Linda Westerlund Snecker

Bio

Linda Madelen Westerlund Snecker, tidigare Snecker, född 3 februari 1983 i Kalmar församling, Uppsala län, är en svensk politiker (vänsterpartist). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Östergötlands läns valkrets.År 2007 avlade hon filosofie magisterexamen i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Därefter arbetade hon som domstolssekreterare vid Attunda tingsrätt och Norrköpings tingsrätt åren 2007–2010. Sedan 2010 är hon anställd som institutionskoordinator vid Linköpings universitet.Westerlund Snecker var ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse åren 2010–2016 och i kommunstyrelsen i Norrköpings kommun åren 2011–2014. Hon var ordförande för Vänsterpartiet Östergötland mellan 2012 och 2017. Hon invaldes i Sveriges riksdag i samband med valet 2014, och angav då som sina profilfrågor nej till vinster i välfärden, jämställdhet och kvinnors rättigheter samt att miljön inte är till salu. Hon omvaldes 2018 och igen 2022.
Westerlund Snecker har vid flera tillfällen blivit uppmärksammad för drastiska uttalanden, bland annat under en valkampanj för Vänsterpartiet där hon uttalade ”vi har partier idag som vill tvångsomhänderta era tvååringar om de inte pratar perfekt svenska”.
Artikeln innehåller material från wikipedia Linda Westerlund Snecker, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1141 (35.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
439 (13.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
249 (7.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1384 (43.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Linda röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Linda röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantKonstitutionsutskottet2023-02-082023-03-07
SuppleantSocialutskottet2022-10-122026-09-21
LedamotTrafikutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2019-03-132022-10-04
SuppleantDelegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol2019-01-312022-10-09
SuppleantUtbildningsutskottet2018-10-162022-09-26
LedamotJustitieutskottet2018-10-022022-09-26
LedamotValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2018-04-112018-09-24
Riksdagsledamot2016-01-052018-09-24
RiksdagsledamotTorbjörn Björlund 2015-08-03 - 2016-01-04 Föräldraledighet2015-08-032016-01-04
Riksdagsledamot2015-06-222015-08-02
RiksdagsledamotTorbjörn Björlund 2015-04-07 - 2015-06-21 Föräldraledighet2015-04-072015-06-21
LedamotJustitieutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantUtbildningsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292015-04-06

