Lennart Gustavsson

Bio

Mats Lennart Gustavsson, född 20 december 1954 i Malå, är en svensk politiker (vänsterpartist) från Malå, som var riksdagsledamot för Västerbottens läns valkrets 1998–2006. Hans yrke är lärare.I riksdagen var han ledamot i utbildningsutskottet 1998–2002 och i Nordiska rådets svenska delegation 1998–2004; han var även i olika perioder suppleant i miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, socialutskottet, skatteutskottet och utbildningsutskottet.Idag är Gustavsson kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Malå kommun.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lennart Gustavsson (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1858 (65.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
499 (17.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
126 (4.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
358 (12.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lennart röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lennart röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSkatteutskottet2006-03-092006-10-02
LedamotNordiska rådets svenska delegation2002-10-152004-12-15
SuppleantSocialutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantUtbildningsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotNordiska rådets svenska delegation1998-10-202002-09-30
SuppleantNäringsutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotUtbildningsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1996-05-211996-06-12
ErsättareMaggi Mikaelsson1996-05-091996-06-12

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ägandet av svensk vattenkraft protokoll 121 2006-06-01
Gruv- och mineralnäringen protokoll 75, 77 2006-05-18
Kris- och framtidskommissionens program protokoll 83 2006-05-11
Religiösa friskolor protokoll 53, 55 2006-04-20
Tillgängligheten till skolbiblioteken protokoll 56, 54 2006-04-06
Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor protokoll 92 2006-03-23
Skolpolitiken protokoll 59, 61 2006-03-23
(forts. från 11 §) Gymnasieskolan (forts. UbU10) protokoll 106 2006-03-16
Rätten att bära sjal i skolan protokoll 57, 59 2006-03-16
Förskolan protokoll 233, 81, 243 2006-03-15
Polistätheten i glesbygd protokoll 85, 87 2006-03-09
Fri etableringsrätt för förskolor protokoll 69, 67 2006-02-16
Markanvändning i Norrlands inland protokoll 22, 24 2006-02-09
Studiestödsfrågor protokoll 55 2006-02-08
Särskolan och specialskolan protokoll 80, 191, 193 2006-02-08
Trygghet, respekt och ansvar - om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever protokoll 15 2006-02-08
Infrastrukturen i Norrlands inland protokoll 39 2006-02-02
Svar på interpellation 2005/06:132 om samernas sedvanerätt till vinterbete i skogslandet protokoll 51, 46 2005-12-09
(forts. från 9 §) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) protokoll 216, 211, 262, 209, 214, 264, 198 2005-12-08
Gruv- och mineralpolitik protokoll 25 2005-12-07
Vårdnadsbidrag protokoll 76 2005-12-01
Gruvnäringen protokoll 65, 67 2005-10-27
Gymnasieskolors marknadsföring protokoll 63, 65 2005-10-20
Livsmedelshantering utanför hemmet protokoll 36, 38 2005-09-22
Aktuell debatt: Skolan protokoll 7, 14 2005-05-19
Tillväxten i Västerbotten protokoll 87, 85 2005-05-19
