Maggi Mikaelsson

Bio

Margareta "Maggi" Kristina Maria Mikaelsson, född Sahlin 4 november 1946 i Ragunda församling i Jämtlands län, är en svensk politiker (vänsterpartist) och ämbetsman; riksdagsledamot 1988–1991 och 1994–2002 för Västerbottens län, landshövding i Jämtlands län (2002–2008, med undantag för en period 2006–2007). Hon är den första vänsterpartisten som blivit utnämnd till landshövding i Sverige. Mikaelsson utsågs till den första kvinnliga partisekreteraren i Vänsterpartiet 1993 och var det fram till 1994. Mikaelsson är utbildad förskollärare.
Under tiden i riksdagen var Mikaelsson ledamot i miljö- och jordbruksutskottet (1994–2002) och EU-nämnden (1998–2002) och suppleant i finansutskottet (1988–1991), skatteutskottet (1988–1991) och bostadsutskottet (1994–1996).
Mikaelsson dömdes 14 november 2006 i tingsrätten i Östersund för mutbrott. Bakgrunden var att hon i egenskap av ordförande i Hushållningssällskapet deltog i älgjakt tillsammans med SCA:s högsta ledning, som arrenderar jakten på den fastighet som Hushållningssällskapet äger. Mikaelsson frikändes helt i Hovrätten för nedre Norrland den 3 april 2007 och återgick redan dagen efter till arbetet som landshövding i Jämtlands län. Riksåklagaren gjorde samma bedömning som tingsrätten i Östersund och åklagare Christer van der Kwast överklagade hovrättens frikännande dom och ärendet beviljades prövningstillstånd i Högsta domstolen. Ärendet behandlades i Högsta domstolen och ett frikännande kom i juni 2008.
Hennes sexåriga förordnande gick ut 2008 och regeringen fixerade hennes sista tjänstgöringsdag till den 29 februari 2008 och förlängde alltså inte förordnandet. Beslutet togs av regeringen 10 januari 2008. Hennes uppgifter togs den 1 mars över av länsrådet Uno Svaleryd som tillförordnad landshövding. Senare utnämndes Britt Bohlin till hennes efterträdare.
Artikeln innehåller material från wikipedia Maggi Mikaelsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2000-10-092002-02-01
LedamotEuroparådets svenska delegation1998-12-022002-02-01
LedamotKrigsdelegationen1998-10-202002-02-01
LedamotEU-nämnden1998-10-132002-02-01
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1998-10-132000-10-08
Riksdagsledamot1998-10-052002-02-01
Riksdagsledamot1996-06-131998-10-05
RiksdagsledamotLennart Gustavsson 1996-05-09 - 1996-06-121996-05-091996-06-12
LedamotNordiska rådets svenska delegation1994-10-181996-10-23
SuppleantBostadsutskottet1994-10-111996-09-16
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031996-05-08
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1991-04-121991-09-29
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1988-11-231989-10-04
SuppleantFinansutskottet1988-10-111991-09-29
SuppleantSkatteutskottet1988-10-111991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från 4 §) Sammanhållen rovdjurspoli- tik (forts. MJU9) snabbprotokoll 120, 104, 149, 151, 102, 113, 115, 138, 118, 140 2001-03-29
Sammanhållen rovdjurspolitik snabbprotokoll 3, 5, 7 2001-03-29
Information från regeringen om toppmö- tet i Nice och det svenska ordförandeskapet snabbprotokoll 164, 166 2000-12-14
(forts. från 18 §) Jaktens villkor (forts. MJU17) snabbprotokoll 191, 189 2000-06-07
