Lennart Daléus

Bio

Carl Erik Lennart Daléus, född 25 juni 1946 i Bromma församling i Stockholms stad, är en svensk politiker (före detta centerpartist), som var riksdagsledamot 1991–2002, partiledare för Centerpartiet 1998–2001 och generalsekreterare och VD för Greenpeace Norden 2002–2008.Daléus gjorde värnplikten som kustjägare 1965–1966 vid KA1 Vaxholm. Han var ordförande för Sverige-avdelningen av Jordens Vänner 1971–1976 samt ledamot av styrelsen för Svenska friluftsföreningen på 1970-talet och har betecknat sig som naturist.Daléus var ledare för Linje 3 inför folkomröstningen om kärnkraft 1980. Senare blev han centerpartist och valdes 1991 in i riksdagen för Stockholms läns valkrets. I riksdagen var han ordförande för jordbruksutskottet 1994–1998, ledamot i EU-nämnden 2001–2002 och Nordiska rådets svenska delegation 1998–2002 samt suppleant i näringsutskottet och utrikesnämnden. Han lämnade riksdagen i samband med valet 2002.
Daléus var en av de drivande personerna bakom energiuppgörelsen med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet innan han i juni 1998 blev partiledare. Eftersom det var val samma år och partiet därmed hade bråttom att profilera sin nye partiledare genomfördes den omtalade reklamkampanjen "Det här är Lennart". Centern förlorade nio mandat i riksdagen vid det valet.
Daléus lämnade Centerpartiet när han blev VD för Greenpeace Norden hösten 2002. Han anser att partiet har utvecklats åt fel håll i miljöfrågor och i kärnkraftsfrågan.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lennart Daléus, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotEU-nämnden2001-09-272002-10-08
SuppleantUtrikesnämnden1998-10-202001-09-27
LedamotNordiska rådets svenska delegation1998-10-202002-09-30
SuppleantEU-nämnden1998-10-132000-10-12
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
OrdförandeMiljö- och jordbruksutskottet1994-10-121998-10-04
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantNäringsutskottet1991-10-081994-10-02
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Information från regeringen om toppmö- tet i Nice och det svenska ordförandeskapet snabbprotokoll 121, 123 2000-12-14
Aktuell debatt: Alliansfriheten och dess innehåll snabbprotokoll 120, 113 2000-12-13
Information från regeringen om förhand- lingarna i Haag om FN:s klimatkonvention snabbprotokoll 42, 40 2000-11-30
Aktuell debatt: Den nya fattigdomen och vägarna till en ökad social rörlighet snabbprotokoll 6, 13 2000-11-29
EU-debatt snabbprotokoll 34, 5, 13, 41, 25, 33, 18, 32, 30, 3, 11, 38, 20, 18 2000-05-10
Svar på interpellation 1999/2000:340 om en stad med mänskliga värden snabbprotokoll 8, 2, 5 2000-04-25
(forts. från 4 §) Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 145, 140, 143, 136, 134, 138 2000-03-30
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 25, 23, 27 2000-03-30
Det nya försvaret snabbprotokoll 91, 95, 85, 83, 87, 81, 97, 89, 93 2000-03-29
Svar på interpellation 1999/2000:280 om livskraft i hela landet snabbprotokoll 27, 30, 33 2000-03-28
