Magnus Ek

Bio

Magnus Anders Emmich Ek, född 19 februari 1994 i Gryts församling i Östergötlands län, är en svensk politiker (centerpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 2018–2022, invald för Östergötlands läns valkrets.Vid förbundsstämman i Gideå den 26 juni 2015 valdes Magnus Ek till förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund. Han avgick från posten vid förbundsstämman i Mora 2019, då han efterträddes på sin post av Ida Alterå.Ek var riksdagsledamot 2018–2022. I riksdagen var han ledamot i utrikesutskottet 2019–2022 och ledamot i Nordiska rådets svenska delegation 2018–2022. Ek var även suppleant i bland annat EU-nämnden, miljö- och jordbruksutskottet och utrikesutskottet.Han är invald i kyrkomötet för Linköpings stift sedan Kyrkovalet 2013. Magnus Ek är son till Lena Ek, tidigare miljöminister i regeringen Reinfeldt.
Artikeln innehåller material från wikipedia Magnus Ek, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1333 (41.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
416 (12.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
247 (7.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1217 (37.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Magnus röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Magnus röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
LedamotUtrikesutskottet2019-03-292022-09-26
SuppleantEU-nämnden2018-10-162022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2018-10-162019-03-29
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-162022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från § 15) Vägar till hållbara vattentjänster (forts. CU29) 2021/22:135 64 2022-06-21
Riksrevisionens rapport om svenskt bistånd till multilaterala organisationer 2021/22:133 3, 5, 7 2022-06-17
Ordning och reda på avfallet 2021/22:132 49, 53, 55, 49, 53, 55 2022-06-16
Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning och övergripande miljöfrågor 2021/22:129 72, 75, 77, 80, 82 2022-06-13
Vattenvård 2021/22:108 106, 109, 111, 191, 207, 106, 109, 111, 70, 191, 70 2022-05-05
(forts. från § 7) Internationellt utvecklingsbistånd (forts. UU6) 2021/22:104 97, 99, 97, 99 2022-04-28
Internationellt utvecklingsbistånd 2021/22:104 12, 12 2022-04-28
Svar på interpellation 2021/22:420 om cementkrisen 2021/22:96 30, 32, 34, 30, 32, 34 2022-04-08
(forts. från § 8) Klimatpolitik (forts. MJU20) 2021/22:91 102, 104, 106, 102, 104, 106 2022-03-31
Mänskliga rättigheter ur ett tematiskt perspektiv 2021/22:91 130, 130 2022-03-31
Cirkulär ekonomi 2021/22:78 3, 5, 7, 9, 11, 21, 23, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 23 2022-03-03
EU-politisk debatt 2021/22:59 4, 18, 20, 52, 54, 68, 70, 72, 78, 80, 4, 18, 20, 52, 54, 68, 70, 72, 78, 80 2022-01-26
(forts. från § 8) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2021/22:45 110, 112, 110, 112 2021-12-14
(forts. från § 8) Internationellt bistånd (forts. UU2) 2021/22:41 184, 186, 184, 186 2021-12-08
Internationellt bistånd 2021/22:41 145, 147, 149, 60, 62, 69, 71, 73, 60, 62, 69, 71, 73, 112, 114, 112, 114, 116, 118, 133, 135, 145, 147, 149, 116, 118, 133, 135 2021-12-08
Producentansvar och straffansvar för nedskräpning 2021/22:8 55, 55 2021-09-22
Särskild debatt om klimatläget efter IPCC:s nya rapport 2020/21:156 5, 5 2021-09-08
Återupptaget sammanträde 2020/21:156 64, 66, 85, 87, 97, 99, 101, 103, 105, 18, 20, 43, 45, 64, 66, 85, 87, 97, 99, 101, 103, 105, 18, 20, 43, 45 2021-09-08
Reduktionsplikt för bensin och diesel - kontrollstation 2019 2020/21:145 126, 126 2021-06-21
Reduktionsplikt för flygfotogen 2020/21:124 10, 21, 23, 10, 21, 23 2021-05-20
Riksrevisionens granskning av Sidas garantiverksamhet 2020/21:124 145, 147, 132, 145, 147, 132 2021-05-20
Afrika 2020/21:116 182, 182 2021-04-30
Kemikaliepolitik 2020/21:107 114, 114 2021-04-14
Övergripande miljöfrågor 2020/21:99 70, 72, 74, 70, 72, 74 2021-03-24
Strategi för den arktiska regionen 2020/21:87 153, 157, 159, 176, 178, 185, 187, 153, 157, 159, 176, 178, 185, 187 2021-03-03
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 25-26 februari 2020/21:87 109, 111, 109, 111 2021-03-03
(forts.) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2020/21:54 157, 159, 163, 165, 157, 159, 163, 165 2020-12-15
Internationellt utvecklingssamarbete 2020/21:50 118, 120, 123, 125, 127, 129, 131, 137, 139, 118, 120, 123, 125, 127, 129, 131, 137, 139 2020-12-09
Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter 2020/21:42 167, 167 2020-11-26
Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar 2020/21:42 145, 145 2020-11-26
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer 2019/20:143 41, 43, 41, 43 2020-06-23
En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik 2019/20:139 109, 109 2020-06-15
Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet 2019/20:139 117, 117 2020-06-15
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor 2019/20:139 62, 64, 66, 62, 64, 66 2020-06-15
Nordiskt och arktiskt samarbete 2019/20:139 25, 25 2020-06-15
Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete 2019/20:76 70, 70 2020-02-18
Utrikespolitisk debatt 2019/20:73 157, 159, 139, 141, 139, 141, 153, 155, 153, 155, 161, 161, 125, 159, 161, 183, 164, 185, 166, 183, 185, 172, 174, 176, 132, 157, 159, 159, 161, 164, 166, 172, 174, 176, 132 2020-02-12
Miljömålen - med sikte på framtiden 2018/19:104 222, 222 2019-06-13
(forts. från § 16) Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (forts. UU10) 2018/19:93 155 2019-05-15
(forts. från § 18) Cirkulär ekonomi (forts. MJU5) 2018/19:56 127 2019-02-27
Frågestund 2018/19:53 111, 21, 23, 75, 77, 82, 77, 64, 75, 21, 23, 64, 55, 78, 38, 40, 69, 71, 38, 40, 82, 78, 38, 40, 99, 55, 99, 69, 71, 77, 78, 78 2019-02-14
Allmän miljö- och naturvård 2018/19:32 91, 93, 155, 117, 57, 59, 117, 69, 141, 71, 143, 73, 77, 79, 141, 143, 129, 131, 155, 57, 59, 69, 71, 73, 77, 79, 129, 70, 131, 72, 74 2018-12-18
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 139, 141, 150, 152, 156, 158 2018-10-16

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Magnus Ek

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.