Magnus Jacobsson

Bio

Kenth Magnus Jacobsson, född 10 april 1968 i Uddevalla, är en svensk politiker (kristdemokrat). Han är riksdagsledamot sedan 2018. I riksdagen är han ledamot i arbetsmarknadsutskottet.
Jacobsson var förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 1997–1999 och riksdagsledamot 1998–2002. I riksdagen 1998–2002 var han suppleant i arbetsmarknadsutskottet och trafikutskottet.
År 2010 ställde Jacobsson som riksdagskandidat för Kristdemokraterna med valaffischen "Hur sjutton tänker (SD)? Vem skall baka våra pizzor?"Åren 2006–2018 var han region- och kommunalpolitiker som gruppledare, kommunalråd och ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden i Uddevalla kommun, samt ersättare i Regionutvecklingsnämnden (RUN) i Västra Götalandsregionen.
Till yrket är Jacobsson skyddsvakt (väktare). Han har avlagt filosofie kandidatexamen i historia vid Göteborgs universitet. Utbildningen består av social och politisk historia, ekonomisk historia, arabkunskap, internationella relationer samt en introduktionskurs i juridik.
Artikeln innehåller material från wikipedia Magnus Jacobsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1147 (35.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
491 (15.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
306 (9.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1269 (39.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Magnus röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Magnus röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantFinansutskottet2022-10-122022-11-09
SuppleantKulturutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantUtbildningsutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2022-10-112023-10-31
LedamotArbetsmarknadsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-10-11
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
Andre vice ordförandeTrafikutskottet2019-03-072022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
LedamotTrafikutskottet2018-10-022019-03-07
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantTrafikutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring 2022/23:119 56, 58, 60 2023-06-07
Sjöfartsfrågor 2022/23:106 52, 54, 56, 52, 54, 56, 117, 52, 54, 56, 117 2023-05-10
Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2022/23:98 168, 170, 172, 185, 187, 168, 170, 172, 185, 187 2023-04-26
Arbetsmiljö och arbetstid 2022/23:98 126, 128, 130, 136, 138, 126, 128, 130, 136, 138 2023-04-26
(forts. från § 19) Integration (forts. AU6) 2022/23:67 143, 145, 143, 145 2023-02-22
Arbetsrätt 2022/23:67 81, 83, 85, 81, 83, 85 2023-02-22
Integration 2022/23:67 130, 130 2023-02-22
Arbetsmarknad och arbetsliv 2022/23:42 112, 110, 112, 108, 110, 108 2022-12-19
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2022/23:42 67, 69, 67, 69, 77, 77 2022-12-19
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) 2022/23:12 26, 28, 30, 32, 34, 26, 28, 30, 32, 34 2022-10-20
Svar på interpellation 2021/22:548 om den administrativa kostnaden för Skurubron 2021/22:137 101, 105, 101, 105 2022-06-27
Svar på interpellationerna 2021/22:550 och 555 om resurser för infrastrukturunderhåll 2021/22:137 110, 113, 116, 110, 113, 116 2022-06-27
(forts. från § 15) Vägar till hållbara vattentjänster (forts. CU29) 2021/22:135 68, 68 2022-06-21
Klampning av fordon 2021/22:135 82, 82 2022-06-21
Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter 2021/22:135 75, 75 2022-06-21
Trafiksäkerhet 2021/22:134 69, 72, 74, 77, 79, 69, 72, 74, 77, 79, 174, 174, 89, 91, 93, 100, 102, 89, 91, 93, 100, 102, 69, 72, 74, 77, 79 2022-06-20
(forts. från § 20) Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi (forts. NU27) 2021/22:116 115, 118, 120 2022-05-18
(forts. från § 7) Cykelfrågor (forts. TU11) 2021/22:108 96, 96 2022-05-05
Skärpt miljöstyrning i bonus malus-systemet 2021/22:99 47, 47 2022-04-20
Fjärde järnvägspaketet och andra järnvägsfrågor 2021/22:95 129, 129 2022-04-07
Sänkt energiskatt på bensin och diesel 2021/22:86 121, 121 2022-03-23
Utrikespolitisk debatt 2021/22:67 222, 224, 179, 196, 196, 163, 165, 167, 170, 172, 183, 220, 222, 224, 179, 183, 183, 220 2022-02-16
Svar på interpellation 2021/22:282 om den nationella infrastrukturplanen 2021/22:62 37, 40, 43, 37, 40, 43, 37, 40, 43 2022-02-01
