Liselott Hagberg

Bio

Astrid Liselott Hagberg, född 26 oktober 1958 i Uddevalla, är en svensk politiker (liberal) och ämbetsman. Hon var ordinarie riksdagsledamot 2002–2012, invald för Södermanlands läns valkrets, och riksdagens tredje vice talman 2006–2012. Hagberg var landshövding i Södermanlands län 2012–2019.
Artikeln innehåller material från wikipedia Liselott Hagberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
3982 (65.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1294 (21.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
295 (4.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
542 (8.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Liselott röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Liselott röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantNäringsutskottet2010-10-122012-09-30
SuppleantKonstitutionsutskottet2010-10-122012-09-30
Riksdagsledamot2010-10-042012-09-30
Tredje vice talman2010-10-042012-09-30
LedamotNäringsutskottet2008-11-132010-10-04
SuppleantKonstitutionsutskottet2007-10-042008-11-13
SuppleantNäringsutskottet2006-10-242008-11-13
LedamotKonstitutionsutskottet2006-10-102006-12-22
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
Tredje vice talman2006-10-022010-10-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2006-03-102006-10-02
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2004-09-142006-02-15
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2003-02-182003-11-20
SuppleantUtbildningsutskottet2002-10-152004-09-14
SuppleantKonstitutionsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från 10 §) Integritetsfrågor m.m. (forts. KU9) protokoll 99 2012-05-03
Näringspolitiska frågor protokoll 21, 19, 17 2012-03-22
(forts. från 11 §) Vissa näringspolitiska frågor (forts. NU20) snabbprotokoll 102, 104, 100 2011-05-12
(forts. från 6 §) Regelförenklingsarbetet (forts. NU8) snabbprotokoll 104, 100, 102 2011-04-07
(forts. från 9 §) Vissa handelspolitiska frågor (forts. NU13) snabbprotokoll 122 2011-04-07
Näringsliv snabbprotokoll 70, 148, 66, 144, 146, 68, 142, 72, 64, 150 2010-12-20
Företagsutveckling - statliga insatser för finansiering och rådgivning snabbprotokoll 230 2010-06-17
Energi protokoll 172 2009-12-14
Regional tillväxt protokoll 144, 28, 30, 26, 142, 140 2009-12-03
Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden protokoll 47, 55, 53, 49, 51 2009-11-25
Aktuell debatt: Regeringens styrning av det statliga ägandet i Vattenfall protokoll 13, 20, 6 2009-11-20
(forts. från 6 §) En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder (forts. NU19) protokoll 113, 109, 115, 111, 117 2009-05-20
Vissa mineralpolitiska frågor protokoll 178, 176, 180, 184, 182 2009-04-01
Vissa näringspolitiska frågor protokoll 134, 138, 145, 147, 136 2009-04-01
Riksdagen i en ny tid (vilande lagförslag) protokoll 10, 8, 12 2006-12-07
Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag protokoll 72 2006-06-01
Riksdagen i en ny tid protokoll 26, 28, 30 2006-06-01
Ett ökat samiskt inflytande protokoll 29, 31, 21 2006-05-11
Minoritetsfrågor protokoll 1, 7, 9 2006-05-11
En andra nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna, m.m. protokoll 19, 15, 17 2006-05-10
Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting protokoll 2 2006-05-03
Regeringens krisberedskap och krishantering i samband med flodvågskatastrofen 2004 protokoll 9 2006-04-07
Offentlighet och sekretess samt integritetsfrågor protokoll 105, 89, 107, 97 2006-04-06
Straffrättsliga frågor protokoll 135 2006-04-05
Svar på interpellation 2005/06:132 om samernas sedvanerätt till vinterbete i skogslandet protokoll 49, 54, 44 2005-12-09
Förändrad länsindelning m.m. protokoll 56, 60, 58 2005-11-30
Ny vallag protokoll 13, 2, 5, 11, 7, 26, 24 2005-11-18
Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken protokoll 103, 119, 121, 108, 106 2005-11-09
Stöd till barn avhoppade från manipulativa sekter protokoll 81, 79 2005-10-20
Integration protokoll 28 2005-10-14
Försvarsminister Leni Björklunds ansvar för beredningen av förslag till ändringar i Försvarsmaktens grundorganisation (avsnitt 2.8) protokoll 83, 81, 74 2005-06-01
Justitieminister Thomas Bodströms agerande gentemot SVT gällande ett tv-program (avsnitt 4.1) protokoll 141 2005-06-01
Justitieminister Thomas Bodströms hantering av arbetet med säkerheten på fängelser (avsnitt 2.3) protokoll 44, 48, 46 2005-06-01
Statsrådet Ibrahim Baylans uttalande kring tillbakadragande av en rapport från Skolverket (avsnitt 5.1) protokoll 158, 153, 160 2005-06-01
Svar på interpellation 2004/05:537 om kvalificerad yrkesutbildning protokoll 14, 19 2005-05-13
Kommittéberättelse 2005 protokoll 77 2005-04-27
Kommunal demokrati och kompetens protokoll 50, 73, 37, 75, 52, 71 2005-04-08
Trossamfund m.m. protokoll 13, 53, 24 2005-04-08
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse protokoll 57, 135 2005-01-19
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 och Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2005 protokoll 168 2004-12-15
(forts. från 10 §) Nationaldagen - ny helgdag (forts. KU6) protokoll 155 2004-11-25
Rättsinformationssystemet protokoll 3 2004-11-10
Barn- och familjepolitik samt psykiatrifrågor protokoll 198 2004-10-13
Demokratifrågor protokoll 48, 76, 74 2004-06-17
Frågan om Östersjöns status som särskilt känsligt havsområde (avsnitt 1.1) protokoll 37, 39, 33 2004-05-26
Ändringar i sametingslagen, m.m. protokoll 5, 10, 31, 1, 14, 38, 16, 3 2004-05-06
(forts. från 9 §) Fri- och rättighetsskyddsfrågor (forts. KU12) protokoll 113, 111 2004-04-29
Fri- och rättighetsskyddsfrågor protokoll 29 2004-04-29
(forts. från 7 §) Statlig förvaltning (forts. KU11) protokoll 112, 114 2004-03-25
Statlig förvaltning protokoll 20, 23, 25 2004-03-25
Kommuners näringsverksamhet protokoll 72, 70 2004-03-11
Svar på interpellation 2003/04:319 om moms för allmännyttiga föreningar protokoll 27, 18 2004-03-11
(forts. från 3 §) Författningsfrågor (forts. KU9) protokoll 121, 119, 123 2004-03-04
Frågor om trossamfund protokoll 19, 32, 27, 22, 30, 24 2004-02-18
(forts.) Frågor om kommunal demokrati (forts. KU3) protokoll 194, 196 2003-11-12
Frågor om kommunal demokrati protokoll 164 2003-11-12
Rättsfrågor protokoll 151 2003-10-15
Granskningsbetänkande snabbprotokoll 88, 117, 119, 53, 83, 90 2003-06-04
(forts. från 7 §) Frågor om kommunal kom- petens (forts. KU21) snabbprotokoll 152, 150 2003-03-27
Frågor om kommunal kompetens snabbprotokoll 143, 141, 124, 126, 130, 132 2003-03-27
Svar på interpellation 2002/03:157 om poli- sens resurser snabbprotokoll 27, 23 2003-03-04
Frågor beträffande trossamfund snabbprotokoll 48, 52 2003-02-19
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 56 2003-01-29
Frågestund snabbprotokoll 52, 50 2003-01-23
Extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting snabbprotokoll 117, 119, 124, 111, 122 2002-11-13

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Liselott Hagberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.