Linda Lindberg

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
946 (29.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
602 (18.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
334 (10.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1331 (41.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Linda röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Linda röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantUtrikesnämnden2023-05-122026-09-29
LedamotRiksdagsstyrelsen2023-04-272026-09-21
GruppledareSverigedemokraterna2023-04-26
LedamotKrigsdelegationen2023-04-182026-10-11
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2022-10-262023-04-18
Förste vice gruppledareSverigedemokraterna2022-10-252023-04-25
SuppleantEU-nämnden2022-10-122023-04-27
SuppleantLedamotsrådet2022-10-122026-10-12
SuppleantRiksbanksfullmäktige2022-10-112026-10-11
LedamotSocialutskottet2022-10-042026-09-21
ErsättareRiksdagsstyrelsen2022-10-042023-04-27
SuppleantValberedningen2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotSocialutskottet2022-01-192022-09-26
LedamotSocialutskottet2021-10-202022-01-19
LedamotSocialförsäkringsutskottet2020-06-082021-10-20
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2019-06-102022-10-04
SuppleantUtbildningsutskottet2018-10-092022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-10-092022-09-26
SuppleantCivilutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantSocialutskottet2018-10-022021-10-20
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2018-10-022020-06-08
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ökad kontroll i hälso- och sjukvården 2022/23:51 61, 63, 65, 67, 69, 61, 63, 65, 67, 69 2023-01-25
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2022/23:39 67, 69, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 67, 85, 69, 87, 89, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 85, 87, 89 2022-12-15
Statsministerns frågestund 2022/23:26 34, 53, 37, 39, 34, 53, 78, 41, 43, 41, 43, 78 2022-11-24
Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet 2022/23:25 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 2022-11-23
Svar på interpellationerna 2022/23:5 och 10 om rätten till tolk 2022/23:20 4, 8, 4, 8 2022-11-15
Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem 2021/22:132 137, 137, 39, 137, 89, 39, 89 2022-06-16
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör - lex lilla hjärtat 2021/22:120 7, 7 2022-05-30
(forts. från § 12) Socialtjänstfrågor - barn och unga (forts. SoU18) 2021/22:117 101, 103, 101, 103 2022-05-19
Socialtjänstfrågor - barn och unga 2021/22:117 24, 24 2022-05-19
E-hälsa m.m. 2021/22:116 156, 156 2022-05-18
Frågestund 2021/22:112 57, 117, 30, 119, 32, 57, 117, 119, 80, 82, 30, 32, 80, 82, 117, 119, 60, 57, 117, 119, 60, 76, 76 2022-05-12
Socialtjänstens arbete m.m. 2021/22:104 113, 113 2022-04-28
Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. 2021/22:100 14, 14, 14 2022-04-21
Ökad kontinuitet och effektivitet i vården - en primärvårdsreform 2021/22:94 94, 94 2022-04-06
Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:86 71, 71 2022-03-23
Apoteks- och läkemedelsfrågor 2021/22:72 9, 9 2022-02-24
Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:55 25, 27, 29, 25, 27, 29, 25, 27, 29 2022-01-19
Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:41 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 2021-12-08
Frågor om tvångsvård 2020/21:140 99, 101, 103, 99, 101, 103 2021-06-14
Internationella adoptioner 2020/21:138 135, 135 2021-06-10
Socialtjänst- och barnfrågor 2020/21:138 114, 114 2021-06-10
Förebyggande av våld i nära relationer 2020/21:136 50, 52, 24, 50, 52, 24 2021-06-08
Svar på interpellation 2020/21:701 om skyddat boende för barn 2020/21:129 113, 115, 117, 113, 115, 117 2021-05-28
En utvidgad bidragsbrottslag 2020/21:123 106, 106 2021-05-19
Ekonomisk familjepolitik 2020/21:95 40, 43, 45, 40, 43, 45, 44, 40, 43, 45 2021-03-17
Svar på interpellation 2020/21:438 om analys av omvårdnadsbidraget 2020/21:92 18, 20, 22, 18, 20, 22 2021-03-11
Språkplikt - deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd 2020/21:87 24, 24 2021-03-03
Frågor om placerade barn och unga 2020/21:79 3, 3 2021-02-10
Svar på interpellation 2020/21:229 om åtgärder mot välfärdsbrottslighet 2020/21:64 152, 155, 158, 152, 155, 158 2021-01-14
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2020/21:53 214, 216, 218, 214, 216, 218 2020-12-14
Svar på interpellation 2020/21:147 om en flexibel föräldraförsäkring 2020/21:49 22, 24, 26, 22, 24, 26, 22, 24, 26 2020-12-08
Förlängd ersättning till riskgrupper 2020/21:46 149, 149 2020-12-03
Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget 2020/21:46 157, 157 2020-12-03
Infrastrukturfrågor 2019/20:88 47 2020-03-18
Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling 2019/20:85 80, 90, 92, 80, 90, 92 2020-03-11
Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget 2019/20:77 97, 97 2020-02-19
Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet 2019/20:35 108, 108 2019-11-20
Svar på interpellation 2019/20:92 om stöd under graviditeten 2019/20:33 41, 43, 45, 41, 43, 45 2019-11-15
Ett starkare skydd för välfärdssystemen 2019/20:20 186, 186 2019-10-16
(forts. från § 3) Ekonomisk familjepolitik (forts. SfU21) 2018/19:87 53, 55, 65, 67 2019-05-07
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2018/19:33 22, 24, 26, 220, 220, 59, 63, 65, 59, 63, 65 2018-12-19
Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik 2018/19:11 1 2018-10-24

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Linda Lindberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.