Lotta Johnsson Fornarve

Bio

Lise-Lotte ("Lotta") Kristina Jonsson Fornarve, född 13 april 1956 i Mellösa församling i Södermanlands län, är en svensk politiker (vänsterpartist). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Södermanlands läns valkrets. Åren 2018–2022 var hon andre vice talman i riksdagen. Hon nominerades efter riksdagsvalet 2022, där Vänsterpartiet blev fjärde största parti, till tredje vice talman men förlorade omröstningen till Centerpartiets Kerstin Lundgren.[källa behövs]
Artikeln innehåller material från wikipedia Lotta Johnsson Fornarve, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1176 (36.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
451 (14%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
240 (7.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1346 (41.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lotta röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lotta röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantFörsvarsutskottet2023-01-182026-09-21
LedamotRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2022-10-272026-10-27
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2022-10-112023-10-31
SuppleantUtrikesutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantJustitieutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-10-11
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-15
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
OrdförandeRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2020-02-112022-10-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
SuppleantUtrikesutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
Andre vice talman2018-09-242022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-05-152018-06-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-11-142017-12-15
LedamotFörsvarsutskottet2017-11-092018-09-24
SuppleantEuroparådets svenska delegation2014-11-012018-10-31
SuppleantUtbildningsutskottet2014-10-142018-09-24
SuppleantCivilutskottet2014-10-072017-11-09
SuppleantUtrikesutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellationerna 2022/23:290 och 358 om Israels utveckling och nakbadagen 2022/23:121 2, 5, 8 2023-06-09
Strategisk exportkontroll 2022 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2022/23:120 2, 4, 12, 14, 16 2023-06-08
En ny lag om ordningsvakter 2022/23:119 104 2023-06-07
Svar på interpellation 2022/23:315 om Tidöavtalet och OECD-Dac 2022/23:113 71, 73, 75 2023-05-26
Avskaffat krav på tillstånd för offentlig danstillställning på plats som inte är offentlig 2022/23:111 15 2023-05-24
Internationella relationer m.m. 2022/23:93 116, 118, 136, 138, 145, 116, 118, 136, 138, 145 2023-04-20
Kriminalvårdsfrågor 2022/23:92 62, 62, 62 2023-04-19
Internationellt utvecklingsbistånd 2022/23:87 78, 78, 80, 80, 95, 95, 97, 97, 108, 108, 110, 110, 112, 112, 52, 52, 54, 54 2023-04-12
Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete 2022/23:84 115, 115 2023-03-30
Sveriges medlemskap i Nato 2022/23:79 39, 41, 39, 41, 58, 60, 58, 76, 60, 78, 80, 86, 88, 76, 78, 80, 86, 88 2023-03-22
Svar på interpellation 2022/23:169 om dialog och informationsstöd i biståndet 2022/23:78 32, 34, 36, 32, 34, 36 2023-03-21
Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer 2022/23:75 50, 50 2023-03-15
2022 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2022/23:67 66, 68, 70, 72, 74, 66, 68, 70, 72, 74 2023-02-22
Internationellt bistånd 2022/23:43 36, 38, 52, 58, 60, 89, 2, 4, 15, 17, 36, 38, 52, 58, 60, 2, 4, 15, 17 2022-12-20
Svar på interpellation 2022/23:69 om ett verkligt effektivt bistånd 2022/23:36 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-12-12
Svar på interpellation 2021/22:304 om Marockos brott mot mänskliga rättigheter 2021/22:92 19, 21, 23, 19, 21, 23 2022-04-01
Mänskliga rättigheter ur ett tematiskt perspektiv 2021/22:91 131, 131 2022-03-31
Försvarsmaktens personal 2021/22:90 127, 129, 131, 127, 129, 131 2022-03-30
Afrika 2020/21:116 185, 185 2021-04-30
Folkbildningsfrågor 2020/21:116 167, 167 2021-04-30
Svar på interpellation 2020/21:651 om Turkiets utträde ur Europarådets konvention mot våld mot kvinnor 2020/21:117 59, 61, 63, 59, 61, 63 2021-04-30
Svar på interpellation 2020/21:353 om utvisningar till Inre Mongoliet 2020/21:76 24, 26, 28, 24, 26, 28 2021-02-04
Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025 2020/21:53 74, 74 2020-12-14
Svar på interpellation 2020/21:64 om Marockos brott mot mänskliga rättigheter i Västsahara 2020/21:39 23, 25, 27, 23, 25, 27 2020-11-20
(forts. från § 4) Det östliga partnerskapet efter 2020 (forts. UU16) 2019/20:132 94, 94 2020-06-04
(forts. från § 10) Europarådet (forts. UU8) 2019/20:121 90, 90, 90 2020-05-14
