Lorentz Tovatt

Bio

Lorentz Andreas Tovatt (/to'vatt/), tidigare Leo Andreas Tovatt, född 12 november 1989 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm, är en svensk politiker (miljöpartist). Han var riksdagsledamot 2017–2022 för Stockholms kommuns valkrets.Tovatt började sina politiska kommunal uppdrag i Ekerö kommun. Han var språkrör för Grön Ungdom tillsammans med Magda Rasmusson 2013–2016. Han har också bland annat varit skribent på Supermiljöbloggen samt politiskt sakkunnig på Miljödepartementet.
Tovatt valdes i valet 2014 in som ledamot av Stockholms stads kommunfullmäktige samt ledamot av Trafiknämnden. I valet 2014 stod han både på riksdagslistan och på kommunfullmäktigelistan. Mellan 2017 och 2021 tjänstgjorde han som ersättare i riksdagen, efter valet 2018 som statsrådsersättare för Isabella Lövin. När Lövin lämnade politiken i januari 2021 blev Tovatt ordinarie riksdagsledamot.
Tovatt har inom politiken främst varit aktiv i klimatdebatten, där han bland annat argumenterat för att det krävs en mer progressiv klimatpolitik.[källa behövs] Han har även engagerat sig i frågan om hållbart mode och utsågs 2014 till Almedalsveckans bäst klädda manliga politiker.