Jaktens villkor snabbprotokoll 167, 165, 171, 169, 163 2000-06-07
Lag om märkning och registrering av hundar snabbprotokoll 88, 84, 86 2000-05-24
Förstärkt strålskydd, m.m. snabbprotokoll 1 2000-04-27
Genteknik snabbprotokoll 58, 56, 52 2000-03-22
(forts. från 4 §) Mänskliga rättigheter, m.m. (forts. UU3) snabbprotokoll 148 1999-03-11
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Demokratifrågor (forts.) snabbprotokoll 310, 312, 257, 273, 271, 259, 255, 253, 251 1999-01-21
Miljöbalken m.m. snabbprotokoll 27, 31, 23, 25, 29 1998-06-03
Riktlinjer för Sveriges arbete med jord- bruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska snabbprotokoll 33, 5, 31, 7, 3, 39, 41 1998-05-25
Remissdebatt Föredrogs snabbprotokoll 5, 37, 7, 3, 35 1998-05-15
Svar på interpellationerna 1997/98:273, 276 och 306 om burhållning av pälsdjur snabbprotokoll 60, 65, 55 1998-05-08
(forts. från 4 §) Regional tillväxt - för arbe- te och välfärd (forts. AU11) snabbprotokoll 56 1998-05-06
Vissa miljöfrågor snabbprotokoll 213, 191, 211, 169, 173, 193, 171 1998-04-29
Ändringar i foderlagen, m.m. snabbprotokoll 216, 225, 227, 218 1998-04-29
Information från regeringen om Agen- da 2000 - jordbruksdelen snabbprotokoll 115, 113 1998-03-26
Rennäring m.m. snabbprotokoll 37 1998-02-18
Ändringar i djurskyddslagen, m.m. snabbprotokoll 10, 5, 12 1998-02-18
Bordläggningsdebatt beträffande proposi- tion 1997/98:45 Miljöbalk snabbprotokoll 218 1997-12-18
Hållbart fiske och jordbruk snabbprotokoll 12, 28, 30, 10, 7 1997-12-16
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar snabbprotokoll 69, 67, 71, 93, 95 1997-12-16
(forts. från 5 §) Kommunikationer (forts. TU1) snabbprotokoll 161, 163 1997-12-11
Kommunikationer snabbprotokoll 86 1997-12-11
Svar på interpellationerna 1997/98:47 och 58 om salmonella i importerat kött snabbprotokoll 34, 37, 40 1997-12-01
Svar på interpellationerna 1997/98:11 och 12 om tunnelbygget genom Hallandsåsen snabbprotokoll 34 1997-10-21
Kemikaliekontroll snabbprotokoll 156, 154, 158 1997-10-09
Sverige, EU och handelspolitiken inför 2000-talet snabbprotokoll 3 1997-05-29
Jakt och viltvård snabbprotokoll 141 1997-05-28
Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald snabbprotokoll 16, 14, 7 1997-05-28
Skogsbruk snabbprotokoll 177, 173, 140, 151, 175, 179, 138, 153, 136 1997-05-21
Strålskydd och kärnsäkerhet snabbprotokoll 182, 185 1997-05-15
Aktuell debatt: Bioteknik snabbprotokoll 14, 7 1997-03-12
Alternativ till traditionell burhållning av höns snabbprotokoll 41, 32, 25, 34, 23, 20 1997-03-12
Livsmedelskontroll snabbprotokoll 72, 74, 60 1997-03-12
Svar på interpellation 1996/97:133 om skogspolitiken snabbprotokoll 44, 41 1997-02-25
Meddelande om fördröjda svar på interpel- lationer snabbprotokoll 89, 93, 95, 97, 91 1997-01-23
Statsbudgeten för år 1997. Jord- och skogs- bruk, fiske med anslutande näringar snabbprotokoll 14, 18, 37, 63, 61, 58, 35, 16, 56, 12, 20 1996-12-16
(forts. från 4 §) Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv (forts. SfU5) snabbprotokoll 158 1996-12-05
Hållbar utveckling i landets fjällområden snabbprotokoll 160, 180, 178 1996-11-28
(forts. från prot. 77) EU:s regeringskonferens (forts. UU13) snabbprotokoll 49, 62, 51, 64, 47 1996-03-29
