Lena Hjelm-Wallén

Bio

Lena Birgitta Hjelm-Wallén, född 14 januari 1943 i Sala, är en svensk politiker (socialdemokrat), som var riksdagsledamot 1969–2002 samt statsråd 1974–1976, 1982–1991 och 1994–2002. Hon är dotter till överskötaren Gustav Hjelm och Elly Hjelm, född Johansson.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lena Hjelm-Wallén, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKrigsdelegationen1998-10-202002-09-30
StatsrådStatsrådsberedningen1998-10-072002-10-21
RiksdagsledamotMariann Ytterberg 1994-10-08 - 1998-10-05, Paavo Vallius 1998-10-05 - 2002-09-301998-10-052002-09-30
LedamotKrigsdelegationen1994-10-181998-10-05
RiksdagsledamotMariann Ytterberg 1994-10-08 - 1998-10-051994-10-081998-10-05
UtrikesministerUtrikesdepartementet1994-10-071998-10-06
Riksdagsledamot1994-10-031994-10-07
SuppleantEuroparådets svenska delegation1992-04-091994-10-03
SuppleantUtrikesutskottet1991-11-201994-10-02
LedamotKrigsdelegationen1991-10-151994-10-03
Vice ordförandeUtbildningsutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30
RiksdagsledamotGöran Magnusson 1984-10-03 - 1985-09-301985-09-301988-10-03
RiksdagsledamotMargareta Israelsson 1982-10-08 - 1984-10-02, Göran Magnusson 1984-10-03 - 1985-09-301982-10-081985-09-30
Riksdagsledamot1982-10-041982-10-07
Riksdagsledamot1980-11-241982-10-04
RiksdagsledamotBerit Oscarsson 1980-10-20 - 1980-11-231980-10-201980-11-23
Riksdagsledamot1979-10-011980-10-19
Riksdagsledamot1976-10-041979-10-01

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
EU:s framtidsfrågor och verksamheten i Europeiska unionen under år 2001 samt det snabbprotokoll 62, 60, 54, 58, 56, 48, 52, 44, 64, 50, 46, 66 2002-06-04
Svar på interpellation 2001/02:148 om löne- skillnader mellan män och kvinnor inom Reger- snabbprotokoll 5, 7, 3, 1 2002-01-22
Svar på interpellation 2000/01:298 om ar- betsfördelningen i regeringen snabbprotokoll 3, 5, 7, 1 2001-03-20
Svar på interpellation 2000/01:288 om för- senade svar på interpellationer snabbprotokoll 3, 1 2001-03-13
Svar på interpellation 2000/01:249 om ki- runasvenskarna snabbprotokoll 5, 1, 9 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:6 om el- och fotbojprojektet snabbprotokoll 27, 23, 20 2000-10-12
Svar på interpellation 1999/2000:373 om det svenska försvaret snabbprotokoll 7, 4, 1 2000-05-16
Svar på interpellation 1999/2000:236 om interneringsläger under andra världskriget snabbprotokoll 6, 1, 3, 9 2000-04-04
Svar på interpellation 1999/2000:275 om ansvarsfördelningen inom Näringsdepartemen- snabbprotokoll 12, 14, 10 2000-04-04
Svar på interpellation 1999/2000:215 om en konferens om kommunismens offer snabbprotokoll 9, 1, 4, 7 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:186 om annonsbilagor snabbprotokoll 7, 3, 5, 1 2000-02-08
Svar på interpellation 1999/2000:129 om handlingsplan för trygghet och demokrati snabbprotokoll 1, 3, 5 2000-01-18
Svar på interpellation 1998/99:356 om mil- jöfrågornas behandling i EU snabbprotokoll 5, 1, 7, 3 1999-05-21
Information från regeringen om förbere- delserna för Sveriges ordförandeskap i EU år snabbprotokoll 117, 127, 105, 109, 131, 113, 119, 115, 111, 121, 125, 123, 129, 107 1999-04-15
