Ludvig Aspling

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
898 (28.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
567 (18.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
283 (9.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1373 (44%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ludvig röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ludvig röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotEU-nämnden2022-10-042026-09-21
LedamotSocialförsäkringsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotSocialförsäkringsutskottet2021-10-202022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2021-01-202022-09-26
LedamotArbetsmarknadsutskottet2021-01-152021-10-20
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202021-01-15
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182021-10-20
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2020-02-112022-03-17
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-11-142019-12-17
Riksdagsledamot2019-06-282022-09-26
RiksdagsledamotKatarina Olofsson 2019-05-28 - 2019-06-27 Föräldraledighet2019-05-282019-06-27
LedamotEU-nämnden2018-10-022022-10-04
LedamotUtrikesutskottet2018-10-022021-01-15
Riksdagsledamot2018-09-242019-05-27

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen - kontroller och uppföljning 2022/23:111 28, 30, 32, 38, 40, 47 2023-05-24
Migrationsfrågor 2022/23:92 148, 150, 169, 171, 173, 185, 187, 148, 148, 150, 150, 169, 169, 171, 171, 173, 173, 185, 185, 187, 187 2023-04-19
Svar på interpellation 2022/23:244 om visumfrihet för medborgare i Kosovo 2022/23:86 63, 67, 71, 63, 67, 71 2023-04-11
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9-10 februari 2022/23:62 6, 8, 6, 8 2023-02-14
Svar på interpellationerna 2021/22:509, 510 och 557 om säkerställande av kvalitet före kvantitet i polisutbildningen 2021/22:138 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9 2022-06-28
Svar på interpellation 2021/22:532 om insatser för återvandring 2021/22:137 25, 28, 31, 25, 28, 31 2022-06-27
Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande 2021/22:134 113, 113, 113 2022-06-20
Svar på interpellation 2021/22:491 om Arbetsförmedlingens ökade närvaro i utsatta områden 2021/22:123 124, 126, 128, 124, 126, 128 2022-06-02
Svar på interpellation 2021/22:436 om mottagandet av kvotflyktingar 2021/22:105 18, 20, 22, 18, 20, 22 2022-04-29
Migration, asylpolitik och anhöriginvandring 2021/22:103 96, 96 2022-04-27
Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring och Arbetskraftsinvandring 2021/22:99 56, 58, 60, 67, 69, 73, 75, 56, 58, 60, 67, 69, 73, 75 2022-04-20
Statsministerns frågestund 2021/22:95 72, 48, 58, 46, 48, 67, 87, 72, 87, 46, 61, 67, 61, 79, 72, 58, 87, 79, 61 2022-04-07
Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem 2021/22:86 16, 16 2022-03-23
Svar på interpellationerna 2021/22:365 och 366 om desinformationskampanjer mot svensk socialtjänst 2021/22:85 23, 26, 29, 23, 26, 29 2022-03-22
Svar på interpellation 2021/22:204 om socialfond för klimatåtgärder 2021/22:66 57, 59, 61, 57, 59, 61 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:306 om arbetsmarknadsprövning för uppehållstillstånd på grund av arbete 2021/22:66 93, 95, 97, 93, 95, 97 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:283 om åtgärder mot skuggsamhället 2021/22:62 9, 11, 13, 9, 11, 13, 9, 11, 13 2022-02-01
Svar på interpellation 2021/22:114 om utlokalisering av asylsystemet enligt dansk modell 2021/22:53 36, 32, 34, 36, 32, 34 2022-01-14
Särskild debatt om händelseutvecklingen i gränsområdena mellan Belarus och vissa medlemsländer 2021/22:48 41, 43, 45, 59, 61, 1, 4, 15, 17, 41, 43, 45, 59, 61, 1, 4, 15, 17 2021-12-17
(forts. från § 11) Migration (forts. SfU4) 2021/22:46 150, 152, 154, 150, 152, 154, 150, 152, 154 2021-12-15
