Lotta Finstorp

Bio

Eva Sofia Katarina Lotta Finstorp, född 4 december 1958 i Vimmerby stadsförsamling, Kalmar län, är en svensk socionom och politiker (moderat). Sedan den 1 februari 2021 är hon landshövding i Norrbottens län. Finstorp var riksdagsledamot för Södermanlands läns valkrets 2010–2021.Hon avlade socionomexamen 1982 vid Högskolan i Örebro (nuvarande Örebro universitet). Finstorp arbetade därefter som socialsekreterare och kurator.Under sin tid i riksdagen var hon bland annat ledamot i kulturutskottet (andre vice ordförande 2019–2021), socialförsäkringsutskottet och skatteutskottet, samt suppleant i EU-nämnden, socialutskottet och trafikutskottet.Den 1 februari 2021 tillträdde Finstorp som landshövding i Norrbottens län, en tillsättning som särskilt uppmärksammades då Finstorp är den första kvinnan på posten.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lotta Finstorp, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
509 (39.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
284 (22.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
128 (10%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
360 (28.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lotta röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lotta röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantCivilutskottet2020-03-182021-01-31
SuppleantFinansutskottet2020-03-182021-01-31
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182021-01-31
SuppleantSocialutskottet2020-03-182021-01-31
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182021-01-31
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182021-01-31
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182021-01-31
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182021-01-31
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182021-01-31
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182021-01-31
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182021-01-31
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-172022-09-26
Vice ordförandeDelegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol2019-11-082021-01-31
Andre vice ordförandeKulturutskottet2019-02-282021-01-31
SuppleantEU-nämnden2019-02-142021-01-31
LedamotDelegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol2019-01-312019-11-07
SuppleantEU-nämnden2018-12-052019-02-13
SuppleantLedamotsrådet2018-10-102021-01-31
LedamotKulturutskottet2018-10-022019-02-28
ErsättareRiksdagsstyrelsen2018-10-022021-01-31
Riksdagsledamot2018-09-242021-01-31
SuppleantLedamotsrådet2017-03-222018-10-10
LedamotSkatteutskottet2016-11-182018-09-24
SuppleantTrafikutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotSocialförsäkringsutskottet2014-10-072016-11-18
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2012-04-202014-09-29
SuppleantSocialutskottet2010-10-122012-06-04
SuppleantTrafikutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från § 5) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) 2020/21:46 118, 116, 118, 97, 99, 97, 99, 116 2020-12-03
Civila samhället inklusive idrott och folkbildning 2019/20:114 54, 54 2020-04-29
Kultur för alla 2019/20:114 62, 62 2020-04-29
Särskild debatt om mediernas och kulturens oberoende 2019/20:95 4, 11, 13, 24, 34, 36, 4, 11, 13, 24, 34, 36 2020-03-27
Svar på interpellation 2019/20:245 om Nationalmuseum 2019/20:63 23, 25, 27, 23, 25, 27 2020-01-23
Kultur, medier, trossamfund och fritid 2019/20:45 11, 13, 15, 11, 13, 15, 34, 36, 34, 36, 17, 17, 7, 9, 26, 28, 36, 38, 45, 47, 49, 51, 53 2019-12-05
Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025 2019/20:24 15, 23, 25, 33, 35, 47, 49, 15, 23, 25, 33, 35, 47, 49 2019-10-23