Svar på interpellation 1998/99:63 om för- beredelser inför Sveriges ordförandeskap i EU snabbprotokoll 55, 57, 53 1998-12-07
Svar på interpellation 1998/99:1 om kom- munismen snabbprotokoll 21, 2, 18, 9 1998-10-20
Svar på interpellation 1997/98:310 om Ti- bet snabbprotokoll 7, 1, 4 1998-05-11
Svar på interpellation 1997/98:313 om OSSE snabbprotokoll 13, 11, 15, 9 1998-05-11
Amsterdamfördraget snabbprotokoll 46, 57, 52, 59, 55, 50, 48 1998-04-29
Svar på interpellation 1997/98:227 om Un- predeps framtid i Makedonien snabbprotokoll 19, 25, 22 1998-04-17
Svar på interpellation 1997/98:244 om be- handlingen av Kina i FN:s kommission för mänsk- snabbprotokoll 29, 31, 27 1998-04-17
Svar på interpellation 1997/98:211 om Ko- sovo snabbprotokoll 17, 23, 30, 28 1998-03-24
Svar på interpellation 1997/98:169 om dödsstraff snabbprotokoll 8, 15, 1 1998-03-10
Svar på interpellation 1997/98:140 om på- vens besök på Kuba snabbprotokoll 5, 1, 7, 3 1998-02-06
Svar på interpellation 1997/98:113 om Is- rael snabbprotokoll 24, 22, 18, 14 1998-01-29
Svar på interpellation 1997/98:85 om folk- omröstningen i Västsahara snabbprotokoll 7, 4, 1 1998-01-29
Svar på interpellation 1997/98:92 om Sveri- ges arbete mot rekryteringen av barnsoldater snabbprotokoll 9, 12 1998-01-29
Förnyad bordläggning snabbprotokoll 45, 27, 54, 39, 43, 37, 25, 33, 31, 29, 35, 41 1997-11-26
Svar på interpellationerna 1997/98:35 och 72 om Algeriet snabbprotokoll 12, 5, 9, 1 1997-11-18
Svar på interpellation 1997/98:14 om rege- ringens informationskampanj om Amsterdamför- snabbprotokoll 1, 9, 3, 6 1997-10-28
Svar på interpellation 1997/98:21 om Folkrepubliken Kinas uppträdande mot små och snabbprotokoll 10, 12 1997-10-28
Särskild debatt om Amsterdamfördraget snabbprotokoll 20, 18, 10, 8, 1, 12, 16, 14, 26, 24, 22 1997-10-22
Svar på interpellation 1997/98:5 om Euro- parådets kommande toppmöte snabbprotokoll 1, 3, 5 1997-10-07
Svar på interpellation 1996/97:292 om ge- neralkonsulatet i Los Angeles snabbprotokoll 62, 60, 58 1997-06-09
Svar på interpellation 1996/97:328 om "De sju från Zvornik" snabbprotokoll 65, 63, 67 1997-06-09
Svar på interpellation 1996/97:351 om Tibet snabbprotokoll 71, 69 1997-06-09
Svar på interpellation 1996/97:356 om sexuellt våld - en krigsförbrytelse snabbprotokoll 73, 77, 75 1997-06-09
Verksamheten inom Europeiska unionen under 1996 snabbprotokoll 224, 216, 222, 220, 214, 226, 218, 212 1997-06-04
Information från regeringen om upprät- tande av ett euroatlantiskt partnerskapsråd snabbprotokoll 18, 36, 30, 8, 4, 22, 12, 20, 26, 24, 2, 6, 10, 16, 32, 34, 28, 38, 14 1997-06-03
Svar på interpellation 1996/97:283 om svenska språket i EU snabbprotokoll 26, 30, 28 1997-05-27
Svar på interpellation 1996/97:284 om dödsstraff snabbprotokoll 31, 33 1997-05-27
Svar på interpellationerna 1996/97:303, 318, 336, 347, 357 och 365 om fredsprocessen i snabbprotokoll 1, 10, 18, 25 1997-05-27
Information från regeringen om EU:s re- geringskonferens snabbprotokoll 129, 111, 133, 147, 121, 115, 139, 127, 117, 143, 137, 141, 125, 149, 113, 123, 135, 119, 131, 145 1997-04-10
