Lennart Sacrédeus

Bio

Lennart Sacrédeus (tidigare Håkansson), född 17 juni 1957 i Ronneby, Blekinge län, är en svensk politiker (kristdemokrat), gymnasielärare och journalist. Han var Europaparlamentariker 1999–2004 och riksdagsledamot 2006–2010. Han satt i Kristdemokraternas partistyrelse 1986–2004. Han har gjort sig känd för värdekonservatism. Sedan kommunvalet 2018 är han kommunfullmäktiges ordförande i Mora kommun.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lennart Sacrédeus, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
247 (60%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
109 (26.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
46 (11.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
10 (2.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lennart röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lennart röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Extra suppleantSocialförsäkringsutskottet2022-06-032022-06-23
Extra suppleantSocialförsäkringsutskottet2022-05-102022-06-01
ErsättareLars Adaktusson2022-05-052022-06-23
LedamotSkatteutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Socialförsäkringsfrågor 2021/22:112 14, 16, 14, 16 2022-05-12
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2010 protokoll 86 2010-06-23
Införande av trängselskatt i Göteborg snabbprotokoll 9, 12, 14 2010-05-26
Fallet Dawit Isaak snabbprotokoll 61, 63 2010-05-06
Internationell skattekontroll, Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike samt Informationsutbytesavtal med Samoa, Cooköarna, Turks- och Caicosöarna, Anguilla, Gibraltar, San Marino och Andorra snabbprotokoll 27, 29, 31 2010-04-28
(forts. från 10 §) Drivmedels- och fordonsfrågor m.m. (forts. TU15) protokoll 158, 162, 160 2010-04-14
Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget protokoll 95 2010-04-14
Allmänna motioner om punktskatter protokoll 17, 14, 23, 21, 19 2010-03-18
(forts. från 8 §) Mellanöstern och Nordafrika (forts. UU9) protokoll 129 2010-03-11
(forts. från 12 §) Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU27) protokoll 137 2010-03-10
Falska identiteter på Internet protokoll 48 2010-02-04
Betalservice på landsbygden protokoll 120, 118 2009-12-10
Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010 protokoll 29, 31, 27 2009-12-09
Svar på interpellationerna 2009/10:63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 81, 83 och 103 om skillnad i beskattning mellan pensionärer och förvärvsarbetande protokoll 87, 103 2009-12-04
Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag protokoll 107 2009-12-02
Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn protokoll 72 2009-12-02
Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor protokoll 70 2009-12-02
Ytterligare sänkt skatt för pensionärer protokoll 131, 127, 129 2009-12-02
Skatt, tull och exekution protokoll 68 2009-11-24
Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Jersey, Guernsey, Bermuda och Brittiska Jungfruöarna protokoll 23 2009-11-12
Utbyggnad av läkarutbildningen protokoll 80 2009-10-01
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2009 protokoll 148 2009-06-17
Slopad återkommande teknisk kontroll av kassaregister protokoll 51, 49, 53 2009-05-06
Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde protokoll 55 2009-05-06
Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor protokoll 81, 86, 84, 77, 79 2009-04-01
Allmänna motioner om mervärdesskatt protokoll 14, 157, 85 2009-03-25
Personnummer och samordningsnummer protokoll 17 2009-03-25
Allmänna motioner om punktskatter, tullfrågor och införsel protokoll 180, 184, 182 2009-03-18
(forts. från 1 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 100, 102, 104 2009-03-12
Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete protokoll 45 2009-03-11
Taxering och beskattning av ägarlägenheter protokoll 119 2009-02-18
Utrikespolitisk debatt protokoll 60, 48, 67, 65, 58, 62 2009-02-18
Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Isle of Man, m.m. protokoll 70 2008-11-26
Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m. protokoll 32 2008-11-26
Trängselskatt för miljöbilar protokoll 62, 58, 60 2008-11-26
(forts. från 8 §) Lissabonfördraget (forts. UU8) protokoll 204 2008-11-20
Arbetsmarknadsfrågor protokoll 80, 82, 84, 86, 100, 78, 102 2008-10-17
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter protokoll 92 2008-06-18
