Lena Sommestad

Bio

Lena Anna Sofia Sommestad, född 3 april 1957 i Börje församling i Uppsala län, är en svensk politiker (socialdemokrat) och tidigare professor i ekonomisk historia. Hon var miljöminister 2002–2006 och ledamot av Sveriges riksdag 2012–2014. Åren 2011–2013 var hon ordförande för Socialdemokraternas kvinnoförbund. Hon var landshövding i Hallands län från 1 april 2014 till 31 mars 2020. Sommestad är sedan 2015 ordförande för Stiftelsen Nordiska museet och sedan 2016 styrelseordförande för Linköpings universitet. Hon utsågs i februari 2018 till ordförande för Svenska Unescorådet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lena Sommestad, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
463 (47%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
403 (40.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
73 (7.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
47 (4.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lena röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lena röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantKonstitutionsutskottet2012-08-012014-02-28
Riksdagsledamot2012-08-012014-02-28
LedamotRiksbanksfullmäktige2010-10-192014-10-14
SuppleantRiksbanksfullmäktige2006-10-172010-10-19
StatsrådMiljö- och samhällsbyggnadsdepartementet2006-10-022006-10-06
StatsrådMiljö- och samhällsbyggnadsdepartementet2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 49 2014-01-22
Svar på interpellation 2013/14:134 om skolans roll för att främja lärande för hållbar utveckling snabbprotokoll 16, 13 2014-01-14
Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall (bet. 2013/14:FiU16) snabbprotokoll 51, 49, 43, 45, 47 2013-12-11
Svar på interpellationerna 2013/14:129 och 130 om civil flygplats vid Ärna snabbprotokoll 90, 86, 94 2013-12-09
Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption m.m. snabbprotokoll 10, 2, 8 2013-11-14
Arbetet för jämställda löner snabbprotokoll 88, 86 2013-10-17
Fråga om regeringens uppfyllande av Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention (avsnitt 1.2) snabbprotokoll 35 2013-06-18
Redogörelser för behandlingen av riksdagens skrivelser snabbprotokoll 138 2013-06-18
(forts. från 10 §) Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen (forts. FiU28) snabbprotokoll 114 2013-03-06
Nationell klimatpolitik i global samverkan protokoll 47, 41, 53, 39, 43, 31, 35, 49, 29, 45, 37, 51, 33 2006-06-16
Svar på interpellation 2005/06:474 om Omberg som nationalpark protokoll 65, 69, 63, 67 2006-06-12
Biologisk mångfald protokoll 85, 87 2006-06-08
Skrotningspremien för äldre bilar protokoll 69, 71 2006-06-08
Utsläppen från Arlandas marktransporter protokoll 54 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:333 om EU:s riktlinjer för försiktighetsprincipens användning protokoll 30, 34, 32, 28 2006-05-02
Miljökonsekvensanalys av gasledning i Östersjön protokoll 63, 65 2006-04-06
Rovdjurspolitiken protokoll 79, 81 2006-04-06
Sjöfartens luftföroreningar protokoll 51, 53 2006-04-06
Svar på interpellation 2005/06:216 om användningen av etanol i den befintliga fordonsparken protokoll 14, 16, 11, 8 2006-03-07
Ansvaret för rovdjurspolitiken protokoll 84, 86 2006-02-16
Miljöeffekter av Stockholmsförsöket protokoll 98, 96 2006-02-16
Rysk gasledning i Östersjön protokoll 52, 54 2006-02-16
Svar på interpellation 2005/06:192 om strandskydd protokoll 65, 55, 63, 59 2006-01-24
Svar på interpellation 2005/06:162 om den svenska vargstammen protokoll 31, 33, 23, 27 2006-01-17
Svar på interpellation 2005/06:167 om ammunitionsindustrin och bly i ammunition protokoll 42, 37, 34, 40 2006-01-17
Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag m.m. protokoll 165, 151, 155, 153, 157, 163, 149, 161, 159 2005-11-24
Svar på interpellation 2005/06:83 om prestige och allvarliga oklarheter bland forskare och myndigheter vad gäller Östersjöns algblomningar protokoll 49, 51, 47, 45 2005-11-21
Svar på interpellationerna 2005/06:88 och 92 om förvar av använt kärnbränsle protokoll 56, 58, 52, 54 2005-11-21
En nationell strategi för havsmiljön protokoll 31, 25, 21, 27, 33, 29, 23, 19, 17 2005-11-17
Koldioxidutsläppen protokoll 53, 55 2005-11-17
Reach protokoll 84, 82 2005-11-17
Rening av Östersjön protokoll 94, 92 2005-11-17
Utbyggnaden av mobiltelenätet protokoll 76, 74 2005-11-17
Svar på interpellation 2005/06:45 om kemikalierna i våra kroppar protokoll 18, 20, 16, 14 2005-10-28
Svar på interpellation 2005/06:17 om miljösanktionsavgifter protokoll 10, 12, 16, 14 2005-10-21
Svar på interpellation 2004/05:662 om likhet inför lagen vid miljöbrott protokoll 71, 67, 65, 69 2005-06-07
Svar på interpellation 2004/05:667 om EU och kärnkraft protokoll 76, 81, 72, 83 2005-06-07
Svar på interpellation 2004/05:590 om Sverige och valjakt protokoll 94, 96, 92, 90 2005-05-31
Svar på interpellation 2004/05:529 om Giwa protokoll 14, 8, 12, 10 2005-05-24
Svar på interpellation 2004/05:565 om strandskyddsbestämmelserna i Halland protokoll 15, 21, 18, 23 2005-05-24
Svar på interpellation 2004/05:585 om Sveriges klimatpolitik protokoll 26, 30, 24, 28 2005-05-24
Hållbar avfallshantering protokoll 93, 91 2005-04-28
Strandskyddet protokoll 57, 59 2005-04-28
Svar på interpellation 2004/05:497 om Dalsland som pilotområde för lokalt beslutat strandskydd protokoll 44, 41, 47, 38 2005-04-15
Svar på interpellation 2004/05:501 om miljöklassning av dieselbränslen protokoll 54, 48, 52, 50 2005-04-15
Svar på interpellation 2004/05:506 om blyammunitionsförbudet protokoll 55, 66, 60, 64 2005-04-15
Bensinpriset protokoll 94, 96 2005-04-14
Klimatmålet protokoll 62, 64 2005-04-14
Miljösanktionsavgifter protokoll 76, 74 2005-04-14
Återvinning av glas protokoll 102, 104 2005-04-14
Svar på interpellation 2004/05:392 om hälsorisk av strålning från mobil protokoll 27, 31, 33, 29 2005-03-15
Svar på interpellation 2004/05:413 om blyhagel vid sportskytte protokoll 53, 45, 50, 47 2005-03-15
Svar på interpellation 2004/05:417 om Östersjöns ekosystem protokoll 34, 44, 42, 38 2005-03-15
Fartygstrafiken vid Hoburgs bank protokoll 99, 101 2005-03-03
Flygets ansvar för klimatförändringarna protokoll 83, 85 2005-03-03
Förbudet mot bly i ammunition protokoll 69, 67 2005-03-03
Räddningsplan för Östersjön protokoll 47, 49 2005-03-03
Skogen som tillväxtfaktor protokoll 59, 61 2005-03-03
Östersjöns miljö protokoll 105, 103 2005-03-03
Svar på interpellation 2004/05:385 om strandskyddsbestämmelserna protokoll 5, 1, 11, 9 2005-03-01
Svar på interpellation 2004/05:359 om försäljning av svenskt kärnavfall protokoll 30, 28, 26, 32 2005-02-17
Svar på interpellation 2004/05:315 om krisberedskap vid kärnkraftsolyckor protokoll 116, 120, 118, 122 2005-02-08
Svar på interpellation 2004/05:310 om breddad kompetens i vattendelegationerna protokoll 109, 107, 111, 113 2005-02-03
Svar på interpellation 2004/05:319 om rovdjurspolitik protokoll 123, 125, 114, 119 2005-02-03
Svar på interpellation 2004/05:240 om skydd för orörda älvar protokoll 54, 60, 56, 58 2005-01-18
Svar på interpellation 2004/05:207 om strandskydd protokoll 7, 4, 9, 1 2004-12-03
Svar på interpellation 2004/05:76 om fortsatt kalkbrytning på Gotland protokoll 5, 1, 8, 10 2004-11-16
Svar på interpellation 2004/05:77 om uttjänta elektriska hushållsprodukter protokoll 13, 11, 15 2004-11-16
Svar på interpellation 2004/05:78 om folklig samling kring klimatfrågan protokoll 23, 20, 17 2004-11-16
