Lennart Brunander

Bio

Kurt Lennart Brunander (i riksdagen kallad Brunander i Rävlanda), född 19 april 1936 i Sätila församling i Älvsborgs län, är en svensk politiker (centerpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 1979–1998, invald för Älvsborgs läns södra valkrets. Till yrket är Brunander lantbrukare.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lennart Brunander, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden1997-05-011998-10-05
SuppleantKonstitutionsutskottet1994-10-181998-10-04
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
Riksdagsledamot1993-12-181994-10-03
RiksdagsledamotElisabeth Andersson 1993-11-18 - 1993-12-171993-11-181993-12-17
SuppleantFörsvarsutskottet1992-10-201994-10-02
Riksdagsledamot1991-12-101993-11-17
RiksdagsledamotElisabeth Andersson 1991-11-08 - 1991-12-091991-11-081991-12-09
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1991-09-301994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301991-11-07
SuppleantFörsvarsutskottet1988-10-031991-09-29
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1988-10-031991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30
SuppleantFörsvarsutskottet1985-09-301988-10-02
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1985-09-301988-10-02
Riksdagsledamot1985-09-301988-10-03
SuppleantFörsvarsutskottet1982-10-041985-09-29
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1982-10-041985-09-29
Riksdagsledamot1982-10-041985-09-30
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1979-10-011982-10-03
Riksdagsledamot1979-10-011982-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riktlinjer för Sveriges arbete med jord- bruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska snabbprotokoll 23, 4, 43, 45, 6, 2, 25 1998-05-25
Ändringar i foderlagen, m.m. snabbprotokoll 217, 215 1998-04-29
Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar snabbprotokoll 176, 173, 178 1998-03-26
Skogsbruk snabbprotokoll 135, 172, 174, 186, 184 1998-03-18
Svar på interpellation 1997/98:119 om varg snabbprotokoll 30, 26, 28 1998-02-19
Ändringar i djurskyddslagen, m.m. snabbprotokoll 21, 3, 19 1998-02-18
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Luxemburg den 12 och 13 december snabbprotokoll 89 1997-12-17
Hållbart fiske och jordbruk snabbprotokoll 18, 50, 2, 6, 43, 20, 45, 4 1997-12-16
Genteknik snabbprotokoll 204, 206 1997-10-09
Svar på interpellation 1997/98:3 om jäm- ställdhetsarbetet inom Svenska kyrkan snabbprotokoll 2, 8, 5 1997-10-02
Svar på interpellation 1996/97:344 om genetiskt förädlade växter snabbprotokoll 181, 185, 189 1997-06-05
Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald snabbprotokoll 6, 4, 24, 22 1997-05-28
Svar på interpellation 1996/97:196 om försvarets roll i miljöarbetet snabbprotokoll 82, 77 1997-03-21
Trafikpolitikens inriktning snabbprotokoll 64 1997-03-20
Alternativ till traditionell burhållning av höns snabbprotokoll 52 1997-03-12
Kartavgift i ärenden om EU-finansierat stöd inom jordbrukssektorn snabbprotokoll 217, 213, 215 1997-03-05
Naturresurslagen snabbprotokoll 99, 97 1997-02-26
Statsbudgeten för år 1997. Jord- och skogs- bruk, fiske med anslutande näringar snabbprotokoll 8, 79, 4, 6, 10, 15, 81, 2, 13, 29, 45, 43, 27 1996-12-16
Sveriges försvarspolitik mot sekelskiftet snabbprotokoll 147 1996-12-13
Svar på interpellation 1996/97:72 om gen- manipulerad soja snabbprotokoll 25, 22 1996-11-29
Hållbar utveckling i landets fjällområden snabbprotokoll 158, 164, 177, 162, 175 1996-11-28
