Maj Karlsson

Bio

Maj Git Elisabeth Karlsson, född 21 maj 1980 i Göteborg (Haga), Göteborgs och Bohus län är en svensk politiker (vänsterpartist). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Göteborgs kommuns valkrets. Karlsson var Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen 2020–2022 och dessförinnan vice gruppledare från 2016.
Artikeln innehåller material från wikipedia Maj Karlsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
842 (26.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
278 (8.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
158 (4.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1935 (60.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Maj röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Maj röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSkatteutskottet2023-02-082026-09-21
SuppleantKulturutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantSocialutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2020-10-142020-11-27
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotRiksdagsstyrelsen2020-02-072022-10-02
GruppledareVänsterpartiet2020-01-282022-09-26
SuppleantCivilutskottet2018-10-162022-09-26
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-10-09
SuppleantSocialutskottet2018-10-022022-09-26
ErsättareRiksdagsstyrelsen2018-10-022020-02-07
SuppleantValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotKrigsdelegationen2017-06-162018-10-09
SuppleantKulturutskottet2016-05-252018-03-23
Förste vice gruppledareVänsterpartiet2016-02-032020-01-28
SuppleantLedamotsrådet2014-10-152018-10-10
SuppleantSocialutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantFörsvarsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m. 2022/23:128 206 2023-06-20
Barn och unga inom socialtjänsten 2022/23:123 31 2023-06-13
Stöd till personer med funktionsnedsättning 2022/23:119 87, 43, 46, 48, 59, 61, 43, 46, 48, 59, 61, 9, 11, 13, 15, 17, 28, 30, 120, 120, 23, 25, 27 2023-06-07
En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke 2022/23:110 7, 9, 11 2023-05-23
Genomförande av tillgänglighetsdirektivet 2022/23:102 29, 29 2023-05-03
Socialtjänstens arbete 2022/23:102 46, 46 2023-05-03
(forts. från § 5) Äldreomsorg (forts. SoU22) 2022/23:76 127, 127, 127 2023-03-16
Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU 2022/23:51 51, 51 2023-01-25
(forts. från § 11) Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem (forts. SoU6) 2021/22:34 42, 42 2021-11-25
Förebyggande av våld i nära relationer 2020/21:136 30, 42, 44, 30, 42, 44 2021-06-08
Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem 2020/21:99 91, 91 2021-03-24
Frågor om placerade barn och unga 2020/21:79 9, 11, 13, 9, 11, 13 2021-02-10
Övervägande av vårdnadsöverflyttning, revidering av vårdplan för placerade barn och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden 2020/21:51 2, 2 2020-12-10
Socialtjänst- och barnfrågor 2019/20:132 116, 43, 120, 116, 27, 120 2020-06-04
Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning 2019/20:130 2, 9, 11, 2, 9, 11 2020-06-02
Särskild debatt om mäns våld mot kvinnor 2019/20:64 1, 7, 19, 21, 46, 48, 64, 66, 68, 70, 72, 1, 7, 19, 21, 46, 48, 64, 66, 68, 70, 72 2020-01-28
Personlig assistans för hjälp med andning 2019/20:19 2, 10, 12, 25, 28, 2, 10, 12, 25, 28 2019-10-15
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2018/19:34 101, 103, 105 2018-12-20
Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter 2017/18:131 132, 134, 136 2018-06-13
Svar på interpellation 2017/18:495 om lagen om stöd och service 2017/18:124 2, 4, 6 2018-06-01
Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem 2017/18:116 49 2018-05-22
Aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans 2017/18:115 7, 15, 23 2018-05-21
Vissa förslag på assistansområdet 2017/18:111 15 2018-05-15
Vissa förslag om personlig assistans 2017/18:76 32, 47, 49 2018-02-28
Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken 2017/18:40 18, 25, 27 2017-11-30
Aktuell debatt om personlig assistans 2017/18:34 7, 15, 23, 30, 38, 46 2017-11-21
Svar på interpellation 2016/17:528 om rättslösa och hemlösa barn 2016/17:124 2, 4, 6 2017-06-13
(forts. från § 10) Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (forts. SoU11) 2016/17:73 128 2017-02-23
Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd 2015/16:107 76, 78, 80 2016-05-18
Socialtjänstfrågor 2015/16:82 7, 26 2016-03-17
Ensamkommande barn 2015/16:74 23 2016-03-03
Frågestund 2015/16:66 83, 85, 106, 108 2016-02-11
Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga 2015/16:45 87 2015-12-14
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2015/16:42 40, 42, 44 2015-12-09
Statsministerns frågestund 2014/15:109 57, 35 2015-06-04
Funktionshindersfrågor 2014/15:91 3, 5, 7 2015-04-23
Svar på interpellation 2014/15:113 om personlig assistans 2014/15:29 34, 36, 39 2014-11-28
Svar på interpellation 2014/15:23 om lex Realia 2014/15:15 70, 72, 74 2014-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Maj Karlsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.