Svar på interpellation 1999/2000:181 om trygghet för alla snabbprotokoll 147, 153, 150 2000-02-17
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 43, 31, 17, 21, 29, 48, 14, 6, 16, 28, 30, 8, 53, 31, 41, 33, 8, 55, 15, 6 2000-01-19
Svar på interpellation 1999/2000:129 om handlingsplan för trygghet och demokrati snabbprotokoll 4, 2, 6 2000-01-18
Svar på interpellation 1999/2000:182 om en välfärdsreform snabbprotokoll 71, 73, 69 2000-01-18
Svar på interpellation 1999/2000:84 om IT- infrastrukturen snabbprotokoll 8, 12, 16 2000-01-18
Särskilt anordnad debatt om Telia-Tele- nor-affären snabbprotokoll 23, 3, 9, 16 1999-12-20
Särskilt anordnad debatt om Sveriges an- slutning till EMU snabbprotokoll 20, 6, 13 1999-11-30
Svar på interpellation 1999/2000:29 om Västerleden i Stockholm snabbprotokoll 10, 2, 6 1999-11-02
Aktuell debatt: Våld med rasistisk och na- zistisk bakgrund snabbprotokoll 13, 6 1999-10-27
Partiledardebatt snabbprotokoll 32, 21, 28, 49, 45, 34, 55, 20, 44, 4, 19, 36, 31, 28, 31, 36, 36, 19, 34, 51, 20, 47, 10, 18, 40, 12, 38, 55, 38, 4, 42, 21, 2 1999-10-13
Frågestund snabbprotokoll 28, 160, 44, 27, 33, 65, 77, 61, 29, 158, 99, 266, 90, 46, 56, 52, 33, 46, 64, 42, 48, 59, 43, 5, 37, 6, 12, 92, 49, 98, 23, 40, 21, 4, 34, 23, 97, 46, 60, 34, 2, 50, 59, 101, 61, 36, 135, 20, 18, 2, 62, 14, 34, 89, 264, 17, 14, 38, 21, 48, 45, 58, 58, 35, 14, 2, 36, 49, 87, 36, 38, 12, 36, 39, 68, 27, 92, 35, 35, 54, 58, 56, 63, 70, 67, 61, 137, 48, 75, 47, 30, 88, 50, 90, 65, 33, 60, 53, 48, 51, 65, 16, 35, 51, 63, 96, 19, 62, 4, 51 1999-09-16
Partiledardebatt inför EU- parlamentsvalet snabbprotokoll 35, 33, 5, 18, 42 1999-06-02
Särskilt anordnad debatt om det politiska läget snabbprotokoll 16, 3, 9, 23 1999-04-21
Information från regeringen om förbere- delserna för Sveriges ordförandeskap i EU år snabbprotokoll 112, 114 1999-04-15
Information från regeringen om situationen i Kosovo snabbprotokoll 3 1999-04-13
Svar på interpellation 1998/99:121 om den regionala utvecklingen snabbprotokoll 7, 2, 4 1999-03-02
Särskilt anordnad debatt om åtgärder för ökad tillväxt snabbprotokoll 11, 18 1999-02-03
Jord- och skogsbruk m.m. snabbprotokoll 55 1998-12-18
Information från regeringen om EU- toppmötet i Wien snabbprotokoll 76, 78 1998-12-15
Information från regeringen om klimatar- betet efter Buenos Aires snabbprotokoll 135, 133 1998-11-26
Miljöbalken m.m. snabbprotokoll 35, 12, 48, 10, 33, 26, 46, 3, 24, 1, 5 1998-06-03
Särskilt anordnad debatt om kärnkraften snabbprotokoll 25, 30, 27, 32, 12, 2 1998-05-26
Remissdebatt Föredrogs snabbprotokoll 23, 16, 11, 25, 4, 9, 14, 6, 2 1998-05-15
(forts. från 5 §) Finansiering av vissa trafi- kanläggningar i Stockholms län m.m. (forts. snabbprotokoll 185, 187 1998-05-07
Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m. snabbprotokoll 11, 6, 2, 13, 4 1998-05-07
Vissa miljöfrågor snabbprotokoll 184, 167, 175, 165, 172, 182, 158, 160, 170, 162 1998-04-29
Information från regeringen om Agen- da 2000 - jordbruksdelen snabbprotokoll 103, 101 1998-03-26