Svar på interpellation 1996/97:16 om sal- monellasmittat kött och foder snabbprotokoll 3, 5 1996-11-08
Svar på interpellation 1996/97:27 om kon- kurrensneutralitet och postdistribution snabbprotokoll 32, 36 1996-10-31
Miljöklassning av alkylatbensin snabbprotokoll 243, 245, 241 1996-10-23
Information från regeringen om Öster- sjömötet i Visby snabbprotokoll 112 1996-05-30
Frågestund snabbprotokoll 61, 82, 59, 80, 68, 66, 70 1996-05-23
Svar på interpellation 1995/96:130 om an- tibiotika i djurfoder snabbprotokoll 93, 97, 95 1996-04-16
Svar på interpellation 1995/96:96 om miljö- stöd till jordbruket snabbprotokoll 3, 6 1996-03-14
Jakt och viltvård snabbprotokoll 60, 5, 7, 62, 9, 58 1996-02-21
Vatten- och luftvård snabbprotokoll 122, 115, 120, 117 1996-02-14
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 113, 111 1995-12-14
Finansiering av tilläggsavgift för mjölk- kvoter, m.m. snabbprotokoll 177, 181, 179, 185, 183 1995-12-13
Sveriges säkerhetspolitik och totalförsva- rets förnyelse snabbprotokoll 95 1995-12-06
Skogspolitik snabbprotokoll 96, 100, 98 1995-11-15
Svar på fråga 1995/96:9 om mjölkprodu- centerna snabbprotokoll 26, 20, 24, 22 1995-10-10
Svar på interpellation 1994/95:93 om Sveri- ge och klimatkonventionen snabbprotokoll 6, 3 1995-05-12
Miljön - Vårt gemensamma ansvar snabbprotokoll 111, 124, 97, 109, 122 1995-04-27
Statsbudgeten för budgetåret 1995/96 (Justitiedepartementet, Jordbruksdepartementet snabbprotokoll 58, 54, 52, 56 1995-04-21
Vägverket snabbprotokoll 233 1995-04-20
Ändringar i växtskyddslagen, m.m. Föredrogs snabbprotokoll 42, 44, 46 1995-04-07
Ändringar i lagen om lageravgift på socker och ris snabbprotokoll 20 1995-03-29
Lotterifrågor snabbprotokoll 201, 199, 203 1995-03-08
Svar på fråga 1994/95:253 om ekologisk mjölkproduktion snabbprotokoll 87, 91, 89 1995-02-07
Svar på fråga 1994/95:254 om ekologisk odling och kravet på träda snabbprotokoll 93, 97, 95 1995-02-07
Svar på interpellation 1994/95:42 om föreningslivets lotteri- och spelverksamhet snabbprotokoll 32, 26, 29 1995-01-19
Vissa livsmedelspolitiska åtgärder vid ett medlemskap i Europeiska unionen snabbprotokoll 90, 108, 106, 88, 92 1994-12-16
(forts.) Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (forts. UU5, KU17, KU22 och FiU5) snabbprotokoll 164, 166, 168 1994-12-14
Svar på fråga 1994/95:160 om Tipsbingo snabbprotokoll 65, 69, 63, 67 1994-12-06
Svar på fråga 1994/95:186 om lottförsälj- ningsautomater snabbprotokoll 72, 74, 78, 76 1994-12-06
Svar på interpellationerna 1994/95:15 och 16 om jordbruket och medlemsavgifterna till EU, snabbprotokoll 25, 21, 18 1994-11-25
Tillsyn av djurskydd m.m. snabbprotokoll 89, 91, 87 1994-11-23
Miljöklasser för bensin m.m. snabbprotokoll 48, 50, 46 1994-11-16
Statsbudgeten för budgetåret 1994/95, Jordbruksdepartementet (forts. JoU13) snabbprotokoll 55, 51, 63, 53 1994-03-30
Statsbudgeten för budgetåret 1994/95, Jordbruksdepartementet snabbprotokoll 102 1994-03-29
Bättre kontroll över miljöfarligt avfall snabbprotokoll 126 1994-03-28
Statsbudgeten för budgetåret 1994/95, Miljö- och naturresursdepartementet snabbprotokoll 112, 110, 116, 118, 114 1994-03-28
Svar på fråga 1993/94:361 om Borås och Sjuhäradsbygdens tingsrätter snabbprotokoll 86, 84 1994-03-01
Svar på fråga 1993/94:318 om institutionen för husdjurshygien i Skara snabbprotokoll 132, 134 1994-02-08
Svar på interpellation 1993/94:73 om samspelet mellan den ekonomiska politiken och snabbprotokoll 19, 12, 4 1994-01-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lennart Brunander

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.