06-03
Svar på interpellation 2018/19:215 om trygga familje- och jourhem 2018/19:98 50, 52, 54, 56 2019-06-03
Svar på interpellation 2018/19:263 om bemötande av patienter med diagnosen ME 2018/19:98 57, 59, 61, 63 2019-06-03
Svar på interpellation 2018/19:185 om nedskärningar inom psykiatrin 2018/19:82 23, 25, 27, 29 2019-04-26
Svar på interpellation 2018/19:113 om andning och sondmatning som grundläggande behov 2018/19:67 38, 40, 42, 44 2019-03-26
Svar på interpellation 2018/19:101 om hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer 2018/19:61 1, 3, 5, 7 2019-03-07
Svar på interpellation 2018/19:66 om barn som far illa 2018/19:59 8, 10, 12, 14 2019-03-05
Svar på interpellation 2018/19:67 om läkemedelsstatistik 2018/19:59 15, 17, 19, 21 2019-03-05
Svar på interpellation 2018/19:68 om läkemedelsförsörjning 2018/19:59 22, 24, 26, 28 2019-03-05
Svar på interpellation 2018/19:89 om bistånd till personer utan rätt att vistas i landet 2018/19:59 29, 31, 33, 35 2019-03-05
Svar på interpellation 2018/19:55 om nationell primärvårdsreform 2018/19:55 10, 12, 14, 16 2019-02-26
Svar på interpellation 2018/19:14 om gårdsförsäljning 2018/19:51 34, 37, 40, 42 2019-02-12
Svar på interpellation 2018/19:31 om en förstärkt nationell cancerstrategi 2018/19:51 43, 45, 47, 49 2019-02-12
Svar på interpellation 2018/19:42 om ekonomiskt bistånd på grund av trångboddhet 2018/19:51 50, 52, 54, 56 2019-02-12
Svar på interpellation 2018/19:3 om andning och sondmatning som grundläggande behov 2018/19:46 19, 21, 23, 25 2019-02-01
Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter 2017/18:131 149, 151, 153 2018-06-13
Svar på interpellation 2017/18:495 om lagen om stöd och service 2017/18:124 1, 3, 5, 7 2018-06-01
Svar på interpellation 2017/18:531 om FN:s barnkonvention 2017/18:124 8, 10, 12, 14 2018-06-01
Svar på interpellation 2017/18:539 om jourer som arbetar gentemot män som är utsatta för våld i nära relationer 2017/18:124 15, 17, 19, 21 2018-06-01
Frågestund 2017/18:123 43, 46, 45, 48, 87, 89, 50, 40, 25, 51, 42, 79, 27, 53, 44, 56, 29, 46, 72, 58, 31, 48, 74, 60, 99, 33, 50, 62, 35, 52, 64, 54, 80, 66, 53, 82, 107, 41, 58, 43, 45, 88, 47, 90, 49, 75, 48, 78, 77, 68, 52, 80, 2, 10, 4, 84, 12, 74, 87, 76, 89, 87, 91, 89, 22, 95, 84, 81, 24, 91, 95, 26, 97, 28, 73, 30, 75, 32, 77, 105, 79, 48, 50, 111, 113, 56, 69, 58, 36, 119, 121, 51, 55, 64, 53, 57, 46, 98, 66, 48, 104, 63, 65, 73, 78, 67, 75, 80, 69, 77, 67, 95, 83, 2, 32, 99, 4, 34, 89, 103, 91, 105, 40, 41, 95, 42, 43, 97, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 27, 54, 55, 29, 35, 37, 39, 45, 58, 41, 68, 60, 43, 70, 45, 72, 47, 74, 66, 49, 77, 68, 35, 43, 50, 51, 79, 70, 37, 72, 74, 85, 76, 78, 61, 31, 88, 80, 33, 35, 41, 93, 67, 37, 43, 95, 69, 41, 39, 71, 43, 41, 45, 75, 47, 14, 77, 47, 16, 79, 49, 106, 57, 108, 83, 59, 85, 61, 104, 63, 108, 118, 93, 63, 69, 120, 112, 95, 65, 71, 34, 97, 36, 99, 75, 71, 77, 73, 42, 81, 44, 43, 45, 22, 87, 82, 50, 47, 24, 85, 89, 52, 49, 87, 51, 89, 93, 53, 91, 95, 58, 55, 57, 99, 89, 35, 91, 37, 66, 105, 65, 105, 72, 48, 113, 50, 78, 28, 40, 39, 30, 56, 42, 81, 41, 58, 44 2018-05-31
Aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans 2017/18:115 2, 10, 18, 26 2018-05-21
Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala 2017/18:31 89 2017-11-15
Svar på interpellation 2017/18:37 om utbildningsplatser i gymnasieskolan 2017/18:28 32, 36 2017-11-09