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik protokoll 140 2008-06-11
Svar på interpellation 2007/08:638 om könsneutralt äktenskap protokoll 9, 5 2008-05-16
Aktuell debatt: De fackliga rättigheterna i EU protokoll 14, 7 2008-05-12
(forts. från 10 §) Biologisk mångfald (forts. MJU14) protokoll 156 2008-04-16
Allmänna motioner om alkohol och tobak protokoll 53 2008-04-09
Nya skatteregler för pensionsförsäkring samt förlängd ansökningstid för skattereduktion för hushållsarbete protokoll 34 2008-04-09
Kunskapen om privatekonomi protokoll 47, 45 2008-03-13
Allmänna motioner om inkomstskatter protokoll 66, 154, 99, 152, 150, 72, 68, 70, 74 2008-03-12
(forts. från 4 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 126 2008-03-06
(forts. från 11 §) Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU19) protokoll 75 2008-03-05
Allmänna motioner om taxering och skattebetalning protokoll 112 2008-03-05
Svar på interpellation 2007/08:308 om förföljelse av kristna i Mellanöstern snabbprotokoll 35, 32 2008-02-19
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 13 och 14 december protokoll 134 2007-12-18
Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor protokoll 113 2007-12-14
Reformerad beskattning av bostäder protokoll 87, 89, 85, 93, 91 2007-12-14
Slopad förmögenhetsskatt och begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande protokoll 140 2007-12-14
Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008 protokoll 34, 24, 26, 30, 32, 28, 22 2007-12-14
Hatbrott protokoll 81, 83 2007-12-13
(forts. från 8 §) Ett förstärkt jobbskatteavdrag (forts. SkU11) protokoll 96, 94, 92 2007-12-06
Förlängning av betalningstider protokoll 73 2007-12-06
Vissa personbeskattningsfrågor protokoll 108 2007-12-06
(forts. från 13 §) Skattelättnader för förmån av hushållstjänster (forts. SkU7) protokoll 221, 225, 223 2007-11-28
Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer protokoll 228 2007-11-28
Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket protokoll 15, 21, 13, 181, 17, 19 2007-11-22
Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter protokoll 204 2007-11-14
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 18 och 19 oktober protokoll 44 2007-10-23
Svar på interpellation 2007/08:32 om Äktenskaps- och partnerskapsutredningen och utredningsväsendet i allmänhet protokoll 97, 105, 101 2007-10-23
Finans- och skattepolitik protokoll 471, 449, 430, 428, 426, 473, 422, 418, 451, 424, 420, 494, 492 2007-10-17
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken protokoll 150, 148, 146 2007-06-20
(forts. från 14 §) Införande av trängselskatt i Stockholm (forts. SkU19) protokoll 150, 146, 148 2007-06-14
Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden protokoll 225 2007-06-14
(forts. från 10 §) Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. (forts. SkU16) protokoll 138, 136, 140 2007-05-30
Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen protokoll 178 2007-05-30
Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. protokoll 82 2007-05-30
En fristående kronofogdemyndighet m.m. protokoll 163, 161, 165 2007-05-24
Allmänna motioner om energiskatter m.m. protokoll 223, 219, 225, 221, 94, 217 2007-04-18
(forts. från 12 §) Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. (forts. SkU10) protokoll 155, 157, 153 2007-03-14
Allmänna motioner om företagsbeskattning m.m. protokoll 181 2007-03-14
Allmänna motioner om mervärdesskatt m.m. protokoll 202 2007-03-14
Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad protokoll 159 2006-12-18
Ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) m.m. (förnyad behandling) protokoll 150 2006-12-18
(forts. från 9 §) Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt andra skattefrågor (forts. SkU3) protokoll 142, 146, 144 2006-12-13
Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. protokoll 193, 195 2006-12-13
Ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) m.m. protokoll 96, 98, 100 2006-12-12
(forts. från 10 §) Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket, m.m. (forts. SkU1) protokoll 144 2006-12-07
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna protokoll 83, 89, 116, 82, 87, 79, 112, 114, 110, 84, 108, 80, 85, 106, 81, 91, 104 2006-12-06
Ekonomi och skatter protokoll 168, 166, 164, 162, 172, 170, 160 2006-11-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lennart Sacrédeus

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.