Lotta Hedström

Bio

Dagmar Charlotta (Lotta) Elisabet Hedström, Lotta Nilsson Hedström för en tid, född 13 september 1955 i Brännkyrka församling, Stockholm, är en svensk politiker (miljöpartist), som var språkrör för Miljöpartiet de gröna 1999–2002. Under tiden som språkrör hette hon Lotta Nilsson Hedström.
Hedström blev gymnastikdirektör vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm år 1977.
Hon valdes till språkrör på kongressen i Kristianstad 1999. Omvald 2000 i Vadstena och 2001 i Luleå.
Hedström var riksdagsledamot för Gävleborgs län (plats 309) och ledamot i utrikesutskottet 2002–2006. Från den 1 juli 2012 till den 31 december var hon ersättare för Gustav Fridolin i riksdagen och representerade valkrets Skåne läns norra och östra.I maj 2011 tillträdde hon posten som ordförande för Svenska Afghanistankommittén. Hon var ordförande för Skånes Dansteater 2015–2019.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lotta Hedström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1697 (56.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
667 (22.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
206 (6.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
453 (15%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lotta röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lotta röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSkatteutskottet2012-07-012012-12-31
ErsättareGustav Fridolin2012-07-012012-12-31
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2006-05-182006-06-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2005-11-222005-12-07
SuppleantSammansatta utrikes- och socialutskottet2005-02-152005-03-16
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-10-192004-12-15
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-05-112004-05-26
SuppleantRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2004-04-142006-10-02
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-02-052004-02-18
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2003-06-112003-06-12
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2003-02-182003-11-20
SuppleantSammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet2003-02-182003-05-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-12-032002-12-18
SuppleantKonstitutionsutskottet2002-10-172006-10-02
SuppleantKonstitutionsutskottet2002-10-152006-10-01
LedamotUtrikesutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantUtbildningsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
ErsättareThomas Julin2002-05-012002-05-21
ErsättareThomas Julin2002-04-162002-04-30
ErsättareThomas Julin2002-03-162002-04-15
ErsättareThomas Julin2002-01-012002-03-15
ErsättareThomas Julin2001-11-192001-12-31
SuppleantSocialutskottet2001-09-122002-05-20
ErsättareThomas Julin2001-09-122001-11-18
SuppleantSocialutskottet2001-03-282001-04-27
SuppleantJustitieutskottet2001-03-282001-04-27
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2001-03-282001-04-27
ErsättareThomas Julin2001-03-282001-04-26
SuppleantSocialutskottet2000-11-242000-12-18
ErsättareThomas Julin2000-11-242000-12-18

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2012/13:115 om fattigdomsbekämpning genom ett tilläggsprotokoll till ESK-konventionen snabbprotokoll 16, 18, 20 2012-12-14
Riksrevisionens rapport om klimatrelaterade skatter snabbprotokoll 118 2012-12-05
Svar på interpellation 2012/13:116 om ekologisk begravning snabbprotokoll 30, 34, 32 2012-12-04
Svar på interpellation 2012/13:117 om tortyrbrottets ställning i svensk lag snabbprotokoll 2, 4, 6 2012-11-29
Traumatiserade flyktingar i Sverige snabbprotokoll 77, 79 2012-11-22
Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö protokoll 98, 100, 92, 88, 90 2006-05-17
En andra nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna, m.m. protokoll 5 2006-05-10
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2005 protokoll 33, 31, 27, 29, 25 2006-05-09
Strategisk exportkontroll 2005 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden m.m. protokoll 31, 37, 39 2006-05-03
