Lennart Kollmats

Bio

Mats Lennart Esbjörn Kollmats, född Mattsson 10 maj 1943 i Varberg, är en svensk politiker (folkpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 1998–2006, invald för Hallands läns valkrets. Kollmats var ordförande för kulturutskottet 2002–2006.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lennart Kollmats, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1029 (36.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1178 (41.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
275 (9.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
359 (12.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lennart röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lennart röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2002-11-012006-10-02
OrdförandeKulturutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotValberedningen2002-09-302006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantKulturutskottet2001-10-052002-09-29
LedamotSkatteutskottet2001-09-272002-09-29
LedamotKulturutskottet1998-10-132001-09-25
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Pris- och löneomräkningsfrågor protokoll 163, 165, 161 2006-06-15
Tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher protokoll 133, 94, 90, 131, 92 2006-06-15
(forts. från 14 §) Radio och tv i allmänhetens tjänst 2007-2012 (forts. KrU28) protokoll 113, 115 2006-05-31
Radio och tv i allmänhetens tjänst 2007-2012 protokoll 108 2006-05-31
Kulturmiljövård protokoll 253 2006-03-22
(forts. från 9 §) Idrottsfrågor (forts. KrU8) protokoll 120, 138, 122, 140 2006-03-09
Övergripande kulturfrågor protokoll 105, 93, 103 2006-03-09
Sponsring av program i SVT protokoll 76, 80, 78 2006-02-23
Svar på interpellation 2005/06:251 om dagens spelsituation protokoll 44, 40, 42 2006-02-21
(forts. från prot. 45) Fokus på film - en ny svensk filmpolitik (forts. KrU5) protokoll 197 2005-12-07
(forts.) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) protokoll 121, 163, 186, 159, 161, 165, 184, 177, 123 2005-12-06
Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik protokoll 184, 203 2005-12-06
Svar på interpellation 2005/06:34 om E 6 och världsarvet i Tanum protokoll 2, 6, 4 2005-10-28
Museer och utställningar protokoll 25, 7, 4, 9, 27, 3 2005-05-12
Idrottsfrågor protokoll 28, 116, 105, 7, 107, 103, 5, 1 2005-04-07
Motioner om företags- och kapitalbeskattning protokoll 104 2005-03-23
Svar på interpellation 2004/05:342 om regeringens planer på att flytta Riksantikvarieämbetet till Gotland protokoll 17, 23 2005-02-17
Svar på interpellationerna 2004/05:312 och 318 om framtiden för elkonsumenterna protokoll 10 2005-02-03
Information från regeringen om läget med anledning av stormen i södra Sverige protokoll 65, 67 2005-01-20
Svar på interpellation 2004/05:111 om kulturens offentliga rum protokoll 72, 68 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:96 om situationen för de fria grupperna protokoll 47, 51 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:97 om orimliga hyror för statliga museer protokoll 56, 64, 60 2004-11-15
Norden protokoll 144, 150, 73, 24, 69, 142, 148, 146, 71 2004-10-28
Kultur och tillväxt protokoll 135, 143, 141 2004-10-13
Kulturpolitiken protokoll 83, 85 2004-09-30
Konstnärsfrågor protokoll 265 2004-04-28
Övergripande frågor på kulturområdet protokoll 229, 253, 251 2004-04-28
(forts. från 14 §) Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring (forts. SkU25) protokoll 149, 153, 151 2004-04-22
Allmänna motioner om företags- och kapitalbeskattning protokoll 134 2004-03-24
Regional kulturpolitik protokoll 81, 79 2004-02-05
Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter protokoll 120, 113, 122, 117, 115 2003-12-17
Särskilt anordnad debatt om radio och TV i allmänhetens tjänst protokoll 12, 5 2003-10-23
Arkeologi på uppdrag protokoll 50, 55, 57 2003-10-22
Ekonomi och skatter protokoll 93 2003-10-17
Kultur protokoll 88, 86 2003-10-17
Svar på interpellation 2002/03:250 om pi- ratkopierade programkort för betal-TV snabbprotokoll 2, 5, 8 2003-05-13
Svar på interpellation 2002/03:214 om fri entré på de statliga museerna snabbprotokoll 12, 9 2003-03-28
Frågestund snabbprotokoll 42, 65, 199, 74, 66, 55, 80, 40, 37, 41, 58, 78, 64, 104, 83, 39, 85, 53, 60, 63, 62, 197, 72, 39, 107, 64, 105 2003-03-13
(forts. från 4 §) Idrottsfrågor (forts. KrU4) snabbprotokoll 90, 92 2003-03-06
Ungdomsfrågor snabbprotokoll 133, 131, 111 2003-03-06
Svar på interpellation 2002/03:82 om proffsboxning snabbprotokoll 12, 22 2003-01-21
Rikets styrelse snabbprotokoll 39 2002-12-11
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 402, 398, 400 2002-11-07
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken snabbprotokoll 109, 111, 95 2002-06-13
Partnerskap och adoption, m.m. snabbprotokoll 108, 110, 112 2002-06-05
Hets mot folkgrupp, m.m. snabbprotokoll 77 2002-05-15
Allmänna motioner om avdrag för s.k. sponsring snabbprotokoll 96 2002-04-10
Allmänna motioner om mervärdesskatt snabbprotokoll 51, 143, 49 2002-04-10
Allmänna motioner om taxering och skat- tebetalning m.m. snabbprotokoll 72, 62, 74 2002-04-10