Svar på interpellation 2018/19:318 om sponsring av damidrott 2019/20:12 16, 18, 20, 16, 18, 20 2019-10-01
Idrott och friluftsliv 2018/19:92 36 2019-05-14
Kulturskaparnas villkor 2018/19:92 2, 11, 13 2019-05-14
Svar på interpellation 2018/19:189 om politisk styrning av kulturen 2018/19:83 37, 39, 41 2019-04-30
Svar på interpellation 2018/19:190 om villkor för kulturskapare 2018/19:83 44, 46, 48 2019-04-30
Frågestund 2018/19:77 55, 117, 57, 119, 112, 90, 92, 94, 96, 43, 99, 45, 101, 93, 43, 45, 81, 83, 22, 42, 80, 24, 44, 93, 108, 63, 68, 71, 73, 67, 71, 69, 73, 81, 67, 102, 69, 104, 68, 27, 29, 90, 92, 70, 81, 72, 81, 44, 83, 46, 112, 80, 63, 68, 70 2019-04-11
Kultur och fritid för barn och unga 2018/19:57 6, 9, 11, 125, 125 2019-02-28
En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället 2018/19:13 37 2018-11-07
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 385 2018-10-17
Svar på interpellation 2017/18:555 om Systembolaget och småskaliga producenter 2017/18:139 9, 11, 13 2018-06-27
Svar på interpellation 2017/18:557 om akutsjukvård i landsorten 2017/18:139 16, 18, 20 2018-06-27
Svar på interpellation 2017/18:562 om unga vuxna med psykisk ohälsa 2017/18:139 24, 27 2018-06-27
Svar på interpellation 2017/18:453 om fara vid bilbränder 2017/18:119 16, 18, 20 2018-05-25
Svar på interpellation 2017/18:494 om tjänsteföretagens kompetensförsörjning 2017/18:119 23, 25, 27 2018-05-25
Svar på interpellation 2017/18:514 om validering för nyanlända 2017/18:119 30, 32, 34 2018-05-25
Svar på interpellation 2017/18:519 om omhändertagande av berusade personer 2017/18:119 44, 46, 48 2018-05-25
(forts. från § 9) Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbokföringen (forts. SkU19 och SkU16) 2017/18:118 111, 113 2018-05-24
Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbokföringen 2017/18:118 23 2018-05-24
Svar på interpellation 2017/18:493 om pomperipossaskatt för nyanlända 2017/18:106 2, 4, 6 2018-04-27
(forts.) Skatteförfarande (forts. SkU12) 2017/18:92 39, 41 2018-03-27
Skatteförfarande 2017/18:92 34 2018-03-27
Svar på interpellation 2017/18:398 om en svag skatteunderlagstillväxt 2017/18:91 9, 11, 13 2018-03-26
Svar på interpellation 2017/18:402 om hästar och spiltor 2017/18:83 9, 12, 15 2018-03-13
Svar på interpellation 2017/18:406 om tågproblem i Mälardalen 2017/18:83 87, 91, 95 2018-03-13
Svar på interpellation 2017/18:379 om Välfärdsutredningen 2017/18:82 35, 37, 39 2018-03-09
Svar på interpellation 2017/18:335 om föräldraförsäkring för företagare 2017/18:74 2, 4, 6 2018-02-16
Svar på interpellation 2017/18:349 om EU-trailer på hala vägar 2017/18:71 63, 65, 67 2018-02-13
Svar på interpellationerna 2017/18:332 och 351 om kontanthantering under kris 2017/18:67 18, 21, 24 2018-02-06
(forts.) Svar på interpellation 2017/18:208 om säkerhetsbrister i offentliga it-system 2017/18:63 52, 55, 58 2018-01-30
Svar på interpellation 2017/18:124 om konsekvenser av slopad skattefrihet för hälso- och sjukvård 2017/18:43 43, 45, 47 2017-12-05
Svar på interpellation 2017/18:140 om Migrationsverkets skulder till kommunerna 2017/18:43 116, 119, 121 2017-12-05
Svar på interpellation 2017/18:72 om psykisk ohälsa 2017/18:38 9, 11, 13 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:14 om äldre som arbetar 2017/18:20 2, 4, 6 2017-10-19
Svar på interpellation 2016/17:602 om brister i postgången 2017/18:18 18, 21, 24 2017-10-17
Svar på interpellation 2017/18:13 om vinsttaket och välfärdskonsekvenserna 2017/18:18 9, 12, 15 2017-10-17
Svar på interpellation 2016/17:607 om skyddade identiteter 2017/18:13 9, 11, 13 2017-09-29
Svar på interpellation 2016/17:621 om brister i Försäkringskassans arbete 2017/18:10 11, 13, 15 2017-09-26