Miljövårdsarbetet och försurningen snabbprotokoll 144, 156, 147, 149 1998-03-26
Svar på interpellation 1997/98:196 om tjänstebilsbeskattningen snabbprotokoll 9, 11 1998-03-06
Svar på interpellation 1997/98:128 om jordbruksnäringen snabbprotokoll 136, 140, 143 1998-02-19
Svar på interpellation 1997/98:114 om skatteväxling snabbprotokoll 121, 118, 115 1998-02-05
Svar på interpellation 1997/98:127 om föräldrastyrelser snabbprotokoll 163, 159, 161 1998-01-29
Svar på interpellation 1997/98:112 om PVC snabbprotokoll 53, 47, 50 1998-01-27
Svar på interpellation 1997/98:117 om det ideella och kommunala miljöarbetet snabbprotokoll 55 1998-01-27
(forts. från 5 §) Allmänpolitisk debatt Sociala frågor (forts. från 5 §) snabbprotokoll 317, 313, 315 1998-01-22
Bordläggningsdebatt beträffande proposi- tion 1997/98:45 Miljöbalk snabbprotokoll 216 1997-12-18
Energi snabbprotokoll 176 1997-12-18
Information från regeringen om Försvar- smaktens ekonomi snabbprotokoll 167, 159, 161, 165 1997-12-18
Lag om kärnkraftens avveckling snabbprotokoll 33, 39, 23, 37, 25, 29, 31, 35, 27 1997-12-18
Allmän miljö- och naturvård snabbprotokoll 122, 103, 105, 109, 124, 101, 111 1997-12-16
Vissa avfallsfrågor snabbprotokoll 104, 108, 123, 117, 119, 110, 125 1997-11-26
Svar på interpellationerna 1997/98:22 och 24 om tunnelbygget genom Hallandsåsen snabbprotokoll 117, 123 1997-11-06
Aktuell debatt: Tunnelbygget genom Hal- landsåsen snabbprotokoll 4, 11 1997-10-23
Svar på interpellationerna 1997/98:11 och 12 om tunnelbygget genom Hallandsåsen snabbprotokoll 26, 38, 49 1997-10-21
Kemikaliekontroll snabbprotokoll 137, 122, 120, 124, 133, 147, 126, 118, 149, 135, 140 1997-10-09
En uthållig energiförsörjning snabbprotokoll 100, 79, 102, 81, 83, 87, 75, 85, 77 1997-06-10
Svar på interpellation 1996/97:280 om skydd av gammelskog snabbprotokoll 51, 47, 49 1997-05-27
Svar på interpellation 1996/97:287 om radioaktivt metallskrot snabbprotokoll 54, 56, 59 1997-05-27
På väg mot ett ekologiskt hållbart samhäl- le snabbprotokoll 24, 26, 28, 67, 40, 20, 22, 16, 18, 14, 69 1997-04-16
Aktuell debatt: Bioteknik snabbprotokoll 18, 11, 2, 4 1997-03-12
Svar på interpellation 1996/97:179 om fi- nansiering av kärnkraftsnedläggningen snabbprotokoll 48, 43 1997-03-07
Aktuell debatt: Uppgörelsen om en förtida avveckling av kärnkraften snabbprotokoll 4, 12 1997-02-05
Svar på interpellation 1996/97:96 om natio- nalstadsparken snabbprotokoll 50, 47 1997-01-28
Statsbudgeten för budgetåret 1997 (Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård) snabbprotokoll 5, 12, 61, 31, 42, 44, 19, 21, 3, 33, 59, 10, 1 1996-12-09
(forts. FiU1) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (forts. från prot. 31) snabbprotokoll 81, 95, 88 1996-11-22
Producentansvar för uttjänta bilar, m.m. snabbprotokoll 77, 68, 88, 86, 72, 70 1996-06-05
Svar på interpellation 1995/96:248 om nationalstadsparken snabbprotokoll 158, 155 1996-06-03
Genteknik snabbprotokoll 46, 44, 52, 50, 48, 42, 54 1996-05-22
