Malin Björk

Bio

Malin Björk, född 1969, är en svensk politiker (centerpartist). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2021 för Stockholms kommuns valkrets.Björk utsågs till ny ersättare till riksdagen för Stockholms kommuns valkrets från och med 22 juni 2021. Hon utsågs till ny ordinarie riksdagsledamot för Stockholms kommuns valkrets från och med 2 september 2021 sedan Johanna Jönsson avsagt sig uppdraget som riksdagsledamot.
Artikeln innehåller material från wikipedia Malin Björk (centerpartist), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
619 (57.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
243 (22.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
135 (12.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
76 (7.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Malin röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Malin röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksdagens råd för Riksrevisionen2022-10-272026-10-27
LedamotEU-nämnden2022-10-042026-09-21
SuppleantJustitieutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotKonstitutionsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantOSSE-delegationen2022-01-112022-10-09
SuppleantEU-nämnden2021-09-172022-10-04
SuppleantJustitieutskottet2021-09-172022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2021-09-172022-09-26
Riksdagsledamot2021-09-022022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riksrevisionens rapport om de statliga servicekontoren i ny regi 2022/23:124 109, 109 2023-06-14
Granskningsbetänkande 2022/23:122 3, 17, 24, 33 2023-06-12
Fri- och rättigheter m.m. 2022/23:106 20, 20, 20 2023-05-10
Valfrågor 2022/23:106 11, 11, 11 2023-05-10
Författningsfrågor 2022/23:98 66, 66 2023-04-26
2022 års rapport om rättsstatsprincipen 2022/23:83 27, 27 2023-03-29
Offentlighet, sekretess och integritet 2022/23:83 42, 42 2023-03-29
Riksdagens arbetsformer m.m. 2022/23:83 34, 34 2023-03-29
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor 2022/23:83 50, 50 2023-03-29
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 23-24 mars 2022/23:82 14, 16, 14, 16 2023-03-28
Särskild debatt om otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner 2022/23:74 5, 18, 20, 5, 33, 18, 20, 33 2023-03-14
Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet 2022/23:51 2, 4, 16, 23, 25, 2, 4, 16, 23, 25 2023-01-25
Information från regeringen om regeringens prioriteringar och arbetsprogram inför ordförandeskapet i Europeiska unionens råd våren 2023 2022/23:38 13, 15, 13, 15 2022-12-14
Rikets styrelse 2022/23:38 53, 53 2022-12-14
Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag 2022/23:25 5, 5 2022-11-23
Utlandsspioneri (vilande grundlagsförslag m.m.) 2022/23:21 138, 140, 142, 138, 140, 142 2022-11-16
Återrapportering från mötet i den europeiska politiska gemenskapen den 6 oktober och Europeiska rådets informella möte den 7 oktober 2022/23:6 14, 16, 14, 16, 14, 16 2022-10-12
Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk 2021/22:129 53 2022-06-13
En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring 2021/22:122 4, 4 2022-06-01
En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning 2021/22:120 56, 56 2022-05-30
Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång 2021/22:120 63, 63 2022-05-30
Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer 2021/22:120 68, 68 2022-05-30
Skärpt straff för gravfridsbrott 2021/22:117 10, 12, 14, 10, 12, 14 2022-05-19
Skärpta straff för knivbrott 2021/22:116 66, 66 2022-05-18
Riksrevisionens rapport om ersättning till rättsliga biträden i brottmål 2021/22:111 51, 51 2022-05-11
Unga lagöverträdare 2021/22:107 77, 77 2022-05-04
Ett särskilt brott för hedersförtryck 2021/22:103 25, 25 2022-04-27
Nya verktyg mot gängkriminaliteten 2021/22:103 43, 43 2022-04-27
Processrättsliga frågor 2021/22:90 116, 116 2022-03-30
Minoritetsfrågor 2021/22:86 100, 27, 27, 100, 27 2022-03-23
Offentlig förvaltning 2021/22:71 55, 57, 59, 55, 57, 59 2022-02-23
Frågestund 2021/22:68 36, 38, 36, 38, 21, 23, 21, 23 2022-02-17
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2021/22:55 4, 31, 31, 4, 4 2022-01-19
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2021/22:55 11, 40, 40, 11, 11 2022-01-19
Utökade möjligheter att använda tidiga förhör 2021/22:29 60, 60, 60 2021-11-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Malin Björk

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.