Svar på interpellation 2016/17:599 om överbeläggning inom akutsjukvården 2017/18:5 43, 45, 47 2017-09-15
Svar på interpellation 2016/17:594 om arbetslösheten i Södermanland 2017/18:4 9, 11, 13 2017-09-14
Svar på interpellation 2016/17:596 om kompetensförsörjning inom företagshälsovården 2017/18:4 16, 18, 20 2017-09-14
(forts.) Svar på interpellation 2016/17:549 om förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar 2016/17:124 72, 74 2017-06-13
Svar på interpellation 2016/17:542 om beskattning av elbussar 2016/17:124 49, 51, 53 2017-06-13
Svar på interpellation 2016/17:549 om förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar 2016/17:124 70 2017-06-13
Svar på interpellationerna 2016/17:474 och 516 om skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda 2016/17:119 3, 6, 9 2017-06-02
Svar på interpellation 2016/17:394 om ridning som friskvård 2016/17:116 94, 96, 98 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:412 om åtgärder för minskad psykisk ohälsa 2016/17:116 101, 104, 107 2017-05-30
Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem 2016/17:108 98, 100, 102 2017-05-10
Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen 2016/17:108 86, 90, 92 2017-05-10
Svar på interpellation 2016/17:452 om trygghet för våldsutsatta personer 2016/17:107 61, 63, 65 2017-05-09
Svar på interpellation 2016/17:411 om sysselsättningsfasen 2016/17:99 11, 13, 9 2017-04-25
Svar på interpellation 2016/17:413 om regelkrångel på arbetsmarknaden 2016/17:99 16, 18, 20 2017-04-25
Skatteförfarande och folkbokföring 2016/17:93 148, 158, 160, 167, 169 2017-04-06
(forts.) Svar på interpellation 2016/17:381 om valuta för pengarna 2016/17:91 65, 67 2017-04-04
Svar på interpellation 2016/17:380 om statlig service på landsbygden 2016/17:91 56, 58, 60 2017-04-04
Svar på interpellation 2016/17:381 om valuta för pengarna 2016/17:91 63 2017-04-04
Svar på interpellation 2016/17:384 om sjukfrånvaron i offentlig respektive privat välfärdsverksamhet 2016/17:91 42, 44, 46 2017-04-04
Svar på interpellation 2016/17:336 om RUT-avdraget 2016/17:79 39, 41, 43 2017-03-14
Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen 2016/17:76 78, 82, 84 2017-03-01
Svar på interpellation 2016/17:279 om bärgningshastigheter 2016/17:75 33, 35, 37 2017-02-28
Svar på interpellation 2016/17:270 om bostäder till nyanlända 2016/17:71 100, 102, 104 2017-02-21
Svar på interpellation 2016/17:278 om arbetsmarknaden för unga i landsorten 2016/17:71 114, 116, 118 2017-02-21
Svar på interpellation 2016/17:244 om incitament för längre arbetsliv 2016/17:67 95, 97, 99 2017-02-14
Svar på interpellation 2016/17:256 om hästnäringen och strandskyddsreglerna 2016/17:67 109, 112, 115 2017-02-14
Svar på interpellation 2016/17:218 om försämrad postutdelning i glesbygden 2016/17:63 22, 26, 30 2017-01-31
Svar på interpellationerna 2016/17:127 och 128 om nya regler för underhållsstöd 2016/17:43 45, 48, 51 2016-12-09
Svar på interpellation 2016/17:115 om sjukskrivningar 2016/17:35 33, 35, 37 2016-11-25
Svar på interpellation 2016/17:54 om situationen för polishundar och polishästar 2016/17:32 20 2016-11-22
Svar på interpellation 2016/17:88 om Arbetsmiljöverkets försämrade resultat 2016/17:28 42, 48 2016-11-15
Svar på interpellation 2016/17:58 och 75 om statligt subventionerade jobb 2016/17:27 10, 14, 18 2016-11-11
Svar på interpellation 2016/17:56 om tillämpningen av strandskyddet 2016/17:22 14, 17 2016-10-27
Svar på interpellation 2016/17:19 om akutsjukhus 2016/17:16 20, 26, 32 2016-10-18
Svar på interpellationerna 2015/16:750 och 755 om utfasning av sysselsättningsfasen 2015/16:129 24, 27, 30 2016-09-01
Svar på interpellation 2015/16:721 om regionindelningens bevekelsegrunder 2015/16:127 30, 32, 34 2016-06-28
