Lotta Olsson

Bio

Anna Charlotta ("Lotta") Olsson, född 16 september 1960 i Lännäs församling i Örebro län, är en svensk politiker (moderat), som är ordinarie riksdagsledamot sedan februari 2013, invald för Örebro läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lotta Olsson (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1056 (32.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
530 (16.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
217 (6.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1410 (43.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lotta röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lotta röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2019-06-172022-09-26
SuppleantRiksdagens överklagandenämnd2018-10-242022-09-26
SuppleantEU-nämnden2018-10-022022-09-26
LedamotNäringsutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2018-10-022019-06-17
LedamotValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-05-152018-06-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-11-142017-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-05-022017-06-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-11-152016-12-14
LedamotValberedningen2016-10-262018-09-24
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-04-122016-05-25
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-11-172015-12-16
SuppleantValberedningen2015-09-212016-10-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-04-142015-06-16
LedamotFörsvarsutskottet2015-01-292018-09-24
SuppleantFörsvarsutskottet2014-10-072015-01-29
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantFinansutskottet2013-03-062014-09-29
Riksdagsledamot2013-02-012014-09-29
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2011-03-072012-03-29
SuppleantCivilutskottet2010-10-122012-03-29
SuppleantNäringsutskottet2010-10-122012-03-29
StatsrådsersättareSten Tolgfors2010-10-042012-03-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Energipolitik 2021/22:90 81, 86, 88, 77, 79, 81, 86, 88, 79, 82, 84, 79, 82, 84, 4, 4, 79, 82, 84, 78, 81, 83, 77, 79 2022-03-30
Svar på interpellation 2021/22:385 om ökat kvinnligt företagande 2021/22:85 32, 35, 38, 32, 35, 38 2022-03-22
Näringspolitik 2021/22:71 22, 30, 32, 36, 38, 22, 30, 32, 36, 38 2022-02-23
Svar på interpellation 2021/22:168 om nordiskt energisamarbete 2021/22:53 70, 72, 74, 70, 72, 74 2022-01-14
Svar på interpellation 2021/22:172 om den ökande inflationen 2021/22:53 77, 79, 81, 77, 79, 81 2022-01-14
Svar på interpellation 2021/22:189 om de svenska elpriserna 2021/22:53 84, 86, 88, 84, 86, 88 2022-01-14
Svar på interpellation 2021/22:192 om driftssäkerheten i elnätet 2021/22:53 91, 93, 95, 91, 93, 95 2022-01-14
Svar på interpellation 2021/22:171 om varg i Örebro län 2021/22:47 186, 188, 190, 186, 188, 190 2021-12-16
Svar på interpellation 2021/22:45 om drivmedelsprisernas effekt på näringslivet 2021/22:26 13, 13, 17, 17 2021-11-09
Svar på interpellation 2021/22:47 om ökat rovdjurstryck i Gävleborg 2021/22:26 24, 24, 28, 28 2021-11-09
Svar på interpellation 2021/22:63 om elmarknadshubbens framtid 2021/22:26 34, 34, 37, 37 2021-11-09
Svar på interpellationerna 2021/22:41 och 42 om svensk konkurrenskraft 2021/22:26 2, 2, 5, 5, 8, 8 2021-11-09
En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning 2021/22:18 3, 5, 7, 3, 5, 7, 3, 5, 7 2021-10-20
 §10  Frågestund 2021/22:9 52, 54 2021-09-23
Moderna tillståndsprocesser för elnät 2020/21:146 129, 145, 147, 129, 145, 147 2021-06-22
Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi 2020/21:142 102, 104, 106, 102, 104, 106 2021-06-16
Svar på interpellation 2020/21:678 om akut brist på specialistsjuksköterskor inom intensivvården 2020/21:129 99, 101, 103, 99, 101, 103 2021-05-28
Svar på interpellation 2020/21:443 om långtidssjuka i covid-19 2020/21:122 13, 15, 17, 13, 15, 17 2021-05-18
Svar på interpellation 2020/21:464 om stängning av restauranger 2020/21:122 47, 50, 53, 47, 50, 53 2021-05-18
Svar på interpellation 2020/21:645 om energiomställning 2020/21:114 11, 13, 15, 11, 13, 15 2021-04-27
Svar på interpellation 2020/21:638 om företagare som inte anmäler brott 2020/21:113 2, 5, 8, 2, 5, 8 2021-04-23
Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet - investeringar i ökad nätkapacitet 2020/21:111 124, 124 2021-04-21
Svar på interpellation 2020/21:397 om ersättningsenergi för bensin och diesel 2020/21:81 43, 46, 49, 43, 46, 49 2021-02-12
Svar på interpellation 2020/21:308 om covid-19-smitta på våra tunga anstalter 2020/21:77 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-02-05
Svar på interpellation 2020/21:214 om utvecklingen av svensk exportindustri 2020/21:64 200, 204, 208, 200, 204, 208 2021-01-14
Energi 2020/21:50 155, 157, 159, 161, 178, 180, 153, 155, 157, 159, 263, 161, 265, 178, 180, 172, 174, 176, 178, 180, 295, 182, 297, 184, 299, 186, 301, 188, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 263, 265, 172, 174, 176, 295, 178, 297, 180, 299, 182, 301, 184, 303, 305, 187, 307, 189, 172, 309, 174, 311, 176, 313, 178, 315, 180, 182, 201, 184, 203, 187, 189, 218, 201, 220, 203, 218, 220, 153 2020-12-09