En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor 2016/17:128 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121 2017-06-19
(forts. från § 10) Skolväsendet - grundläggande om utbildningen, Skolväsendet - lärare och elever och Skolväsendet - övergripande skolfrågor (forts. UbU17, UbU18 och UbU19) 2016/17:105 119, 121 2017-05-04
Skolväsendet - grundläggande om utbildningen, Skolväsendet - lärare och elever och Skolväsendet - övergripande skolfrågor 2016/17:105 19, 21, 23 2017-05-04
En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 2016/17:76 56, 58, 60 2017-03-01
Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål 2015/16:124 85, 87, 89 2016-06-21
Grundskolan 2015/16:77 1, 3, 5, 8, 10, 96, 98, 100 2016-03-09
Internationella skolor 2015/16:33 116, 118, 120 2015-11-25
Skolväsendet 2014/15:100 111, 113, 115, 117, 119, 101, 103, 105, 108, 110 2015-05-20
(forts. från § 8) Grundskolan (forts. UbU9) 2014/15:71 107, 109, 117, 119, 135, 137 2015-03-12
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 233, 235, 238, 240, 273, 275, 278, 280, 315, 317, 319, 330, 332, 339, 341 2014-11-12
Svar på interpellation 2014/15:5 om obligatoriskt gymnasium 2014/15:11 125, 129 2014-10-21
Ett värdigt liv - äldrepolitisk översikt 2006-2014 snabbprotokoll 50, 72, 70, 35, 30, 37, 63, 61, 48 2014-05-05
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 8, 168, 187, 19, 4, 21, 179, 197, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 24, 60, 47, 181, 10, 182, 62, 140, 12, 142, 155, 153, 166, 26, 49, 185, 6, 195, 135, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102 2013-12-16
Barns och ungdomars uppväxtvillkor snabbprotokoll 180, 178, 206, 223, 204, 185, 183, 225, 176 2013-10-14
Folkhälsa och sjukvård snabbprotokoll 233, 244, 242, 235 2013-10-14
Riksrevisionens rapport om statens insatser inom ambulansverksamheten snabbprotokoll 167 2013-06-13
Uppsalas äldreomsorg snabbprotokoll 135, 133 2013-06-13
Kontrollen av läkemedelsförsäljningen snabbprotokoll 23, 25 2013-05-02
Hälso- och sjukvårdsfrågor snabbprotokoll 40, 22, 20, 54, 15, 38, 47, 33, 35, 56, 50, 48, 49, 36 2013-04-10
Svar på interpellationerna 2012/13:142 och 143 om nedskärningarna i skånsk sjukvård snabbprotokoll 10, 14 2012-12-19
Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården snabbprotokoll 9, 11, 7 2012-11-07
Sjukvårdens tillgänglighet protokoll 60, 58 2012-09-27
Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen protokoll 132, 124, 128, 130, 126 2012-03-01
Svar på interpellation 2011/12:222 om Nationellt kompetenscentrum Anhöriga protokoll 170, 168, 172 2012-03-01
Äldrefrågor protokoll 41, 52, 61, 54, 39, 66, 68, 63, 30 2012-02-22
Patientsäkerhet protokoll 28, 30 2012-02-16
Aktuell debatt: Äldrevården protokoll 12, 20, 4 2011-12-16
Införande av lagen om valfrihet protokoll 36, 34 2011-12-08
Äldreomsorgen protokoll 38, 36 2011-11-10
Personlig assistans protokoll 2, 4 2011-10-20
Sommarjobb protokoll 34, 32 2011-06-16
Parbogarantin snabbprotokoll 70, 68 2011-05-05
Skattesänkningar och välfärd snabbprotokoll 44, 42 2011-04-14
(forts. från 15 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor (forts. SoU9) snabbprotokoll 100, 125, 127, 107, 98, 109 2011-04-06
Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor snabbprotokoll 89 2011-04-06