Svar på interpellation 1995/96:174 om be- skattningen av flygbränsle snabbprotokoll 11, 9, 13 1996-04-24
Svar på interpellation 1995/96:155 om energipolitiken snabbprotokoll 15, 11 1996-04-19
Svar på interpellation 1995/96:162 om kärnkraftssäkerheten snabbprotokoll 29, 27, 32 1996-04-19
Vår miljö - Miljöarbetet under året snabbprotokoll 166, 192, 152, 154, 188, 161, 156, 186, 164, 159 1996-03-27
Djurförsök snabbprotokoll 184, 188, 180, 186, 182 1996-03-06
Avfallshantering snabbprotokoll 149, 155, 157, 151, 145, 153, 147 1996-02-14
Djurskydd, m.m. snabbprotokoll 160 1996-02-14
Svar på fråga 1995/96:229 om enskilda barns intressen snabbprotokoll 32 1996-02-06
Svar på frågorna 1995/96:230 och 234 om ambassadrapporter, m.m. snabbprotokoll 20, 17, 11, 14 1996-01-30
Svar på fråga 1995/96:225 om boendemiljön och Öresundsprojektet snabbprotokoll 49, 55, 53, 51 1996-01-23
Skyddsåtgärder för den svenska äggpro- duktionen snabbprotokoll 3, 5 1995-12-14
Åtgärder för att främja företagens delta- gande i system för miljöstyrning och miljörevision, snabbprotokoll 16, 14, 18 1995-12-14
Vidareutveckling av systemet med miljök- lasser för fordon m.m. snabbprotokoll 88, 90 1995-12-08
PVC snabbprotokoll 121, 117, 115, 123, 119 1995-11-23
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 71, 73, 69 1995-11-16
Miljölagstiftningen m.m. snabbprotokoll 62 1995-11-15
Svar på fråga 1995/96:24 om kraftföreta- gens ansvar vid kärnkraftsolyckor snabbprotokoll 65, 69, 67 1995-10-17
Svar på fråga 1995/96:33 om Vattenfall och kärnkraften i energisystemet snabbprotokoll 41, 37, 39, 35 1995-10-17
Svar på fråga 1995/96:16 om jordskalv och kärnkraft snabbprotokoll 40, 42, 44 1995-10-10
Svar på fråga 1995/96:17 om jordskalvet under Ringhals snabbprotokoll 72, 70, 74 1995-10-10
Svar på fråga 1995/96:19 om till- ståndsprövning för Oskarshamn 1 snabbprotokoll 48, 52, 50, 46 1995-10-10
Det svenska miljöarbetet i EU - inriktning och genomförande snabbprotokoll 131, 141, 139, 129, 145, 133, 136, 147 1995-06-08
Svar på fråga 1994/95:542 om kraven på utsläpp från kärnkraften snabbprotokoll 153, 155, 157 1995-05-30
Svar på fråga 1994/95:543 om producen- tansvar för förpackningar snabbprotokoll 163, 159, 165, 161 1995-05-30
Svar på interpellation 1994/95:111 om Väg 57 förbi Mölnbo snabbprotokoll 17, 20 1995-05-08
Svar på interpellation 1994/95:118 om av- veckling av kärnkraften snabbprotokoll 77, 74, 82 1995-05-08
Höjning av anläggningshavarnas ansvarsbe- lopp för atomskador snabbprotokoll 89, 91, 84 1995-04-27
Vissa energipolitiska frågor snabbprotokoll 9, 4, 15, 2, 13, 6 1995-04-27
Statsbudgeten för budgetåret 1995/96 (Justitiedepartementet, Jordbruksdepartementet snabbprotokoll 30, 26, 20, 28, 18, 24, 22 1995-04-21
Statsbudgeten för budgetåret 1995/96 - Miljödepartementet snabbprotokoll 158, 194, 152, 192, 160, 177 1995-04-06
Svar på fråga 1994/95:395 om en strategi för hållbar konsumtion snabbprotokoll 86, 88, 90 1995-03-28
Svar på fråga 1994/95:396 om EU- handlingar och offentlighetsprincipen snabbprotokoll 8, 6, 2, 4 1995-03-28
