LiseLotte Olsson

Bio

Liselotte Linnéa Olsson, född 30 juni 1954 i Stockholm (Storkyrkoförsamlingen), är en svensk politiker (vänsterpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2006–2010, invald för Västerbottens läns valkrets.I riksdagen var hon suppleant i civilutskottet och socialförsäkringsutskottet.Hon kandiderade i Europaparlamentsvalet i Sverige 2014 på tredje plats på Vänsterpartiets lista.[källa behövs]
Artikeln innehåller material från wikipedia LiseLotte Olsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
127 (6.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1360 (68.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
369 (18.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
133 (6.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur LiseLotte röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur LiseLotte röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantCivilutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ersättning vid expropriation protokoll 2 2010-06-21
Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn snabbprotokoll 215 2010-06-16
Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare snabbprotokoll 47, 33, 45 2010-05-26
Tillsyn av överförmyndarna snabbprotokoll 95 2010-05-06
Aktuell debatt: Sjukförsäkringen protokoll 14, 21, 7 2010-04-13
Svar på interpellation 2009/10:227 om ny lag om fastställande av könstillhörighet protokoll 54, 51, 57 2010-03-02
Familjerättsliga frågor protokoll 11, 13, 3 2010-02-11
Ändringar i sjukförsäkringen protokoll 149, 113, 118, 137, 116, 139, 147 2009-12-11
Konsekvenser av utförsäkringen protokoll 108, 106 2009-12-10
Kompletterande förändringar i sjukförsäkring, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete protokoll 53, 55, 69, 71, 43 2009-12-09
Svar på interpellation 2009/10:93 om sambors arvsrätt protokoll 32, 28, 25 2009-11-20
Aktuell debatt: Försäkringskassans långa handläggningstider protokoll 21, 7, 14 2009-11-10
Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner protokoll 7 2009-10-22
Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. protokoll 1 2009-10-22
Svar på interpellation 2008/09:538 om försämringarna i sjukförsäkringen protokoll 42, 40, 38 2009-06-01
Svar på interpellation 2008/09:518 om fritidsledarutbildningen protokoll 22, 18, 20 2009-05-26
Svar på interpellation 2008/09:467 om post- och betalservice i glesbygd protokoll 17, 19, 21 2009-05-05
Bortförda barn i internationella förhållanden protokoll 11 2009-04-02
Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor protokoll 18, 16, 27, 14, 25 2009-04-01
Barn och föräldrar protokoll 88, 22, 2, 90, 85, 20, 98 2009-02-11
Särskild debatt om Försäkringskassan protokoll 13, 6, 20 2009-02-11
Svar på interpellation 2008/09:181 om Könstillhörighetsutredningen protokoll 112, 118, 115 2009-01-15
Utgiftsområde 10 protokoll 147, 9, 142, 166, 11, 238, 176, 145, 93, 168, 178, 2 2008-12-17
(forts. från 8 §) Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (forts. CU1) protokoll 121, 119 2008-12-11
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik protokoll 57 2008-12-11
Sänkta socialavgifter m.m. protokoll 118, 116, 120 2008-12-01
Vissa socialförsäkringsfrågor protokoll 122, 135, 133 2008-12-01
Nya regler för arbetskraftsinvandring protokoll 80 2008-11-12
Svar på interpellation 2008/09:55 om ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män vid skilsmässa protokoll 25, 27, 23 2008-11-11
Från sjukersättning till arbete protokoll 2, 11, 9 2008-10-30
Förmynderskapsrättsliga frågor protokoll 111 2008-10-22
Svar på interpellation 2008/09:20 om resursförstärkning till jobb- och utvecklingsgarantin för utförsäkrade ur sjukförsäkringen protokoll 34, 36, 32 2008-10-21
Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen protokoll 147 2008-06-09
En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete protokoll 99, 101, 82, 114, 71, 69, 112, 84, 66 2008-06-04
Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform protokoll 142 2008-05-20
Vårdnadsbidrag - familjepolitisk reform protokoll 97, 104, 119, 106, 84, 117, 95 2008-05-20
Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen protokoll 80, 91, 93 2008-04-23
Äktenskap och partnerskap protokoll 52, 40, 30, 54, 38 2008-04-16
Äktenskapsbalken protokoll 41, 43 2008-04-03
Svar på interpellationerna 2007/08:465, 467 och 474 om rehabiliteringskedja protokoll 68, 61, 54 2008-03-28
Svar på interpellationerna 2007/08:466 och 513 om rehabiliteringskedjan och jämställdheten protokoll 82, 72, 76 2008-03-28
Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare protokoll 78, 87, 67, 80, 89 2008-03-26
Svar på interpellation 2007/08:408 om remissinstansernas kritik mot vårdnadsbidrag protokoll 74, 86, 79 2008-03-11
Svar på interpellation 2007/08:302 om ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning protokoll 11, 6, 2 2008-01-22
Svar på interpellation 2007/08:301 om nedskärningar på Försäkringskassan protokoll 43, 45, 41 2008-01-15
Svar på interpellation 2007/08:215 om jämställdhet i folkrörelsepolitiken protokoll 248, 245, 251 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:193 om ekonomisk standard bland ensamstående föräldrar protokoll 98, 96, 100 2007-12-07
Svar på interpellation 2007/08:115 om anställningsskyddet för sjukskrivna protokoll 63, 69, 66 2007-11-20
Svar på interpellation 2007/08:117 om Kronofogdemyndighetens hantering av underhållsstöd vid utmätning protokoll 33, 39, 36 2007-11-20
Svar på interpellation 2007/08:118 om beslutsstöd om sjukskrivningar protokoll 75, 72, 79 2007-11-20
Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. protokoll 83, 85, 108, 110, 76 2007-11-14
Familjepolitik och jämställdhet protokoll 218, 282, 216, 293, 190, 295, 280 2007-10-18
Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4 och 5. protokoll 237, 230, 239 2007-06-14
Förändringar i pensionssystemet protokoll 69, 71 2007-05-31
En bortre gräns för sjukskrivning protokoll 58 2007-05-24
Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. protokoll 103 2007-05-23
Namnlagen protokoll 54, 43, 20, 52, 69 2007-04-18
Vissa regler om ränta i samband med återkrav protokoll 77, 72, 75 2007-04-11
Arvsrättsliga frågor protokoll 154, 152, 148, 69 2007-03-28
Svar på interpellation 2006/07:252 om Försäkringskassans praxis protokoll 94, 98, 96 2007-02-23
(forts. från 8 §) Äktenskap, partnerskap och samboende (forts. CU7) protokoll 101, 99 2007-02-15
Äktenskap, partnerskap och samboende protokoll 28 2007-02-15
Svar på interpellation 2006/07:196 om juridisk trygghet för barn till samkönade föräldrar protokoll 41, 47, 44 2007-01-19
Svar på interpellation 2006/07:17 om eventuella förändringar av socialförsäkringssystemets grunder protokoll 88, 92, 90 2006-10-24

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

LiseLotte Olsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.