Magnus Oscarsson

Bio

Carl Magnus Daniel Oscarsson, född 16 mars 1970 i Stora Åby församling, Östergötlands län, är en svensk politiker (kristdemokrat), som är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Östergötlands läns valkrets. Han är yngre bror till riksdagspolitikern Mikael Oscarsson.
Oscarsson har varit jordbrukare, snickare och slöjdlärare. Han var kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Ödeshögs kommun 2006–2014, då han efterträddes av sin hustru Annicki Oscarsson.
I sitt uppdrag som riksdagsledamot har Magnus Oscarsson främst varit aktiv inom jordbruksfrågor och varit ordinarie ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. Under mandatperioden 2022–2026 är Oscarsson ny ordinarie ledamot i Trafikutskottet och ersättare i Miljö- och jordbruksutskottet. Han är fortfarande talesperson i jordbruksfrågor men även talesperson i trafik- och infrastrukturfrågor.
Artikeln innehåller material från wikipedia Magnus Oscarsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1112 (34.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
459 (14.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
305 (9.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1337 (41.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Magnus röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Magnus röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantCivilutskottet2022-10-122026-09-21
LedamotTrafikutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantCivilutskottet2018-10-022022-09-26
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2017-12-152018-09-24
SuppleantSkatteutskottet2017-05-042018-09-24
SuppleantSkatteutskottet2017-04-272017-05-04
SuppleantJustitieutskottet2015-11-182018-09-24
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2015-11-182017-12-15
SuppleantEU-nämnden2014-10-142018-10-02
SuppleantTrafikutskottet2014-10-142018-09-24
SuppleantUtbildningsutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-072015-11-18
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Järnvägsfrågor 2022/23:127 109, 111, 113 2023-06-19
Trafiksäkerhet 2022/23:127 76, 78, 80, 82, 84 2023-06-19
Livsmedelspolitik 2022/23:125 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 118, 193, 124, 126, 133, 135, 142, 144, 54, 67, 69, 71, 74, 76, 67, 69, 71, 45, 74, 76 2023-06-15
En drönarstrategi för Europa 2022/23:116 113 2023-05-31
Luftfartsfrågor 2022/23:116 71, 97, 99, 55, 57, 59, 61, 63, 69 2023-05-31
Vägtrafik- och fordonsfrågor 2022/23:110 67, 69, 71, 77, 79 2023-05-23
(forts. från § 12) Cykelfrågor (forts. TU9) 2022/23:102 99, 101, 103, 105, 107, 99, 101, 103, 105, 107 2023-05-03
Frågestund 2022/23:84 62, 64, 103, 105, 88, 81, 83, 58, 92, 97, 94, 78, 109, 111, 50, 106, 52, 58, 106, 94, 96, 68, 70, 78, 80, 74, 76, 81, 83, 88, 60, 62, 58, 120, 68, 60, 70, 62, 78, 62, 64, 89, 95, 91, 97, 56, 58, 58, 58 2023-03-30
Yrkestrafik och taxi 2022/23:84 16, 16 2023-03-30
Infrastrukturfrågor 2022/23:68 129, 131, 133, 129, 131, 133 2023-02-23
Kollektivtrafikfrågor 2022/23:68 187, 187 2023-02-23
Svar på interpellation 2022/23:92 om höga bränslepriser 2022/23:54 41, 47, 41, 47 2023-01-31
Svar på interpellationerna 2022/23:124, 132 och 136 om en långsiktigt hållbar infrastruktur 2022/23:50 75, 82, 75, 82, 75, 82 2023-01-24
Kommunikationer 2022/23:41 78, 80, 82, 84, 86, 102, 104, 78, 80, 82, 84, 86, 102, 104 2022-12-17
