Magnus Persson

Bio

Lars Ola Magnus Persson, född 19 december 1970 i Ivetofta församling i Kristianstads län, är en svensk politiker (sverigedemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Skåne läns norra och östra valkrets sedan 2022 (dessförinnan invald för Dalarnas läns valkrets 2014–2022). Persson är ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott sedan 2022.
Artikeln innehåller material från wikipedia Magnus Persson (sverigedemokrat), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1127 (35.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
705 (21.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
417 (13%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
964 (30%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Magnus röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Magnus röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotArbetsmarknadsutskottet2022-10-042022-10-04
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotArbetsmarknadsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotArbetsmarknadsutskottet2016-09-272018-09-24
SuppleantKonstitutionsutskottet2014-10-072017-03-24
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2014-10-072016-09-27
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring 2022/23:119 35 2023-06-07
Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2022/23:98 190, 192, 194, 190, 192, 194 2023-04-26
Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 2021/22:134 2, 2, 2 2022-06-20
Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden 2021/22:126 112, 112 2022-06-08
Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet 2021/22:111 18, 18 2022-05-11
Svar på interpellation 2021/22:313 om utökad preskriptionstid för arbetsmiljöbrott 2021/22:84 9, 11, 13, 9, 11, 13 2022-03-18
Subsidiaritetsprövning av direktivförslaget om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete 2021/22:77 99, 99 2022-03-02
Svar på interpellation 2021/22:316 om utökad tid för att starta eget företag 2021/22:70 45, 48, 51, 45, 48, 51, 45, 48, 51 2022-02-22
Statsministerns frågestund 2021/22:42 73, 73, 73 2021-12-09
Frågestund 2021/22:19 88, 82, 90, 41, 77, 43, 104, 85, 85, 98, 62, 64, 98, 85, 87, 77, 79, 6, 8, 98, 69, 77, 79, 81, 82, 41, 43, 79, 81, 86, 88, 88, 90, 69, 104, 98, 77, 85, 104, 62, 64, 77, 85, 87 2021-10-21
Samhall 2021/22:12 97, 97 2021-09-29
En god arbetsmiljö för framtiden - regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025 m.m. 2020/21:138 16, 16 2021-06-10
Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft 2020/21:138 96, 96 2021-06-10
Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning 2020/21:119 41, 41, 41 2021-05-05
Arbetsrätt 2020/21:107 33, 42, 44, 2, 4, 6, 33, 42, 44, 2, 4, 6, 4, 2, 4, 4, 6, 174 2021-04-14
Svar på interpellationerna 2020/21:492 och 498 om reformeringen av Arbetsförmedlingen 2020/21:98 81, 84, 81, 87, 84, 87 2021-03-23
Svar på interpellation 2020/21:403 om organiserad brottslighet hos Arbetsförmedlingen 2020/21:97 83, 85, 87, 83, 85, 87 2021-03-19
Svar på interpellation 2020/21:442 om subventionerade anställningar 2020/21:97 90, 92, 94, 90, 92, 94 2021-03-19
Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning 2020/21:75 90, 92, 94, 90, 92, 94 2021-02-03
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2020/21:55 6, 6, 17, 19, 28, 28, 30, 38, 30, 40, 42, 17, 19, 45, 45, 47, 47, 246, 57, 17, 59, 19, 38, 40, 42, 38, 40, 42, 57, 59, 57, 59, 6, 28, 30, 45, 47 2020-12-16
Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering 2019/20:137 154, 154 2020-06-11
Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden 2019/20:131 52, 54, 56, 58, 60, 77, 79, 52, 54, 56, 58, 60, 77, 79 2020-06-03
Svar på interpellation 2019/20:347 om ökad delaktighet i arbetet för en bättre arbetsmiljö 2019/20:87 58, 60, 62, 58, 60, 62 2020-03-17
Jakt och viltvård 2019/20:76 33, 144, 146, 148, 150, 152, 144, 146, 148, 150, 152, 33 2020-02-18
Aktuell debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet 2019/20:26 4, 15, 17, 36, 38, 40, 42, 44, 4, 15, 17, 36, 38, 40, 42, 44 2019-10-25
Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister 2018/19:106 76, 78, 76, 78, 47, 47 2019-06-17
Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år 2018/19:105 4, 4 2019-06-14
Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen 2017/18:135 10, 12, 14 2018-06-19
Arbetsmiljö och arbetstid 2016/17:100 35, 121, 123, 125, 117, 119, 121, 157, 159, 121, 123, 125, 157, 159, 68, 70, 72, 82, 84, 68, 70, 197, 72, 82, 84 2017-04-26
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2016/17:46 87 2016-12-14
En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 m.m. 2015/16:115 90 2016-06-08
Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden 2015/16:115 72, 85, 87 2016-06-08
(forts. från § 6) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) 2015/16:43 125, 127, 129 2015-12-10
(forts. från § 8) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) 2015/16:43 132, 134, 138, 140 2015-12-10
Arbetsmiljö 2014/15:116 200, 213, 215 2015-06-15
(forts. från § 4) Arbetsmarknadspolitik (forts. AU5) 2014/15:75 111 2015-03-19
(forts. från § 6) Arbetsmarknadspolitik (forts. AU5) 2014/15:75 118, 120 2015-03-19
Arbetsmarknad och arbetsliv 2014/15:42 27, 29, 31, 120, 33, 122, 120, 35, 122, 38, 40, 80, 82, 80, 84, 82, 86, 84, 88, 86, 88, 94, 96, 94, 96, 107, 109, 111 2014-12-19
Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 119, 121, 123, 125, 127, 129 2014-11-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Magnus Persson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.