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Järnvägsfrågor 2022/23:127 133, 121, 123 2023-06-19
Trafiksäkerhet 2022/23:127 77, 79, 91 2023-06-19
Luftfartsfrågor 2022/23:116 83, 85, 87, 89, 91 2023-05-31
Sjöfartsfrågor 2022/23:106 64, 66, 68, 64, 66, 68, 64, 66, 68 2023-05-10
Yrkestrafik och taxi 2022/23:84 36, 36 2023-03-30
Infrastrukturfrågor 2022/23:68 153, 155, 157, 108, 110, 108, 110, 153, 155, 157 2023-02-23
Kommunikationer 2022/23:41 35, 37, 57, 59, 87 2022-12-17
En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning 2021/22:120 57, 57 2022-05-30
Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden 2021/22:120 46, 46 2022-05-30
Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer 2021/22:120 70, 70 2022-05-30
Skärpt straff för gravfridsbrott 2021/22:117 15, 17, 19, 15, 17, 19 2022-05-19
Särskild debatt om påskhelgens kravaller 2021/22:109 19, 21, 58, 60, 62, 69, 71, 6, 19, 21, 58, 60, 62, 69, 71, 6 2022-05-06
Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek 2021/22:107 57, 57 2022-05-04
Nya verktyg mot gängkriminaliteten 2021/22:103 44, 46, 48, 56, 58, 44, 46, 48, 56, 58 2022-04-27
Modernare regler för användningen av tvångsmedel 2021/22:100 110, 110, 110 2022-04-21
Straffrättsliga frågor 2021/22:100 122, 15, 51, 122, 14, 122, 168, 15, 51, 9, 10, 12, 14 2022-04-21
Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet 2021/22:29 38, 40, 42, 38, 40, 42, 38, 40, 42 2021-11-17
Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål 2021/22:22 17, 17 2021-10-27
Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden 2020/21:143 76, 76 2021-06-17
Åtgärder för att förbättra polisens effektivitet 2020/21:142 79, 74, 77, 79, 74, 77 2021-06-16
(forts. från § 7) Våldsbrott och brottsoffer (forts. JuU27) 2020/21:133 102, 102 2021-06-03
(forts. från § 7) Kriminalvårdsfrågor (forts. JuU26) 2020/21:124 114, 114 2021-05-20
Processrättsliga frågor 2020/21:119 21, 29, 31, 33, 21, 21, 193 2021-05-05
(forts. från § 9) Översyn av regleringen om sluten ungdomsvård (forts. JuU39) 2020/21:111 106, 106 2021-04-21
Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering 2020/21:103 50, 50 2021-04-07
Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott 2020/21:103 24, 26, 28, 24, 26, 28 2021-04-07
Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter 2020/21:103 41, 41 2021-04-07
En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder 2020/21:71 28, 30, 32, 34, 36, 28, 30, 32, 34, 36 2021-01-27
Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv 2020/21:71 50, 50 2021-01-27
Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet 2020/21:71 67, 67 2021-01-27
Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar 2020/21:71 16, 16 2021-01-27
Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda 2020/21:37 14, 14 2020-11-18
Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket 2020/21:37 3, 3 2020-11-18
Särskild debatt om kriminalvårdens stabsläge och kapacitet 2020/21:32 59, 61, 63, 6, 19, 21, 36, 38, 59, 61, 63, 6, 19, 21, 36, 38 2020-11-10
En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor 2020/21:29 10, 10 2020-11-04
Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord 2020/21:29 2, 2 2020-11-04
Särskild debatt om den organiserade gängkriminaliteten 2020/21:8 50, 6, 19, 21, 50, 6, 19, 21 2020-09-16
Ungdomsövervakning 2019/20:139 35, 35 2020-06-15
Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism 2019/20:136 161, 161 2020-06-10
Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande 2019/20:136 167, 167 2020-06-10
2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2019/20:120 32, 32 2020-05-13
Reglering av vapenmagasin 2019/20:105 12, 12 2020-04-15
Särskild debatt om förnedringsrånen 2019/20:100 15, 28, 30, 43, 15, 28, 30, 43 2020-04-03
Statsministerns frågestund 2019/20:99 61, 61 2020-04-02
Terrorism 2019/20:81 24, 120, 122, 124, 24 2020-03-04
Hemlig dataavläsning 2019/20:77 66, 69, 71, 75, 78, 66, 69, 71, 75, 78 2020-02-19
Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer 2019/20:74 7, 7 2020-02-13
Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation 2019/20:62 30, 30 2020-01-22
Rättsväsendet 2019/20:49 9, 100, 14, 102, 16, 18, 36, 20, 38, 22, 36, 38, 42, 44, 51, 53, 60, 86, 88, 51, 70, 53, 72, 74, 19, 21, 78, 60, 80, 100, 102, 46, 48, 86, 50, 88, 52, 54, 66, 68, 70, 72, 74, 74, 76, 78, 78, 9, 80, 86, 88, 91, 93 2019-12-11
Särskild debatt om verkställighet av utvisning av personer som utgör säkerhetshot 2019/20:41 23, 25, 58, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 6, 23, 25, 58, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 6 2019-11-29
Brott mot förtroendevalda 2019/20:35 30, 30 2019-11-20
Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning 2019/20:35 37, 37 2019-11-20
Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag 2019/20:35 41, 41 2019-11-20
(forts. från § 17) Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling (forts. JuU7) 2019/20:31 168, 170, 173, 175, 168, 170, 173, 175 2019-11-13
Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande 2019/20:31 150, 153, 155, 150, 153, 155 2019-11-13