Utrikespolitisk debatt 2019/20:73 150, 82, 84, 91, 93, 135, 137, 135, 103, 137, 105, 144, 107, 146, 110, 144, 112, 146, 120, 122, 175, 137, 135, 175, 82, 84, 91, 93, 103, 105, 107, 110, 112, 195, 197, 120, 199, 122, 82, 84, 91, 93, 150, 103, 105, 107, 110, 112, 120, 122, 114, 128, 130, 132, 113, 115, 122, 124, 195, 127, 197, 129, 199, 131 2020-02-12
Aktuell debatt om Försvarsberedningens förslag 2018/19:101 106, 106, 6, 6, 22, 22, 24, 24, 38, 38, 40, 40, 55, 55, 57, 57, 81, 81, 83, 83, 85, 85, 87, 87, 89, 89, 91, 91, 93, 93, 104, 104 2019-06-10
Europarådet 2018/19:88 276, 6, 14, 110, 126 2019-05-08
Aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna 2017/18:142 7, 15, 23 2018-08-30
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2017/18:131 213 2018-06-13
Svar på interpellation 2017/18:504 om EU:s fiskeavtal med Marocko 2017/18:120 2, 4, 6 2018-05-28
Frågestund 2017/18:113 40, 42, 43, 45, 61, 63, 82, 84 2018-05-17
Militära frågor 2017/18:107 54, 151, 151 2018-05-02
Svar på interpellation 2017/18:463 om Luftfartsverkets verksamhet i Förenade Arabemiraten 2017/18:99 115, 118, 121 2018-04-17
(forts. från § 6) Civilt försvar och krisberedskap (forts. FöU7) 2017/18:96 79 2018-04-12
Vissa frågor om Försvarsmaktens personal 2017/18:88 117 2018-03-21
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 2017/18:84 2 2018-03-14
Skärpt exportkontroll av krigsmateriel 2017/18:76 26 2018-02-28
Försvarspolitik 2017/18:73 13, 15, 17 2018-02-15
Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet 2017/18:60 8 2018-01-24
Svar på interpellation 2017/18:313 om Sveriges indirekta stöd till kärnvapenproduktion 2017/18:58 67, 69, 71 2018-01-19
Försvar och samhällets krisberedskap 2017/18:45 161 2017-12-07
Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen 2017/18:44 55, 57, 59, 72, 74 2017-12-06
Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid 2017/18:27 94, 96, 98 2017-11-08
Sjöfylleri 2017/18:27 78 2017-11-08
Svar på interpellation 2017/18:11 om Sveriges ansträngningar för Ali Gharavi 2017/18:18 27, 29, 31 2017-10-17
Svar på interpellation 2016/17:514 om Sveriges agerande i säkerhetsrådet i Västsaharafrågan 2016/17:131 9, 11, 13 2017-06-26
Svar på interpellation 2016/17:545 om könsneutrala personnummer 2016/17:124 56, 58, 60 2017-06-13
Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2016/17:117 68, 71, 73 2017-05-31
Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna 2016/17:96 108 2017-04-19
Konsumenträtt 2016/17:92 119, 121, 123, 125, 127, 138, 140 2017-04-05
Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor 2016/17:88 4 2017-03-29
Insolvens- och utsökningsrätt 2016/17:76 163, 165, 167 2017-03-01
Associationsrätt 2016/17:56 103, 105, 107 2017-01-18
Ersättningsrätt 2016/17:56 132, 135, 137 2017-01-18
(forts. från § 8) Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (forts. CU1) 2016/17:37 178, 180, 182 2016-11-30
Svar på interpellation 2016/17:114 om ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning 2016/17:36 30, 32, 34 2016-11-29
Svar på interpellation 2016/17:119 om AP-fondernas investeringar i det ockuperade Västsahara 2016/17:36 37, 39, 41 2016-11-29
En ny lag om personnamn 2016/17:25 12 2016-11-09
Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden 2016/17:25 15 2016-11-09
Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy 2016/17:21 56, 58, 60, 62, 64 2016-10-26
Svar på interpellation 2016/17:36 om bistånd till Västsahara 2016/17:18 2, 6, 10 2016-10-20
(forts. från § 12) Europarådet (forts. UU13) 2015/16:116 130 2016-06-09
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik 2015/16:116 152 2016-06-09
Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt 2015/16:107 5 2016-05-18
Mellanöstern och Nordafrika 2015/16:103 42, 53, 55, 21, 23, 25 2016-05-11
Svar på interpellation 2015/16:467 om Sveriges Västsaharapolitik 2015/16:83 2, 4, 6 2016-03-18
Svar på interpellation 2015/16:450 om vikten av kommunal konsumentvägledning 2015/16:79 23, 25, 27 2016-03-11
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2015/16:40 72, 74, 76, 79, 81 2015-12-07
Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin 2015/16:29 30 2015-11-18
Svar på interpellation 2015/16:78 om stöd till mänskliga rättigheter och demokratisering i Irak 2015/16:24 2, 5, 8 2015-11-10
Svar på interpellation 2014/15:425 om barnkonsekvensanalys vid överskuldsättning 2014/15:84 55, 57, 59 2015-04-10
Associationsrätt m.m. 2014/15:82 73, 75, 77 2015-04-08
Familjerätt 2014/15:66 135, 36 2015-03-04
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 16, 18, 20, 52, 54 2014-11-12
Svar på interpellation 2014/15:17 om Västsahara 2014/15:15 20, 22, 24 2014-11-04
Svar på interpellation 2014/15:30 om sms-lån 2014/15:15 92, 95, 98 2014-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lotta Johnsson Fornarve

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.