Svar på interpellation 2015/16:664 om finansiellt stabil och hållbar sjukförsäkring 2015/16:119 77, 80, 83 2016-06-14
Svar på interpellation 2015/16:641 om ojämställdhet för personer med funktionsnedsättning 2015/16:110 90, 92, 94 2016-05-24
Svar på interpellationerna 2015/16:577 och 589 om ökade sjukkostnader för arbetsgivare 2015/16:102 62, 65, 69 2016-05-10
Svar på interpellation 2015/16:415 om framtidens cancervård och Försäkringskassan 2015/16:84 119, 121, 123 2016-03-22
Svar på interpellation 2015/16:474 om regionala skillnader i sjukskrivningar 2015/16:84 126, 128, 130 2016-03-22
Svar på interpellation 2015/16:360 om läkares ansvar i sjukskrivningsprocessen 2015/16:71 35, 37, 39 2016-02-26
Svar på interpellation 2015/16:342 om kvinnor på flykt 2015/16:68 103, 105, 107 2016-02-23
Svar på interpellation 2015/16:345 om vård och behandling för dem som har psoriasis 2015/16:68 155, 157, 159 2016-02-23
Svar på interpellation 2015/16:328 om förenklade biståndsbedömningar 2015/16:66 153, 155, 157 2016-02-11
Svar på interpellationerna 2015/16:329 och 330 om särskilda boendeformer för äldre 2015/16:66 161, 164, 167 2016-02-11
Svar på interpellation 2015/16:341 om ökade drivkrafter för ett längre arbetsliv 2015/16:64 57, 59, 61 2016-02-09
Svar på interpellation 2015/16:299 om brister i valideringen av vårdyrken 2015/16:58 95, 97, 99 2016-01-26
Svar på interpellation 2015/16:290 om förstörande av en av de bästa integrationsmotorer som funnits 2015/16:57 25, 28, 31 2016-01-22
Svar på interpellationerna 2015/16:288 och 292 om alternativ till sysselsättningsfasen 2015/16:57 11, 16, 21 2016-01-22
Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning 2015/16:55 7, 10, 12 2016-01-20
Svar på interpellation 2015/16:229 om bidragsmiljoner för att minska sjukfrånvaron 2015/16:48 123, 125, 127 2015-12-17
Svar på interpellation 2015/16:233 om arbetsmarknaden för unga på orter med få arbetsgivare 2015/16:48 158, 160, 162 2015-12-17
Svar på interpellation 2015/16:142 om omställningsstöd 2015/16:41 49, 51, 53 2015-12-08
(forts.) Svar på interpellation 2015/16:140 om högre kvalitet i hemtjänsten 2015/16:32 64 2015-11-24
Svar på interpellation 2015/16:140 om högre kvalitet i hemtjänsten 2015/16:32 61 2015-11-24
Svar på interpellation 2015/16:149 om bristen på sfi-lärare 2015/16:28 135, 137, 139 2015-11-17
Svar på interpellation 2015/16:66 om tillstånd för längre ledbussar 2015/16:24 48, 50, 52 2015-11-10
Svar på interpellation 2015/16:67 om bärgning och bogsering av långa ekipage 2015/16:24 55, 57, 59 2015-11-10
Svar på interpellation 2015/16:69 om beskattning av el för elbussar 2015/16:20 52, 54, 56 2015-11-03
Svar på interpellation 2015/16:70 om åtkomst av mark vid bygge av cykelleder 2015/16:19 9, 11, 13 2015-10-23
Svar på interpellation 2015/16:37 om utvecklingen av privat sjukförsäkring 2015/16:16 111, 113, 115 2015-10-20
Svar på interpellation 2015/16:38 om psykisk ohälsa, psykologisk behandling och primärvården 2015/16:16 118, 120, 122 2015-10-20
Svar på interpellation 2015/16:39 om behovet av underhåll av ridanläggningar 2015/16:16 125, 127, 129 2015-10-20
Svar på interpellation 2014/15:730 om minskningen av antalet anmälningar och prövningar av arbetsskador 2015/16:3 131, 134, 136 2015-09-17
Svar på interpellation 2014/15:731 om psykisk ohälsa och sjukskrivningar inom kontaktyrken 2015/16:3 139, 142, 145 2015-09-17
Svar på interpellation 2014/15:736 om den så kallade satsningen på vårdpersonal inom äldreomsorgen 2014/15:122 91, 93, 95 2015-09-03
Svar på interpellation 2014/15:740 om antalet traineejobb 2014/15:122 43, 45, 47 2015-09-03