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel 2021/22:142 29, 29 2022-09-21
Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog 2021/22:136 27, 27 2022-06-22
(forts.) En ny växtskyddslag (forts. MJU25) 2021/22:121 37, 37 2022-05-31
Jordbrukspolitik 2021/22:95 93, 93, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 2022-04-07
Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund 2021/22:87 110, 110, 110, 110 2022-03-24
Särskild debatt om den ekonomiska situationen inom de gröna näringarna 2021/22:79 1, 1, 7, 7, 23, 25, 23, 25, 51, 53, 51, 55, 53, 55, 62, 64, 62, 64 2022-03-04
Märkning och registrering av katter 2021/22:72 102, 104, 106, 102, 104, 106 2022-02-24
(forts. från § 16) Livsmedelspolitik (forts. MJU14) 2021/22:63 91, 93, 91, 93 2022-02-02
Brott mot djur - skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem 2021/22:63 56, 56 2022-02-02
Svar på interpellation 2021/22:291 om kostnadsutvecklingen inom lantbruket 2021/22:62 71, 76, 71, 76, 71, 76 2022-02-01
Svar på interpellationerna 2021/22:202, 224 och 269 om det svenska jordbrukets konkurrenskraft 2021/22:56 18, 22, 26, 18, 22, 26 2022-01-20
Åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön 2021/22:34 13, 15, 17, 24, 13, 15, 17, 24, 26 2021-11-25
Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service 2021/22:30 38, 38, 38 2021-11-18
Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion 2021/22:12 44, 44 2021-09-29
Svar på interpellation 2020/21:851 om elförsörjning i Uppsala län 2020/21:157 113, 113 2021-09-09
Utfodring av vilt 2020/21:145 108, 108 2021-06-21
Svar på interpellation 2020/21:728 om sälpopulationen 2020/21:144 79, 79, 81, 81, 83, 83 2021-06-18
Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks och livsmedelsprodukter 2020/21:138 12 2021-06-10
Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter 2020/21:138 12 2021-06-10
(forts. från § 6) Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (forts. MJU18) 2020/21:128 127, 129, 127, 129 2021-05-27
Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel 2020/21:128 4, 4 2021-05-27
(forts. från § 10) Jordbrukspolitik (forts. MJU17) 2020/21:116 117, 119, 127, 129, 106, 117, 119, 127, 129, 106 2021-04-30
Djurskydd 2020/21:91 31, 190, 192, 194, 54, 56, 58, 190, 192, 194, 73, 75, 76, 78, 80, 7, 5, 7, 7, 9, 60, 62, 64, 31, 60, 31, 62, 64 2021-03-10
Fiskeripolitik 2020/21:88 110, 126, 128, 110, 126, 128 2021-03-04
Svar på interpellation 2020/21:381 om avverkningsanmälningar 2020/21:86 83, 85, 87, 83, 85, 87 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:382 om rapportering till nötkreatursregistret 2020/21:86 90, 92, 94, 90, 92, 94 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:276 om den illegala importen av hundar 2020/21:66 23, 25, 27, 23, 25, 27 2021-01-19
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2020/21:51 218, 220, 222, 232, 234, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 150, 218, 163, 165, 198, 200, 202, 41, 43, 45, 47, 303, 49, 124, 126, 238, 240, 150, 76, 152, 78, 154, 156, 158, 124, 126, 150, 206, 208, 163, 210, 165, 212, 150, 214, 152, 216, 154, 206, 218, 156, 208, 158, 210, 212, 214, 216, 218, 218, 220, 222, 232, 234 2020-12-10
Svar på interpellation 2020/21:16 om sillfisket i Sverige 2020/21:26 126, 129, 132, 126, 129, 132 2020-10-22
Svar på interpellation 2019/20:434 om bistånd till den palestinska myndigheten 2019/20:148 17, 20, 17, 20 2020-09-03