Svar på interpellation 1996/97:223 om Sve- rige och mänskliga rättigheter i muslimska län- snabbprotokoll 3, 5, 1 1997-04-10
Svar på interpellation 1996/97:141 om Iran snabbprotokoll 7, 1, 13 1997-02-27
Svar på interpellation 1996/97:182 om veto- rätten i den gemensamma utrikes- och säkerhets- snabbprotokoll 19, 17, 15 1997-02-27
Svar på interpellation 1996/97:87 om ökade FN-insatser på Östtimor snabbprotokoll 5, 9, 1 1997-01-28
Svar på interpellationerna 1996/97:88 och 109 om EU:s tullunion med Turkiet snabbprotokoll 24, 11, 21, 16 1997-01-28
Meddelande om fördröjda svar på interpel- lationer snabbprotokoll 6, 47, 14, 41, 53, 38, 23, 49, 8, 45, 59, 16, 43, 55, 51 1997-01-23
Svenskt deltagande i fredsstyrka efter IFOR i Bosnien-Hercegovina snabbprotokoll 181, 177, 185, 179, 183, 187 1996-12-16
Frågestund snabbprotokoll 56, 12, 43, 40, 48, 81, 50, 72, 50, 68, 71, 158, 64, 44, 117, 87, 19, 80, 21, 65, 147, 35, 52, 43, 120, 59, 65, 46, 108, 249, 34, 7, 40, 61, 67, 54, 76, 67, 77, 81, 78, 65, 84, 205, 57, 54, 74, 69, 85, 80, 68, 83, 45, 57, 47, 131, 170, 56, 59, 59, 89, 34, 48, 21, 32, 66, 56, 118, 109, 9, 63, 59, 56, 59, 122, 111, 53, 98, 91, 73, 92, 42, 59, 71, 46, 29, 52, 15, 61, 93, 175, 70, 39, 85, 69, 63, 48, 59, 7, 56, 61, 87, 78, 51, 67, 57, 57, 89, 69, 133, 27, 65, 50, 102, 70, 110, 76, 63, 96, 14, 97, 65, 76, 76, 29, 47, 45, 41, 48, 86, 69, 96, 39, 85, 207, 78, 63, 53, 83, 56, 29, 54, 64, 99, 38, 73, 43, 82, 64, 83, 3, 177, 115, 75, 42, 87, 89, 70, 66, 54, 61, 32, 41, 37, 55, 24, 99, 67, 62, 36, 10, 67, 52, 61, 40, 52, 80, 31, 27, 55, 26, 29, 25, 58, 138, 75, 67, 114, 69, 156, 73, 91, 56, 28, 82, 77, 95, 55, 54, 43, 40, 50, 93, 63, 57, 9, 75, 22, 89, 37, 61, 46, 32, 36, 65, 45, 20, 269, 72, 83, 42, 139, 61, 75, 79, 79, 13, 54, 58, 51, 117, 56, 81, 73, 45, 27, 38, 39, 73, 83, 106, 54, 49, 55, 67, 72, 32, 41, 115, 74, 29, 66, 60, 94, 101, 247, 11, 52, 58, 133, 85, 77, 75, 91, 42, 62, 87, 38, 120, 56, 63, 33, 22, 140, 52, 68, 84, 77, 44, 79, 74, 62, 78, 43, 172, 69, 77, 263, 82, 76, 95, 35, 135, 31, 79, 91, 54, 65, 116, 68, 112, 94, 113, 82, 5, 149, 50, 142, 54, 56, 63, 105, 48, 49, 47, 107, 41, 100, 61, 101, 23, 30, 48, 75, 97, 11, 136, 85, 71, 119, 86, 45, 84, 271, 54 1996-11-28
Svar på interpellation 1996/97:12 om inter- nationell konferens om Colombia snabbprotokoll 1, 5, 9 1996-11-26
Svar på interpellation 1996/97:47 om Ba- rentsrådet snabbprotokoll 14, 10, 18 1996-11-26
Sveriges säkerhetspolitik snabbprotokoll 70, 72, 76, 68, 74 1996-11-20
Svar på interpellation 1996/97:11 om situa- tionen i Burundi snabbprotokoll 42, 47, 37 1996-11-07
Svar på interpellation 1996/97:20 om Sve- rige och NATO snabbprotokoll 156, 150, 158, 153 1996-11-07
Svar på interpellation 1996/97:28 om Öst- timor snabbprotokoll 170, 166, 174 1996-11-07
Svar på interpellation 1996/97:29 om kri- terier för medlemskap i Europarådet och andra snabbprotokoll 161, 165, 159, 163 1996-11-07
Information från regeringen om Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd snabbprotokoll 105, 113 1996-10-24
Svar på interpellation 1996/97:8 om frigiv- ning av Mordechai Vanunu snabbprotokoll 3, 1, 5, 7 1996-10-08
Svar på interpellation 1995/96:212 om mänskliga rättigheter i Colombia snabbprotokoll 19, 23, 27 1996-05-31