(forts. från § 8) Kommunikationer (forts. TU1) 2021/22:42 144, 146, 148, 150, 152, 154, 92, 94, 92, 94, 113, 115, 113, 115, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 138, 150, 140, 152, 142, 154, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 92, 94, 113, 115, 138, 140, 142 2021-12-09
(forts. från § 16) Det nationella basutbudet av flygplatser (forts. TU4) 2021/22:38 131, 133, 135, 131, 133, 135 2021-12-01
Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 2021/22:12 53, 55, 57, 53, 55, 57 2021-09-29
Framtidens infrastruktur 2020/21:145 57, 59, 61, 76, 78, 57, 59, 61, 76, 78 2021-06-21
(forts.) Järnvägsfrågor (forts. TU15) 2020/21:141 36, 38, 49, 51, 36, 38, 49, 51 2021-06-15
Förarbevis för vattenskoter 2020/21:141 9, 9 2021-06-15
Järnvägsfrågor 2020/21:141 20, 22, 24, 17, 20, 22, 24, 24, 26, 29, 31, 17, 24, 26, 29, 31 2021-06-15
Kollektivtrafikfrågor 2020/21:99 118, 50, 50, 118 2021-03-24
Svar på interpellation 2020/21:530 om stambanor för höghastighetståg 2020/21:94 98, 100, 102, 98, 100, 102, 98, 100, 102 2021-03-16
(forts. från § 7) Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet (forts. SkU16) 2020/21:84 104, 111, 113, 104, 111, 113 2021-02-25
Svar på interpellation 2020/21:332 om gränskontroll för test av covid-19 2020/21:81 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-02-12
Svar på interpellation 2020/21:365 om vägunderhållet i Sverige 2020/21:78 47, 50, 53, 47, 50, 53 2021-02-09
Digitaliserings- och postfrågor 2020/21:75 74, 257, 81, 83, 74, 81, 83, 257 2021-02-03
(forts. från § 8) Cykelfrågor (forts. TU3) 2020/21:67 191, 191 2021-01-20
Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis 2020/21:67 150, 10, 150, 16, 18, 10, 16, 18 2021-01-20
Pausad BNP-indexering för drivmedel 2020/21:45 27, 29, 31, 27, 29, 31 2020-12-02
Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar 2020/21:42 143, 143, 153, 153, 155, 155 2020-11-26
Svar på interpellation 2019/20:476 om planeringen för höghastighetsjärnväg 2020/21:9 30, 32, 34, 30, 32, 34 2020-09-17
Svar på interpellation 2019/20:460 om stärkt kollektivtrafik 2020/21:5 144, 147, 144, 147, 144, 147 2020-09-10
Svar på interpellation 2019/20:466 om koldioxidpriset och infrastrukturplaneringen 2020/21:5 152, 155, 158, 152, 155, 158, 152, 155, 158 2020-09-10
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor 2019/20:139 67, 69, 71, 86, 88, 99, 101, 67, 69, 71, 86, 88, 99, 101 2020-06-15
Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter 2019/20:132 2, 2 2020-06-04
Luftfartsfrågor 2019/20:132 7, 52, 54, 56, 58, 60, 76, 78, 52, 54, 56, 58, 60, 76, 78, 29, 40, 43, 7, 63, 65, 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-06-04
Svar på interpellation 2019/20:400 om den nationella infrastrukturplanen 2019/20:129 12, 14, 16, 12, 14, 16 2020-06-01
Energipolitik 2019/20:109 20, 20 2020-04-22
Infrastrukturfrågor 2019/20:88 41, 52, 54, 192, 195, 197, 41, 52, 54 2020-03-18
Yrkestrafik och taxi 2019/20:69 5, 24, 27, 164, 5, 24, 37, 39, 27, 41, 162, 173, 175, 162, 173, 175 2020-02-05
It- och postfrågor 2019/20:65 48, 59, 61, 48, 59, 61, 114 2020-01-29
Svar på interpellation 2019/20:203 om möjligheten att upphandla flyglinjer 2019/20:57 87, 89, 91 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:203 om möjligheter att upphandla flyglinjer 2019/20:57 87, 89, 91 2020-01-14
(forts. från § 6) Kommunikationer (forts. TU1) 2019/20:50 109, 111, 109, 111 2019-12-12
Svar på interpellation 2019/20:172 om planeringen av infrastrukturinvesteringar 2019/20:46 53, 55, 57, 53, 55, 57 2019-12-06
Sänkt skatt på drivmedel 2019/20:44 71, 73, 64, 71, 73, 64 2019-12-04
Svar på interpellation 2019/20:121 om målet om en god mobiltäckning i hela landet 2019/20:41 112, 114, 116, 112, 114, 116 2019-11-29
Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning 2019/20:39 155, 157, 159, 155, 157, 159 2019-11-27
Svar på interpellationerna 2019/20:30 och 51 om Turkiets invasion i norra Syrien 2019/20:23 90, 93, 96, 90, 93, 96 2019-10-22
Frågestund 2019/20:21 67, 56, 35, 69, 58, 37, 72, 35, 37, 79, 69, 79, 74, 74, 74, 91, 76, 76, 76, 78, 68, 70, 46, 48, 72, 85, 46, 48, 67, 69, 59, 91, 64, 76, 78, 87, 89, 75, 85, 74, 67, 69, 76, 87, 89, 62, 62, 74, 76, 64, 79, 76, 72, 74, 76, 72, 59, 75, 56, 58, 68, 70 2019-10-17
Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 2018/19:107 135, 135 2019-06-18
Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev 2018/19:105 52, 52 2019-06-14
Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur 2018/19:105 46, 48, 50, 46, 48, 50 2019-06-14
Väg- och fordonsfrågor 2018/19:100 32, 286, 288, 49, 290, 66, 68, 32, 286, 288, 290, 74, 49, 81, 83, 74, 81, 83, 66, 68 2019-06-05
Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin 2018/19:96 98, 100, 102 2019-05-28
(forts. från § 11) Kollektivtrafik (forts. TU13) 2018/19:94 107, 110, 112 2019-05-16
(forts. från § 12) Infrastrukturfrågor (forts. TU5) 2018/19:73 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 170, 172, 175, 177 2019-04-04
(forts. från § 5) Trafiksäkerhet (forts. TU7) 2018/19:69 109 2019-03-28
(forts. från § 7) Trafiksäkerhet (forts. TU7) 2018/19:69 116, 118 2019-03-28
(forts.) Svar på interpellationerna 2018/19:86 och 97 om ändringar i vapenlagstiftningen 2018/19:63 62 2019-03-12
Svar på interpellationerna 2018/19:86 och 97 om ändringar i vapenlagstiftningen 2018/19:63 57 2019-03-12
Cykelfrågor 2018/19:53 17, 24, 26, 29, 31, 53, 53 2019-02-14
Svar på interpellation 2018/19:24 om visumfrihet inom EU för medborgarna i Kosovo 2018/19:51 20, 23, 26 2019-02-12
Kommunikationer 2018/19:33 176, 178, 24, 27, 29, 209, 211, 213, 216, 218, 220, 222, 116, 152, 154, 114, 91, 179, 189, 191, 199, 201, 152, 154, 24, 27, 29, 179, 189, 191, 199, 201 2018-12-19
Kommissionens EU-strategi för automatiserad och uppkopplad rörlighet 2018/19:27 58 2018-12-12
Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet 2018/19:16 35, 38, 40 2018-11-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 342, 344, 260 2018-10-17
Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen snabbprotokoll 65, 69, 67 2002-10-31
Redogörelse för bolagiseringen av affärs- verket Statens järnvägar snabbprotokoll 165, 167, 163, 179 2002-05-29
(forts. från 11 §) Jämställdhet m.m. (forts. AU3) snabbprotokoll 210, 208, 212 2002-03-13
Kommunikationer och infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem snabbprotokoll 161, 159, 84 2001-12-13
Ytterligare förlängd tid för statliga garanti- er för att återställa försäkringsskyddet för flyg- snabbprotokoll 189, 187, 191 2001-12-13
Statliga garantier för att återställa försäk- ringsskyddet för flygbolag m.fl. snabbprotokoll 4 2001-09-27
Förändring av aktiestrukturen i SAS snabbprotokoll 154 2001-05-31
(forts. från prot. 91) Idrottsfrågor m.m. (forts. KrU4) snabbprotokoll 203, 205 2001-04-05
Förnyad behandling av vissa indelnings- och länsstyrelsefrågor snabbprotokoll 210, 212, 214 2001-04-05
Vissa arbetsrättsliga frågor m.m. snabbprotokoll 134, 143, 132, 145, 130 2001-02-21
(forts. från 9 §) Ändringar i arbetslöshets- försäkringen m.m. (forts. AU5) snabbprotokoll 154, 140, 161, 152, 183, 163, 185 2000-12-13
Ändringar i jämställdhetslagen m.m. snabbprotokoll 42, 33, 57, 29, 69, 25, 40, 27, 103, 71, 101, 31 2000-10-18
Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m. snabbprotokoll 59, 57, 77, 53, 75 2000-05-30
Ändrad verksamhetsform för SJ m.m. snabbprotokoll 111, 95, 113 2000-05-30
Jämställdhetspolitiken snabbprotokoll 71, 67, 69 2000-03-08
Utgiftsområde 22 Kommunikationer snabbprotokoll 116, 114, 118, 144 1999-12-08
En idrottspolitik för 2000-talet - folkhälsa, folkrörelse och underhållning, m.m. snabbprotokoll 209 1999-11-25
På ungdomars villkor - ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro snabbprotokoll 254, 252 1999-11-25
Svar på interpellation 1998/99:222 om Bengtsfors snabbprotokoll 103, 106 1999-04-13
Plan- och byggfrågor snabbprotokoll 141, 145, 143 1999-03-10
Vissa frågor om jämställdhet snabbprotokoll 36 1999-03-10
Svar på interpellation 1998/99:175 om ändring av gränsen mellan Västmanlands och snabbprotokoll 145, 137, 141 1999-03-04
Ny lagstiftning mot diskriminering i ar- betslivet snabbprotokoll 29, 33, 27, 31 1999-03-03
Svar på interpellation 1998/99:64 om ung- domsarbetslösheten snabbprotokoll 56, 58 1999-01-19
Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet samt arbetsmarknad och arbetsliv snabbprotokoll 70, 76, 78, 72, 74 1998-12-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Magnus Jacobsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.