Artikeln innehåller material från wikipedia Lorentz Tovatt, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1481 (46.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
246 (7.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
82 (2.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1404 (43.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lorentz röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lorentz röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotSkatteutskottet2022-05-202022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2022-01-142022-09-26
SuppleantCivilutskottet2021-10-132022-09-26
SuppleantFinansutskottet2021-10-132022-09-26
SuppleantKulturutskottet2021-10-132022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2021-10-132022-05-20
SuppleantSocialutskottet2021-10-132022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2021-10-132022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2021-10-132022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2021-10-132022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2021-10-132022-09-26
Riksdagsledamot2021-02-012022-09-26
SuppleantEU-nämnden2019-04-112022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2019-02-072022-09-26
SuppleantLedamotsrådet2018-10-102022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2018-10-022022-09-26
LedamotNäringsutskottet2018-10-022022-01-14
StatsrådsersättareIsabella Lövin2018-09-242021-01-31
SuppleantTrafikutskottet2017-07-152018-09-24
SuppleantNäringsutskottet2017-07-152018-09-24
ErsättarePer Olsson Fridh2017-07-152018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023 2021/22:136 5 2022-06-22
(forts. från § 20) Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi (forts. NU27) 2021/22:116 117, 119, 121, 123, 125, 117, 119, 121, 123, 125 2022-05-18
Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet 2021/22:116 96, 98, 100, 102, 104, 96, 98, 100, 102, 104 2022-05-18
Extra ändringsbudget för 2022 - Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser 2021/22:103 2, 15, 17, 2, 15, 17 2022-04-27
Punktskatt 2021/22:100 5, 5, 5 2022-04-21
Skärpt miljöstyrning i bonus malus-systemet 2021/22:99 49, 49 2022-04-20
(forts. från § 8) Klimatpolitik (forts. MJU20) 2021/22:91 114, 114 2022-03-31
Luftfartsfrågor 2021/22:91 24, 14, 16, 18, 20, 22, 66, 68, 70, 72, 74, 66, 68, 70, 72, 74, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 14, 66, 16, 18, 20, 22, 24 2022-03-31
(forts. från § 11) Energipolitik (forts. NU15) 2021/22:90 100, 100 2022-03-30
Sänkt energiskatt på bensin och diesel 2021/22:86 107, 110, 112, 117, 119, 107, 110, 112, 117, 119 2022-03-23
Särskild debatt om de höga elpriserna i Sverige 2021/22:65 9, 48, 50, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 9, 48, 50, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109 2022-02-04
(forts. från § 8) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2021/22:45 90, 92, 90, 92 2021-12-14
(forts. från § 16) Det nationella basutbudet av flygplatser (forts. TU4) 2021/22:38 126, 128, 145, 147, 126, 128, 145, 147 2021-12-01
Det nationella basutbudet av flygplatser 2021/22:38 116, 116 2021-12-01
Moderna tillståndsprocesser för elnät 2020/21:146 135, 135 2021-06-22
Hållbarhetskriterier - genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet 2020/21:140 50, 52, 54, 56, 58, 50, 52, 54, 56, 58 2021-06-14
Reduktionsplikt för flygfotogen 2020/21:124 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 2021-05-20
Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet - investeringar i ökad nätkapacitet 2020/21:111 128, 128 2021-04-21
Särskild debatt om Sveriges elförsörjning 2020/21:89 9, 44, 46, 9, 84, 86, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 44, 46, 84, 86, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113 2021-03-05
Klimatpolitik 2020/21:88 24, 26, 28, 30, 174, 176, 178, 180, 182, 24, 26, 28, 30 2021-03-04
(forts. från § 7) Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet (forts. SkU16) 2020/21:84 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 2021-02-25
Svar på interpellationerna 2020/21:254, 257 och 258 om åtgärder för rättvist fördelade utsläpp 2020/21:65 5, 10, 5, 10 2021-01-15
Energi 2020/21:50 156, 188, 154, 156, 171, 290, 188, 292, 294, 296, 298, 185, 300, 187, 302, 198, 200, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 154 2020-12-09
Pausad BNP-indexering för drivmedel 2020/21:45 28, 30, 32, 28, 30, 32 2020-12-02
Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter 2020/21:42 168, 168, 170, 170, 172, 172 2020-11-26
Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar 2020/21:42 148, 148, 150, 150, 152, 152, 154, 154, 156, 156, 158, 158, 160, 160 2020-11-26
Elcertifikat - stoppregel och kontrollstation 2019 2020/21:33 49, 49 2020-11-11
Kapacitetsbrist i elnäten 2020/21:33 28, 30, 28, 32, 30, 32 2020-11-11
En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan 2019/20:135 50, 52, 54, 50, 52, 54 2020-06-09
Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång 2019/20:135 33, 33 2020-06-09
Polisfrågor 2019/20:120 44, 44 2020-05-13
Frågestund 2019/20:94 50, 52, 50, 52, 50, 52, 56, 58, 56, 58, 50, 52, 42, 44, 70, 70, 82, 72, 72, 82 2020-03-26
Elmarknadsfrågor 2019/20:85 54, 56, 262, 58, 60, 62, 268, 270, 54, 56, 58, 60, 62 2020-03-11
(forts. från § 10) Statliga företag (forts. NU4) 2019/20:58 195, 197, 199, 201, 203, 195, 197, 199, 201, 203 2020-01-15
Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen 2019/20:24 113, 113 2019-10-23
Riksrevisionens rapport om Klimatklivet 2019/20:24 84, 86, 88, 90, 92, 84, 86, 88, 90, 92 2019-10-23
Aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet 2018/19:105 97, 99, 62, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 97, 99, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 62 2019-06-14
(forts.) Handelspolitik (forts. NU13) 2018/19:99 73, 75, 77 2019-06-04
Energipolitik 2018/19:99 105, 107, 109, 15, 17, 19, 15, 17, 19 2019-06-04
(forts. från § 10) Mineralpolitik (forts. NU11) 2018/19:88 225, 227, 229 2019-05-08
Näringspolitik 2018/19:69 136, 28, 30, 32, 28, 30, 32, 90, 92, 94, 96, 98 2019-03-28
Svar på interpellation 2018/19:77 om rekryteringen av politiska tjänstemän 2018/19:62 3, 8 2019-03-08
Allmän miljö- och naturvård 2018/19:32 121, 70, 72, 76, 149, 78, 151, 80, 153, 82, 84, 149, 151, 153, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84 2018-12-18
Näringsliv 2018/19:32 147, 149, 151, 47, 49, 51, 53, 55 2018-12-18
Strategi för Levande städer - Politik för en hållbar stadsutveckling 2017/18:134 92, 94, 96, 98, 100, 104, 106 2018-06-18
En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri 2017/18:121 3 2018-05-29
Förbud mot utvinning av uran 2017/18:112 12, 16, 18 2018-05-16
(forts. från § 7) Luftfart (forts. TU10) 2017/18:89 109, 111, 113 2018-03-22
(forts. från § 9) Luftfart (forts. TU10) 2017/18:89 116, 118, 121, 123 2018-03-22
Handelspolitik 2017/18:89 8, 10, 12 2018-03-22
Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada 2017/18:88 74, 76, 78 2018-03-21
(forts. från § 13) Mineralpolitik (forts. NU10) 2017/18:76 111, 113, 115 2018-02-28
Cykelfrågor 2017/18:60 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 2018-01-24
Regional tillväxt 2017/18:47 99, 101, 103 2017-12-11
Statliga företag 2017/18:36 24, 26, 28 2017-11-23
Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen 2017/18:23 52 2017-10-25

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lorentz Tovatt

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.