Migration 2021/22:46 128, 140, 142, 140, 142, 7, 9, 19, 21, 23, 7, 9, 35, 37, 19, 21, 23, 49, 51, 35, 37, 49, 51, 113, 115, 126, 128, 140, 142, 113, 115, 113, 115, 126, 128, 126 2021-12-15
Svar på interpellation 2021/22:4 om medlemsstaternas återhämtningsplaner 2021/22:21 46, 48, 50, 46, 48, 50 2021-10-26
 §10  Frågestund 2021/22:9 80, 82 2021-09-23
Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 2020/21:137 136, 141, 143, 146, 148, 136, 141, 143, 146, 148 2021-06-09
Svar på interpellation 2020/21:664 om direktiv om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män 2020/21:118 62, 64, 67, 62, 64, 67 2021-05-04
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bindande åtgärder för transparens i lönesättningen 2020/21:115 75, 75 2021-04-28
Svar på interpellation 2020/21:627 om samband mellan invandring och hedersförtryck 2020/21:109 100, 102, 104, 100, 102, 104 2021-04-16
Svar på interpellation 2020/21:632 om särbehandling av personer med viss hudfärg 2020/21:109 123, 125, 123, 128, 125, 128 2021-04-16
Integration 2020/21:107 49, 51, 53, 58, 60, 63, 65, 68, 70, 49, 51, 53, 58, 60, 63, 65, 68, 70 2021-04-14
Svar på interpellation 2020/21:585 om definitionen av rasism i nationell plan 2020/21:102 79, 81, 83, 79, 81, 83 2021-04-06
Svar på interpellation 2020/21:456 om EU-direktiv om minimilöner 2020/21:97 97, 99, 101, 97, 99, 101 2021-03-19
Svar på interpellation 2020/21:502 om Mipex som mått på integrationspolitisk framgång 2020/21:89 179, 181, 183, 179, 181, 183 2021-03-05
Svar på interpellation 2020/21:503 om regeringens handlingsplan mot segregation 2020/21:89 186, 188, 190, 186, 188, 190 2021-03-05
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 25-26 februari 2020/21:87 105, 107, 105, 107 2021-03-03
Svar på interpellation 2020/21:420 om kommissionens plan för integration 2020/21:85 74, 76, 78, 74, 76, 78, 74, 76, 78, 74, 76, 78 2021-02-26
Svar på interpellation 2020/21:421 om effekter av migrationen 2020/21:85 81, 84, 87, 81, 84, 87, 81, 84, 87, 81, 84, 87 2021-02-26
Svar på interpellation 2020/21:119 om integrationspolitikens utgångspunkter 2020/21:57 46, 48, 50, 46, 48, 50 2020-12-18
Svar på interpellation 2020/21:157 om en undersökning bland personer som identifierar sig som muslimer 2020/21:57 53, 55, 57, 53, 55, 57 2020-12-18
Svar på interpellation 2020/21:167 om EU:s medlemskapsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien 2020/21:57 30, 32, 36, 30, 32, 36 2020-12-18
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2020/21:53 147, 149, 152, 160, 162, 169, 171, 174, 176, 147, 149, 152, 160, 162, 169, 171, 174, 176 2020-12-14
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen 2020/21:53 187, 187 2020-12-14
Kommissionens arbetsprogram 2021 2020/21:46 1, 5, 7, 1, 5, 7 2020-12-03
Svar på interpellation 2020/21:87 om remitteringen av utredningen om en långsiktigt hållbar migrationspolitik 2020/21:39 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-11-20
Svar på interpellation 2020/21:103 om projektbidrag från Allmänna arvsfonden 2020/21:36 34, 28, 31, 34, 28, 31 2020-11-17
Svar på interpellation 2020/21:80 om könssegregerad medborgardialog i Nyköping 2020/21:31 30, 32, 34, 30, 32, 34 2020-11-06
Svar på interpellation 2020/21:59 om EU:s handlingsplan mot rasism 2020/21:28 46, 48, 50, 46, 48, 50 2020-11-03
(forts. från § 4) Det östliga partnerskapet efter 2020 (forts. UU16) 2019/20:132 92, 92 2020-06-04
Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer 2019/20:126 32, 36, 38, 55, 57, 32, 36, 38, 55, 57 2020-05-27
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer 2019/20:113 6, 8, 6, 8 2020-04-28
Svar på interpellation 2019/20:319 om demokratioffensiven 2019/20:78 18, 20, 22, 18, 20, 22 2020-02-20