Svar på interpellation 2005/06:331 om fiske utanför Västsahara och politiken för en global utveckling protokoll 8, 2, 5 2006-04-25
Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik protokoll 6, 28, 10, 30, 8, 12, 14 2006-04-05
Mänskliga rättigheter, FN-systemet m.m. protokoll 16, 22, 14, 18, 20 2006-03-31
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23-24 mars protokoll 42, 44 2006-03-29
Internationell terrorism protokoll 134 2006-03-22
Vår relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområde protokoll 88, 107, 109, 90, 80, 82, 78 2006-03-22
Internflyktingarna i Tjetjenien protokoll 66 2006-02-09
Svar på interpellation 2005/06:188 om parlamentsvalet i Tjetjenien protokoll 11, 13, 9 2006-01-26
Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf) i Afghanistan protokoll 99 2005-12-06
Internationell samverkan protokoll 14, 84, 32, 76, 12, 86, 78, 10, 74 2005-12-05
Svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda protokoll 102 2005-12-01
Sveriges politik för global utveckling protokoll 69, 77, 75 2005-11-16
Politik för global utveckling protokoll 61, 63 2005-10-27
Utrikespolitik protokoll 391 2005-10-12
Återupptagna förhandlingar protokoll 80 2005-09-14
(forts. från 8 §) Sverige i Förenta nationerna samt vissa frågor rörande mänskliga rättigheter, folkrätt m.m. (forts. UU9) protokoll 133, 137, 139 2005-06-15
Strategisk exportkontroll 2004 - Krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden protokoll 156 2005-06-15
Nytt östbistånd protokoll 85 2005-06-14
Svar på interpellation 2004/05:673 om Mordechai Vanunu protokoll 11, 9, 13 2005-06-07
Planfrågor protokoll 175 2005-05-25
Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2003/04 protokoll 80, 84, 82 2005-04-27
Ockupationen av Västsahara protokoll 74, 76 2005-04-21
Vissa handelspolitiska frågor inom WTO och EU protokoll 45 2005-04-20
Bidrag till Folkrörelserådet protokoll 54, 56 2005-02-17
Utrikespolitisk debatt protokoll 14, 21, 21, 7, 14, 21, 21, 7, 14, 14, 7, 7 2005-02-09
Svar på interpellation 2004/05:249 om EU och bilaterala handelsavtal med länder i Afrika, Karibien och Stilla havet protokoll 34, 37, 32 2005-01-21
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 december protokoll 14 2004-12-18
Sveriges säkerhetspolitik protokoll 48 2004-12-15
Utredningen "Snö, mörker och kyla" protokoll 102, 100 2004-12-09
Internationellt bistånd protokoll 101, 35, 33, 62, 41, 39, 45, 60, 43, 37 2004-12-01
Svenska regeringens hållning till kriget i Irak protokoll 56, 54 2004-11-18
Kriget i Irak protokoll 60, 62 2004-11-11
Demokratifrågor protokoll 60, 62, 64 2004-06-17
Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät protokoll 201, 203, 199 2004-06-16
Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan protokoll 141, 139, 147, 145, 143 2004-05-25
Strategisk exportkontroll 2003 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden protokoll 175, 177, 173 2004-05-12
Sveriges samarbete inom Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och Partnerskap för fred (PFF) protokoll 209, 213, 207, 211, 215 2004-05-12
Svar på interpellation 2003/04:430 om Sveriges linje i Världsbanken protokoll 6, 4, 2 2004-05-10
(forts. från 11 §) Folkrätt (forts. UU11) protokoll 113, 115, 117 2004-05-05
Verksamheten i Europeiska unionen under 2003 protokoll 63, 6 2004-05-05
Diskriminering av ryssar i Lettland protokoll 56, 54 2004-04-29
Fri- och rättighetsskyddsfrågor protokoll 32 2004-04-29
Internationella miljöfrågor protokoll 173, 175, 167 2004-04-29
Val och regeringsbildning protokoll 7, 9, 5 2004-04-29
Mobiltelefonmaster och buller i planeringen m.m. protokoll 234, 232, 228, 230, 226 2004-04-15
Kränkande behandling i skolan protokoll 60 2004-04-02
Gränser för genpatent m.m. - genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar protokoll 204 2004-03-31
Mänskliga rättigheter och relationer till andra länder protokoll 28, 30, 26 2004-03-31
Icke-joniserande strålning protokoll 196, 194, 198 2004-03-25
Svar på interpellation 2003/04:221 om EU:s vitamin- och mineraldirektiv protokoll 37, 39, 41 2004-02-10
