Lorena Delgado Varas

Bio

Lorena Olivia Delgado, född 31 maj 1974 i Argentina, är en svensk politiker (vänsterpartist). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018, invald för Stockholms läns valkrets respektive Stockholms kommuns valkrets. Delgado Varas sitter i riksdagens näringsutskott. Hon är även ledamot i Nordiska rådets svenska delegation samt ordförande för Nordisk grön vänster.Tillsammans med sin familj kom Lorena Delgado Varas till Hallstahammar som flykting 1975. De flydde från Chile och Argentina. Hon är uppvuxen och bor i Skärholmen. Hon gick på gymnasiet och påbörjade universitetsstudier i Temuco i Chile. Delgado Varas studerade till kemiingenjör på Kungliga Tekniska högskolan, i Stockholm, och har arbetat på Astra Zeneca som kvalitetsingenjör.Delgado Varas gick med i Vänsterpartiet 2010 och sitter i partistyrelsen sedan februari 2022. Hon har varit ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd och suttit i kommunfullmäktige.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lorena Delgado Varas, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1196 (37.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
470 (14.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
243 (7.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1304 (40.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lorena röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lorena röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantUtbildningsutskottet2022-12-212026-09-21
SuppleantEU-nämnden2022-10-122026-09-21
SuppleantJustitieutskottet2022-10-122026-09-21
LedamotNordiska rådets svenska delegation2022-10-112023-10-31
SuppleantNäringsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantSocialutskottet2021-10-192022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-10-11
LedamotNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
SuppleantEU-nämnden2019-03-132022-10-04
SuppleantSocialutskottet2018-10-162021-10-18
LedamotNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
SuppleantNäringsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2022/23:336 om småföretag 2022/23:129 55, 57, 59 2023-06-21
(forts. från § 4) Forskning (forts. UbU11) 2022/23:120 101 2023-06-08
Svar på interpellation 2022/23:349 om universitetsstyrelsernas mandatperioder 2022/23:117 23, 26, 29, 23, 25, 29 2023-06-01
Högskolan 2022/23:107 219, 219 2023-05-11
Näringspolitik 2022/23:106 179, 25, 181, 183, 54, 56, 58, 60, 62, 179, 181, 183, 54, 56, 58, 60, 62, 129, 131, 133, 54, 56, 58, 60, 62, 25, 15, 17, 19, 15, 17, 19, 179, 181, 183 2023-05-10
Immaterialrättsfrågor 2022/23:87 160, 160 2023-04-12
Regelförenkling för företag 2022/23:87 187, 187 2023-04-12
(forts. från § 21) Mineralpolitik (forts. NU13) 2022/23:83 112, 114, 120, 122, 124, 112, 114, 120, 122, 124 2023-03-29
Sveriges medlemskap i Nato 2022/23:79 111, 113, 115, 117, 119, 111, 113, 115, 117, 119 2023-03-22
Riksrevisionens rapport om den regionala utvecklingspolitiken 2022/23:59 73, 73 2023-02-08
(forts. från prot. 42) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2022/23:44 87, 89, 104, 87, 89, 104 2022-12-21
Regional utveckling 2022/23:40 65, 109, 130, 132, 109, 130, 132, 65 2022-12-16
Upphovsrätten på den digitala inre marknaden 2022/23:28 21, 21 2022-11-30
Immaterialrätt 2021/22:135 23, 23 2022-06-21
Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning 2021/22:134 64, 64, 64 2022-06-20
Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna 2021/22:129 46 2022-06-13
Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk 2021/22:129 54, 56, 58 2022-06-13
Nordiskt samarbete inklusive Arktis 2021/22:126 144, 146, 148, 7, 9, 11, 144, 146, 148 2022-06-08
Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi 2021/22:116 114, 114 2022-05-18
En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga 2021/22:83 10, 10 2022-03-17
Svar på interpellation 2021/22:380 om investeringsavtal 2021/22:83 114, 114, 116, 116, 118, 118 2022-03-17
Krav på rapportering av betalningstider 2021/22:55 48, 48, 48 2022-01-19
Svar på interpellation 2021/22:227 om vaccin och patent 2021/22:52 29, 31, 33, 29, 31, 33 2022-01-13
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2021/22:44 93, 93, 93 2021-12-13
Svar på interpellationerna 2021/22:36 och 50 om stöden till SAS 2021/22:24 23, 27, 31, 23, 27, 31 2021-10-29
Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet 2021/22:22 36, 36 2021-10-27
Svar på interpellation 2020/21:731 om statligt stöd till klimatskadlig verksamhet 2020/21:144 9, 9, 11, 11, 13, 13 2021-06-18
Svar på interpellation 2020/21:772 om Sveriges ansvar för giftigt avfall i Chile 2020/21:144 23, 23, 25, 25, 27, 27 2021-06-18
Svar på interpellation 2020/21:774 om patent och immaterialrättsskydd på vaccin mot covid-19 2020/21:144 117, 117, 119, 119, 121, 121 2021-06-18
Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi 2020/21:142 109, 109 2021-06-16
Internationella adoptioner 2020/21:138 139, 139 2021-06-10
Svar på interpellation 2020/21:707 om det statliga våldet i Paraguay och Brasilien 2020/21:135 32, 34, 36, 32, 34, 36 2021-06-07
Svar på interpellation 2020/21:708 om massprotester i Colombia 2020/21:135 40, 43, 40, 43 2021-06-07
(forts. från § 15) Nordiskt samarbete (forts. UU4) 2020/21:132 106, 106, 143, 145, 143, 145 2021-06-02
Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 2020/21:132 93, 93 2021-06-02
Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro 2020/21:132 90, 90 2021-06-02
Åtgärder avseende stöd vid korttidsarbete 2020/21:127 99, 101, 103, 99, 101, 103 2021-05-26
Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen 2020/21:123 50, 50 2021-05-19
Särskild debatt om utbetalning av krisstöd till företag 2020/21:117 6, 19, 21, 42, 6, 19, 21, 42 2021-04-30
Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken 2020/21:111 147, 153, 155, 147, 153, 155 2021-04-21
Svar på interpellation 2020/21:578 om investerarskyddet i energistadgefördraget 2020/21:102 12, 15, 12, 15 2021-04-06
Svar på interpellation 2020/21:580 om rasism och diskriminering inom offentlig verksamhet 2020/21:102 67, 72, 67, 72 2021-04-06
Kommissionens meddelande om en handlingsplan för immateriella rättigheter 2020/21:96 124, 124 2021-03-18
Ekonomisk familjepolitik 2020/21:95 42, 44, 46, 119, 42, 44, 46, 42, 44, 46, 119 2021-03-17
Pensioner 2020/21:95 25, 25, 25 2021-03-17
Särskild debatt om gränshinder inom Norden och situationen i gränsregionerna 2020/21:94 41, 5, 41, 5 2021-03-16
Språkplikt - deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd 2020/21:87 17, 20, 22, 28, 30, 17, 20, 22, 28, 30 2021-03-03
Handelspolitik 2020/21:84 170, 170, 85, 87, 90, 93, 93, 25, 25, 85, 87, 90 2021-02-25
Regional utvecklingspolitik 2020/21:84 190, 190 2021-02-25
Svar på interpellation 2020/21:305 om patent och immaterialrättsskydd på vaccin mot covid-19 2020/21:73 40, 42, 44, 40, 42, 44 2021-01-29
Svar på interpellation 2020/21:306 om svenska investeringar och klimatet 2020/21:73 47, 49, 51, 47, 49, 51 2021-01-29
Konkurrensverkets befogenheter 2020/21:71 77, 77 2021-01-27
Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete mot handelshinder 2020/21:71 105, 105 2021-01-27
Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap 2020/21:71 113, 113 2021-01-27
Näringsliv 2020/21:54 181, 187, 189, 132, 134, 141, 143, 145, 205, 207, 219, 221, 164, 166, 168, 164, 166, 168, 134, 181, 187, 189, 205, 207, 219, 221, 134 2020-12-15
Frågestund 2020/21:51 36, 38, 80, 66, 68, 76, 89, 36, 38, 72, 74, 57, 23, 25, 23, 25, 77, 79, 72, 74, 36, 89, 66, 76, 68, 57, 80, 76, 36 2020-12-10
Energi 2020/21:50 163, 165, 171, 163, 165, 171 2020-12-09
Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 2020/21:48 30, 30 2020-12-07
Huvudmannaskap för personlig assistans 2020/21:42 19, 19, 21, 21, 23, 23, 25, 25, 27, 27 2020-11-26
Svar på interpellation 2020/21:88 om handelsavtalet Mercosur 2020/21:32 105, 107, 109, 105, 107, 109 2020-11-10
Svar på interpellation 2020/21:91 om techjättarna och elnätet 2020/21:32 84, 86, 88, 84, 86, 88 2020-11-10
Svar på interpellation 2020/21:44 om Chiles politiska fångar 2020/21:27 30, 32, 34, 30, 32, 34 2020-10-23
Svar på interpellation 2020/21:49 om Bromma flygplats 2020/21:27 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-10-23
Kommissionens vitbok om utländska subventioner på den inre marknaden 2020/21:25 31, 31 2020-10-21
Svar på interpellationerna 2019/20:449 och 453 om särbehandling av enskilda bolag 2020/21:5 5, 10 2020-09-10
Svar på interpellationerna 2019/20:449 och 453 om särbehandling av enskilda företag 2020/21:5 5, 10, 5, 10 2020-09-10
Svar på interpellation 2019/20:443 om hållbara investeringar 2019/20:148 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-09-03
Svar på interpellation 2019/20:425 om rättigheter vid handel 2019/20:146 65, 67, 69, 65, 67, 69 2020-08-20
Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd 2019/20:143 21, 21 2020-06-23
Nordiskt och arktiskt samarbete 2019/20:139 2, 20, 22, 2, 20, 22 2020-06-15
Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång 2019/20:135 27, 27 2020-06-09
Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering 2019/20:126 71, 71 2020-05-27
Energipolitik 2019/20:109 7, 7 2020-04-22
Regional tillväxtpolitik 2019/20:93 36, 36 2020-03-25
Mineralpolitik 2019/20:85 79, 79, 120, 120 2020-03-11
Utrikespolitisk debatt 2019/20:73 170, 177, 179, 181, 177, 179, 181, 216, 170, 216 2020-02-12
Svar på interpellation 2019/20:170 om Chiles associeringsavtal med EU 2019/20:56 25, 28, 31, 25, 28, 31 2019-12-20
Svar på interpellation 2019/20:142 om Sveriges engagemang för Latinamerika 2019/20:41 127, 130, 127, 130 2019-11-29
Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet 2019/20:24 98, 101, 98, 101 2019-10-23
Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum 2019/20:24 96, 96 2019-10-23
Svar på interpellation 2019/20:28 om Exportkreditnämndens regelverk 2019/20:22 2, 4, 6, 2, 4, 6 2019-10-18
Svar på interpellation 2018/19:313 om handelsavtalet med Mercosur 2019/20:8 23, 25, 27, 23, 25, 27 2019-09-20
(forts.) Handelspolitik (forts. NU13) 2018/19:99 65, 67, 69, 74, 76 2019-06-04
Norden 2018/19:99 50 2019-06-04
Svar på interpellation 2018/19:254 om transnationella företags ansvar för mänskliga rättigheter 2018/19:97 48, 50, 52 2019-05-29
Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB 2018/19:72 24 2019-04-03
Kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras 2018/19:64 8 2019-03-13
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 167, 169, 171, 173, 175 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lorena Delgado Varas

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.