Vår miljö - Miljöarbetet under året snabbprotokoll 211, 215, 183, 213, 181 1996-03-27
Frågestund snabbprotokoll 106, 69, 24, 108, 90, 186, 81, 22, 110, 59, 73, 69, 59, 88, 38, 143, 61, 40, 83, 67, 108, 188, 122, 124, 61, 71 1996-02-15
Djurskydd, m.m. snabbprotokoll 158 1996-02-14
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 94, 87, 89, 91, 96 1996-02-14
Vatten- och luftvård snabbprotokoll 132, 116, 118 1996-02-14
Laxfiske m.m. snabbprotokoll 95, 109, 99, 97, 111 1996-01-31
Svar på fråga 1995/96:227 om motiveringen i vissa utvisningsärenden snabbprotokoll 29, 25, 23, 27 1996-01-23
Vidareutveckling av systemet med miljök- lasser för fordon m.m. snabbprotokoll 86 1995-12-08
Ändringar i fiskelagen, m.m. snabbprotokoll 84 1995-12-08
PVC snabbprotokoll 134 1995-11-23
Information från regeringen om erfarenhe- ter rörande vårens översvämningar snabbprotokoll 28, 30 1995-10-26
Sveriges anslutning till Europeiska atomenergigemenskapen, m.m. snabbprotokoll 44, 26, 42 1995-06-07
Svar på interpellationerna 1994/95:97 och 121 om skogsskador som orsakats av rotsnurr snabbprotokoll 63, 60, 57 1995-05-29
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 63 1995-05-18
Trädgårdsnäring m.m. snabbprotokoll 122, 120, 117 1995-05-10
Vissa straffrättsliga frågor snabbprotokoll 91 1995-05-10
Svar på interpellationerna 1994/95:99 och 103 om Tjernobylkatastrofens verkningar, m.m. snabbprotokoll 29, 26, 23 1995-04-24
Statsbudgeten för budgetåret 1995/96 (Justitiedepartementet, Jordbruksdepartementet snabbprotokoll 16, 21, 5, 44, 3, 42, 19, 14 1995-04-21
Statsbudgeten för budgetåret 1995/96 - Miljödepartementet snabbprotokoll 162, 154, 164, 183 1995-04-06
Svar på fråga 1994/95:357 om kadmiumbatterier snabbprotokoll 22, 24, 20 1995-03-21
Svar på fråga 1994/95:358 om miljöpåverkan från ett norskt övningsfält snabbprotokoll 26, 28 1995-03-21
Svar på fråga 1994/95:359 om internationella avtal om vissa havsföroreningar snabbprotokoll 32, 30 1995-03-21
Svar på interpellation 1994/95:63 om djur- skyddslagen snabbprotokoll 21 1995-03-16
Svar på fråga 1994/95:320 om livsmedelsproduktionen i Norrland snabbprotokoll 81, 83, 85, 79 1995-03-07
Svar på fråga 1994/95:321 om mjölkproduk- tionen i Norrland snabbprotokoll 88, 90, 92 1995-03-07
Svar på fråga 1994/95:281 om buller- problemen runt Malmens flygplats m.m. snabbprotokoll 66, 68, 62, 64 1995-02-14
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 178, 207, 172, 176, 209, 174 1995-02-08
Lageravgifter på socker och ris snabbprotokoll 157, 155 1994-12-16
Vissa livsmedelspolitiska åtgärder vid ett medlemskap i Europeiska unionen snabbprotokoll 89, 101, 97, 93, 95, 91, 99 1994-12-16
(forts.) Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (forts. UU5, KU17, KU22 och FiU5) snabbprotokoll 120, 114, 110, 122, 124, 108, 116, 112, 128, 118, 126 1994-12-14
Insatser på miljöområdet till Central- och Östeuropa snabbprotokoll 113, 109 1994-11-23
Tillsyn av djurskydd m.m. snabbprotokoll 93 1994-11-23
Svar på fråga 1994/95:94 om slutförvaring av kärnbränsleavfall snabbprotokoll 76, 74, 78 1994-10-25

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Maggi Mikaelsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.