Svar på interpellationerna 2020/21:133 och 134 om elenergikapacitet 2020/21:40 89, 91, 93, 89, 91, 93 2020-11-24
Elcertifikat - stoppregel och kontrollstation 2019 2020/21:33 46, 46 2020-11-11
Kapacitetsbrist i elnäten 2020/21:33 19, 19, 29, 31, 29, 31 2020-11-11
Svar på interpellation 2019/20:474 om tillgången till specialistsjuksköterskor 2020/21:10 35, 37, 39, 35, 37, 39 2020-09-18
Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång 2019/20:135 16, 18, 20, 16, 18, 20 2020-06-09
Statsministerns frågestund 2019/20:121 50, 50, 50, 74 2020-05-14
Handelspolitik 2019/20:109 22, 22 2020-04-22
Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015 2019/20:77 38, 38 2020-02-19
Frågestund 2019/20:74 84, 87, 101, 89, 103, 130, 132, 86, 78, 80, 95, 85, 89, 91, 127, 74, 85, 95, 84, 94, 85, 60, 116, 62, 87, 116, 94, 111, 87, 86, 86, 86, 122, 69, 71, 75, 77, 162, 60, 164, 62, 85, 52, 54 2020-02-13
Svar på interpellation 2019/20:201 om vargpopulationens spridning 2019/20:57 124, 127, 130, 124, 127, 130 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:202 om bredbandsutbyggnaden 2019/20:57 43, 45, 47, 43, 45, 47 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:79 om elsäkerhet 2019/20:28 145, 147, 149, 145, 147, 149 2019-11-07
Svar på interpellationerna 2018/19:242, 243 och 245 om förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler 2018/19:102 51, 51 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:188 om konsekvensanalys vid rivning av dammar 2018/19:91 45, 47, 49 2019-05-13
Elmarknadsfrågor 2018/19:88 231, 234, 31, 236, 254, 50, 256, 52, 59, 61, 31, 50, 52, 59, 61 2019-05-08
Svar på interpellation 2018/19:133 om lantmäteriernas funktion 2018/19:71 28, 30, 32 2019-04-02
Kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras 2018/19:64 7, 11, 13 2019-03-13
Svar på interpellation 2018/19:77 om rekryteringen av politiska tjänstemän 2018/19:62 2, 7, 12 2019-03-08
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 292, 183, 185 2018-10-17
Militära frågor 2017/18:107 43, 161 2018-05-02
Svar på interpellation 2017/18:132 om specialistsjuksköterskor 2017/18:58 81, 83, 85 2018-01-19
Försvar och samhällets krisberedskap 2017/18:45 168 2017-12-07
Svar på interpellation 2017/18:127 om möjligheten att bli soldat 2017/18:33 28, 30, 32 2017-11-17
Svar på interpellation 2016/17:213 om räddningstjänstpersonal i beredskap 2016/17:62 17, 20 2017-01-27
Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete 2015/16:95 72 2016-04-20
Svar på interpellation 2015/16:533 om regionindelningens konsekvenser för USÖ och Örebro universitet 2015/16:93 43, 45, 47 2016-04-15
Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm 2015/16:87 63 2016-04-06
Beredskap för kris och krig 2015/16:81 65 2016-03-16
Svar på interpellation 2015/16:429 om effekterna av att ta bort kömiljarden 2015/16:79 53, 55, 57 2016-03-11
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2015/16:28 32, 34 2015-11-17
Svar på interpellationerna 2014/15:361 och 404 om riskerna med begränsade resurser för våra akutsjukhus 2014/15:88 143, 145, 147 2015-04-17
Svar på interpellation 2014/15:263 om vargpolitiken 2014/15:65 20 2015-03-03
Samhällets krisberedskap 2014/15:59 155, 157, 159, 114 2015-02-12
Svar på interpellationerna 2014/15:50, 67, 76 och 104 om sysselsättningseffekter av slopad nedsättning av socialavgifterna för unga 2014/15:23 31, 37, 46 2014-11-18
Svar på interpellation 2014/15:69 om regionala flygplatsers betydelse för Försvarsmakten 2014/15:17 137, 140 2014-11-06
Arbetstidsförkortning och pensioner snabbprotokoll 38, 40 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:447 om pensionärsskatten snabbprotokoll 40, 46 2014-06-03
Direktupphandling snabbprotokoll 15 2014-05-28
Viss kreditgivning till konsumenter snabbprotokoll 34, 36, 32 2014-04-09
Skatteintäkterna från välfärdsföretagen snabbprotokoll 29, 27 2014-03-27
Svar på interpellation 2013/14:232 om Skatteverkets skattefelskarta snabbprotokoll 110, 114 2014-03-25
Svar på interpellationerna 2013/14:239, 240 och 253 om åtgärder mot svag tillväxt snabbprotokoll 126, 133 2014-03-25
Offentlig upphandling snabbprotokoll 171, 173, 167, 175, 169 2014-02-19
Svar på interpellation 2013/14:2 om kostnader för massarbetslösheten snabbprotokoll 51, 46 2013-11-08
OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister snabbprotokoll 69 2013-05-15
Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor snabbprotokoll 203, 207, 205 2013-04-17
Svar på interpellation 2012/13:298 om ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män snabbprotokoll 46 2013-03-22
Nystartsjobben protokoll 96 2012-03-01
Svar på interpellation 2011/12:142 om växande andel arbetslösa i fas 3 protokoll 4 2011-12-21
Ändringar i registerlagarna för Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 97 2011-05-11
Näringsliv snabbprotokoll 225 2010-11-04
Sjukvård och socialpolitik snabbprotokoll 40, 38 2010-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lotta Olsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.