Svar på interpellation 2019/20:397 om fiskestopp på Skånekusten 2019/20:128 61, 63, 65, 61, 63, 65 2020-05-29
Landsbygdspolitik 2019/20:86 9, 16, 18, 29, 31, 165, 9, 16, 18, 86, 29, 31, 69, 71, 73, 75, 77 2020-03-12
(forts.) Skogspolitik (forts. MJU7) 2019/20:76 61, 59, 61, 59 2020-02-18
Skogspolitik 2019/20:76 37, 39, 42, 44, 97, 111, 97, 111, 37, 39, 42, 44, 164 2020-02-18
Svar på interpellation 2019/20:270 om gårdars lönsamhet och livsmedelsstrategin 2019/20:72 68, 71, 68, 71 2020-02-11
Svar på interpellation 2019/20:284 om åtgärder mot vildsvin 2019/20:72 76, 79, 82, 76, 79, 82 2020-02-11
Svar på interpellationerna 2019/20:252 och 253 om en avgift för att lägga upp virke längs vägar 2019/20:72 44, 51, 44, 51 2020-02-11
Svar på interpellation 2019/20:240 om vapenstölder från Regeringskansliet 2019/20:59 111, 111 2020-01-16
Svar på interpellation 2019/20:53 om antalet mjölkbönder 2019/20:27 60, 62, 64, 60, 62, 64 2019-11-05
Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020 2018/19:104 207, 209, 191, 202, 204, 207, 209, 191, 202, 204 2019-06-13
Aktuell debatt om landsbygdens förutsättningar 2018/19:101 132, 132, 148, 148, 150, 150, 183, 183, 185, 185, 192, 192, 194, 194, 196, 196, 211, 211, 213, 213 2019-06-10
(forts.) Svar på interpellation 2018/19:182 om livsmedelsstrategins konkreta resultat 2018/19:79 72, 74 2019-04-23
Svar på interpellation 2018/19:182 om livsmedelsstrategins konkreta resultat 2018/19:79 70 2019-04-23
Svar på interpellationerna 2018/19:11 och 26 om djurrättsmotiverad terrorism 2018/19:63 44, 48, 52 2019-03-12
(forts. från § 8) Areella näringar, landsbygd och livsmedel (forts. MJU2) 2018/19:34 150, 152, 154, 98, 113, 115, 119, 121 2018-12-20
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 198, 200, 202 2018-10-17
En mer heltäckande terrorismlagstiftning 2017/18:131 177, 167 2018-06-13
Ny kamerabevakningslag 2017/18:131 187 2018-06-13
Svar på interpellation 2017/18:548 om levande skärgård 2017/18:120 16, 18, 20 2018-05-28
Svar på interpellationerna 2017/18:534, 540 och 550 om vargens påverkan på landsbygden 2017/18:120 24, 27, 30 2018-05-28
(forts.) Svar på interpellation 2017/18:459 om ett nationellt skogsprogram 2017/18:99 50 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:457 om försäljning av vildsvinskött 2017/18:99 29, 32 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:458 om EU:s antibiotikastrategi 2017/18:99 40, 43 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:459 om ett nationellt skogsprogram 2017/18:99 47 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:462 om framtiden för skärgårdsfisket 2017/18:99 56, 59 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:471 om nytt mål för landsbygdernas utveckling 2017/18:99 67, 70 2018-04-17
(forts. från § 17) Skogspolitik (forts. MJU17) 2017/18:95 156, 158, 160 2018-04-11
Kemikaliepolitik 2017/18:77 179, 99, 101, 103 2018-03-01
Vattenvård 2017/18:77 169, 208, 75 2018-03-01
Svar på interpellationerna 2017/18:131 och 261 om åtgärder för att skydda företagare mot djurrättsaktivister 2017/18:54 59, 62, 65 2017-12-20
(forts. från § 12) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2017/18:50 153 2017-12-14
Svar på interpellation 2017/18:15 om klassning av jordbruket som miljöfarlig verksamhet 2017/18:20 9, 13, 17 2017-10-19
Svar på interpellation 2017/18:16 om den nya dragningen av E22 2017/18:18 50, 52, 54 2017-10-17
En livsmedelsstrategi för Sverige 2016/17:128 83 2017-06-19