Demokrati för det nya seklet snabbprotokoll 61 2002-04-04
Allmänna motioner om fastighets- och för- mögenhetsbeskattning snabbprotokoll 83, 102, 104 2002-03-13
Allmänna motioner om inkomstskatt m.m. snabbprotokoll 35, 47, 45 2002-03-13
Motioner om företags- och kapitalbeskatt- ning snabbprotokoll 57, 78, 76, 65, 63 2002-03-13
En ny lag om självdeklarationer och kon- trolluppgifter snabbprotokoll 144 2001-12-12
Skattereduktion för fackföreningsavgif- ter snabbprotokoll 86, 72, 88 2001-12-12
Sänkt mervärdesskatt på böcker och tid- skrifter, en skattereduktion för pensionärer, sänk- snabbprotokoll 114 2001-12-12
Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m. snabbprotokoll 139 2001-12-12
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossam- fund och fritid snabbprotokoll 83, 81 2001-11-30
Anslagen till skatteförvaltningen, Tullver- ket och kronofogdemyndigheterna m.m. snabbprotokoll 65, 57, 63 2001-11-28
En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m. snabbprotokoll 89, 94, 91, 79, 96 2001-11-28
Vissa punktskattefrågor, m.m. snabbprotokoll 117 2001-11-28
Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2001 samt utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, snabbprotokoll 100, 85, 102 2001-11-21
Inkomstgarantier till konstnärer snabbprotokoll 63, 67, 65 2001-11-14
Spel och lotterier snabbprotokoll 82, 84, 80 2001-10-24
Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område snabbprotokoll 96, 98, 100 2001-06-13
Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002- 2005 snabbprotokoll 55, 11, 13, 19, 57, 38, 40, 15, 17 2001-06-12
Folkbildning snabbprotokoll 48, 201, 203, 199 2001-04-19
Biblioteks- och litteraturfrågor snabbprotokoll 175, 179, 188, 177, 186 2001-03-29
Bild och form m.m. snabbprotokoll 210, 225 2001-03-29
Idrottsfrågor m.m. snabbprotokoll 242, 244, 238, 240 2001-03-29
Sammanhållen rovdjurspolitik snabbprotokoll 9, 20, 22 2001-03-29
Filmfrågor snabbprotokoll 146 2001-03-08
Svar på interpellation 2000/01:180 om film- granskningsärenden i kammarrätten snabbprotokoll 4, 2 2001-01-25
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 208 2001-01-17
Beslut om utskottsbetänkande som slutde- batterats vid dagens sammanträde snabbprotokoll 155, 153 2000-11-29
Kultur, medier, trossamfund och fritid snabbprotokoll 99, 111, 38, 67, 44, 8, 107, 40, 75, 127, 113, 125, 10, 12, 20, 6, 101, 62, 42, 76, 43, 41, 2, 40, 69, 74, 22, 61, 125, 58, 63, 86, 127, 2, 84, 64, 77, 71, 65 2000-11-29
Svar på interpellation 2000/01:85 om tin- nitus snabbprotokoll 52 2000-11-28
Svar på interpellation 2000/01:53 om ut- flyttning av akademiker snabbprotokoll 39, 35 2000-11-21
Fortsatt giltighet av lagen (1995:1292) om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att snabbprotokoll 2 2000-06-07
Helgdagar, ordnar och flaggor snabbprotokoll 84, 78 2000-04-12
Kommersiell lokalradio och andra medie- frågor snabbprotokoll 69, 57, 67, 61, 59 2000-04-12
Arkivfrågor snabbprotokoll 27 2000-04-06
Teater, dans och musik snabbprotokoll 255, 251, 253, 261 2000-03-30
Vissa kulturpolitiska frågor snabbprotokoll 218, 213, 207, 211, 216, 205, 209 2000-03-30
Radio- och TV-frågor snabbprotokoll 13, 114, 32, 34, 116, 108, 110, 118, 129, 121, 103, 127 2000-03-09
Svar på interpellationerna 1999/2000:191 och 192 om behandling av adoptionsärenden i snabbprotokoll 126, 124 2000-02-03
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 53) Frågor om trygghet (forts.) snabbprotokoll 74, 99, 101, 93 2000-01-21
Utgiftsområde 16 Utbildning och universi- tetsforskning snabbprotokoll 135 1999-12-13
(forts. från 7 §) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) snabbprotokoll 173, 211, 179, 181, 209, 188, 230, 190, 232 1999-12-08
Utgiftsområde 22 Kommunikationer snabbprotokoll 152 1999-12-08
(forts. från 6 §) Utgiftsområde 18 Sam- hällsplanering, bostadsförsörjning och byggande snabbprotokoll 207, 205, 209 1999-12-02
En idrottspolitik för 2000-talet - folkhälsa, folkrörelse och underhållning, m.m. snabbprotokoll 142, 165, 152, 167 1999-11-25
På ungdomars villkor - ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro snabbprotokoll 219, 235, 213, 233 1999-11-25
Ny svensk filmpolitik snabbprotokoll 40 1999-10-27
Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter (förnyad behandling) snabbprotokoll 176, 180, 178 1999-10-13
Kasinospel i Sverige m.m. snabbprotokoll 74, 21, 25, 29, 44, 31, 33, 23, 46, 27, 76 1999-05-28
Ersättningar och bidrag till konstnärer snabbprotokoll 166 1999-04-28
Museifrågor m.m. snabbprotokoll 138, 145 1999-04-28
Svar på interpellation 1998/99:124 om barntandvården snabbprotokoll 54, 56 1999-02-16
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 93, 91 1999-01-20
Kultur, medier, trossamfund och fritid och Filmavtalet snabbprotokoll 10, 38, 111, 119, 113, 109, 117, 40 1998-12-08
Kriminalisering av främjande av delta- gande i lotterier som anordnas utom landet snabbprotokoll 201, 197, 199, 205 1998-11-26

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lennart Kollmats

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.