Lönsam rennäring protokoll 62, 60 2005-04-28
Grundskolan protokoll 139, 67, 141, 135, 143, 61, 70, 147, 91, 137, 63, 133, 65, 89, 145, 87, 59, 72, 131 2005-04-21
Högskoleavgifter för utomeuropeiska studenter protokoll 70, 72 2005-04-21
Gymnasieskolan protokoll 157, 155, 159 2005-04-13
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 22-23 mars protokoll 45 2005-03-24
Riksdagens manliga nätverk protokoll 55, 53 2005-03-10
Ändringar i minerallagen protokoll 159, 161, 163 2005-03-09
Kommunala lärcentrum protokoll 94, 96 2005-03-03
Inlandsdelegationens slutrapport protokoll 84, 86 2005-02-17
Effektivitetsbegreppet i utbildningen protokoll 53, 51 2005-01-27
Kvalitet i förskolan, m.m. protokoll 119, 141, 123, 143, 121 2004-12-13
Avgiftsfri grundskola protokoll 144, 146 2004-12-09
Svensk gruv- och mineralnäring protokoll 57, 59 2004-11-25
Aktuell debatt: Skolfrågan protokoll 13, 6 2004-11-19
Regeringens satsning på ungdomsidrott protokoll 42, 40 2004-11-11
Jämställdhet inom utbildning och forskning protokoll 23 2004-10-28
Norden protokoll 123, 122, 121, 119 2004-10-28
Nordiskt samarbete mot människohandel protokoll 126, 128 2004-06-17
Gruv- och mineralpolitik i EU protokoll 71 2004-05-27
Kommunernas statistik över sjukfrånvaron protokoll 74, 76 2004-04-29
Utbildning på entreprenad i grundskolan protokoll 80 2004-04-22
(forts. från 12 §) Grundskolans läroplan och ämnen samt Allmänna skolfrågor (forts. UbU11 och UbU12) protokoll 129, 137, 139, 131, 133, 135 2004-04-21
Grundskolans läroplan och ämnen samt Allmänna skolfrågor protokoll 127 2004-04-21
Avgiftsbelagd skolmat protokoll 71, 69 2004-04-01
Transportbidrag protokoll 66 2004-03-18
Fristående skolor samt Valfrihet i skolan protokoll 22, 24, 20, 32, 26, 28, 30 2004-03-10
Insatser för Norrlands inland protokoll 57 2004-02-12
Värdegrunden i förskolan protokoll 55, 57 2004-01-22
Regional utveckling protokoll 56 2003-12-10
Resurser till forskningen protokoll 58, 56 2003-11-20
Samernas självbestämmande protokoll 74, 72 2003-10-23
Nordiskt samarbete protokoll 45, 147, 151, 153, 43 2003-10-02
Frågestund Gränshinder snabbprotokoll 104, 106 2003-06-05
Fristående skolor snabbprotokoll 118, 41, 188, 75, 112, 182, 73, 194, 123, 98, 63, 39, 153, 184, 186, 54, 192, 114, 125, 43, 56, 65, 116, 108, 190, 155, 110, 120, 100 2003-05-28
(forts. från 9 §) Betyg (forts. UbU12) snabbprotokoll 176, 174 2003-05-07
Betyg snabbprotokoll 138, 134, 142, 140, 136, 146, 144 2003-05-07
Högskolan snabbprotokoll 66, 60, 58, 70, 64, 68, 62 2003-03-20
Jämställdhet inom utbildning och forsk- ning snabbprotokoll 108, 112, 110 2003-03-20
Lärarutbildning och lärare snabbprotokoll 6, 4, 4, 12, 8, 10 2003-03-20
Studiestöd snabbprotokoll 187 2002-12-12
Utbildning och universitetsforskning snabbprotokoll 16, 93, 128, 78, 4, 87, 130, 89, 76, 85, 53, 10, 12, 6, 91, 8, 14, 51 2002-12-12
Hälsa, lärande och trygghet snabbprotokoll 22, 16, 18, 20, 14, 24, 26 2002-03-20
(forts. från 4 §) Vissa mineralpolitiska frå- gor (forts. NU10) snabbprotokoll 107, 105, 109 2002-03-07
Svar på interpellation 2001/02:264 om max- taxan snabbprotokoll 36, 40 2002-03-05