Svar på interpellationerna 2010/11:242 och 271 om tillsyn av HVB-hem och andra boenden för barn och unga snabbprotokoll 59, 53, 56 2011-03-29
Svar på interpellation 2010/11:244 om klagomålshanteringen i hälso- och sjukvården snabbprotokoll 39, 41, 37 2011-03-15
Barnfattigdom snabbprotokoll 60, 58 2011-03-03
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. snabbprotokoll 9, 7, 15, 3, 30, 32, 17, 5, 11 2010-12-17
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige snabbprotokoll 33, 6, 25, 4, 30, 35, 8, 23, 28 2010-12-01
Tillgänglighet till vård protokoll 35, 37 2010-11-18
(forts. från 7 §) Åtgärdsplaner för transportsystemet 2010-2021 (forts. TU24) snabbprotokoll 146, 144 2010-06-16
Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010-2021 m.m. snabbprotokoll 118, 126, 128 2010-06-16
Svar på interpellation 2009/10:471 om svenska höghastighetsbanor snabbprotokoll 48, 52, 44 2010-06-08
Svar på interpellationerna 2009/10:403, 405 och 497 om privatiseringar och avregleringar av grundläggande samhällsfunktioner snabbprotokoll 40, 35, 31 2010-06-08
Svar på interpellationerna 2009/10:233, 235 och 237 om trafikstörningar protokoll 71, 79 2010-03-02
Kommunikationer protokoll 157, 163, 161 2009-12-03
Konkurrens på spåret protokoll 70, 96, 109, 111, 62, 83, 72, 85, 98 2009-06-12
Kostnaderna för infrastrukturen protokoll 33, 35 2009-04-23
Miljö och klimat protokoll 127, 142, 172, 174, 176, 125, 144, 170, 168 2007-10-17
Svenska initiativ i EU-parlamentets klimatarbete protokoll 50 2007-05-24
Svar på interpellation 2006/07:370 om statlig verksamhet i Kalmar län och vår gemensamma välfärd protokoll 23, 27, 31 2007-03-19
Klimatpolitik m.m. protokoll 39, 41, 32, 25, 30, 27, 21 2007-03-14
Svar på interpellation 2005/06:403 om regeringens ungdomspolitik protokoll 137, 135, 139, 141 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:414 om studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation protokoll 146, 142, 148, 144 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:432 om valfrihet inom barnomsorgen protokoll 153, 151, 149, 155 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:478 om studenters sociala trygghet protokoll 163, 158, 161, 156 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:330 om översyn av reglerna för barnbidrag och studiehjälp protokoll 27, 29, 25, 23 2006-04-19
Unga människors utanförskap protokoll 33, 31 2006-04-06
Utbildning i demokrati för nya svenskar protokoll 23, 25 2006-04-06
Barns och ungdomars psykiska hälsa protokoll 43, 41 2006-02-16
Det sociala klimatet bland ungdomar protokoll 80, 82 2006-02-16
Fri etableringsrätt för förskolor protokoll 70, 68 2006-02-16
Svensk utbildning av imamer protokoll 45 2006-02-16
Ungdomars skuldfällor protokoll 72, 74 2006-02-16
Ungdomsarbetslösheten protokoll 50, 39, 37, 75, 48 2006-02-16
Svar på interpellation 2005/06:225 om konkurrensutsättning av studiemedel protokoll 18, 22, 20, 16 2006-02-10
Svar på interpellation 2005/06:182 om regeringen och föräldraupproret protokoll 98, 100, 90, 94 2006-01-24
Svar på interpellation 2005/06:191 om yrkesutbildning i en yrkeshögskola protokoll 101, 107, 105, 103 2006-01-24
Studiemedlen protokoll 89, 91 2006-01-19
Ungdomars politiska inflytande protokoll 53, 55 2006-01-19
(forts. från 9 §) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) protokoll 239, 227, 241, 229, 231, 225, 237, 223, 243, 235, 233 2005-12-08