Information från regeringen om resultatet av OECD:s miljögranskning av Sverige protokoll 89, 125, 121, 113, 93, 91, 103, 105, 97, 111, 123, 107, 119, 101, 95, 115, 109, 117, 99 2004-10-21
Kalkbrytning på Gotland protokoll 56, 54 2004-10-21
Miljölagens tillämpning vid naturgasutvinning protokoll 43, 45 2004-10-21
Miljöorganisationernas medverkan i skyddsarbetet för Östersjön protokoll 76, 78 2004-10-21
Placering av master vid utbyggnad av 3 G-nätet protokoll 62, 64 2004-10-21
Miljö- och jordbruksfrågor protokoll 258, 36, 38, 260, 50, 54, 264, 268, 270, 32, 46, 42, 248, 40, 34, 48, 256, 254, 250, 266, 30, 44, 252, 52, 262 2004-10-15
Integrerad produktpolitik protokoll 68, 70 2004-09-30
Kyotoprotokollet protokoll 60, 62 2004-09-30
Oljepriset protokoll 40, 42 2004-09-30
En hållbar svensk politik i fråga om valar protokoll 265, 263, 267, 269 2004-06-17
Svar på interpellation 2003/04:506 om skyddande av statens skogar med höga naturvärden protokoll 195, 201, 203, 198 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:482 om ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät protokoll 106, 108, 112, 110 2004-06-01
Svar på interpellation 2003/04:488 om miljöansvar för förorenad mark protokoll 115, 113, 117 2004-06-01
Svar på interpellation 2003/04:489 om planering av köpcentrum protokoll 127, 125, 122, 119 2004-06-01
Svar på interpellation 2003/04:527 om klimateffekterna av en avveckling av kärnkraften protokoll 130, 132, 128, 134 2004-06-01
Bromerade flamskyddsmedel protokoll 55, 57 2004-05-13
Flyget i fjällvärlden protokoll 85, 83 2004-05-13
Svar på interpellation 2003/04:429 om liberalare regler för strandskyddet protokoll 51, 48, 43, 45 2004-05-04
Svar på interpellation 2003/04:392 om ombyggnaden av E 18 i Stockholm protokoll 3, 5, 1 2004-04-16
Svar på interpellation 2003/04:355 om strandstädning protokoll 72, 74, 70 2004-04-13
Svar på interpellation 2003/04:357 om luftföroreningar orsakade av vägtrafik protokoll 80, 82, 78, 76 2004-04-13
Svar på interpellation 2003/04:267 om strandskyddet protokoll 61, 59, 53, 47 2004-03-16
Barnsäkra bostäder protokoll 64, 62 2004-03-04
EU-prioriteringar för att nå miljömålen protokoll 170, 176, 178, 172, 174, 180, 168, 166 2004-03-04
Fordonsskatt på dieselbilar protokoll 66, 68 2004-03-04
Kärnsäkerhetsutredning protokoll 21, 19 2004-03-04
Miljömålen protokoll 15, 17 2004-03-04
Tunneln genom Hallandsås protokoll 40, 38 2004-03-04
Svar på interpellation 2003/04:257 om slutförvaring av högaktivt kärnkraftsavfall och kommunal folkomröstning protokoll 31, 35, 33, 29 2004-02-10
Funktionshindrades rätt till delaktighet och jämlikhet protokoll 80 2004-01-22
Påföljder för miljöbrott till sjöss protokoll 50 2004-01-22
Strålning från mobiltelefoner protokoll 14, 16 2004-01-22
Svar på interpellation 2003/04:160 om svensk klimatpolitik och EU:s klimatpolitik protokoll 88, 82, 86, 84 2004-01-20
Svar på interpellation 2003/04:183 om inomhusmiljö protokoll 91, 93, 95, 89 2004-01-20
Svar på interpellation 2003/04:191 om flygturismen i fjällen protokoll 99, 102, 96 2004-01-20
Svar på interpellation 2003/04:123 om statens ansvar för nationalstadsparken protokoll 40, 44, 38, 42 2003-11-28
Svar på interpellation 2003/04:110 om miljöbalken protokoll 38, 43, 35, 41 2003-11-25
Svar på interpellation 2003/04:111 om buller, miljöbalken och byggandet i Stockholm protokoll 44, 47, 52, 50 2003-11-25
Svar på interpellation 2003/04:30 om tillgänglighet för människor med funktionshinder protokoll 120, 124, 126, 122 2003-11-11
Svar på interpellation 2003/04:31 om den avbrutna skogsmarkskalkningen protokoll 119, 116, 109, 112 2003-11-11
Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp protokoll 37, 51, 47, 49, 41, 39, 35, 45, 33, 43, 53 2003-10-29
EU:s direktiv om vattenskötsel protokoll 81, 83 2003-10-02
Glasåtervinning protokoll 64, 66 2003-10-02
Kärnkraftsutredning protokoll 50, 48 2003-10-02
Svar på interpellation 2002/03:400 om ny kemikaliehanteringslagstiftning och djurförsök snabbprotokoll 158, 162, 164, 160 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:403 om externhandelns inverkan på miljön snabbprotokoll 171, 167, 165, 169 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:336 om ris- ker med mobiltelefoner snabbprotokoll 49, 45, 47 2003-05-19
Johannesburg - FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling (skr. 2002/03:29) snabbprotokoll 100, 110, 116, 106, 102, 108, 114, 112, 104 2003-05-15
Svar på interpellation 2002/03:305 om bevarande av naturskog snabbprotokoll 63, 67, 65, 69 2003-05-13
Svar på interpellation 2002/03:186 om Natura 2000 på Gräsö snabbprotokoll 64, 62, 60 2003-03-18
Svar på interpellation 2002/03:170 om elöverkänslighet snabbprotokoll 62, 60, 58, 64 2003-03-07
Svar på interpellation 2002/03:130 om handläggningstider vid tillämpningen av PBL och snabbprotokoll 98 2003-01-31
Svar på interpellation 2002/03:128 om etablering av externa köpcentrum snabbprotokoll 63, 67, 71, 73 2003-01-28
Svar på interpellation 2002/03:120 om fastigheter utan ägare snabbprotokoll 62, 60, 56, 58 2003-01-24
Svar på interpellation 2002/03:71 om mil- jöklassning av bilar snabbprotokoll 51, 53, 49, 55 2003-01-24
Aktuell debatt: Åtgärder för att förebygga oljeolyckor snabbprotokoll 18, 2, 16, 9 2002-12-03
Svar på interpellation 2002/03:19 om Sveri- ge, regeringen och valjakt snabbprotokoll 8, 6, 1, 3 2002-11-15
Svar på interpellation 2002/03:15 om kon- kurrens för lägre matpriser snabbprotokoll 6, 12, 10, 8 2002-11-12
Frågestund snabbprotokoll 145, 49, 64, 70, 51, 78, 59, 55, 155, 86, 93, 91, 89, 20, 68, 87, 82, 84, 36, 59, 74, 53, 88, 66, 84, 61, 51, 57, 66, 92, 157, 90, 64, 62, 72, 22, 66, 80, 86, 143, 64, 72 2002-11-07
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 206, 202, 204, 212, 198, 208, 210, 196, 200 2002-11-06
Svar på interpellation 2002/03:13 om beslut om strandskydd snabbprotokoll 17, 21, 19, 23 2002-11-05
Hållbar utveckling snabbprotokoll 69, 67, 59, 61, 65, 71, 63 2002-06-10
Vissa inomhusmiljöfrågor snabbprotokoll 105, 101, 107, 111, 109, 113, 115, 103 2002-05-31
Svar på interpellation 2001/02:494 om däckproduktionen i Gislaved snabbprotokoll 149, 151, 153, 147 2002-05-21
Svar på interpellation 2001/02:201 om in- frastrukturen i Sundsvallstrakten snabbprotokoll 16, 6, 14, 10 2002-03-19
Svar på interpellation 2001/02:302 om FN:s världstoppmöte i Johannesburg snabbprotokoll 25, 20, 17, 23 2002-03-19
Svar på interpellation 2001/02:232 om miljöbalken snabbprotokoll 90, 88, 92, 94 2002-03-08
Svar på interpellation 2001/02:248 om kalkning av sjöar och vattendrag snabbprotokoll 97, 95, 101, 99 2002-03-08
Svar på interpellation 2001/02:249 om vindkraftverk snabbprotokoll 102, 104 2002-03-08
Svar på interpellation 2001/02:261 om miljöaspekter av fossila bränslen snabbprotokoll 85, 81, 83, 87 2002-03-08
Sveriges klimatstrategi snabbprotokoll 165, 163, 157, 168, 161, 176, 155, 170, 172, 174, 159 2002-03-06
Svar på interpellation 2001/02:217 om LIP- medel för skolsatsning snabbprotokoll 8, 12, 10, 14 2002-02-08
Svar på interpellation 2001/02:191 om samordnad utbyggnad av mobilmaster snabbprotokoll 110, 113, 115, 107 2002-02-05
Svar på interpellation 2001/02:194 om strandskydd och regional utveckling snabbprotokoll 120, 116, 126, 124 2002-02-05

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lena Sommestad

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.