Svar på interpellation 2016/17:498 om bredband till alla 2016/17:124 93, 95, 97 2017-06-13
Statsministerns frågestund 2016/17:113 64, 70, 73 2017-05-18
Biologisk mångfald 2016/17:80 73, 69, 71 2017-03-15
Jakt och viltvård 2016/17:76 109, 4, 23, 25, 28, 30, 24 2017-03-01
Svar på interpellation 2016/17:243 om livsmedelsförsörjningen i händelse av kris 2016/17:67 53, 55, 57 2017-02-14
Försvarspolitik 2016/17:56 24 2017-01-18
Svar på interpellationerna 2016/17:172, 205 och 212 om småskaliga vattenkraftverk 2016/17:51 47, 50, 53 2017-01-10
Svar på interpellation 2016/17:117 om fördröjningen av Sveriges utbetalningar till jordbrukare 2016/17:36 2, 5, 8 2016-11-29
Svar på interpellation 2016/17:87 om lantbrukarnas regelbörda 2016/17:24 16, 18, 20 2016-11-08
Aktuell debatt om Sveriges säkerhetspolitiska situation 2016/17:14 98 2016-10-13
Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare m.m. 2015/16:121 5 2016-06-16
Svar på interpellation 2015/16:595 om Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel 2015/16:110 47, 50, 54 2016-05-24
Svar på interpellation 2015/16:576 om bredband och telefoni i hela Sverige 2015/16:106 90, 92, 95 2016-05-17
Svar på interpellation 2015/16:547 om nya kött- och mjölksubventioner 2015/16:98 56, 59 2016-04-26
Våldsbrott och brottsoffer 2015/16:87 143 2016-04-06
Svar på interpellationerna 2015/16:427, 496 och 518 om villkoren för svenska mjölkbönder 2015/16:86 67, 73, 80 2016-04-05
Rovdjurspolitikens inriktning 2015/16:46 209 2015-12-15
Svar på interpellationerna 2015/16:150, 156 och 219 om regeringens syn på Fatah och den palestinska myndigheten 2015/16:39 6, 10, 14 2015-12-04
Europarådet 2014/15:108 111 2015-06-03
Svar på interpellation 2014/15:559 om svenska mjölkproducenters konkurrenskraft 2014/15:106 12, 15 2015-05-29
Svar på interpellation 2014/15:590 om prioritering av utvecklingsstrategier 2014/15:106 30, 33 2015-05-29
Klimatpolitik m.m. 2014/15:104 26, 28, 30, 61, 63 2015-05-27
Svar på interpellation 2014/15:575 om vattendirektivet 2014/15:101 3, 6 2015-05-21
Naturvård och biologisk mångfald 2014/15:94 108 2015-04-29
Aktuell debatt om tillgång till statlig service i hela landet 2014/15:85 9, 17, 25 2015-04-14
(forts. från § 6) Skogspolitik (forts. MJU11) 2014/15:79 104 2015-03-26
(forts. från § 10) Avfall och kretslopp (forts. MJU8) 2014/15:70 137 2015-03-11
Svar på interpellation 2014/15:181 om utrikesministerns vägran att erkänna pågående folkmord 2014/15:50 107, 111, 115 2015-01-22
(forts. från § 19) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2014/15:41 232 2014-12-18
(forts. från § 6) Svar på interpellation 2014/15:110 om krisen i den svenska mjölkproduktionen 2014/15:25 101 2014-11-20
Svar på interpellation 2014/15:110 om krisen i den svenska mjölkproduktionen 2014/15:25 33, 36 2014-11-20
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 299, 301, 303 2014-11-11
(forts. från § 5) Svar på interpellationerna 2014/15:43 och 65 om handelsgödselskatt 2014/15:17 103, 110 2014-11-06
Svar på interpellationerna 2014/15:21, 44 och 48 om erkännande av Palestina 2014/15:15 32, 40 2014-11-04
Svar på interpellation 2014/15:3 om landsbygden 2014/15:11 27, 34 2014-10-21
Svar på interpellationerna 2014/15:11 och 12 om flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige 2014/15:11 51 2014-10-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Magnus Oscarsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.