Svar på interpellation 2019/20:306 om konferensen om EU:s framtid 2019/20:76 94, 96, 98, 94, 96, 98 2020-02-18
Svar på interpellation 2019/20:262 om karens vid ansökan om medborgarskap 2019/20:75 33, 29, 31, 33, 29, 31 2020-02-14
Svar på interpellation 2019/20:238 om restriktioner vid verkställighetshinder 2019/20:59 30, 32, 34, 30, 32, 34 2020-01-16
Svar på interpellation 2019/20:239 om public service-bolagens redovisning av medverkandes partitillhörighet 2019/20:59 135, 137, 139, 135, 137, 139 2020-01-16
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 12-13 december 2019/20:53 6, 8 2019-12-17
Arbetet i frågor som rör Kina 2019/20:51 72, 74, 76, 72, 74, 76 2019-12-13
Internationellt bistånd 2019/20:49 52, 54, 68, 70, 52, 72, 54, 77, 79, 82, 84, 68, 70, 72, 91, 93, 77, 96, 79, 98, 82, 84, 91, 93, 96, 98, 117, 117, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 120, 122 2019-12-11
Svar på interpellation 2019/20:154 om biståndet till Afghanistan 2019/20:46 39, 41, 43, 39, 41, 43 2019-12-06
Svar på interpellation 2019/20:85 om Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken 2019/20:38 20, 22, 24, 20, 22, 24 2019-11-26
Svar på interpellationerna 2019/20:102 och 116 om Svenska institutets marknadsföring av Sverige 2019/20:38 119, 122, 125, 119, 122, 125 2019-11-26
Svar på interpellation 2019/20:113 om arvoden inom Sidas samarbetspartner 2019/20:37 25, 27, 29, 25, 27, 29 2019-11-22
Svar på interpellation 2019/20:49 om rättsstatens principer 2019/20:27 11, 14, 17, 11, 14, 17 2019-11-05
Svar på interpellation 2019/20:66 om terrorpropaganda, antisemitism och korruption hos Unrwa 2019/20:27 53, 55, 57, 53, 55, 57 2019-11-05
Svar på interpellation 2018/19:309 om diplomatiska garantier 2019/20:8 2, 4, 6, 2, 4, 6 2019-09-20
Frågestund 2019/20:3 81, 33, 110, 35, 115, 82, 101, 80, 32, 82, 34, 58, 60, 81, 18, 20, 16, 6, 18, 8, 97, 96, 83, 30, 32, 38, 33, 40, 102, 35, 110, 102, 72, 79, 22, 81, 24, 82, 55, 41, 97, 43, 54, 98, 18, 102, 20, 48, 50, 102, 98, 38, 102, 40, 30, 32, 6, 48, 30, 8, 50, 32, 102, 74, 76, 61, 63, 96, 30, 16, 101, 32, 18, 81, 33, 35, 54, 102, 33, 35, 56, 32, 16, 102, 34, 18, 18, 93, 165, 20, 72, 96, 81, 81, 22, 165, 24, 55, 82, 83, 93, 56, 81, 81, 96, 79 2019-09-12
Svar på interpellation 2018/19:223 om antikorruptionsarbetet i EU 2018/19:111 2, 4, 6, 2, 4, 6 2019-08-29
(forts. från § 16) Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (forts. UU10) 2018/19:93 149 2019-05-15
Svar på interpellation 2018/19:217 om feministisk utrikespolitik och hbtq 2018/19:90 102, 104, 106 2019-05-10
Svar på interpellation 2018/19:169 om International Centre for Trade and Sustainable Development 2018/19:75 52, 54, 56 2019-04-09
Svar på interpellation 2018/19:137 om rättsstatens principer i Rumänien 2018/19:71 35, 37, 39 2019-04-02
Svar på interpellation 2018/19:112 om Huawei 2018/19:63 76, 78, 80 2019-03-12
Svar på interpellation 2018/19:82 om parlamentsstöd till Zimbabwe 2018/19:62 43, 45, 47 2019-03-08
Svar på interpellation 2018/19:92 om anslutningsbiståndet till Turkiet 2018/19:62 50, 52, 54 2019-03-08
Svar på interpellation 2018/19:93 om resultatstyrning av strukturfonderna 2018/19:62 66, 68, 70 2019-03-08
Svar på interpellation 2018/19:59 om externa aspekter av migration 2018/19:58 2, 4, 6 2019-03-01
Svar på interpellationerna 2018/19:4 och 21 om utvecklingen i Venezuela 2018/19:54 26, 29, 32 2019-02-15
Utrikespolitisk debatt 2018/19:52 130, 132, 134 2019-02-13
Kommissionens arbetsprogram 2019 2018/19:24 21 2018-12-05
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2018/19:10 10, 12, 6, 8, 6, 8, 6, 6, 8, 8, 6, 8 2018-10-23
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 341, 343, 345 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ludvig Aspling

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.