Svar på interpellation 1995/96:242 om ut- vidgning av NATO snabbprotokoll 32, 35, 29, 37 1996-05-31
Svar på interpellation 1995/96:243 om Kina snabbprotokoll 44, 41, 38 1996-05-31
Svar på interpellation 1995/96:253 om Nigeria snabbprotokoll 49, 46 1996-05-31
Svar på interpellation 1995/96:171 om FN:s embargo mot Irak snabbprotokoll 123, 129, 125, 127 1996-04-25
Svar på interpellation 1995/96:132 om Australiens urbefolkning snabbprotokoll 61, 63 1996-04-16
Svar på interpellation 1995/96:156 om re- lationerna mellan Ryssland och de baltiska län- snabbprotokoll 71, 67, 65, 69 1996-04-16
Svar på interpellation 1995/96:79 om Taiwan snabbprotokoll 6, 12, 10, 2 1996-03-05
Svar på interpellation 1995/96:47 om irans- ka flyktingars situation i Turkiet snabbprotokoll 8, 16, 11, 14 1996-02-15
Svar på interpellation 1995/96:52 om Turki- et snabbprotokoll 17, 25, 21, 27 1996-02-15
Svar på interpellation 1995/96:66 om FN- sanktionernas effekt på barnens situation i Irak snabbprotokoll 32, 28, 30 1996-02-15
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 1, 25, 1, 54, 9, 8, 30, 1, 8, 15, 16, 59, 23, 93, 15, 28, 61, 15, 2, 98, 52, 8 1996-02-14
Svar på frågorna 1995/96:222, 223 och 226 om barn i Kina, m.m. snabbprotokoll 7, 4, 9, 1 1996-01-30
Svar på frågorna 1995/96:230 och 234 om ambassadrapporter, m.m. snabbprotokoll 13, 21, 10, 19, 16 1996-01-30
Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Ju- goslavien snabbprotokoll 36, 30, 32, 38, 28, 34 1995-12-15
Sveriges säkerhetspolitik och totalförsva- rets förnyelse snabbprotokoll 57, 53, 59, 55 1995-12-06
Svar på fråga 1995/96:130 om Slovakien snabbprotokoll 13 1995-12-05
Svar på fråga 1995/96:134 om Colombia och de mänskliga rättigheterna snabbprotokoll 15, 18, 20 1995-12-05
Svar på fråga 1995/96:139 om flyktingpoli- tiskt samarbete med de baltiska staterna snabbprotokoll 26, 22, 24 1995-12-05
Svar på fråga 1995/96:142 om FN- personalens förmåner snabbprotokoll 28, 30 1995-12-05
Svar på interpellation 1995/96:16 om Mor- dechai Vanunu snabbprotokoll 1, 5, 3 1995-11-24
Svar på fråga 1995/96:112 om Nigeria snabbprotokoll 30, 28 1995-11-21
Svar på fråga 1995/96:90 om den fängslade journalisten David Rohde snabbprotokoll 12, 14 1995-11-21
Svar på fråga 1995/96:92 om förändringar i CFE-avtalet snabbprotokoll 16 1995-11-21
Svar på fråga 1995/96:93 om Tibet snabbprotokoll 20, 18 1995-11-21
Svar på fråga 1995/96:96 om Förenta na- tionernas resolution om kärnvapenprov snabbprotokoll 24, 26, 22 1995-11-21
Svar på fråga 1995/96:54 om protestlis- torna mot regimen i Kina snabbprotokoll 108, 106, 110, 112 1995-11-07
Svar på fråga 1995/96:61 om ungdomsre- presentation i FN-delegationen snabbprotokoll 118, 122, 120 1995-11-07
Svar på fråga 1995/96:62 om åtgärder mot personal vid Kenyas ambassad snabbprotokoll 116, 114 1995-11-07
Svar på fråga 1995/96:64 om homosexuel- las situation i Zimbabwe snabbprotokoll 126, 124 1995-11-07
Svar på fråga 1995/96:80 om dödsdomen mot Ken Saro-Wiwa snabbprotokoll 105, 101, 103 1995-11-07
Bordläggningsdebatt snabbprotokoll 2, 16, 9 1995-10-25
Svar på interpellation 1994/95:147 om utrikes- och säkerhetspolitiken inför snabbprotokoll 28, 26, 24, 30 1995-06-09
