Malin Danielsson

Bio

Eva Malin Lisette Danielsson, född 28 juli 1977 i Martin Luthers församling i Halmstad, är en svensk politiker (liberal). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2020, invald för Stockholms kommuns valkrets sedan 2022 (dessförinnan invald för Stockholms läns valkrets 2020–2022).
Artikeln innehåller material från wikipedia Malin Danielsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1188 (48.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
269 (11.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
203 (8.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
772 (31.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Malin röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Malin röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksdagens råd för Riksrevisionen2022-10-272026-10-27
SuppleantRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2022-10-272026-10-27
SuppleantEU-nämnden2022-10-122026-09-21
SuppleantJustitieutskottet2022-10-122022-11-10
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantSocialutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotKonstitutionsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantKulturutskottet2021-09-022022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-02-072022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-02-072021-09-02
LedamotArbetsmarknadsutskottet2020-02-072022-09-26
Riksdagsledamot2020-02-012022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Granskningsbetänkande 2022/23:122 6, 20, 27, 36 2023-06-12
Stöd till personer med funktionsnedsättning 2022/23:119 86 2023-06-07
Fri- och rättigheter m.m. 2022/23:106 18, 18, 18 2023-05-10
Innehållsvillkor för public service på internet 2022/23:106 5, 5, 5 2023-05-10
Minoritetsfrågor 2022/23:106 28, 28, 28 2023-05-10
Valfrågor 2022/23:106 12, 12, 12 2023-05-10
Författningsfrågor 2022/23:98 64, 64 2023-04-26
2022 års rapport om rättsstatsprincipen 2022/23:83 30, 30 2023-03-29
Offentlighet, sekretess och integritet 2022/23:83 45, 45 2023-03-29
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor 2022/23:83 49, 49 2023-03-29
(forts. från § 5) Äldreomsorg (forts. SoU22) 2022/23:76 122, 124, 126, 122, 124, 126, 122, 124, 126 2023-03-16
Särskild debatt om otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner 2022/23:74 8, 8, 36, 36 2023-03-14
Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet 2022/23:71 83, 85, 87, 83, 85, 87 2023-03-08
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2022/23:51 34, 34 2023-01-25
Rikets styrelse 2022/23:38 54, 54 2022-12-14
Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (vilande grundlagsförslag m.m.) 2022/23:21 111, 111 2022-11-16
Utlandsspioneri (vilande grundlagsförslag m.m.) 2022/23:21 144, 146, 148, 144, 146, 148 2022-11-16
Genomförande av balansdirektivet 2021/22:134 28, 28, 28 2022-06-20
Mervärdesskatt 2021/22:99 41, 41 2022-04-20
Arbetsmiljö och arbetstid 2021/22:94 76, 76 2022-04-06
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2021/22:89 42, 42, 77, 77 2022-03-29
Subsidiaritetsprövning av direktivförslaget om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete 2021/22:77 103, 103 2022-03-02
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2021/22:44 127, 173, 175, 177, 173, 175, 177, 127, 127 2021-12-13
Frågestund 2021/22:19 96, 98, 61, 58, 127, 129, 96, 127, 58, 98, 129, 61, 58 2021-10-21
Genomförande av visselblåsardirektivet 2021/22:12 89, 89 2021-09-29
Klimatdeklaration för byggnader 2020/21:145 31, 31 2021-06-21
Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion 2020/21:145 18, 18 2021-06-21
Privat initiativrätt - planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning 2020/21:145 26, 26 2021-06-21
Hushållningen med mark- och vattenområden 2020/21:115 145, 145 2021-04-28
Planering och byggande 2020/21:115 112, 112 2021-04-28
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bindande åtgärder för transparens i lönesättningen 2020/21:115 80, 80 2021-04-28
Integration 2020/21:107 57, 59, 61, 57, 59, 61 2021-04-14
Bostadspolitik 2020/21:95 84, 86, 89, 84, 86, 89, 84, 86, 89 2021-03-17
Familjerätt 2020/21:95 66, 66, 66 2021-03-17
Fastighetsrätt 2020/21:95 106, 106, 106 2021-03-17
Översyn av resegarantisystemet 2020/21:95 117, 117, 117 2021-03-17
Hyresrätt m.m. 2020/21:80 22, 32, 22, 32 2021-02-11
Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning 2020/21:80 2, 2 2021-02-11
(forts. från § 16) Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning (forts. AU7) 2020/21:75 108, 108 2021-02-03
(forts.) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2020/21:54 160, 160 2020-12-15
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020/21:54 91, 93, 91, 93 2020-12-15
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen 2020/21:53 199, 199 2020-12-14
Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor 2020/21:45 61, 61 2020-12-02
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2020/21:45 89, 89 2020-12-02
Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter 2020/21:34 15, 15 2020-11-12
Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten 2020/21:25 27, 27 2020-10-21
Större komplementbyggnader 2019/20:140 82, 82 2020-06-16
Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden 2019/20:131 67, 67 2020-06-03
Fastighetsrätt, Bostadspolitik och Planering och byggande 2019/20:117 5, 5 2020-05-06
Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet - långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt 2019/20:114 6, 6 2020-04-29

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Malin Danielsson

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.