Magdalena Andersson

Bio

Winnie Ester Magdalena Andersson, född 9 mars 1954 i Hagfors, är en svensk ämbetsman och politiker (moderat). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2003–2012, invald för Jönköpings läns valkrets.Andersson kandiderade i riksdagsvalet 2002 och blev ersättare. Hon utsågs till ny ordinarie riksdagsledamot från och med 1 januari 2003 sedan Anders Björck avsagt sig sitt uppdrag. Andersson var därefter ordinarie riksdagsledamot under perioden 2003–2012.I riksdagen var Andersson ledamot i socialutskottet 2004–2010 och civilutskottet 2010–2012. Hon var ledamot i krigsdelegationen 2006–2012, riksdagsstyrelsen 2008–2012 och riksdagens valberedning 2010–2012. Andersson var även suppleant i riksdagsstyrelsen, arbetsmarknadsutskottet, bostadsutskottet, EU-nämnden, socialförsäkringsutskottet och socialutskottet, samt deputerad i sammansatta justitie- och socialutskottet och sammansatta utrikes- och socialutskottet.Från 2005 till 2011 var Andersson ordförande för Moderata kvinnoförbundet.
Den 20 september 2012 utnämndes Andersson till landshövding i Västerbottens län. Förordnandet gällde från 1 november 2012 till och med 31 oktober 2018, varefter hon fick förlängt förordnande till och med 31 mars 2020, då hon efterträddes av Helene Hellmark Knutsson.
Artikeln innehåller material från wikipedia Magdalena Andersson (landshövding), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
3988 (66.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1080 (18.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
248 (4.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
661 (11.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Magdalena röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Magdalena röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKrigsdelegationen2010-10-192012-10-31
LedamotCivilutskottet2010-10-122012-10-16
LedamotRiksdagsstyrelsen2010-10-122012-10-31
LedamotValberedningen2010-10-042012-10-31
Riksdagsledamot2010-10-042012-10-31
LedamotRiksdagsstyrelsen2008-03-282010-10-12
DeputeradSammansatta justitie- och socialutskottet2008-01-292008-05-07
SuppleantRiksdagsstyrelsen2006-12-152008-03-28
SuppleantEU-nämnden2006-12-062007-05-31
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotKrigsdelegationen2006-10-242010-10-19
LedamotSocialutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
DeputeradSammansatta justitie- och socialutskottet2006-02-092006-04-26
DeputeradSammansatta utrikes- och socialutskottet2005-02-152005-03-16
LedamotSocialutskottet2004-09-232006-10-02
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2003-11-242006-10-02
SuppleantSocialutskottet2003-01-012004-09-23
SuppleantBostadsutskottet2003-01-012004-09-23
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2003-01-012003-11-24
Riksdagsledamot2003-01-012006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Konsumenträtt protokoll 19, 9, 13, 7, 21, 15, 11, 17, 5 2012-04-19
Bostadsbristen protokoll 45, 47 2012-03-01
Enklare avbetalningsköp m.m. protokoll 49 2012-02-01
Bostadsbyggandet snabbprotokoll 44, 46 2011-06-09
Ny lag om leksakers säkerhet snabbprotokoll 20, 24, 18, 26, 22 2011-05-11
Konsumentfrågor snabbprotokoll 175, 177, 179 2011-03-17
Associationsrättsliga frågor m.m. snabbprotokoll 125 2011-03-03
Lönsamheten i sjuksköterskors vidareutbildning snabbprotokoll 67 2011-02-17
Ny konsumentkreditlag snabbprotokoll 107 2010-12-08
(forts. från 17 §) Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet (forts. SoU21) snabbprotokoll 108 2010-05-26
Lex Sarah och socialtjänsten - förslag om vissa förändringar snabbprotokoll 3 2010-05-24
Förbifart Stockholm protokoll 38, 40 2010-04-22
Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården protokoll 20 2010-03-24
Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen protokoll 6, 4, 8 2010-01-27
Trossamfund protokoll 84 2009-11-19
En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning och Vissa psykiatrifrågor m.m. protokoll 104, 100, 102 2009-10-21
Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående protokoll 64 2009-05-13
Omreglering av apoteksmarknaden protokoll 1 2009-04-29
Svar på interpellation 2008/09:421 om tillgång till mobiltelefon och dator för dem som är dömda till rättspsykiatrisk vård protokoll 15, 19 2009-04-28
Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer protokoll 68, 70, 72 2009-03-25
Socialtjänstfrågor protokoll 104, 174, 88, 178, 102, 86, 93, 172, 176, 170, 91 2009-03-25
Polisens arbete mot groomning protokoll 41 2009-02-12
Alkoholfrågor protokoll 1 2009-01-21
(forts. från 7 §) Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. (forts. SoU1) protokoll 116, 120, 112, 118, 114 2008-12-15
(forts. från 15 §) Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården (forts. SoU15) protokoll 136, 134, 138 2008-05-07
Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer protokoll 1 2008-04-24
Avdrag för omkostnader vid ideellt arbete protokoll 49, 51 2008-04-03
Särskild debatt om jämställd vård protokoll 17, 3, 10 2008-03-14
Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m. protokoll 56 2007-12-03
Svar på interpellation 2007/08:148 om konsekvenser för kvinnor av kriser och katastrofer protokoll 33, 29, 31 2007-11-23
Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter protokoll 166 2007-11-14
