Magda Ayoub

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantKonstitutionsutskottet2000-02-022002-09-30
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1999-10-182002-09-30
Riksdagsledamot1999-10-152002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Integrationspolitik för 2000-talet snabbprotokoll 61, 59, 46 2002-05-31
Svar på interpellationerna 2001/02:451 och 483 om iranska konvertiter snabbprotokoll 125, 122, 128 2002-05-21
Svar på interpellationerna 2001/02:308 och 320 om statslösa palestinier snabbprotokoll 43, 40, 46 2002-04-12
Särskilt anordnad debatt om våld och mobbning i skolan, ungdomsvåld samt integration snabbprotokoll 96, 94 2002-01-23
Rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpning av olaglig snabbprotokoll 200, 207, 205 2001-11-29
En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskrimine- snabbprotokoll 49, 3, 47, 30, 27, 7, 5, 25, 32 2001-04-06
Uppehållstillstånd för adopterade snabbprotokoll 161, 163, 165 2001-04-04
Lag om svenskt medborgarskap snabbprotokoll 8, 26, 2, 10 2001-02-21
Svar på interpellation 2000/01:224 om vård för gömda flyktingar snabbprotokoll 4, 6, 2 2001-02-13
Svar på interpellation 2000/01:231 om be- hovet av arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 10, 13 2001-02-13
Information från regeringen om regering- ens skrivelse En nationell handlingsplan mot snabbprotokoll 139 2001-02-08
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Regionalpolitik (forts.) snabbprotokoll 76, 95, 93, 86, 74 2001-01-19
Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar snabbprotokoll 2, 40, 56, 58, 38, 178, 19, 187, 21, 189 2000-12-01
Migration och asylpolitik snabbprotokoll 28, 32, 120, 68, 140, 70, 104, 142, 90, 34, 13, 59, 53, 60, 55, 58, 88, 118, 30, 7, 61 2000-04-27
Integrationspolitik snabbprotokoll 133, 108, 131, 103, 135, 106 2000-04-12
Uppehållstillstånd på grund av anknyt- ning snabbprotokoll 133, 147, 135, 131, 149 2000-03-22
Invandrare och flyktingar snabbprotokoll 186, 188, 207, 209, 190 1999-12-14
Frågestund snabbprotokoll 120, 63, 47, 88, 65, 122, 45, 45, 47 1999-12-09
Tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden snabbprotokoll 127, 131, 133 1999-11-03
Svar på interpellation 1999/2000:22 om flyktingpolitiken och utbildning snabbprotokoll 5 1999-10-26

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Magda Ayoub

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.