Svar på fråga 1994/95:374 om klimatföränd- ringarna och utvecklingen av nya energikällor snabbprotokoll 102, 100, 104, 106 1995-03-21
Svar på fråga 1994/95:375 om Klimatdelegationen snabbprotokoll 52, 50, 54, 48 1995-03-21
Svar på fråga 1994/95:376 om kärnkraftsav- vecklingen snabbprotokoll 109, 111, 113 1995-03-21
Forskning och försök rörande alternativ till burhållning av värphöns snabbprotokoll 149 1995-03-08
Svar på interpellation 1994/95:52 om Sveri- ges lantbruksuniversitets verksamhet i Bispgår- snabbprotokoll 4, 2, 6 1995-02-16
Svar på fråga 1994/95:283 om EU och pa- tent på bioteknikområdet snabbprotokoll 10, 14, 12, 8 1995-02-14
Svar på fråga 1994/95:284 om uppföljning av Riokonferensen snabbprotokoll 72, 70, 74 1995-02-14
Svar på interpellation 1994/95:36 om för- handlingar i EU om framtida miljöstöd till jord- snabbprotokoll 16, 13, 19 1995-01-11
Vissa livsmedelspolitiska åtgärder vid ett medlemskap i Europeiska unionen snabbprotokoll 131 1994-12-16
(forts.) Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (forts. UU5, KU17, KU22 och FiU5) snabbprotokoll 150, 109, 133, 131, 101, 105, 148, 103, 111 1994-12-14
Svar på fråga 1994/95:215 om sjöfartens miljöfrågor snabbprotokoll 128, 122, 124, 126 1994-12-13
Svar på fråga 1994/95:194 om en miljöom- budsman snabbprotokoll 90, 94, 92, 96 1994-12-06
Svar på interpellation 1994/95:195 om miljövårdsberedningen snabbprotokoll 99, 103, 101 1994-12-06
Miljölagstiftningen snabbprotokoll 72, 66, 80, 78, 70 1994-11-30
Svar på interpellation 1994/95:8 om miljö- politiken vid ett EU-medlemskap snabbprotokoll 100, 103, 106 1994-11-17
Svar på fråga 1994/95:14 om energiöverenskommelsen snabbprotokoll 358, 352, 356, 354 1994-10-18
Svar på fråga 1994/95:71 om Näringslivsrådet snabbprotokoll 15, 11, 13, 9 1994-10-18
Lag om genetiskt modifierade organismer snabbprotokoll 6, 8, 23, 18, 15, 20, 4 1994-06-02
(forts. från 3 §) f415 > Energipolitik snabbprotokoll 84, 86 1994-05-26
Energipolitik snabbprotokoll 2, 19, 21, 8, 27, 4, 17, 25, 6, 10 1994-05-26
Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället m.m. snabbprotokoll 128, 131, 125 1994-04-27
Med sikte på hållbar utveckling snabbprotokoll 151, 147, 145, 149 1994-04-20
Strategi för biologisk mångfald snabbprotokoll 31, 25, 27, 23, 29, 45, 33, 21 1993-12-09
Godkännande av konventionen om biologisk mångfald snabbprotokoll 42 1993-11-24
Miljöskyddslagstiftning m.m. snabbprotokoll 50, 46, 48, 52 1993-11-24
Svensk verksamhet i Antarktis snabbprotokoll 44 1993-11-24
Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG snabbprotokoll 35, 33, 40, 37, 42, 31 1993-11-17
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 165, 87, 106, 146, 163, 52, 186, 192, 185, 231, 188, 150, 84, 152, 144, 104, 198, 96, 190, 64, 72, 192, 54, 50, 148, 177, 89, 48, 91, 89, 170, 190, 194, 74, 142, 187, 68, 233, 196 1993-10-13

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lennart Daléus

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.