Europeiska unionens utvidgning 2004 protokoll 11 2003-12-17
Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyr- ka i Afghanistan snabbprotokoll 188, 190, 186 2003-12-16
Svar på interpellation 2003/04:119 om polisinstruktioner för hämtning av asylsökande och rutiner för avvisning protokoll 77, 79, 81 2003-12-12
Aktuell debatt: Den svenska alkoholpolitiken protokoll 8, 15 2003-12-09
Utbyggnad av 3 G-nätet protokoll 104, 106 2003-10-30
Information från regeringen om EU-toppmötet i Bryssel protokoll 53, 51 2003-10-21
Näringsliv protokoll 26, 54, 52 2003-10-16
(forts. från 7 §) Verksamheten inom Euro- peiska unionen under 2002 (forts. UU10) snabbprotokoll 145, 143, 141, 147 2003-06-10
EU:s yttre förbindelser i ett framtida kon- stitutionellt fördrag snabbprotokoll 26, 22, 24, 20, 18, 52, 50 2003-06-10
Verksamheten inom Europeiska unionen under 2002 snabbprotokoll 139 2003-06-10
Svar på interpellation 2002/03:353 om arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 135, 132, 138 2003-05-27
FN och vissa multilaterala frågor snabbprotokoll 144 2003-05-22
Exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2002 snabbprotokoll 17 2003-05-21
(forts. från 11 §) Johannesburg - FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling (forts. snabbprotokoll 132, 128, 126, 142, 124, 144, 130 2003-05-15
Irakkonflikten och FN-stadgans våldsför- bud snabbprotokoll 31, 35, 49, 51, 33 2003-04-02
Vissa utrikeshandelspolitiska frågor snabbprotokoll 181, 188, 186 2003-03-26
Svar på interpellation 2002/03:225 om GATS snabbprotokoll 55, 53, 57 2003-03-21
Icke-joniserande strålning m.m. snabbprotokoll 117 2003-02-19
Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m. (vilande förslag och följdlagstiftning) snabbprotokoll 58, 64, 62, 56, 60, 54 2002-11-20
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 199, 201 2002-11-07
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 319, 321, 317, 315, 323 2002-11-06
(forts.) Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. (forts. SoU13) snabbprotokoll 215, 213 2002-05-15
Beslut om ärenden som slutdebatterats vid dagens sammanträde snabbprotokoll 198 2002-05-15
Vissa tobaksfrågor snabbprotokoll 146, 150, 148 2002-05-15
Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m. snabbprotokoll 61, 67, 59, 63, 65 2002-04-17
Äldrepolitik snabbprotokoll 91, 87, 89 2002-04-17
De nya läkemedelsförmånerna snabbprotokoll 266, 264, 275, 270, 272, 268 2002-04-04
Nationell narkotikahandlingsplan snabbprotokoll 257, 235, 255 2002-04-04
Aktuell debatt: Situationen inom den svenska äldreomsorgen snabbprotokoll 3, 17, 10, 1 2002-02-22
Information från regeringen om statsrådet Jan O Karlssons besök i Afghanistan snabbprotokoll 110, 108 2002-01-24
Särskilt anordnad debatt om våld och mobbning i skolan, ungdomsvåld samt integration snabbprotokoll 44, 42, 40 2002-01-23
Partiledardebatt snabbprotokoll 56, 60, 48, 22, 24, 54, 62, 35, 51 2002-01-16
Aktuell debatt om den humanitära situa- tionen i Afghanistan snabbprotokoll 17, 10, 3, 1 2001-11-20
Frågestund snabbprotokoll 62, 21, 69, 33, 91, 94, 69, 77, 71, 75, 60, 23, 35, 96, 89, 71 2001-11-15
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 171, 147, 169 2001-10-17
Handikappolitik snabbprotokoll 117 2001-04-26
Justering av protokoll snabbprotokoll 16, 14, 18 2001-04-26
Sjukhus med vinstsyfte snabbprotokoll 19, 96, 25, 41, 74, 76, 53, 47, 55, 51, 31, 23, 27, 45, 29, 43, 49, 21, 39, 98 2000-12-15
Information från regeringen om toppmö- tet i Nice och det svenska ordförandeskapet snabbprotokoll 158, 156 2000-12-14
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 43, 10, 22, 128, 85, 124, 81, 79, 73, 77, 14, 12, 41, 71, 20, 18, 69, 75, 126, 83, 16 2000-12-11
Aktuell debatt: Mobbning snabbprotokoll 15, 8 2000-12-05
Aktuell debatt: Den nya fattigdomen och vägarna till en ökad social rörlighet snabbprotokoll 8, 15 2000-11-29

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lotta Hedström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.