Lennart Pettersson

Bio

Gösta Lennart Pettersson, född 19 mars 1952 i Svedala, är en svensk politiker (centerpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 2006–2010, invald för Skåne läns västra valkrets.I riksdagen var han ledamot i civilutskottet 2006–2010 och suppleant i socialförsäkringsutskottet. Efter tiden som riksdagsledamot var han revisorssuppleant i Systembolaget AB 2013–2015.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lennart Pettersson (centerpartist), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1697 (85.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
0 (0%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
0 (0%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
292 (14.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lennart röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lennart röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
RevisorssuppleantSystembolaget AB2013-03-202015-03-25
LedamotCivilutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från prot. 139) Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler (forts. CU24) protokoll 115, 113, 117 2010-06-21
En enklare plan- och bygglag och Riksrevisionens styrelses redogörelse angående buller i plan- och byggprocessen protokoll 22 2010-06-21
En frivillig revision protokoll 35 2010-06-21
Ersättning vid expropriation protokoll 5 2010-06-21
Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar snabbprotokoll 212, 206, 210, 208, 204 2010-06-17
Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare snabbprotokoll 42, 44, 40, 48, 46 2010-05-26
Luftfartens lagar snabbprotokoll 23, 21, 25 2010-05-26
Tillsyn av överförmyndarna snabbprotokoll 106 2010-05-06
En nedre promillegräns för sjöfylleri snabbprotokoll 9 2010-04-28
Byggfrågor protokoll 57, 55, 53, 95, 93, 91 2010-03-24
Upphävande av förköpslagen protokoll 41, 43, 45 2010-03-24
Timvis mätning av elförbrukning protokoll 84 2010-02-18
En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag protokoll 156 2010-02-17
Insolvens- och utsökningsrätt protokoll 23, 105 2010-01-27
Ägande och förvaltning av hyreshus protokoll 118 2010-01-20
(forts. från prot. 49) Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (forts. CU1) protokoll 141 2009-12-16
Lönebidragsanställningar åt äldre protokoll 64, 62 2009-09-24
(forts. från 7 §) Bostadsförsörjningsfrågor (forts. CU32) protokoll 77, 75 2009-05-14
Bostadsförsörjningsfrågor protokoll 57, 13, 17, 59, 55, 63, 61, 15 2009-05-14
Hyresrätt och bostadsrätt m.m. protokoll 91 2009-05-14
Fastighetsrätt protokoll 115, 42 2009-04-29
(forts. från 13 §) Plan- och byggfrågor (forts. CU30) protokoll 103 2009-04-02
Sms-lån och överskuldsättning protokoll 21 2009-04-02
Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark protokoll 4, 6, 8 2009-04-02
Naturresursfrågor och vattenrätt protokoll 102, 12 2009-04-01
Ägarlägenheter protokoll 85, 87, 83 2009-02-18
Associationsrättsliga frågor protokoll 60, 57, 58, 62 2009-01-21
Namnlagen protokoll 23, 46 2009-01-21
Sjöfylleri protokoll 33 2009-01-21
(forts. från 10 §) Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (forts. CU1) protokoll 133, 150, 135, 131, 152 2008-12-11
(forts.) Svar på interpellation 2008/09:158 om färre hyresrätter och förvärrad bostadssituation protokoll 48, 45 2008-12-09
Svar på interpellation 2008/09:115 om småföretagens överlevnad protokoll 16, 12 2008-12-09
Svar på interpellationerna 2008/09:159, 157, 156 och 160 om investeringsstöd och renoveringssatsningar protokoll 35, 27 2008-12-09
Vissa frågor om andrahandsupplåtelse protokoll 82, 84, 86, 88, 90 2008-11-26
Lag om företagshypotek protokoll 68 2008-11-12
Förmynderskapsrättsliga frågor protokoll 113 2008-10-22
Bostadspolitik protokoll 216, 234, 222, 214, 224, 281, 279, 226, 228, 232, 230, 263, 261, 260, 258, 240, 242 2008-10-15
(forts. från 11 §) Bostadsförsörjningsfrågor och Hyresrätt och bostadsrätt m.m. (forts. CU18 och CU19) protokoll 104, 106, 102 2008-06-05
Det nya statliga lantmäteriet protokoll 58 2008-06-04
Svar på interpellation 2007/08:583 om avvecklingen av presstödet protokoll 10, 14 2008-04-21
Försäkringsrättsliga frågor protokoll 66, 70, 68 2008-04-09
(forts. från 11 §) Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m. (forts. CU16) protokoll 120 2008-04-02
Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m. protokoll 116, 118 2008-04-02
Frågor om s.k. sms-lån och överskuldsättning protokoll 99, 101, 103 2008-04-02
Försvarsmuseet i Boden protokoll 76 2008-03-27
(forts. från 7 §) Plan- och byggfrågor (forts. CU11) protokoll 137, 143, 139, 141 2008-03-26
Plan- och byggfrågor protokoll 135 2008-03-26
Läraryrkets status protokoll 51, 49 2008-03-13
Svar på interpellation 2007/08:300 om hinder för vindkraftsutbyggnad protokoll 56, 52 2008-01-29
Svar på interpellation 2007/08:307 om minskande antal lediga hyresrätter protokoll 3, 9 2008-01-29
Associationsrättsliga frågor m.m. protokoll 84, 44, 94, 92 2008-01-23
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik protokoll 18 2007-12-19
Ändringar i plan- och bygglagen protokoll 67 2007-12-05
Svar på interpellation 2007/08:209 om halvering av nybyggda hyresrätter protokoll 28, 23 2007-12-04
Miljö och klimat protokoll 188, 190, 192 2007-10-17
(forts. från 12 §) Vissa bostadspolitiska åtgärder (forts. CU27) protokoll 145, 143, 147 2007-05-31
Eftergymnasial vuxenutbildning protokoll 43, 41 2007-05-31
Fastighetsrättsliga frågor protokoll 8, 6, 4 2007-05-10
Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor protokoll 70, 76, 74, 72, 68 2007-04-18
Naturresursfrågor m.m. protokoll 59 2007-04-11
Arvsrättsliga frågor protokoll 150, 112, 71 2007-03-28
Hyresrätt m.m. protokoll 52, 56, 137, 133, 135, 54 2007-03-21
Konsumentfrågor protokoll 96, 98, 127, 94 2007-03-15
Svar på interpellation 2006/07:321 om samordning av statligt boende- och byggnationsstöd protokoll 20, 18, 22 2007-03-02

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lennart Pettersson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.