Svar på interpellation 2014/15:658 om inlåsningseffekter och passivitet inom aktivitetsersättningen 2014/15:112 16, 19, 22 2015-06-09
Svar på interpellation 2014/15:659 om företagens bekostande av sjukförsäkringen 2014/15:112 25, 28 2015-06-09
Svar på interpellation 2014/15:501 om hälsoeffekter av slopandet av den bortre tidsgränsen 2014/15:103 99, 101, 103 2015-05-26
Svar på interpellation 2014/15:542 om traineejobb 2014/15:102 2, 5, 8 2015-05-22
Svar på interpellation 2014/15:545 om diskriminering av äldre på arbetsmarknaden 2014/15:102 11, 14, 17 2015-05-22
Svar på interpellation 2014/15:447 om avgiftshöjningar för pensionärer 2014/15:97 135, 137, 139 2015-05-07
Svar på interpellation 2014/15:522 om investeringsstöd för trygghetsboende 2014/15:97 142, 144, 146 2015-05-07
Svar på interpellation 2014/15:528 om arbetsintegrerande sociala företag som påverkas av regeringens politik 2014/15:95 33, 36, 39 2015-05-05
Svar på interpellation 2014/15:346 om patientens rätt att välja 2014/15:93 111, 115, 120 2015-04-28
Svar på interpellation 2014/15:422 om resursslöseri med invandrade läkares kompetens 2014/15:84 2, 4, 6 2015-04-10
Svar på interpellation 2014/15:351 om konsekvenser av borttagande av den s.k. bortre parentesen i sjukförsäkringen 2014/15:81 99, 103 2015-04-07
Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga 2014/15:78 61, 63, 65, 67, 69 2015-03-25
Svar på interpellation 2014/15:267 om psykisk ohälsa och sjukskrivningar 2014/15:69 86, 88, 90 2015-03-10
Svar på interpellation 2014/15:337 om ridsport som friskvård 2014/15:69 94, 97 2015-03-10
SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program 2014/15:62 41 2015-02-18
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2014/15:37 17, 1, 3, 5, 27, 29, 32, 34, 46, 48 2014-12-12
Svar på interpellationerna 2014/15:124, 132 och 135 om vägslitageavgiftens påverkan på Sveriges och Norrlands näringsliv 2014/15:29 61, 66, 72 2014-11-28
Svar på interpellationerna 2014/15:96 och 102 om syftet med borttagandet av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen 2014/15:23 94, 100 2014-11-18
Järnvägspolitiska frågor och Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m. snabbprotokoll 74, 76, 72 2014-06-24
(forts. från 5 §) Kollektivtrafik (forts. TU11) snabbprotokoll 103, 97, 99, 105, 101 2014-03-13
Översyn av Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 98, 100 2014-03-06
Svar på interpellationerna 2013/14:61 och 67 om aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 135, 139 2013-11-05
Infrastruktur snabbprotokoll 415, 421, 417, 419, 413 2013-10-16
Trafiksäkerhet snabbprotokoll 68, 74, 151, 72, 153, 70, 155, 76 2013-03-27
Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, m.m. snabbprotokoll 108, 110, 118, 114, 112, 120, 116 2013-03-07
(forts. från 8 §) Transportsystemets inriktning (forts. TU2) snabbprotokoll 186, 184, 188 2012-12-13
Anslaget till transportsystemet snabbprotokoll 47, 45 2012-11-22
Meddelande om inställd votering protokoll 117, 113, 115 2012-05-31
Cykeltrafik protokoll 172, 174, 180, 178, 170, 182, 176 2012-05-30
Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll protokoll 30 2011-11-09
Behörighet för lokförare snabbprotokoll 3 2011-06-01
Cykelfrågor snabbprotokoll 5, 123, 15, 11, 121, 125, 13, 127, 119, 7, 9 2011-04-28
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor snabbprotokoll 157, 155, 161, 152, 154, 148, 156, 163, 153, 165, 159, 150 2011-04-07
Reparation av tunnlarna i Graversfors snabbprotokoll 66, 68 2011-02-03
Kommunikationer snabbprotokoll 1, 74 2010-12-21
Alkolås efter rattfylleri snabbprotokoll 130 2010-12-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lotta Finstorp

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.