Linda Ylivainio

Bio

Linda Fredrika Modig, tidigare Ylivainio, född 1 juli 1975 i Spånga församling, är en svensk politiker (centerpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2018–2022, invald för Norrbottens läns valkrets. Hon är sedan 2021 partiets första vice ordförande.
Modig har varit engagerad i Centerpartiet sedan 1988. 2008 blev hon Övertorneås första kvinnliga kommunalråd. Modig har arbetat som politiskt sakkunnig hos Maud Olofsson och som stabschef åt centerledaren Annie Lööf. 2013 tog hon paus från sina politiska uppdrag för att studera till präst, men 2017 återvände hon till politiken och blev invald i Centerpartiets partistyrelse.Modig är bosatt i Övre Kuivakangas i Övertorneå och är utbildad jurist.
Artikeln innehåller material från wikipedia Linda Modig, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1441 (44.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
417 (13%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
265 (8.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1090 (33.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Linda röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Linda röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2021-09-172022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-02-052022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
SuppleantRiksdagens råd för Riksrevisionen2019-04-012021-10-27
LedamotNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
SuppleantUtrikesutskottet2018-10-022022-09-26
LedamotKonstitutionsutskottet2018-10-022021-09-17
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Grundlagsskadestånd - ett rättighetsskydd för enskilda 2021/22:135 70 2022-06-21
(forts. från § 6) Granskningsbetänkande (forts. KU20) 2021/22:130 40 2022-06-14
Granskningsbetänkande 2021/22:130 29, 5, 12, 24, 4, 17, 4, 31, 17, 31, 17 2022-06-14
Nordiskt samarbete inklusive Arktis 2021/22:126 141, 145, 147, 160, 162, 141, 145, 147, 160, 162 2022-06-08
Fri- och rättigheter m.m. 2021/22:125 13, 13 2022-06-07
Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten 2021/22:111 6, 6 2022-05-11
Frågestund 2021/22:83 28, 28, 46, 30, 30, 48, 44, 46, 61, 63, 51, 53, 51, 53, 44, 46, 46, 48 2022-03-17
Författningsfrågor 2021/22:77 3, 3, 36 2022-03-02
Valfrågor 2021/22:71 47, 47 2022-02-23
En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket 2021/22:59 111, 111 2022-01-26
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor 2021/22:59 121, 121, 21 2022-01-26
Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt 2021/22:32 2, 10, 12, 2, 10, 12 2021-11-23
Svar på interpellation 2021/22:51 om framtiden för LKAB och samhällsomvandlingen i Kiruna 2021/22:24 35, 37, 39, 35, 37, 39 2021-10-29
Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:8 5, 20, 22, 5, 20, 22 2021-09-22
Granskningsbetänkande våren 2021 2020/21:140 5, 12, 24 2021-06-14
(forts. från § 15) Nordiskt samarbete (forts. UU4) 2020/21:132 105, 113, 115, 105, 135, 137, 113, 115, 135, 137 2021-06-02
Särskild debatt om gränshinder inom Norden och situationen i gränsregionerna 2020/21:94 36, 38, 40, 4, 18, 20, 36, 38, 40, 4, 18, 20 2021-03-16
Svar på interpellation 2020/21:396 om företagens tilltro till rättsstaten 2020/21:93 2, 5, 8, 2, 5, 8 2021-03-12
Minoritetsfrågor 2020/21:91 15, 15 2021-03-10
Offentlighet, sekretess och integritet 2020/21:91 3, 3 2021-03-10
Utrikespolitisk debatt 2020/21:83 174, 174, 194, 194 2021-02-24
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2020/21:75 4, 13, 13, 4 2021-02-03
Svar på interpellation 2020/21:288 om Sveriges förutsättningar för en stark gruv- och mineralnäring 2020/21:69 21, 23, 25, 21, 23, 25 2021-01-22
En tillfällig covid-19-lag 2020/21:61 7, 22, 24, 7, 22, 24 2021-01-08
Granskningsbetänkande hösten 2020 2020/21:48 6, 14, 6, 14 2020-12-07
En effektivare kommunal räddningstjänst 2020/21:25 8, 8 2020-10-21
Valfrågor och Riksrevisionens rapport om valförfarandet 2019/20:136 152, 152 2020-06-10
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2019/20:62 4, 4 2020-01-22
Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna 2019/20:62 24, 24 2020-01-22
Statsministerns frågestund 2019/20:25 59, 75, 75, 59, 75 2019-10-24
Svar på interpellation 2019/20:15 om ambulanser över gränsen 2019/20:18 9, 11, 13, 9, 11, 13 2019-10-11
Fri- och rättigheter, m.m. 2018/19:106 41, 41 2019-06-17
Offentlig förvaltning 2018/19:93 30 2019-05-15
(forts. från § 10) Mineralpolitik (forts. NU11) 2018/19:88 230 2019-05-08
Kommunala och regionala frågor 2018/19:80 30 2019-04-24
Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service 2018/19:80 36 2019-04-24
Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna 2018/19:64 82 2019-03-13
Trossamfund och begravningsfrågor 2018/19:56 8 2019-02-27
Rikets styrelse 2018/19:30 3, 9 2018-12-15
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 166, 191, 193 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Linda Ylivainio

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.