Svar på interpellation 2005/06:114 om Islamic Centers fortsatta verksamhet protokoll 72, 76, 78, 74 2005-11-29
Eftergymnasial utbildning protokoll 63, 65 2005-11-24
Föreningsfrihet för barn och ungdomar protokoll 57, 55 2005-11-24
Utjämning av begravningsavgifterna protokoll 34, 32 2005-11-24
Svar på interpellation 2005/06:65 om Utveckling av barnomsorgsgarantin protokoll 32, 28, 30, 26 2005-11-10
Svar på interpellation 2004/05:653 om arbete åt ungdomar protokoll 121, 117, 119, 123 2005-06-07
Svar på interpellation 2004/05:519 om Svenska spetsars verksamhet snabbprotokoll 37, 33, 35, 39 2005-05-17
Svar på interpellation 2004/05:527 om folkbildningen protokoll 4, 1, 9, 7 2005-05-13
Svar på interpellation 2004/05:537 om kvalificerad yrkesutbildning protokoll 23, 11, 16, 21 2005-05-13
Svar på interpellation 2004/05:540 om statsbidrag till studieförbunden protokoll 10 2005-05-13
Förebyggande av fusk med medlemsbidrag protokoll 89, 87 2005-04-21
Köer till förskolan protokoll 65, 63 2005-04-21
Vidareutbildning av barnskötare protokoll 101, 99 2005-04-21
Svar på interpellation 2004/05:451 om ekonomiska villkor för studerande föräldrar protokoll 24, 26, 28, 22 2005-04-11
Svar på interpellation 2004/05:472 om politiska ungdomsförbund protokoll 29, 36, 38, 32 2005-04-11
Kommunala lärcentrum protokoll 97, 95 2005-03-03
Stöd till barn i och utanför barnomsorgen protokoll 45, 43 2005-03-03
Svar på interpellation 2004/05:286 om förskoleundervisning med finskspråkig profil protokoll 61, 57, 59, 63 2005-02-01
Svar på interpellation 2004/05:306 om ökad valfrihet i barnomsorgen protokoll 70, 66, 68, 64 2005-02-01
Svar på interpellation 2004/05:208 om livslångt lärande protokoll 106, 102, 108, 104 2005-01-18
Svar på interpellation 2004/05:246 om studiefinansiering på heltid för unga collegestuderande protokoll 115, 109, 113, 111 2005-01-18
Svar på interpellation 2004/05:196 om flygteknikerutbildning protokoll 152, 154, 150, 148 2004-12-14
Svar på interpellation 2004/05:205 om föreningsbidrag till Revolutionär Kommunistisk Ungdom protokoll 161, 159, 155, 157 2004-12-14
Kvalitet i förskolan, m.m. protokoll 126, 140, 132, 138, 130, 136, 144, 128, 134, 124, 142 2004-12-13
Bristen på förskollärare protokoll 129, 68, 70, 131 2004-12-09
Jämställdhet i förskolan protokoll 125, 127 2004-12-09
Mångfald och valfrihet i barnomsorgen protokoll 111, 109 2004-12-09
(forts. från 13 §) Makt att bestämma - rätt till välfärd. Ungdomspolitiska frågor (forts. KrU2) protokoll 132, 146, 144, 140, 130, 134, 138, 142, 136 2004-12-01
Svar på interpellation 2004/05:121 om snedvridningen av stödet till unga protokoll 34, 36, 32 2004-11-16
Svar på interpellation 2004/05:127 om principer för statsbidrag till ungdomsorganisationer protokoll 38, 46, 41, 44 2004-11-16
Svar på interpellation 2004/05:87 om studenters ekonomiska trygghet protokoll 25, 29, 31, 27 2004-11-16
Svar på interpellation 2004/05:58 om den öppna förskolan protokoll 1, 7, 3, 5 2004-10-29
Förskola, skola och utbildning protokoll 134, 124, 122, 120, 132, 126, 118, 130, 128 2004-10-13
Svar på interpellation 2004/05:16 om likvärdighet i förskolan protokoll 25, 23, 21, 19 2004-09-30
Svar på interpellation 2003/04:433 om kommunernas värdering av förskollärarna protokoll 52, 54, 58, 56 2004-05-04
Svar på interpellation 2003/04:408 om validering protokoll 55, 53, 59, 57 2004-04-14
Svar på interpellation 2003/04:409 om kvalitet inom barnomsorgen protokoll 60, 64, 62 2004-04-14