Straffet för mord 2019/20:31 127, 129, 131, 135, 137, 127, 129, 131, 135, 137 2019-11-13
Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling 2019/20:31 166, 166 2019-11-13
Frågestund 2019/20:14 65, 71, 67, 69, 39, 41, 54, 68, 56, 70, 71, 66, 66, 88, 90, 48, 50, 68, 70, 88, 90, 33, 35, 48, 50, 66, 68, 40, 42, 126, 128, 63, 65, 39, 41, 47, 49, 57, 63, 59 2019-10-03
Aktuell debatt om gängkriminalitet 2018/19:110 6, 19, 21, 32, 34, 50, 57, 59, 6, 19, 21, 32, 34, 50, 57, 59 2019-06-25
(forts. från § 14) Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten (forts. JuU27) 2018/19:107 144, 144 2019-06-18
Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt 2018/19:107 146, 146 2019-06-18
Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning 2018/19:93 65, 67, 69, 74, 77, 89, 91 2019-05-15
Stärkt ordning och säkerhet i domstol 2018/19:93 53 2019-05-15
Genomförande av barnrättighetsdirektivet och några andra straffrättsprocessuella frågor 2018/19:87 128 2019-05-07
(forts. från § 6) Kriminalvårdsfrågor (forts. JuU13) 2018/19:81 76, 78 2019-04-25
Unga lagöverträdare 2018/19:72 44, 12, 13, 15, 17, 13, 15, 17, 12 2019-04-03
Aktuell debatt om hantering av IS-återvändare 2018/19:63 6, 15, 23 2019-03-12
En mer heltäckande terrorismlagstiftning 2017/18:131 157, 159, 161, 163, 165 2018-06-13
Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen 2017/18:131 195, 197, 199 2018-06-13
Ny kamerabevakningslag 2017/18:131 185 2018-06-13
Nya skatteregler för företagssektorn 2017/18:131 221 2018-06-13
En ny strafftidslag 2017/18:129 77 2018-06-11
Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering 2017/18:116 30 2018-05-22
En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet 2017/18:116 11, 13, 15 2018-05-22
Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag 2017/18:112 97, 100, 102 2018-05-16
Aktuell debatt med anledning av bemanningssituationen inom polisen 2017/18:99 7, 15, 23 2018-04-17
Kriminalvårdsfrågor 2017/18:88 13, 20, 20, 20, 103, 105, 107, 109, 111, 6 2018-03-21
2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2017/18:73 84 2018-02-15
Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen 2016/17:129 80 2017-06-20
Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns 2016/17:125 221, 223, 225 2017-06-14
Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program 2016/17:125 215 2017-06-14
Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen 2016/17:111 21, 24, 26 2017-05-16
Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater 2016/17:111 18 2017-05-16
Aktuell debatt om attentatet i Stockholm 2016/17:102 23, 7, 15 2017-04-28
Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott 2016/17:100 57 2017-04-26
Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 2016/17:92 76, 78, 80 2017-04-05
Aktuell debatt om tryggheten i Sverige 2016/17:82 35, 43, 51 2017-03-17
Transporter av frihetsberövade 2016/17:69 17, 19, 21 2017-02-16
Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp 2016/17:60 34, 36, 38 2017-01-25
Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang 2016/17:60 42, 44, 46 2017-01-25
Aktuell debatt om polisens situation 2016/17:9 7, 15, 23 2016-09-27
Svar på interpellation 2016/17:1 om trygg arbetsmiljö inom rättsväsendet 2016/17:9 35, 37, 39 2016-09-27
Aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar 2015/16:122 7, 15, 23 2016-06-17
Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:115 27, 30, 32, 57, 59 2016-06-08
Informationsutbyte med USA 2015/16:107 69, 72, 74 2016-05-18
Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet 2015/16:104 147, 149, 151 2016-05-12
(forts. från § 4) Polisfrågor (forts. JuU20) 2015/16:92 123 2016-04-14
(forts. från § 10) Processrättsliga frågor (forts. JuU19) 2015/16:87 131 2016-04-06
Våldsbrott och brottsoffer 2015/16:87 136, 138, 140, 18, 32, 173 2016-04-06
Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte 2015/16:65 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 2016-02-10
Polisfrågor 2014/15:78 174, 176, 178, 41, 70, 9, 70, 8, 5, 41, 5 2015-03-25
Svar på interpellation 2014/15:271 om anställningsvillkor och trygghet för löntagarna vid upphandling 2014/15:68 3, 6 2015-03-06
Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet 2014/15:62 24 2015-02-18
Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 2014/15:59 123 2015-02-12
Svar på interpellation 2014/15:227 om kritik mot långa häktningstider och omfattande restriktioner 2014/15:57 153, 155, 157 2015-02-10
Utbildning och universitetsforskning 2014/15:42 111, 117, 119, 121 2014-12-19
(forts. från § 14) Rättsväsendet (forts. JuU1) 2014/15:40 146, 148, 150, 152, 154 2014-12-17
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott 2014/15:27 37, 39, 41, 45, 47 2014-11-26
Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten 2014/15:27 55, 57, 59 2014-11-26
Svar på interpellation 2014/15:95 om jämställdhet inom akademin 2014/15:22 45, 47, 49 2014-11-14
Svar på interpellation 2014/15:7 om införande av samtyckeslagstiftning och oaktsamhetsbrott 2014/15:14 2, 4, 6 2014-10-24

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Linda Westerlund Snecker

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.