Frågestund snabbprotokoll 57, 88, 81, 73, 118, 42, 83, 114, 85, 58, 54, 74, 112, 78, 111, 84, 83, 106, 56, 81, 97, 59, 86, 74, 72, 76, 82, 114, 141, 91, 78, 116, 65, 72, 90, 74, 83, 70, 85, 138, 188, 81, 64, 64, 56, 66, 64, 80, 86, 116, 61, 46, 48, 89, 160, 67, 102, 55, 186, 76, 158, 55, 139, 62, 87, 65, 53, 95, 67, 113, 62, 75, 100, 63, 62, 84, 136, 44, 68, 87, 104, 72 2002-02-07
Utbildning och universitetsforskning, hög- skolan samt likabehandling av studenter i hög- snabbprotokoll 76, 74, 105, 72, 103 2001-12-07
Aktuell debatt om maxtaxa i barnomsor- gen snabbprotokoll 5, 12 2001-11-22
(forts. från 3 §) Kvalificerad yrkesutbildning (forts. UbU14) snabbprotokoll 119, 121 2001-05-03
Kvalificerad yrkesutbildning snabbprotokoll 30, 28, 26 2001-05-03
(forts. från den 22 mars) Elever med funk- tionshinder (forts. UbU12) snabbprotokoll 165, 167 2001-03-28
(forts. från 7 §) Fristående skolor (forts. UbU9) snabbprotokoll 108, 123, 125, 101, 99, 106 2001-03-22
Fristående skolor m.m. snabbprotokoll 22, 4, 8, 39, 20, 40, 37, 6, 42, 12, 14, 38, 24 2001-03-22
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 338, 350, 348 2001-01-18
Forskningspolitik, utbildning och universi- tetsforskning samt studiestöd snabbprotokoll 141, 160, 162 2000-12-12
Aktuell debatt: Mobbning snabbprotokoll 12, 5 2000-12-05
(forts. från 6 §) Maxtaxa och allmän förskola m.m. (forts. UbU5) snabbprotokoll 131, 129 2000-11-23
(forts. från 8 §) Maxtaxa och allmän för- skola m.m. (forts. UbU5) snabbprotokoll 146, 158, 156, 148 2000-11-23
Maxtaxa och allmän förskola m.m. snabbprotokoll 22, 20, 18 2000-11-23
Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg snabbprotokoll 88 2000-10-25
Skolans utveckling snabbprotokoll 128, 138, 132, 136, 134, 140, 130 2000-04-06
(forts. från 10 §) Fristående skolor m.m. (forts. UbU8) snabbprotokoll 159, 120, 125, 123, 161, 113, 115, 118 2000-03-23
Svar på interpellationerna 1999/2000:128 och 160 om idrott och fysisk aktivitet i skolan snabbprotokoll 117, 110 2000-02-17
Utgiftsområde 16 Utbildning och universi- tetsforskning snabbprotokoll 71, 47, 49, 51, 59, 57, 61, 89, 63, 53, 128, 55, 69, 126, 87 1999-12-13
(forts. från 9 §) Elever med funktionshin- der (forts. UbU4) snabbprotokoll 137, 135 1999-10-27
Elever med funktionshinder snabbprotokoll 92, 123, 121, 81, 100, 98, 102, 242, 96, 90, 94 1999-10-27
Svar på interpellation 1999/2000:14 om barn med multifunktionshinder snabbprotokoll 67, 60 1999-10-12
Fristående förskoleklass snabbprotokoll 9, 2, 6, 11, 4 1999-05-06
Förskoleverksamhet snabbprotokoll 127, 125, 133, 137, 135, 131, 129 1999-05-06
Vissa mineralpolitiska frågor snabbprotokoll 125 1999-04-21
(forts. 5 §) Gymnasieskolan (forts. UbU3) snabbprotokoll 145 1999-03-18
Vissa regionalpolitiska frågor snabbprotokoll 164, 166, 168 1999-03-10
Svar på interpellation 1998/99:87 om bris- ten på naturvetare, tekniker och medicinare snabbprotokoll 58, 55 1999-01-26
Näringsliv snabbprotokoll 132 1998-12-17
(forts. från 6 §) Utbildning och universitets- forskning samt studiestöd (forts. UbU1 och snabbprotokoll 224, 218, 222, 220, 216 1998-12-15
Utrikesförvaltning och internationell sam- verkan snabbprotokoll 78 1998-12-09
Landsbygdsstöd, m.m. snabbprotokoll 107 1996-06-10

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lennart Gustavsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.