Egenföretagande bland ungdomar protokoll 37, 39 2004-03-25
Svar på interpellation 2003/04:325 om antalet förskollärare protokoll 31, 29 2004-03-12
Förskolan protokoll 34, 52, 77, 50, 36, 88, 86, 75 2004-03-04
Kvalificerad yrkesutbildning protokoll 23, 25 2004-03-04
Svar på interpellation 2003/04:284 om platsgaranti och kvaliteten i barnomsorgen protokoll 62, 64, 58, 60 2004-02-17
Svar på interpellation 2003/04:178 om framtiden för yrkesgrupperna inom förskolan protokoll 130, 126, 128 2004-01-27
Kommunala bidrag till kooperativa förskolor protokoll 28 2004-01-22
Rätten till förskoleplats protokoll 68, 70 2004-01-22
Värdegrunden i förskolan protokoll 56, 58 2004-01-22
Utbildning och universitetsforskning protokoll 127, 111, 113, 11, 79, 13, 123, 131, 59, 57, 69, 47, 49, 51, 34, 36, 38, 40, 42, 60, 44, 62, 46, 48, 50, 52, 54, 73, 75, 86, 88, 99, 101, 125, 77, 121, 63, 65, 119, 67, 29, 31, 73, 129, 75, 115, 71, 61, 117, 55, 33, 113, 67, 115, 69, 122, 124, 136, 138, 145, 147, 149, 151, 153, 2, 4 2003-12-09
Svar på interpellation 2003/04:144 om sfi-undervisningen protokoll 142, 140, 144 2003-12-05
Komvux efter gymnasiestudier protokoll 54, 52 2003-11-27
Skolans arbete mot främlingsfientlighet protokoll 36, 34 2003-11-27
Svar på interpellation 2003/04:87 om bidrag till ungdomsorganisationer för internationell verksamhet protokoll 74, 78, 72, 76 2003-11-24
Svar på interpellation 2003/04:92 om integration och folkbildning protokoll 79, 85, 82, 87 2003-11-24
Svar på interpellationerna 2003/04:101 och 102 om ungdomars situation protokoll 94, 91, 88 2003-11-24
Svar på interpellation 2003/04:63 om jämställdhetsplaner i förskolan protokoll 32, 25, 22, 29 2003-11-17
Svar på interpellation 2003/04:83 om jämställdhet i förskolan protokoll 33, 37, 39, 35 2003-11-17
Svar på interpellation 2002/03:381 om personalförstärkningar i förskolan snabbprotokoll 228, 232, 230, 226 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:392 om ungdomar och ideellt arbete snabbprotokoll 233, 239, 237, 235 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:408 om en modern familjepolitik på familjens villkor snabbprotokoll 219, 223, 225, 221 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:326 om förtroendeklyftan mellan ungdomar och politi- snabbprotokoll 57, 51, 53, 55 2003-05-19
Svar på interpellation 2002/03:273 om folkbildning och integration snabbprotokoll 132 2003-04-29
Svar på interpellation 2002/03:212 om vux- enutbildningen snabbprotokoll 28, 26, 24, 22 2003-03-11
Svar på interpellation 2002/03:172 om ung- domars idrottande och kulturella skapande snabbprotokoll 50, 40, 46, 43 2003-02-18
Svar på interpellation 2002/03:144 om vali- dering snabbprotokoll 27, 22, 25, 19 2003-02-11
Svar på interpellation 2002/03:145 om brist på personal i förskolan snabbprotokoll 28, 32, 30, 34 2003-02-11
Svar på interpellation 2002/03:133 om ungdomars kulturella skapande snabbprotokoll 45, 43, 41, 47 2003-02-04
Svar på interpellation 2002/03:106 om eta- blering av förskolor snabbprotokoll 30, 34, 36, 32 2003-01-23
Svar på interpellation 2002/03:35 om kvali- teten i förskolan snabbprotokoll 5, 10, 1, 12 2002-11-26
Svar på interpellation 2002/03:29 om graf- fiti - ungdomskultur snabbprotokoll 21, 19, 25, 23 2002-11-22

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lena Hallengren

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.