Svar på interpellation 1994/95:150 om situationen i Sri Lanka snabbprotokoll 23, 21, 19, 17 1995-06-09
Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén lämnar information om den senaste utvecklingen i snabbprotokoll 94, 97 1995-06-01
Svar på interpellation 1994/95:123 om Sveriges agerande i frågan om snabbprotokoll 35, 33, 31 1995-05-15
Svar på interpellationerna 1994/95:89 och 104 om Turkiet och de mänskliga rättigheterna snabbprotokoll 21, 15, 8, 1 1995-04-28
Svar på fråga 1994/95:391 om tullunion med Turkiet snabbprotokoll 16, 12, 18, 10, 14 1995-03-28
Svar på fråga 1994/95:306 om Östtimor snabbprotokoll 7, 9 1995-03-14
Svar på interpellationerna 1994/95:56 och 58 om Tjetjenien snabbprotokoll 23, 11, 17 1995-03-09
Svar på fråga 1994/95:299 om handelsunion mellan Turkiet och EU snabbprotokoll 9, 13, 11, 7 1995-02-21
Svar på fråga 1994/95:261 om minröjare snabbprotokoll 3, 1 1995-02-07
Svar på interpellation 1994/95:32 om Ke- nya snabbprotokoll 7, 9, 1, 4 1995-01-26
Svar på interpellation 1994/95:28 om den svenska ESK-politiken snabbprotokoll 1, 3, 7, 5 1995-01-19
Svar på fråga 1994/95:232 om Brasilien och de mänskliga rättigheterna snabbprotokoll 1, 3 1995-01-17
Svar på fråga 1994/95:238 om fredsproces- sen i El Salvador snabbprotokoll 7, 5 1995-01-17
Svar på fråga 1994/95:243 om utökning av den svenska FN-styrkan i Bosnien snabbprotokoll 11, 9, 13, 15 1995-01-17
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 61, 57, 67, 13, 71, 63, 65, 49, 76, 78, 78, 51, 68, 25 1994-11-17
Svar på interpellation 1994/95:12 om utrikes- och säkerhetspolitiken vid ett EU- snabbprotokoll 30, 25, 22, 28 1994-10-27
Svar på fråga 1994/95:60 om Colombia och de mänskliga rättigheterna snabbprotokoll 15, 9, 13, 11 1994-10-25
Svar på fråga 1994/95:64 om sanktionerna mot Serbien-Montenegro snabbprotokoll 19, 21, 17 1994-10-25
Svar på fråga 1994/95:87 om offentliggörande av uppgifter om främmande snabbprotokoll 23, 25, 27 1994-10-25
Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95 snabbprotokoll 156, 154, 152 1994-06-10
Ytterligare medel till Utbildningsdepartementet, tilläggsbudget snabbprotokoll 113, 115, 111 1994-05-19
Svar på fråga 1993/94:487 om högskolestyrelserna snabbprotokoll 20, 18, 16 1994-05-03
Svar på fråga 1993/94:488 om de mindre och medelstora högskolornas forskningssamarbete snabbprotokoll 27, 29, 25, 23, 32 1994-05-03
Svar på fråga 1993/94:490 om Utbildningsdepartementets snabbprotokoll 113, 107, 109, 111 1994-05-03
Svar på fråga 1993/94:459 om segregation i skolan snabbprotokoll 107, 109, 105, 111 1994-04-19
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 193, 195, 211, 190, 202, 222, 220, 213, 204 1994-02-10
Ny läroplan för grundskolan m.m. snabbprotokoll 67, 74, 76, 57, 59 1993-12-14
Svar på interpellation 1993/94:50 om kunskap och kompetens för nästa århundrade snabbprotokoll 57, 61, 59 1993-11-19
Svar på fråga 1993/94:117 om kvaliteten på skolans undervisning snabbprotokoll 46, 42, 44, 49, 40 1993-11-09

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lena Hjelm-Wallén

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.