Lina Nordquist

Bio

Lina Maria Palm Nordquist, ogift Nordquist, född 28 december 1977 i Norrala församling, Gävleborgs län, är en svensk apotekare, diabetesforskare, docent i fysiologi och politiker (liberal). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018, invald för Uppsala läns valkrets.Nordquist växte upp i Söderhamn, utbildade sig till apotekare, men gick över till att forska om blodtryck och diabetes. År 2007 disputerade hon vid Uppsala universitet på en avhandling om diabetes. Hon är lärare vid Uppsala universitet och blev 2011 docent i fysiologi.Nordquist är också verksam som politiker för Liberalerna. Hon var 2013–2018 liberalt landstingsråd/regionråd i Uppsala läns landsting/region och valdes i riksdagsvalet 2018 till riksdagsledamot för Liberalerna i Uppsala län. Hon omvaldes i riksdagsvalet 2022. Nordquist har bland annat varit Liberalernas ledamot av socialutskottet och sjukvårdspolitisk talesperson.[källa behövs]Nordquist var under sin doktorandtid ordförande för Uppsala universitets doktorandnämnd. Hon är ledamot av Cancerfondens styrelse , sitter i SKL:s styrelse i den nationella beredningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet och i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och har suttit i förbundsstyrelsen för Liberala kvinnor.År 2021 författardebuterade hon med Dit du går, följer jag, en historisk roman som följer en familj som flytt Norge och bosatt sig i Hälsingland. Boken nominerades som en av tolv till Bonniers Bokklubbs pris årets bok 2022 och vann.Lina Nordquist är gift med fysiologen och professorn Fredrik Palm.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lina Nordquist, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1287 (40.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
280 (8.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
213 (6.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1433 (44.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lina röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lina röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKrigsdelegationen2022-11-172026-10-11
GruppledareLiberalerna2022-10-21
GruppledareLiberalerna2022-10-20
SuppleantEU-nämnden2022-10-122026-09-21
SuppleantUtbildningsutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2022-10-122026-09-21
LedamotSocialutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantKonstitutionsutskottet2022-10-042023-06-19
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
Förste vice gruppledareLiberalerna2022-04-192022-10-21
Andre vice gruppledareLiberalerna2022-01-012022-04-19
SuppleantValberedningen2021-12-072022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2018-11-152022-10-04
SuppleantKulturutskottet2018-10-092021-09-02
SuppleantJustitieutskottet2018-10-092022-09-26
LedamotSocialutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Läkemedel och tandvård 2022/23:128 176, 178, 180 2023-06-20
Statsministerns frågestund 2022/23:125 57 2023-06-15
Socialtjänstens arbete 2022/23:102 41, 43, 45, 41, 43, 45 2023-05-03
(forts. från § 12) Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap (forts. SoU11) 2022/23:87 150, 150 2023-04-12
(forts. från § 12) Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (forts. SoU19) 2022/23:80 111, 113, 115, 111, 113, 115 2023-03-23
En ny biobankslag 2022/23:51 60, 60 2023-01-25
Ökad kontroll i hälso- och sjukvården 2022/23:51 92, 92 2023-01-25
Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet 2022/23:25 99, 101, 103, 105, 107, 99, 101, 103, 105, 107 2022-11-23
E-hälsa m.m. 2021/22:116 167, 167 2022-05-18
Nya regler för organdonation 2021/22:116 174, 174 2022-05-18
(forts. från § 9) Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. (forts. SoU14) 2021/22:100 92, 92, 92 2022-04-21
Ökad kontinuitet och effektivitet i vården - en primärvårdsreform 2021/22:94 97, 97 2022-04-06
Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:86 73, 73 2022-03-23
Vårdfrågor 2021/22:86 97, 97 2022-03-23
Apoteks- och läkemedelsfrågor 2021/22:72 13, 44, 26, 26, 44, 91, 93, 104, 13 2022-02-24
Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:55 34, 36, 38, 40, 32, 34, 36, 38, 40, 32, 34, 36, 38, 40, 32 2022-01-19
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2021/22:47 56, 145, 145, 56, 65 2021-12-16
Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 2021/22:27 3, 3, 3, 3, 3 2021-11-10
Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:8 7, 7 2021-09-22
Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. 2020/21:136 19, 19 2021-06-08
Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. 2020/21:131 14, 30, 14, 30, 32 2021-06-01
Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020/21:119 7, 7, 7 2021-05-05
Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar 2020/21:119 11, 11, 11 2021-05-05
Vaccininköp och vaccinleveranser 2020/21:115 28, 28 2021-04-28
Frågor om psykisk hälsa 2020/21:87 146, 92, 147, 92 2021-03-03
Språkplikt - deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd 2020/21:87 27, 29, 31, 27, 29, 31 2021-03-03
En tillfällig covid-19-lag 2020/21:61 8, 26, 28, 8, 26, 28 2021-01-08
Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform 2020/21:37 45, 45 2020-11-18
Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m. 2019/20:132 130, 130 2020-06-04
Socialtjänst- och barnfrågor 2019/20:132 119, 45, 119 2020-06-04
Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser 2019/20:130 17, 26, 28, 17, 26, 28 2020-06-02
Särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen 2019/20:128 7, 29, 31, 58, 7, 29, 31, 58 2020-05-29
Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården 2019/20:121 99, 99, 99 2020-05-14
Ersättning till särskilt sårbara grupper i arbetsför ålder 2019/20:106 15, 15 2020-04-16
Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 2019/20:106 3, 3 2020-04-16
Hälso- och sjukvårdsfrågor 2018/19:94 23, 25, 27, 29, 31 2019-05-16
Svar på interpellation 2018/19:194 om utökade möjligheter till tillfällig föräldrapenning 2018/19:90 95, 97, 99 2019-05-10
(forts. från § 9) Frågor om psykisk ohälsa (forts. SoU15) 2018/19:81 95 2019-04-25
Frågestund 2018/19:69 45, 60, 47, 62, 29, 31, 33, 35, 43, 45, 46, 48, 60, 62, 33, 46, 35, 48, 43, 45, 42, 44 2019-03-28
Stöd till personer med funktionsnedsättning 2018/19:65 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 2019-03-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) 2018/19:9 34, 36, 47 2018-10-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lina Nordquist

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.