Del 1: Arbete protokoll 127, 133, 129, 125, 135, 131, 137 2007-10-18
Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. protokoll 89 2007-05-30
Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor protokoll 135 2007-05-09
Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m. protokoll 15, 13, 11 2007-04-25
Justitiefrågor protokoll 161 2006-11-09
Sjukintyg från första dagen protokoll 42, 40 2006-10-26
(forts. från 12 §) Inskränkningar i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m.m. (forts. SoU28) protokoll 164, 166 2006-06-01
Inskränkningar i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m.m. protokoll 162 2006-06-01
Socialtjänst (förnyad behandling) protokoll 182 2006-05-31
Åtgärder mot svarttaxi m.m. protokoll 15 2006-05-12
(forts. från 15 §) Nya mål i jämställdhetspolitiken (forts. AU11) protokoll 152, 136, 150, 134 2006-05-11
Nya mål i jämställdhetspolitiken protokoll 116 2006-05-11
(forts. från 13 §) Socialtjänst (forts. SoU19) protokoll 125 2006-04-26
(forts. från 12 §) Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet (forts. AU6) protokoll 104, 106 2006-04-20
Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet protokoll 25 2006-04-20
Ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m. protokoll 83 2006-04-05
Anmälningsskyldighet, säkerhet och tillsyn inom psykiatrisk tvångsvård protokoll 149, 147, 145 2006-03-29
Psykiatri protokoll 1, 20, 22 2006-01-25
Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor protokoll 21, 23, 3 2006-01-19
Väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin protokoll 80, 82 2006-01-19
Statligt stöd för kvinnors organisering protokoll 216, 210, 214, 212 2005-12-07
Socialförsäkringar protokoll 174, 172 2005-10-13
Särskild debatt om den psykiatriska vården protokoll 2, 16, 9 2005-10-13
Svar på interpellation 2004/05:582 om den psykiatriska vården och rättspsykiatri protokoll 83, 81, 85 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:648 om regeringens stöd till Roks protokoll 161, 165 2005-06-08
Svar på interpellationerna 2004/05:615 och 633 om kvinnligt företagande protokoll 36, 44, 40 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:662 om likhet inför lagen vid miljöbrott protokoll 68, 70, 66 2005-06-07
Hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer protokoll 126, 141, 139 2005-06-02
Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m. protokoll 273, 275, 264 2005-06-01
Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering protokoll 21, 19, 9, 11, 1 2005-05-31
Svar på interpellationerna 2004/05:522 och 572 om graviditet och alkohol protokoll 113, 108 2005-05-19
Folkhälsopolitik protokoll 72 2005-04-27
Miljösanktionsavgifter protokoll 73, 75 2005-04-14
Svar på interpellationerna 2004/05:406 och 419 om bidragsfusket protokoll 109, 104, 114 2005-03-15
Svar på interpellation 2004/05:341 om fusk inom bidragssystemen protokoll 56, 53 2005-02-15
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. protokoll 52, 79, 76, 81, 69, 231, 74 2004-12-09
Från bidrag till arbete protokoll 28, 26 2004-10-21
Internationella adoptionsfrågor m.m. protokoll 274, 291, 282, 280, 289 2004-10-20
Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus protokoll 110, 112, 114 2004-10-20
Barn- och familjepolitik samt psykiatrifrågor protokoll 183, 181 2004-10-13
Avdrag för hushållsnära tjänster protokoll 81, 79 2004-09-30
Sjukförsäkringssystemet protokoll 104, 102 2004-06-17
Svar på interpellationerna 2003/04:523, 524 och 525 om förmögenhetsskatten protokoll 136, 126, 131 2004-06-14
Svar på interpellationerna 2003/04:391 och 394 om skattevillkor för inköp av hushållsnära tjänster protokoll 29, 35 2004-04-20
Svar på interpellation 2003/04:335 om insatser från arbetsförmedlingen protokoll 56, 59 2004-03-30
Svar på interpellation 2003/04:358 om anmälningsskyldighet protokoll 85, 88 2004-03-30
Svar på interpellation 2003/04:292 om självmord protokoll 102, 99, 105 2004-03-23
Svar på interpellation 2003/04:332 om tingsrätternas framtida organisation protokoll 79, 69 2004-03-23
Socialtjänstpolitik protokoll 106, 88, 108 2004-03-10
Övervakning av unga lagöverträdare protokoll 73, 71 2004-02-05
Svar på interpellation 2003/04:137 om utredning utan krav på information till vårdnadshavaren protokoll 33, 36, 30 2003-11-28
Svar på interpellation 2003/04:97 om föräldraförsäkringen och könsdiskrimineringen protokoll 19, 23 2003-11-25
Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. snabbprotokoll 8, 6, 23, 4, 25 2003-06-05
Svar på interpellation 2002/03:331 om regelverk för arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 185, 189 2003-05-26
Med tvång och god vilja - vad gör Statens institutionsstyrelse? snabbprotokoll 108 2003-05-14
Svar på interpellation 2002/03:317 om re- habilitering i särskilt boende snabbprotokoll 18, 20, 22 2003-05-13
Behandling av personuppgifter inom soci- altjänsten snabbprotokoll 211 2003-04-09
Svar på interpellation 2002/03:215 om vår- den av missbrukare snabbprotokoll 17, 24, 21 2003-04-01
Svar på interpellation 2002/03:243 om soci- altjänstens ansvar för asylsökande barn snabbprotokoll 29, 33 2003-04-01
Familjehemsvård snabbprotokoll 186 2003-03-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Magdalena Andersson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.